2019. február 25., hétfő

A művészet hidakat épít és kulturákat köt össze

SI
 Kulturális, Művészeti Magazin
A MŰVÉSZET HIDAKAT ÉPÍT!
/The art of building bridges/
 A cikkeket idegen nyelveken is közreadjuk.

Köszönettel fogadjuk a további jelentősnek ítélt évfordulós információkat éppen úgy, mint hiány-pótlásokat, kiegészítéseket, korrekciókat, netán önálló írásokat!