2019. február 27., szerda

MTA kutatása: A dohányzási tilalom bevezetésének hatása az újszülöttek egészségére

SI

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont és az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont munkatársai azt vizsgálták, hogyan hatott a dohányzás korlátozása a vendéglátóiparban dolgozó nők gyermekeinek születéskori egészségére.
Világszerte közpolitikai intézkedések sokasága igyekszik egészségesebb életmód felé terelni az embereket. Ezek közül is kiemelkedő fontosságúak a dohányzás visszaszorítása érdekében tett intézkedések, mivel az elkerülhető halálozások jelentős hányada köthető a dohányzáshoz. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény 2012-ben életbe lépett szigorításának következtében tilossá vált a dohányzás többek között a kocsmákban, szórakozóhelyeken, munkahelyeken, közforgalmú intézményekben. A legnagyobb változás a vendéglátóhelyek, kocsmák esetében történt, ahol korábban ritka kivételt jelentett a dohányzás korlátozása.
Kutatásunkban azt vizsgáltuk, hogy miként hatott a dohányzás korlátozása a vendéglátóiparban dolgozó nők gyermekeinek születéskori egészségére. Ehhez az MTA Humán Tudományok Kutatóházában működő KSH-MTA KRTK kutatószoba nemzetközi szinten is kiemelkedő szolgáltatásait vettük igénybe, amelyek lehetőséget biztosítanak a KSH mikroadat-állományainak tudományos célú vizsgálatára. Elemzésünkben az egyéni szintű élveszületési és csecsemőhalálozási adatbázisokat használtuk. A vendéglátóhelyeken felszolgálóként, pincérként dolgozó nők újszülöttjeinek egészségi mutatóiban a szigorítás előtti és utáni időszak között bekövetkező változást hasonlítottuk össze egy kontrollcsoport hasonló adataival. A kontrollcsoportot a kereskedelemben és szolgáltatási szektorban dolgozó nők (pl. bolti eladók, pénztárosok, fodrászok, kozmetikusok) újszülöttjei alkották. Utóbbiak anyukái nem csak a törvényi változás után, hanem jellemzően már az előtt is füstmentes munkahelyi környezetben dolgoztak a terhességük alatt, ugyanakkor egyéb tulajdonságaikat tekintve nem különböztek jelentősen a vendéglátóhelyeken dolgozó nőktől, így ideális kontrollcsoportként szolgáltak.
Eredményeink szerint a dohányzási tilalom szignifikánsan javította az érintett anyák újszülöttjeinek egészségét. A jogszabályváltozás hatására többek között nőtt az átlagos születési súly, csökkent az alacsony (2500 g alatti) születési súlyú újszülöttek és a koraszülöttek aránya, továbbá a csecsemőhalálozás esélye is alacsonyabb lett. A becsült hatások hasonló mértékűek, mint más, kifejezetten a terhes anyákat célzó és az újszülöttek egészségi mutatóit javítani szándékozó (pl. amerikai, kanadai) programok során tapasztalt hatások.
A dohányzási tilalom bevezetése két fő mechanizmus útján javíthatja az újszülöttkori egészséget. Egyrészt arra ösztönözheti a dohányzó nőket, hogy szokjanak le a dohányzásról. Másrészt a tilalom miatt a munkahelyi környezet füstmentessé válik, ezért a passzív dohányzás csökken. A felhasznált adatok nem adtak lehetőséget arra, hogy e két tényező jelentőségét közvetlenül megvizsgáljuk, ugyanakkor nagyobb hatásokat találtunk az érettségivel nem rendelkező (és a felmérések szerint nagyobb arányban dohányzó) nők újszülöttjeinél, ami arra utal, hogy a tilalom elsősorban az érintett nők dohányzási szokásainak megváltoztatása útján javította a születéskori egészségmutatókat.
Mivel a szakirodalom szerint a születéskori egészségnek jelentős mértékű hosszú távú hatásai vannak, ezért a dohányzási tilalom az érintett újszülöttek későbbi életét is kedvezően érintheti.

