2019. április 30., kedd

PÁROS HARMÓNIA, Palko József - Marostordai Anna festőművészek emlékkiállítása a Rátkai Klubban 2019. május 9.

SI

MEGHÍVÓ
PÁROS HARMÓNIA
PALKO JÓZSEF - MAROSTORDAI ANNA
FESTŐMŰVÉSZEK

EMLÉKKIÁLLÍTÁSA

2019. május 9 - június 6.

RÁTKAI MÁRTON KLUB
Budapest, Zsombolyai u. 6, 1113
Telefonszám: 36-1344-5000
M E G N Y I T Ó
2019. május 9. 18h
Laudációt mond : Demeter Judit senior muzeológus
Hangulatfestés klasszikus gitármuzsikával
Minden érdeklődőt, egykori tanítványt szeretettel várunk.

A PALKO művészcsalád. A XVIII. századi, németalföldről származó európai hírű barokk festők,  Franz Anton és Xavér Palko leszármazottai.
 PALKO József (1919. jan. 17. Drávaszilas, †2004. jún. 5. Kecskemét): festőművész. tanár. 1938-ban a kiskunfélegyházi Állami Tanítóképzőben szerzett tanítói oklevelet. A Magyar Képzőművészeti Főiskolán a festő tanszakon Rudnay Gyula, a szobrászon Kisfaludi Strobl Zsigmond, az ábrázoló geometrián Sidló Ferenc tanítványa volt.
1950-től megyei rajz-szakfelügyelő. Feleségével együtt létrehozták a bonyhádi bábszínházat, melynek 1957-ig volt a vezetője. Az ország legkiválóbb bábosai közt tartották számon. 1957-ben családjával Kecskemétre költözött. Az Országos Nevelőintézetben és a Katona József Gimnáziumban tanított, ellátta a városi-járási rajz-szakfelügyeletet és az Erdei Ferenc Művelődési Ház képzőművész szakkörének vezetését is. Számos képzőművészt nevelt évtizedek során.
A realista stílusú, hitvallású alkotó a képzőművészet csaknem minden ágát művelte: rajz, olajfestmény, rézkarc, mozaik, linómetszet, freskó. Arcképeit, kompozícióit több múzeum (Budapesti Történeti Múzeum Budapest, Kecskemét, Szekszárd, Szolnok) őrzi, alkotásai külföldre is eljutottak
Kiváló Tanár, feleségével, Marostordai Annával együtt magas szakmai kitüntetésekben, nívódíjakban is részesültek.
Marostordai Annával kötött házasságából öt gyermeke született : szobrász, grafikus, építész van köztük.
MAROSTORDAI  ANNA  festő
Budapest, 1920-01-28 - Kecskemét1999. január 4.
1939-44: Magyar Képzőművészeti Főiskola, mesterei: Rudnay Gyula, Sidló Ferenc. Itt ismerkedett meg későbbi férjével.
1946-75: Bonyhádon, Kecskeméten rajztanár, az Országos Pedagógiai Intézet munkatársa. 1970: Bács-Kiskun megyei művészeti nívódíja; 1974: Kiváló tanár; 1976: a Pedagógusok Országos kiállításának grafikai díja.
Művészetét realisztikus felfogás, az ecsetkezelés és a színvilág dinamizmusa jellemzi.
Kiváló akvarellista, az alföldi és a balatoni táj szerelmese, színeinek megörökítője. Egyedi szőttesekkel is gyakran szerepelt tárlatokon.
Egyéni kiállítások
1944 • Veszprém, 1947 • Bonyhád, 1957 • Kecskemét,1958 • Baja • Szolnok.
Ezután Kecskeméten és Bács-Kiskun megyében a városi és megyei tárlatokon haláláig szerepelt mind egyéni kiállításokkal, mind évente részese volt csoportos tárlatoknak is. A Magyar Nemzeti Galériában is őrzik műveit.

Forrás:
Kolta László: Bonyhádi arcképek (Bonyhád, 2000)
Marton Zsuzsa – Vadas Ferenc: Alkotások és pályaképvázlatok (Szekszárd, 1990)
Artportál 

2019. április 28., vasárnap

David Lynch: Small Stories / Kis történetek a Műcsarnokban, II. Építészeti Nemzeti Szalon kiállítás

SI
Magyarország legnagyobb fotográfiai eseménye, a BUDAPEST FOTÓFESZTIVÁL igazi különlegességgel és egyben közép-európai premierrel nyitja meg 2019-es rendezvénysorozatát február 28-án a MŰCSARNOKBAN. A harmadik éve megrendezett Fesztivál nyitókiállítását nem más, mint David Lynch, az amerikai függetlenfilm élő legendája, rendező, forgatókönyvíró, festő és zenész jegyzi.
Lynch egyedülálló tárlatának hangulatát a láthatatlan összefüggések izzása, a kimondhatatlan érzések felszínre hozása és a felszabadított fantázia kiteljesedése adja. Lynch egész munkásságára, így erre a sorozatára is meghatározó mód volt hatással a szürrealizmus, az ezotéria, a szorongás és az erőszak művészi és populáris megjelenítésének speciálisan amerikai tradíciója – a kultikus rajzoló Norman Rockwell-től a mai thriller filmekig.
Lynch szürreális képeinek alapja a fotómontázs, a portrék és a reprodukciók újraértelmezése. Ezekből olyan térbeli-időbeli dimenziók születnek, melyek egy olyan univerzummá állnak össze, amelyet a mester filmjeiből már jól ismerünk. A Small Stories / Kis történetek egy valóságon túli pszichedelikus utazás az érzelem, a humor, a játékosság és a nyugtalanság világában, miközben egyaránt feltárja az emlékeket, és a sebeket. Filmes munkáihoz hasonlóan képein az álom dominál, poétikájának alapvető ereje a tudattalan és a valóság közötti összefonódás. A sorozat 2014-ben a Maison Européenne de la Photographie és az Item gallery közös szervezésében valósult meg.
A tárlat exkluzivitásához kapcsolódóan számos sokszínű programmal és ismert tárlatvezetők meghívásával is készül a Műcsarnok.
Kurátor: Szarka Klára fotótörténész