Hajdu Tamás (MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet) és Hajdu Gábor (MTA TK Szociológiai Intézet) kutatásáról megjelent cikk:
Hajdu, T. – Hajdu, G. (2018) Smoking ban and health at birth: Evidence from Hungary. Economics and Human Biology, 30, 37–47. https://doi.org/10.1016/j.ehb.2018.05.003

https://tk.mta.hu/dohanyzasi-tilalom-bevezetesenek-hatasa-ujszulottek
 forrás: mta.hu

2019. február 26., kedd

A Szépművészeti Múzeum programjai

SI
Kolozsváry Marianna tárlatvezetése a Baráti Kör tagjai számára

Mecénás Klub

Helyszín: Magyar Nemzeti Galéria
Németh István előadása Nemes Marcell mecénás, műgyűjtőről a Baráti Kör tagjai számára.

#4 Mama, nézd!

Helyszín: Régi Képtár
Múzeumba járni babával is jó! A nagysikerű Mama nézd! a várandósság, a szülés és az anyaság témáit helyezi a középpontba.

Hetven év után – épület-séta

Helyszín: Szépművészeti Múzeum
Magyar nyelvű épület-séta, a Román Csarnok bemutatására fókuszálva

#5 Mama, nézd!

Helyszín: Régi Képtár
Múzeumba járni babával is jó! A nagysikerű Mama nézd! a várandósság, a szülés és az anyaság témáit helyezi a középpontba.

#6 Mama, nézd!

Helyszín: Régi Képtár
Múzeumba járni babával is jó! A nagysikerű Mama nézd! a várandósság, a szülés és az anyaság témáit helyezi a középpontba.

Szombati Szemezgető

Helyszín: Európai művészet 1250-1600
Fedezzünk fel közösen egy titokzatos műtárgyat a hónap harmadik szombatján!

Szombati Szemezgető

Helyszín: Európai művészet 1250-1600
Fedezzünk fel közösen egy titokzatos műtárgyat a hónap harmadik szombatján!

Szombati Szemezgető

Helyszín: Európai művészet 1250-1600
Fedezzünk fel közösen egy titokzatos műtárgyat a hónap harmadik szombatján!

Szombati Szemezgető

Helyszín: Európai művészet 1250-1600
Fedezzünk fel közösen egy titokzatos műtárgyat a hónap harmadik szombatján!

Szombati Szemezgető

Helyszín: Európai művészet 1250-1600
Fedezzünk fel közösen egy titokzatos műtárgyat a hónap harmadik szombatján!
 https://www.szepmuveszeti.hu

2019. február 25., hétfő

A művészet hidakat épít és kulturákat köt össze

SI
 Kulturális, Művészeti Magazin
A MŰVÉSZET HIDAKAT ÉPÍT!
/The art of building bridges/
 A cikkeket idegen nyelveken is közreadjuk.

Köszönettel fogadjuk a további jelentősnek ítélt évfordulós információkat éppen úgy, mint hiány-pótlásokat, kiegészítéseket, korrekciókat, netán önálló írásokat!

2019. február 24., vasárnap

Magyar Nemzeti Múzeum Múzeumi iránytű

SI

MEGÚJULT A MÚZEUMI IRÁNYTŰ KÖNYVBEMUTATÓKönyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés

A szentendrei Skanzen Múzeumi iránytű című tudományos-szakmai kiadványsorozata a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem szakértői közreműködésével modern, az innovatív tartalmakkal összhangot teremtő, korszerű formát kapott.
A Takács Benedek által tervezett  új arculat első kötete a múzeumi világ jövőjét érintő számos kihívás, köztük a digitális technológiák múzeumi térnyerését és lehetőségeit járja körül. A 2018 végéig megjelent tematikus kötetek pedig a múzeumok és a hozzájuk kapcsolódó közösségek új, közösségfejlesztő, esélyegyenlőséget segítő szerepének lehetőségeit állítják középpontba. Utóbbiak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ két kiemelt európai uniós projektjének: Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-2016-00001), illetve a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek, (EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001) keretében születtek meg.
A kerekasztal-beszélgetés résztvevői: szakemberek, a megjelent kiadványok szerkesztői és szerzői, akik a kötetek céljairól és elképzeléseik megvalósulásáról fognak beszélgetni.
Az új arculattal eddig megjelent kötetek:
  • 12. Digitális múzeum (szerk. Dr. Ruttkay Zsófia és Dr. German Kinga)
  • 13. Múzeumi közösségek – közösségi múzeumok (szerk. Dr. Arapovics Mária, Dr. Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna)
  • 15. Kulturális örökség – múzeumi közösségek (szerk. Dr. Arapovics Mária, Dr. Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna)
  • 16. Esélyt a múzeummal (szerk. Dabi-Farkas Rita)