KiállításokProgramokMűcsarnokHírekJegyek/Nyitvatartás

Kurátori tárlatvezetés Szegő Györggyel a TÉR /// ERŐ | II. Építészeti Nemzeti Szalon kiállításon

Kurátori tárlatvezetés Szegő György DLA építésszel, a tárlat főkurátorával a TÉR /// ERŐ | II. Építészeti Nemzeti Szalon kiállításon.
A program regisztrációköteles: mucsarnok@mucsarnok.hu, a kiállításra szóló aznapi belépőjeggyel látogatható.


TÉR /// ERŐ | II. Építészeti Nemzeti Szalon

Az elmúlt öt évben a Műcsarnokban komoly szakmai- és közönségérdeklődés mellett, műfajonkénti elosztásban valósultak meg az egyes művészeti ágak friss teljesítményét bemutató Szalonok. 2019-ben újra Építészeti Szalon következik, amelyen a kimagasló hazai építészeti eredmények bemutatása mellett különös hangsúlyt kap az építészeti térben és annak létrehozásában egyre fontosabbá váló közösségi erő, az együttes aktivitás. A II. Építészeti Szalonon önálló tematikus egységként jelenik meg a közösségépítés és az építészetben megfogalmazott szolidaritás. Külön blokkban mutatjuk be a mára legendává lett Miskolci Építészeti Műhely (1977–1990) tervezőinek munkásságát, a csoport létrejöttétől egészen a jelenkorig. A Műcsarnok apszisában berendezett szekció a 20. századi magyar építészet történetének egyik legjelentősebb innovatív alkotója, a 60 éve elhunyt Medgyaszay István (1877–1959) modern építészete előtt tiszteleg. A következő nemzedékek életére, annak építészeti terére koncentrál „A jövő körvonalai” címet viselő egység. A Szalon egyik oldaltermében egymást követi a Hello Wood interaktív installációja, amely az építészeti gondolkodásban való részvételre ösztönzi a látogatókat, és a „Fényarchitektúra” címet viselő kiállításrész, amely az anyagtalan fény segítségével teremti meg a térélményt. Ezzel az installációval a Bauhaus centenáriumán az összművészeti iskola korszakos fénykísérleteire is emlékezünk.
A kiállítás főkurátora Szegő György DLA építész, iparművész, a Műcsarnok művészeti vezetője
Keresztmetszet 2014–2019 | kurátor: Szegő György DLA építész, iparművész, a Műcsarnok művészeti vezetője
A középső termekben fél évtized építészeti keresztmetszetét kívánjuk nyújtani: az előző öt év időszakában befejezett, illetve néhány, kiemelt beruházásként már épülő házat mutatunk be. A több mint 120 épület közös jellemzője az építészeti minőség. A három térben különféle közösségi funkciókat befogadó, lakó- és szakrális épületek, majd műemléki felújítások és bővítések, illetve kultúra, tudomány, sport és vendéglátás-turizmus funkciók szerinti csoportosítást, tematikus egységeket alakítottunk ki.
Közösség és építészet | kurátor: Prof. Balázs Mihály  építész, a BME tanszékvezető egyetemi tanára, az MMA tagja
Közösség és építészet összetett viszonyából három aspektust emelünk ki: az építészet és oktatás új lehetőségeit, az építészet alkotói közösséget formáló jellegét és a hátrányos helyzeteket felismerő-segítő szolidáris építészetet. Közös vonásuk, hogy az építészet klasszikus, elsősorban esztétikai értelmezésén túlmutatva a korunkban zajló látványos, ám korántsem mindenben örömteli társadalmi és környezeti változásokra reagálnak. Az építészet, mint a társadalmi és természeti környezetet formáló tevékenység részben generálja, de eszközeivel oldani is képes a feszültségeket. A tárlat a fenntartható jövő felé mutató kezdeményezésekre fókuszál.
Miskolci Építész Műhely | kurátor: Sulyok Miklós művészettörténész, az MMA tagja
A csoport eredetileg építészek baráti társasága volt, akik már az egyetem alatt keresték a közös letelepedés és munka lehetőségeit. Miskolcon leltek fogadókészségre; a város még jövendő közös lakóházuk megtervezésére is lehetőséget adott, ez lett a híres Kollektív Ház, tervezőjének, Bodonyi Csabának, a csoport vezető mesterének egyik legismertebb munkája, a kísérleti építészeti rendszeralkalmazás egyik magyarországi csúcsteljesítménye. A Műhely tagjainak érdeklődése a várostól a tárgyig átfogta az építészet teljes spektrumát. A modern építészet és városépítés válsága idején figyelmük a történeti települések vizsgálata felé fordult.
A jövő körvonalai | kurátor: Botzheim Bálint építész
A társadalom a technológia változása által determináltan formálódik. A jelen és a jövő közötti kapocs a fiatal generáció. A bemutatott diplomatervek és javaslatok a sztereotípiákon túllépni képes gondolkodás példái. A technológiai szingularitást szimbolizálja a 3D nyomtató, amely a kiállítás ideje alatt éppen a Műcsarnok tereit klónozza – makettléptékben. A globális gazdasági modell még ma is a növekedésen alapul. Ami már megvan, az nem elég jó, nem elég környezetbarát: cseréld le újabbra! A tárlaton látható szemét-ladik a környezetszennyezés szimbóluma.