Program:
15.00-15.10: Megnyitó
Varga Benedek
főigazgató, Magyar Nemzeti Múzeum
15.10-16.10 Kerekasztal-beszélgetés
Moderátor:
Berényi Marianna
főosztályvezető, Magyar Nemzeti Múzeum
A beszélgetés résztvevői:
Dr. Bereczki Ibolya CSc
ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettes, Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Nagy Magdolna
mb. igazgató, Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Dr. Arapovics Mária
szakmai vezető, Cselekvő közösségek projekt, Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, hab.egy.docens, ELTE
Dr. Ruttkay Zsófia
egyetemi docens, a TechLab vezetője, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Dr. German Kinga
egyetemi docens, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Elméleti Intézet
Dabi-Farkas Rita
múzeumpedagógus, Ludwig Múzeum
Dr. Mészáros Balázs
projektmenedzser, Magyar Nemzeti Múzeum; irodavezető, Pulszky Társaság.
16.15–17:15 Az esélyteremtés szolgálatában − Tárlatvezetés a Magyar Nemzeti Múzeum legújabb időszaki kiállításában

A program szervezői:
Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, Magyar Nemzeti Múzeum és a Múzeumi Sajtókávéház

További információ:
Demeter Judit 
a Múzeumi Sajtókávéház vezetője
https://mnm.hu/hu/

2019. február 22., péntek

A káposztalégytől a NASA-ig: 11 példa akadémiai felfedező kutatások hasznosulására

SI


Az alapkutatás esetében nem az a jó kérdés, hogy mi fog a kasszába kerülni a következő években, hanem az, hogy mi volt a hasznunk a korábbi alapkutatási eredményekből az elmúlt években. Bár az MTA kutatóintézet-hálózatában dolgozó kutatók elsősorban alapkutatással foglalkoznak, eredményeik alapján az elmúlt években is sok olyan alkalmazott kutatás indult el, amelyeknek köszönhetően új termék vagy alkalmazás született. Ezekből gyűjtött össze tizenegyet az mta.hu.

Túl a moszathegyen
A múlt század 70-es, 80-as éveiben az algák túlszaporodása (eutrofizáció) következtében a Balaton vízminősége jellemzően kedvezőtlen volt. (Az algásodás nemcsak az algák mennyiségének, hanem az összetételének változását is eredményezte: új fajok jelentek meg, régiek pedig visszaszorultak, ami a tó ökoszisztémáját is veszélyeztette.) Az algásodás megszüntetésében jelentős szerepet játszottak az MTA Balatoni Limnológiai Intézet kutatói: az intézet munkatársai már a 70-es években kimutatták, hogy az eutrofizáció kiváltó oka a tó magas foszfortartalma. Az 1980-as évek első felében többek között e vizsgálatokra alapozva és az intézet kezdeményezésére egy sor balatoni nagyberuházás csökkentette a tó foszforterhelését.
A tó csak lassan reagált a beavatkozásra. A folyamat a 90-es évek második felében fordult meg. A tó vízminősége akkor kezdett javulni, amikorra a tó algái felélték az üledékben felhalmozódott foszfort. Az intézet azóta is folyamatos kutatásokkal és monitortevékenységgel járul hozzá a tó ökológiai állapotának megőrzéséhez, valamint gazdasági rekreációs célú hasznosításához.

Jog: a gyakorlat
A jogszabályok előkészítése nem csupán az Országgyűlésben folyik. A jogtudósoknak is fontos szerepük van a törvénykezés folyamatában. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének kutatói valamennyi rendszerváltozás utáni alkotmányozási kezdeményezést – ideértve Magyarország Alaptörvényének megalkotását is – részletes és kidolgozott szakmai anyaggal támogatták. A szakemberek ezenkívül gyakorlatilag minden nagy jogági alapkódex – így például a Polgári Törvénykönyv, a Büntető Törvénykönyv vagy a közigazgatási eljárásról szóló törvény – megalkotásában tevékenyen részt vettek, és a jogszabályok gyakorlati alkalmazását részletes kommentárok megírásával segítették elő.

Rovarvágyak csapdájában
A mezőgazdasági termelők számára létfontosságú a kártevők elleni hatékony küzdelem. Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézet korábbi és jelenleg is folyó alapkutatásainak gyakorlati hasznosítása eredményeként 2017-ben mintegy 200 csapdakészítmény állt a hazai és külföldi termelők rendelkezésére.
 
2017-ben újdonságként új csapdakészítményeket vezettek be a káposztalégy (Delia radicum) fogására, továbbá feromoncsapdákat a selyemfényű puszpángmoly (Cydalima perspectabilis) és a hazánkban még nem honos, invazív bagolylepkefajok (Spodoptera exigua, S. littoralis) fogására. A csapdák iránt Kína is érdeklődött.

Aeroszolgáltatások
Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban olyan levegőszennyezettség-mérő optikai lézeres részecskeszámláló berendezéseket fejlesztettek ki, melyek a levegőben lebegő szilárd és cseppfolyós részecskék (aeroszolok) koncentrációját, méreteloszlását és optikai paramétereit mérik. A Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetben készített műszerek voltak abban a buszban, amely mobil környezetvédelmi állomásként a vörösiszap-katasztrófa után a helyszínen monitorozta a környék levegőjét. (A levegő állapotát Budapesten és néhány ipari vállalat, valamint a repülőtér környékén is vizsgálják.)

Sikértörténet
Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézetében külön osztály foglalkozik a kalászos gabona – búza, durumbúza, árpa, tritikálé, tönköly, tönke, alakor, beleértve a zabot is – nemesítésével és kutatásával. Az elmúlt évtizedekben 100 őszibúza-, 8 őszi durumbúza-, 5 tritikálé-, 2 őszi zab-, 1 tavaszi zab-, 1 tönkölybúza-, 2 alakor-, 1 tönke- és 1 őszi árpafajta született, a kutatók emellett több tritikálé-, őszi durumbúza-, tönkölybúza-, tavaszi árpa- és zabfajta honosításában is részt vettek. E fajták vetésterülete évente több százezer hektár Magyarországon, de több fajtát más európai országokban és Kanadában is termesztenek. További információk a témáról.

Tűpontos diagnózis
Az egészségügyi szűrések jelentőségével ma már mindenki tisztában van. A hatékony módszerek kidolgozásában az alapkutatásoknak is fontos a szerepük. Ez történt abban az esetben is, amikor az MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézet és az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (ORFI) kutatói a vörösvérsejtek felszínén található egyik transzportfehérje új változatára bukkantak. Az ABCG2 nevű fehérje szerepet játszhat a köszvény kialakulásában, valamint a rákos daganatok gyógyszer-rezisztenciájában. A kutatók kifejlesztettek egy egyszerű, ujjbegyszúráson alapuló módszert a vörösvértestek felszíni fehérjéinek mennyiségi meghatározására, mely segíthet a betegségekre való hajlam és a gyógyszerek káros mellékhatásainak előrejelzésében.

Paks aeterna
Az atomerőművek biztonságos üzemeltetése is elképzelhetetlen az alapkutatási eredmények nyomán kifejlesztett technológia nélkül. Az MTA Atommagkutató Intézetében gyártott eszközökkel monitorozzák például Pakson bizonyos radioaktív izotópok levegőbe és vízbe való kibocsátását.
Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont munkatársai pedig a meglévő paksi blokkok biztonságos üzemeltetését segítik, és biztosítják az új blokkok létesítéséhez szükséges műszaki-tudományos hátteret.

Hold, sugár
Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Űrdozimetriai Csoportja által fejlesztett műszerek részt vesznek majd a NASA új Orion űrhajójának első, egyelőre emberek nélküli Hold körüli próbarepülésén. A MARE (MATROSHKA AstroRad Radiation Experiment) kísérletben az MTA EK passzív, vagyis energiaellátást nem igénylő detektorcsomagokkal vesz részt, amelyek mérik, hogy milyen jellegű és mekkora sugárzásra kell majd felkészülniük az űrhajósoknak a Hold körüli térségben. Az Űrdozimetriai Csoportban készült a Pille dózismérő rendszer is, melyet a Nemzetközi Űrállomáson jelenleg is használnak.