Medgyaszay István, a modern | kurátor: Potzner Ferenc építész
Emlékkiállítás idézi fel a neves építész életútját és törekvéseit, rámutatva innovatív gondolkodásmódjára, amely a 21. század elején is aktuálissá teszi. A 19–20. század fordulóján megkezdett alkotói tevékenységét fél évszázadon át töretlenül művelte anélkül, hogy nagyobb eltérésekre kényszerült volna. Építészetének alapját az anyag és a szerkezet törvényszerűségeit felismerő és tiszteletben tartó egyetemes elvek jelentették. Ehhez társult a hagyomány, amelyet a korszerű technológiákkal ötvözve megteremtette sajátos stílusát.
Műhely | A Hello Wood interaktív installációja | kurátor: Pozsár Péter építész                                          április 26. – június 22.
A szekcióban a Hello Wood arra tesz kísérletet, hogy az építészetet szerethetővé tegye az utca embere számára. Az installáció célja, hogy aktivitásra ösztönözze a közönséget: a fizikai tevékenység mellett megteremtse az interakció lehetőségét a magyar építészetre reagáló általános, adatszintű véleménynyilvánítással. A teremben felépülő szimbolikus építészeti gépezet a látogatókat az építészetről való gondolkodásra készteti, és közreműködőként számít rájuk a végeredményként szolgáló kültéri installáció létrehozásában.
Fényarchitektúra | kurátorok: Böröcz Sándor fénytervező és Botzheim Bálint építész                                         július 4. – augusztus 25.
Az építészeti forma születése egy különleges fénymátrixban, absztrakt módon jelenik meg. A félig virtuális ábrázolás segítségével a tér megmozdulhat, és a terek egymást követő alakváltozása is értelmezhetővé válik, átélhetjük azokat az érzeteket, amelyeket az egyes téralkotási metódusok mentén létrehozott terek keltenek, bepillanthatunk az építészeti gondolat születésébe. Az animáció a természet formáit hűen követő építészeti geometriától kezdve az absztrahált formákon át egészen a virtuális tér által nyújtott új geometriai alakzatokig végigkíséri a kortárs építészet formaalkotási lehetőségeit.
Építészeti pályázatok 2014–2019
A II. Építészeti Nemzeti Szalon körképe nem volna teljes, ha a megépült házak, terek, az elkészült építészeti eredmények mellett nem tekintené át az ugyanebben az időszakban itthon lezajlott jelentősebb építészeti pályázatokat, valamint azokat a nemzetközi pályázatokat, amelyeken a magyar építészek tervei nagy sikerrel szerepeltek. Ezek szintén hatással vannak az építészeti életre, jövőbeli megvalósulásuk, vagy a pályaművekben összegződő gondolatok termékeny impulzusokkal gazdagítják a pályatársak munkásságát és szemléletét.
Magyar építészek fája
2014-ben az I. Építészeti Nemzeti Szalon egyik különleges látványeleme volt az 1750-től 1950-ig tartó hazai építészettörténet 120 kimagasló magyar építészének emléket állító „Magyar építészek fája”. Az emlékoszlopon egy-egy név mellett az alkotó egy kiemelt műve is szerepelt. A mostani Építészeti Szalonon ismét látható ez az egyedi installáció, de az anyagát kibővítettük: olyan építészek neveivel és egy-egy művével folytattuk a sort, akik 1950 és 2014 között hunytak el, és a 20. századi magyar építészetre, nem utolsósorban a ma aktív építész nemzedékekre jelentős hatással voltak.
Lezárult életművek
A Műcsarnok Szalon kiállításain most első ízben jelenik meg egy olyan kiállítási egység, amely emléket állít azoknak az építészeknek, akik az előző Szalon óta eltelt öt esztendőben távoztak közülünk. A teremben röviden megidézett alkotók tegnap még tevékenyen részt vettek a hazai építészeti kultúra formálásában, hiányuk érzékenyen érinti a szakma mindennapjait. Mellettük néhány építészeti író, folyóirat-szerkesztő, filmrendező és oktató munkásságát is felidézzük, akik egész életművükkel a kortárs magyar építészeti kultúrát gazdagították.
A kiállítást tárlatvezetések, szakmai programsorozatok és változatos társművészeti események kísérik.
http://mucsarnok.hu/hirek/index.php

Jeremy Dronfield könyve

SI

A fiú, aki követte az apját Auschwitzba
Apa és fia szívszorító küzdelme, hogy túléljék a holokausztot

Egy kamaszfiú megindító önfeláldozása, szeretete elég erőt adhat-e ahhoz, hogy apjával együtt túléljék az auschwitzi haláltábort? Gustav Kleinmann
hiteles naplója bizonyíték arra, hogy nem csak a szülői, hanem a gyermeki szeretet is képes szembeszállni a szinte biztos halállal.