Hogyan írjuk?
Az MTA Nyelvtudományi Intézetének egyik hagyományos tevékenysége a nyelvi tanácsadás. Ezt egészítette ki 2013-ban egy korszerű technológián alapuló internetes szolgáltatással. A helyesiras.mta.hu című, ingyenesen elérhető, egyedülálló helyesírási tanácsadó portál mára központi forrása lett a magyar helyesírás területein való tájékozódásnak. 2018-ban 1,8 millió látogató több mint 4,4 millió automatikus tanácsot kért itt.

Amit a Kárpát-Pannon-térségről tudni kell
Kordokumentum, egyúttal fontos nemzeti szimbólum, amely méretével és tartalmával is tekintélyt parancsoló – ez Magyarország Nemzeti Atlasza, amelynek új kiadását 2018-ban mutatták be. Magyarország Nemzeti Atlasza (MNA) ezt megelőzően 1989-ben, a rendszerváltozás előtti pillanatban jelent meg, hagyományosan kormányzati támogatással. Az atlasz elkészítését akkor is a Magyar Tudományos Akadémia kezdeményezte, még Szentágothai János elnöksége alatt, 1983-ban. Lovász László elnöksége alatt az atlasz új kiadásának tartalma a Magyar Tudományos Akadémia vezetésével készült. A munkában számos kormányzati szerv, háttérintézmény és egyetem vett részt.
Az először hatezer példányban megjelent kiadvány nyomdaköltségeit az EMMI vállalta, és a terjesztését is támogatta. Az ajándékként felajánlott háromezer kötet a tárca közreműködésével jutott el a hazai és határon túli magyar tannyelvű közép- és felsőoktatási intézményekhez. Az új kiadás első kötete a sorozat következő darabjaival együtt nem csupán Magyarországra, hanem a Kárpát-medencére és annak szomszédságára (a Kárpát–Pannon-térségre) – tehát 12 ország kb. félmillió négyzetkilométernyi területére és 34 ezer településére – vonatkozóan mutatja be a természet, a társadalom és a gazdaság térszerkezetét.

Nemzeti kincseink nyomában
A magyar történettudomány egyik legjelentősebb adósságát pótolta a magyar uralkodókoronázások és a Szent Korona 16–19. századi históriájának forrásokra építő, szisztematikus feltárásával az MTA „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport. 2012-es megalakulása óta a hazai gyűjtemények mellett Ausztriában, Belgiumban, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Spanyolországban és Szlovákiában végeztek levéltári és múzeumi alapkutatásokat. A kutatócsoport eredményeit eddig mintegy 300 publikációban és közel 20 saját kötetben és kiadványban tette közzé,
A Szent Korona és koronázási kincseink nyomában című film nyolcnyelvű DVD-változata 2019. január elején jelent meg.
A felfedező kutatások fontosságáról érdemes elolvasni Lovász László korábbi írását, továbbá Barack Obama tudományos tanácsadójának analógiáját a „tudományos csodagyárról”.
forrás:mta.hu

Félidőben: a Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program eredményei

SI

Félidőben: a Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program eredményei

19 kutatócsoport, majdnem 700 résztvevő, köztük 325 tanár, 150 oktatási intézmény, 800 millió forint – az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programja a számok tükrében. A 2016-os indulás óta a kutatási program keretében mások mellett egészségnevelési, a ritmikai készségek élményszerű, eredményes fejlesztését segítő, valamint a matematikai tehetségek felkutatását célzó programot is indítottak, továbbá tabletes nyelvi tananyagot fejlesztettek.
A kutatási program alapvető célja a közoktatás fejlesztésének tudományos megalapozása, a bizonyítékokra alapozott pedagógiai gyakorlat elterjesztésének, valamint az új technikai eszközök alkalmazásának támogatása. A kutatások résztvevői elsősorban arra keresik a választ, hogy miként jelenhetnek meg az új tudományos eredmények, sőt új tudományterületek a közoktatásban. Hogyan lehet a nemzetközi és hazai tapasztalatokra építve, az életkori sajátosságokat is figyelembe véve, a folyamatosan változó módszerek és még annál is gyorsabban fejlődő technikai eszközök felhasználásával korszerű és jól használható tudással, illetve műveltséggel felvértezni a magyar gyerekeket?
Török Ádám, az MTA főtitkára nyitóbeszédében méltatta a programban részt vevők eddigi eredményeit, és megerősítette, hogy a kutatócsoportok munkájának finanszírozása továbbra is rendelkezésre áll a tervezett időszakra.
Patkós András, az MTA Tantárgy-Pedagógiai Kutatási Program Programtanácsának elnöke egyebek mellett a hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel küzdő, speciális tanítási igényű gyerekek felzárkóztatásának fontosságát emelte ki. A 2016 óta eltelt időszakot áttekintve elmondta, a részt vevők száma 2017-ről 2018-ra csaknem duplájára, 600 főre emelkedett, közülük 300-an kutató pedagógusok. Ez is mutatja a program népszerűségét és egyre jobb ismertségét.
Forrás: mta.hu