Jeremy Dronfield regénye, A fiú, aki követte az apját Auschwitzba, egy olyan különleges történet, mely betekintést enged abba az embertelen, lélekölő harcba, melyet gyermekével együtt folytatott az életben maradásért.

A regény, megjelenését követően szinte azonnal  a The Sunday Times bestsellere és az Amazon sikerlistájának 1. helyezettje lett.

A könyv egyik érdekessége, hogy Moldova Júlia fordította, aki a nagysikerű Auschwitzi tetoválót is. A fordítónőt olyannyira magával ragadta a történet, hogy elment Bécsbe, mert a saját szemével akarta látni azt a házat, ahol a Kleinmann család élt, és ahonnan ez a megható és borzalmas utazás indult.

1939-ben az ötvenéves Gustav Kleinmannt először kamaszfiával, Fritz-el együtt Bécsből Buchenwaldba deportálták, később azonban a férfit áthelyezték Auschwitzba, mely egyenlő volt a halálos ítéletével. A fia nem fogadta el, hogy édesapja nélküle indul a haláltáborba, ezért mindent elkövetett, hogy utána mehessen, pedig maradhatott volna a munkatáborban, ahol sokkal jobbak voltak a túlélési esélyek. Különösen az életerős, fiatal férfiak számára. Tudta, hogy halál vár rá is, de fontosabb volt számára az apja iránti szeretete, mint a saját élete. Az ép ésszel felfoghatatlan kínzások közepette egyetlen dolog tartotta őket életben, az egymás iránt érzett szeretetük.

 
“Mindent örökítsetek meg, szedjétek össze a filmeket, szedjétek össze a tanúkat, mert egyszer eljön majd a nap, amikor feláll valami rohadék, és azt mondja, hogy mindez meg sem történt…” (Eisenhower)
   

http://bit.ly/a_fiu_aki_kovette_az_apjat_auschwitzba

Álomgyár Kiadó, 2019

Összefoglaló

,,A fiam a legnagyobb örömöm. Erőt adunk egymásnak. Egyek vagyunk. Elválaszthatatlanok.”

1939-ben Gustav Kleinmannt, a bécsi zsidó kárpitost elhurcolják a nácik.
Kamasz fiával, Fritzcel együtt Németországba, Buchenwaldba küldik, ahol elképzelhetetlen megpróbáltatás veszi kezdetét, amikor megverik, éheztetik és a koncentrációs tábor építésére kényszerítik őket.

Amikor Gustavot áthelyezik Auschwitzba, ami egyenlő a halálos ítéletével, Fritz nem hajlandó elengedni az apját. Miközben átélik a rengeteg szörnyűséget és szenvedést, csupán egyetlen dolog marad állandó, ami életben tartja őket: a szeretet apa és fia között.

A regény alapjául Gustav titkos naplója és egy mélyreható kutatás szolgált. Az olvasók most először találkozhatnak apa és fia igaz történetével - a bátorság és a küzdelem páratlan mementójával.

Egy megindító elbeszélés egy apa és fia küzdelméről, hogy együtt maradhassanak és túléljék a holokausztot.

https://www.dropbox.com/sh/pdq1tjahbfo1n7k/AAAOLHSPMKtvclOUdb9lz8wBa?dl=0 

Muszorgszkij Hovanscsinája Bojti jános könyve

SI

Muszorgszkij Hovanscsinája

Ez a könyv évtizedek kutatásának összegzése, a szerző Muszorgszkij utolsó nagyszabású operája, a főműnek is tekinthető Hovanscsina rehabilitációjáért folytatott munkálatainak kísérője és egyfajta mellékterméke. Bojti János a mű rekonstrukciójának szükségessége mellett érvel, és tárgyához történelmi, esztétikai, zenei, formai valamint dramaturgiai irányból közelítve az opera átfogó értelmezését, sőt újraértelmezését kínálja.
Erre az újraértelmezésre azért van szükség, mert a Hovanscsina zenéjének és szövegének mindeddig nem volt végleges, a szerző akaratának megfelelő, azt kompromisszumok nélkül érvényesítő formája. A kézirat csupán zongorakíséretes formában, hiányosan jelent meg 1931-ben. Ennek javított kiadása 1976-ban látott napvilágot, melyben a közreadó egy új kézirat felbukkanásáról adott hírt, amely ugyan lehetővé teszi az elveszett részek rekonstrukcióját, ám ezt a feladatot a közreadók továbbra sem végezték el.
Az opera két formában került korábban kiadásra: Muszorgszkij halála után Rimszkij-Korszakov szerkesztette át és hangszerelte meg a darabot, majd 1959-ben Sosztakovics végezte el e munkát az 1931-ben megjelent kiadást véve alapul. A rekonstrukció hiányában mindkét szerkesztő és hangszerelő sajátosan értelmezte az operát, és az aktuális történelmi helyzetnek megfelelően az egyikük birodalmi szemlélettel alkotta meg a saját változatát, a másikuk pedig szovjetizálta a magáét. A nem túl nagy Hovanscsina-irodalom szerzői óhatatlanul e két átdolgozó hatása alá kerülve elemezték a művet, amelyet rendszerint rejtélyesnek, szokatlannak találtak.
A korábbi elméletekkel és elemzésekkel ellentétben Bojti János a Hovanscsina újraszerkesztését és újrahangszerelését, valamint a hiányzó részek rekonstrukcióját követően alakítja ki saját újszerű álláspontját. A kötet értékét tovább növeli, hogy az átfogó elemzés mellett az olvasó az opera szövegkönyvének első magyar nyelvű műfordítását is megtalálja.
https://www.libri.hu/konyv/bojti_janos.muszorgszkij-hovanscsinaja
 
A karmester KOVÁCS JÁNOS nyilatkozata a darabról a Papageno.hu lapban   

"minden egyes pillanatáról úgy érzem, hogy igaz, hogy belülről fakad,
s hogy végtelenül pontos. A legvégén pedig csak azt érzem, hogy valami elképesztő dolognak lehettem a tanúja és a részese."

https://papageno.hu/featured/2019/03/kovacs-janos-a-hovanscsinaban-minden-tul-van-jon-es-rosszon/


Benedek István Gábor: Európa Keringő Kálmán Imre emlékére

SI

  Újdonságok a Vince Kiadó gondozásában

Benedek István Gábor:
Európa Keringő

A Kiadás éve: 2019
Oldalszám:192 oldal

Kálmán Imre páratlan regényhős. Európa hírű muzsikus, zeneszerző, karmester, mégis minden tapsvihar eltörpült személyes élete érdekességei mellett. Férfikora deléhez közeledett, amikor megismerte az oroszországi forradalmak elől Bécsbe menekült Vera Makinszkát. Abban a pillanatban amint a fiatal nő belépett az életébe felkérte Bolmányi Ferenc Bécsben tanuló festőművészt, hogy készítse el Vera egész alakos olajképét, tervezett közös otthonuk díszéül. A főhős boldog-szomorú története a nagyrészt Második világháború idején játszódó Európa Keringő.
http://www.vincekiado.hu/Konyveink/europa-keringo

PETŐCZ ANDRÁS Ancika a Fekete Sas Könyvkiadó kiadásában

SI
"Uramisten, mondom magamban, nem lesz erőm szépen beszélni az Ancikáról, mert eszembe jutnak az ő sajátos és furcsa dolgai, és mégis, beszélnem kell róla, mert különben nem marad meg semmi belőle, és belőlünk sem, nem marad meg semmi, és jönnek a mások, az idegenek, akik elfoglalják a helyünket itt, a világban, mi pedig névtelenek maradunk, ezt pedig nem engedhetem meg magunknak, hogy névtelenek maradjunk, mert az Ancika, az anyám olyan valaki volt, aki minden volt, csak névtelen nem, mert ismerte őt mindenki, és a neve mindenki számára ismerősen csengett szerte a faluban."

*

Petőcz András 2006-ban megjelent A születésnap című regényének egy képzeletbeli apa volt a főhőse. A most megjelent Ancika ennek a 2006-os műnek a folytatása azzal a különbséggel, hogy itt egy kitalált anya a főszereplő.


Fekete Sas Könyvkiadó Bt. , Megjelenés: 2018. április 19. 

A Holokauszt Emlékközpont 
tisztelettel meghívja Önt

Petőcz András
Ancika 

című családregényének
bemutatójára.

A kötetet bemutatja a szerző.
Moderál: Hörcher Eszter, a Holokauszt Emlékközpont munkatársa
Időpont: szerda, 2019. április 3. 17:00 óra
Helyszín: Holokauszt Emlékközpont, Budapest, Páva utca 39

Petőcz András dedikál a Nemzetközi Könyvfesztiválon

MEGHÍVÓ DEDIKÁLÁSRA!

Várunk mindenkit sok szeretettel Petőcz András dedikálására a Millenárison megrendezett 26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, 2019. 04. 28-án vasárnap 14 órai kezdéssel a G18-es standnál, mely a B épületben a galérián található.

https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/felnottirodalom/regenyek/ancika