A kutatócsoportok az elmúlt években több átfogó kísérleti oktatási projektet indítottak, amelyek első eredményeire nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi tudományos közösség is felfigyelt. Kétéves eredményeik már segítséget nyújthatnak a Nemzeti alaptantervnek az MTA Közoktatási Elnöki Bizottságában is megvitatott fejlesztéséhez.
Az összes kutatócsoport munkáját összefoglaló összeállítás ide kattintva olvasható.
forrás: mta.hu

2019. február 21., csütörtök

20 éves a Godot Galéria!

SI

Nagy örömmel tudatjuk, hogy a Godot Galéria fontos jubileumhoz érkezett: idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját!

1999-ben a Madách út 8. szám alatt kezdtük meg a működésünket, ahol az első tíz évünket eltöltöttük. Kezdetben számos csoportos, országos tárlat megrendezését és lebonyolítását vállaltuk magunkra, illeszkedve az ottani tér adottságaihoz, de hamar kialakult a galéria karaktere a hozzá kapcsolódó művészkörrel. Rájuk jellemző a progresszív szemlélet, az állandó megújulási készség és képesség, a műfaji sokszínűség, az ironikus, kritikus, de közben humánummal átitatott humoros világlátás. A szomszédunkban megalapítottuk a Godot Kávéházat, ahol 2004-ben élmény volt látnunk az első szárnycsapásait a Dumaszínháznak, aminek kezdetben a neve Godot Dumaszínház volt.

2011-ben már az új helyszínünkön, a Bartók Béla úton kezdtük meg az esztendőt, egy akkor elindult kezdeményezés, egy új kulturális negyed egyik első résztvevőjeként. Az azóta eltelt időszakban többek között bemutattuk Gaál József két legfrissebb szoborsorozatát, Gerendai Károly magángyűjteményét, drMáriás soha el nem fogyó szeretetábrázolásait és Weiler Péter new yorki illetve balatonaligai képeit. Egy hónapig nálunk éltek és tojtak Bukta Imre tyúkjai, nálunk ünnepelte a 69. születésnapját feLugossy László és a galéria falain lehetett először látni Nagy Kriszta Orbán Viktorról készített portréit. De hasonlóan fontos volt ebben az időszakban Szikora Tamás emlékkiállítása, Jochann Wundertracht első magyarországi bemutatkozása illetve a Szurcsik József keresgélő figuráit bemutató tárlatunk is.

A jubileumi évünkben sem fogunk tétlenkedni! Az idei kiállítási programunkban a galéria művészeinek legfrissebb, aktuális munkáit mutatjuk be. Ősszel megjelentetünk egy olyan kiadványt, ami összefoglalja és rengeteg képpel, írásokkal bemutatja az eltelt húsz esztendőt. Májusban új profillal bővülünk, megrendezzük az első kortárs aukciónkat. Ősszel pedig Óbudán a Goldberger Gyártelep korábbi épületében elindul a Godot Kortárs Művészeti Intézet.

Várjuk sok szeretettel  rendezvényeinken!