Rózsavölgyi Szalon műsora 2019. május

SI

2019. május

 • 2. csütörtök
  19:30
  Mark St. Germain
  Táncórák
  • Ullmann Mónika
  • Józan László
 • 3. péntek
  19:30
  Jean-Marie Chevret
  Amazonok – Három év múlva
  • Náray Erika
  • Györgyi Anna
  • Auksz Éva
  • Ozsgyáni Mihály
  • Varga Ádám
  • Sztarenki Pál
 • 4. szombat
  19:30
  „Emberi hang…” vendég: Novák János - Utolsó előtti előadás
  • Molnár Piroska
 • 5. vasárnap
  18:00
  Cyril Gely
  Diplomácia
  • Sztarenki Pál
  • Alföldi Róbert
  • Varga Ádám
  • Sütő András
  • Bárdi Gergő
 • 5. vasárnap
  21:00
  Cyril Gely
  Diplomácia
  • Sztarenki Pál
  • Alföldi Róbert
  • Varga Ádám
  • Sütő András
  • Bárdi Gergő
 • 6. hétfő
  19:30
 • 7. kedd
  19:30
  Oleksandr Mardan
  Valentin nap éjszakája
  • Balsai Móni
  • Makranczi Zalán
 • 8. szerda
  19:30
  Neil LaBute
  Valami csaj(ok)
  • Pokorny Lia
  • Őze Áron
 • 9. csütörtök
  19:30
  Mark St. Germain
  Táncórák
  • Ullmann Mónika
  • Józan László
 • 10. péntek
  19:30
  Mark St. Germain
  Táncórák
  • Ullmann Mónika
  • Józan László
 • 11. szombat
  16:00
  Neil LaBute
  Valami csaj(ok)
  • Pokorny Lia
  • Őze Áron
 • 13. hétfő
  19:30
  Romain Gary (Émile Ajar)
  Salamon király szorong 50. előadás
  • Jordán Tamás
  • Hernádi Judit
  • Mohai Tamás
  • Sipos Vera
 • 14. kedd
  19:30
  Pierre Sauvil
  Napfény kettőnknek
  • Szervét Tibor
  • Sipos Vera
 • 15. szerda
  19:30
  „Emberi hang…” vendég: Novák János - Utolsó előadás
  • Molnár Piroska
 • 16. csütörtök
  19:30
  Henrik Ibsen
  Rosmersholm
  • Fesztbaum Béla
  • Láng Annamária
  • Gyabronka József
  • Lukáts Andor
  • Zrinyi Gál Vince
  • Kútvölgyi Erzsébet
 • 17. péntek
  19:30
  Kilty Jerome
  Tisztelt Hazudozó! Utolsó előadás
  • Jordán Tamás
  • Molnár Piroska
 • 18. szombat
  19:30
  Oleksandr Mardan
  Valentin nap éjszakája
  • Balsai Móni
  • Makranczi Zalán
 • 20. hétfő
  19:30
  Hindi Brooks
  Romance.com
  • Molnár Piroska
  • Jordán Tamás
  • Sipos Vera
  • Erdélyi Timea
  • Domokos Zsolt
  • Formán Bálint
 • 21. kedd
  19:30
  Mark St. Germain
  Táncórák
  • Ullmann Mónika
  • Józan László
 • 22. szerda
  19:30
  Szabó Magda
  Az őz
  • Nagy Mari
  • Gáspár Sándor
  • Spolarics Andrea
  • Erdélyi Timea
  • Sipos Imre
 • 23. csütörtök
  19:30
  Mark St. Germain
  Táncórák
  • Ullmann Mónika
  • Józan László
 • 24. péntek
  19:30
  Grecsó Krisztián
  Mellettem elférsz
  • Pogány Judit
  • Sipos Vera
  • Sztarenki Dóra
  • Őze Áron
  • Ozsgyáni Mihály
  • Sütő András
  • Gubik Ági
 • 25. szombat
  19:30
  Jean-Marie Chevret
  Amazonok – Három év múlva
  • Náray Erika
  • Györgyi Anna
  • Auksz Éva
  • Ozsgyáni Mihály
  • Varga Ádám
  • Sztarenki Pál
 • 27. hétfő
  19:30
  Hindi Brooks
   
  • Molnár Piroska
  • Jordán Tamás
  • Sipos Vera
  • Erdélyi Timea
  • Domokos Zsolt
  • Formán Bálint
 • 28. kedd
  19:30
  Mark St. Germain
  Táncórák
  • Ullmann Mónika
  • Józan László
 • 29. szerda
  19:30
  Pierre Sauvil
  Napfény kettőnknek
  • Szervét Tibor
  • Sipos Vera
 • 30. csütörtök
  19:30
  „Szülőfalum, Pest”
  • Fesztbaum Béla
 • 31. péntek
  19:30
  William Nicholson
  Visszavonulás
  • Rátóti Zoltán
  • Söptei Andrea
  • Porogi Ádám
 http://szalon.rozsavolgyi.hu/hu

2019. április 25., csütörtök

Máv Szimfonikusok ünnepi társulati ülése és programja

SI

MÁV Szimfonikusok mai ünnepi társulati üléséről tájékoztatás:
Fodor Andrásnak Kovács Tamás, a MÁV HR igazgatója „A vasutért” kitüntetést adta át, áldozatos és példaértékű életútjáért. Fodor András, a mai napon, éppen 60 éve, 1959. április 15-én lépett a MÁV kötelékébe és a mai napig aktív tagja a zenekar életének. Az ünnepségen az együttes aktív és nyugállományú tagjai, valamint a kulturális tárca, a MÁV vezetői és munkatársai köszöntötték a jubiláló művészt.

 MávZenekar.hu

Koncertek, fellépések 2019

Április 26.
P, 19:00
MÁV Erdélyi/6. Zeneakadémia
Budapest,  Zeneakadémia

Április 27.
Sz, 10:00
MÁV Unokák/4. 10:00
Budapest,  Magyar Nemzeti Múzeum

Április 27.
Sz, 11:30
MÁV Unokák/4. 11:30
Budapest,  Magyar Nemzeti Múzeum

Május 4.
Sz, 11:00
MÁV Varga/4. Olasz I.
Budapest,  Olasz Kultúrintézet

Május 4.
Sz, 17:00
MÁV Kamarasorozat/4.
Budapest,  Olasz Kultúrintézet

Május 9.
Cs, 19:00
MÁV Lukács/5. Zeneakadémia
Budapest,  Zeneakadémia

Május 16.
Cs, 19:30
MÁV Szőke Tibor Mesterbérlet/4.
Budapest,  Müpa

Június 6.
Cs, 19:00
MÁV Lukács/6. Zeneakadémia
Budapest,  Zeneakadémia

Június 8.
Sz, 18:00
MÁV Hegedűbérlet/5.
Budapest,  Olasz Kultúrintézet

Június 14.
P, 18:00
MÁV Festetics/3.
Budapest,  Festetics Palota

Június 15.
Sz, 10:00
MÁV Zene-Tér-Kép/4. - Évszak 4. Nyár
Budapest,  MÁV Zenekar Próbaterem
Július 4.
Cs, 20:30
MÁV Szimfonikus Zenekar - Beethoven est
Budapest,  Vajdahunyadvár

Július 11.
Cs, 20:30
MÁV Szimfonikus Zenekar - Romantikus est
Budapest,  Vajdahunyadvár

A MÁV Szimfonikus Zenekar

A MÁV Szimfonikus Zenekart 1945-ben, a második világháború végnapjaiban alapította Varga László, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. akkori elnök-vezérigazgatója azzal a céllal, hogy a vasút kultúrát is szállítson. Meggyőződése volt ugyanis, hogy a békekötés után nemcsak építőanyagra és élelmiszerre lesz szükség, hanem a háború okozta lelki sebek orvoslására is. Úgy vélte, egy országjáró zenekar sokat tehet ezért – ötlete nyomán speciális vasúti kocsikban hálófülkéket alakítottak ki zenészek számára, egy másik vagonban pedig a hangszereket helyezték el. Az évforduló napja május elsejére esik; ekkor szólalt meg először a vasutas fúvós zenekarokra épülő formáció a MÁV zenekaraként. Az ezt követő hónapokban Szőke Tibor, az első vezető karmester valódi szimfonikus társulatot formált a javarészt amatőr zenészekből, egyre több magasan képzett muzsikust kötve a társulathoz.
A zenekar idővel az ország egyik legismertebb művészegyüttesévé vált, amelynek nemzedékek köszönhetik első komolyzenei élményüket. A Gördülő opera elnevezésű, országjáró hangversenysorozat ugyanis évtizedeken át a vidéki nagyvárosok kulturális programjainak meghatározó eleme volt. A dalszínház legnevesebb énekeseit felléptető programsorozat 1947-ben, Sárospatakon debütált az Aidával, és egészen a hetvenes évek végéig járta a vidéket.
A MÁV Szimfonikusokat ma az ország élvonalbeli hivatásos zenekarainak sorában tartják számon. Repertoárja a barokk zenétől a modern, kortárs művekig terjed. Koncertjeit évente több mint 50 ezren látogatják, de a rendszeres rádió- és televízióadásokon keresztül a hallgatók száma ennél jóval több.
A zenekar 1947-től szervezi bérleti előadásait Budapest világszerte ismert koncerttermében, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen – vagyis a Zeneakadémián. Az épület felújításával járó négyévnyi szünet után az Erdélyi Miklós-illetve a Lukács Miklós-bérlet 6-6 koncertjével tért ide vissza, Varga László-bérletét pedig az Olasz Kultúrintézetben folytatja. 2005 tavaszi megnyitása óta a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében rendezi meg a zenekar reprezentatív koncertsorozatát, a Szőke Tibor-mesterbérletet. Kamarazenekari hangversenybérletét a Festetics Palota Tükörtermében (Festetics-bérlet), míg az Unokák és nagyszülők hangversenyei című, a 8-14 éves korosztálynak szóló ifjúsági bérletsorozatát a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében tartja.
A hangverseny látogatók következő nemzedékének zenei nevelése a MÁV Szimfonikusok küldetésének egyik prioritása. Szeretethang címmel várandós kismamáknak rendez hangversenysorozatot, a kisbabával érkező családokat Búgócsigaelnevezésű koncertekkel várja, illetve hangszerbemutató foglalkozásokat szervez az óvodások, illetve kisiskolások számára Zene-Tér-Kép címmel. A 2014-15-ös évadtól Évszak koncertek néven új gyermekprogram-sorozat indult. A négy alkalomból álló, 3-7 éves korosztálynak szóló foglalkozás zenei anyaga mindig az aktuális évszakhoz igazodik Vivaldi: A négy évszak című hegedűverseny-ciklusa alapján. Ez évadonként összesen 45-50 ifjúsági koncertet jelent.
Saját szervezésű bérleti előadásain túl a zenekar átlagosan 100-120 hangversenyt ad évente itthon és külföldön, valamint rendszeres közreműködője a Budapesti Tavaszi Fesztiválnak, a miskolci Opera Fesztiválnak, a Budapesti Fesztiválzenekar és a MÜPA által jegyzett zenei maratonoknak, valamint a Filharmónia koncertjeinek Budapesten és a vidéki városokban.
A zenekar lemezfelvételei a világ minden pontján elérhetőek, a legismertebb lemezcégek gondozásában (HUNGAROTON, NAXOS, SONY, TOCCATA CLASSICS). Egy 2013-as kiadvány az Egyesült Államok legnagyobb presztízsű zenei magazinjának díját nyerte el a közelmúltban.
A MÁV Szimfonikusok vezető karmesterei voltak: Szőke Tibor, a zenekar alapítója, majd Lukács Miklós, Pécsi István, Oberfrank Géza, Nagy Ferenc, Mark Gorenstein, Gál Tamás, Kollár Imre és Takács-Nagy Gábor, aki azóta is rendszeresen vezényli a MÁV Szimfonikusokat.
Hét évtizedes működése során a zenekar számos világsztárral dolgozott együtt hazai és külföldi hangversenyeken. Kiri Te Kanawa, Roberto Alagna, Ruggiero Ricci, Dudu Fischer, Lucia Aliberti, Lazar Bermann, Jeanne-Marie Darré, Gertler Endre, Tsuyoshi Tsutsumi, David Geringas, Jevgeni Buskov, Ramzi Yassa, Ránki Dezső, Ruha István, Onczay Csaba, Jandó Jenő, Miklósa Erika, Rost Andrea, Vásáry Tamás, Kocsis Zoltán, Perényi Miklós, Baráti Kristóf, Bogányi Gergely, Alexander Markov, Frankl Péter, Menahem Pressler, Helen Donath – még hosszan lehetne folytatni a sort.
Számtalan nemzetközi rangú karmester vezényelte már a MÁV Szimfonikusokat, csak néhány név a kitűnő művészek közül: Ferencsik János, Lamberto Gardelli, Franco Ferrara, Uri Mayer, Nikolai Anosov, Roberto Benzi, Angelo Ephrikian, Franz Konwitschy, Ottmar Suitner, Arwid Janszonsz, Vladimír Válek, Hans Swarowsky, Carlo Zecchi, Herbert Blomstedt, Moshe Atzmon, Kurt Masur, Jurij Szimonov, Irwin Hoffman, James Levine, Fürst János és Carlo Ponti Jr.
A zenekar magas művészi tudását számos külföldi vendégszereplése során is elismerték. Európa szinte minden országában koncertezett már a legnevesebb koncerttermekben, emellett Brazíliában, Peruban, Chilében, Argentínában és Kolumbiában, valamint Libanonban, Japánban, Kínában, Hongkongban és Ománban aratott sikereket az elmúlt évek során. Visszatérő vendége a nagy presztízsű bécsi Musikverein koncertteremnek.
Az 1988-as Assisi Fesztivál keretében adott hangversenyt a zenekar Castelgandolfóban, a pápa nyári rezidenciáján II. János Pál pápa tiszteletére. A MÁV Szimfonikusok a magyar zenekarok közül egyedüliként vehettek részt a legendás Három Tenor produkcióban. 1999-ben Japánban, a Tokyo Dome-ban 32 ezer néző előtt hangversenyeztek José Carreras, Placido Domingo és Luciano Pavarotti partnereként; az est karmestere James Levine volt. A gálakoncertet követően a három tenor szólóestjein is vendégszerepeltek a MÁV Szimfonikusok világszerte. A zenekar állandó szereplője volt Pavarotti európai búcsúkoncert-sorozatának; két év alatt csaknem tíz alkalommal lépett színpadra a felejthetetlen énekművésszel.
A zenekar hagyományokban gazdag művészi munkásságának elismeréseképpen 2011-ben az egyik legjelentősebb zenei elismerésben részesült, megkapta a Bartók Béla-Pásztory Ditta Díjat. Kétszer kapta meg a Széchenyi emlékérmet, 2013-ban pedig szakmai munkássága, kiemelkedő közösségi és közéleti tevékenysége elismeréseként az MSZOSZ díját vehette át.
2013 júliusában a MÁV Szimfonikus Zenekar rögzítette felvételre a Himnusz eredeti, Erkel-féle változatát a Nemzetközi Olimpiai Bizottság megbízásából. Az olimpiai játékokon innentől kezdve ez a változat hangzik majd el a magyar bajnokok dobogóra lépésekor.
2013 augusztusában az államfő a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét adományozta Lendvai György, a zenekar ügyvezető igazgatója számára “Magyarország egyik vezető szereppel bíró, közel hetven éves kultúramegőrző és kultúrateremtő múlttal rendelkező együttese sikeres irányításáért, az ifjúság zenei nevelésének előtérbe helyezéséért.”
A zenekar régóta szoros barátságot ápol Kobayashi Ken-Ichiro-val, aki 1974 tavaszán nyerte meg a Magyar Televízió első Nemzetközi Karmesterversenyét. A MÁV Szimfonikusok volt az első zenekar, amelyet hazáján kívül vezényelt, ezzel indult nemzetközi karrierje. A Mestert a mai napig különleges viszony fűzi a zenekarhoz. Több tucat koncertet dirigált különböző sorozataikban; Japánban is több alkalommal vezényelte a MÁV Szimfonikusokat, öregbítve ezzel hazánk és az alapító hírnevét. A zenekar legbecsesebb kincsei között őrzi Kobayashi barátságát. A kölcsönös megbecsülés jeléül a 2014-15-ös évadtól kezdve mint tiszteletbeli vendégkarmestert üdvözli a pulpituson.
Forrás: A zenekar honlapja

2019. április 22., hétfő

26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 2019. április 25-28.

SI
A Líra Csoport programjai

Dedikálások

Programok

2019. április 25–28. Millenáris, 1024 Budapest, 
Kis Rókus u. 16–20.

A Líra csoport standjai: B23 (Magvető Kiadó, Corvina Kiadó, General Press Könyvkiadó, Szépmíves Könyvek, Rózsavölgyi és Társa Kiadó), B14 (Athenaeum Kiadó, Partvonal Kiadó), T14 (Manó Könyvek, Menő Könyvek)

forrás: lira.hu

2019. április 19., péntek

Karinthy Színház műsora, programjai

SI
CINI nyugdíjas bérlet 3. előadás
Hököm Project-Hököm Színpad
MICI nyugdíjas bérlet 3. előadás
Hököm Project-Hököm Színpad
Hököm Project-Hököm Színpad
Karinthy Vera és Bornai Tibor-Hököm Színpad
Géczy Dorottya jutalomjátéka- Éless-Szín vendégjátéka
 forrás: karinthyszinhaz.hu