Godot Galéria
 

2019. február 19., kedd

DinoSafari a KÖKI Terminálban

SI
DinoSafari – egy varázslatos virtuális világ
Fantasztikus élmény, feledhetetlen családi kaland egy soha nem látott virtuális valóságban. Először Magyarországon a DinoSafari VR a KÖKI Terminálban.
A DinoSafari napjaink legmodernebb VR technikájával kelti életre a Föld 100-200 millió évvel ezelőtti elővilágát. Egy feledhetetlen időutazás a dinoszauruszok földjére, ahol szabadon sétálhatunk a dinók közt és élethű élményt kaphatunk egy őskori túrán, tapasztalt vezetők segítségével.
Magyarországon először, de Európában is az elsők között épült fel az ultramodern VR stúdió, ami a virtuális valóság eddig még nem látott szintjével vár mindenkit egy nagy kalandra. Egy hiper-valóság, egy technikai csoda, egy életszerű, magával ragadó VR élmény, tele meglepetésekkel, izgalmakkal, váratlan kalandokkal. Egy felfoghatatlan világ, amit csak akkor érthetünk meg, ha megtapasztaltuk.
Szabadon - kábelek nélkül - sétálhatunk, miközben minden érzékszervünkre ható ingerek érnek minket. A látogatók ehhez kapnak a kaland idejére egy számítógépet és egy VR sisakot, melyek segítségével hirtelen körülöttük teremnek az őskor legcsodálatosabb élőlényei. 
“A legmodernebb VR technológiával kel életre az őskor egy ismeretlen, titkos korszaka, amit barátok, családok együtt, közösen fedezhetnek fel, s többmillió évet utazhatnak a virtuális térben. Kutathatnak egy eltűnt expedíció maradványai után, körbenézhetnek egy ősi világban, találkozhatnak kihalt fenevadakkal, amiket akár meg is érinthetnek” – mondják a szervezők
Belépés gyerekeknek 10 éves kortól lehetséges, de az idősebb korosztálynak is kihagyhatatlan élmény. Presspresso.hu

2019. február 18., hétfő

Bud Spencer életrajzi filmje megérkezett a mozikba, a családja is Budapestre látogat

SI


Egészen különleges életutat járt be Carlo Pedersoli, akit színészként, Bud Spencer néven ismert meg a világ. Olasz úszóbajnokként két olimpián is részt vett, emellett birkózó, bokszoló, rögbijátékos, autóversenyző, pilóta, író, dalszerző, egyetemi oktató, politikus, békenagykövet, feltaláló és gyerekruha-tervező is volt. Kalandos élete és személyiségének kevésbé ismert oldala tárul fel a Piedone nyomában című átfogó portréfilmben, amely február 28-tól érkezik országszerte a mozikba. A film díszbemutatójára az olasz filmszínész lánya, Cristiana Pedersoli is Budapestre látogat.

A magyarok kedvenc pofonosztója, aki 2016 júniusa óta sajnos már nincs köztünk, idén lenne 90 éves. Bud Spencer önálló és Terence Hillel közös, kultikussá vált filmjein nemcsak idehaza, de Európa-szerte immár három generáció nőtt fel, ám a színészlegenda mögötti embert csak nagyon kevesen ismerik. Ezt a képet árnyalja Király Levente hiánypótló alkotása, a Piedone nyomában című portréfilm kibővített, másfél órás moziváltozata, amely sosem látott archív felvételekkel, családtagok, sportolók és színészkollégák visszaemlékezéseivel mutatja be Carlo Pedersoli sokrétű munkásságát és derűs, pozitív életfilozófiáját, ami a mai napig sokaknak példaként szolgálhat.Az alkotás különlegessége, hogy ez a legelső portréfilm a világon, amely átfogó módon az olasz színészlegenda teljes életpályáját feldolgozza, azt az arcát is bemutatva, amelyet az emberek nem ismerhettek a filmjeiből. Kevesen tudják például, hogy hat nyelven beszélt, 16 évesen Olaszország legfiatalabb egyetemi hallgatójaként kezdett jogi szakon tanulni. Később vegyészmérnöknek tanult, majd nyugdíjas korában pszichológia szakra iratkozott be, ahol később oktatott is. Hétszeres olasz úszóbajnok és Európa-bajnoki bronzérmes vízilabdázó volt, aki két olimpián is részt vett, 1952-ben Helsinkiben és 1956-ban Melbourne-ban. Emellett birkózó, rögbijátékos, bokszoló és autóversenyző is volt. Sportkarrierjének utolsó mérkőzése egy vízilabda meccs volt Budapesten, az olimpiai bajnok magyar csapat ellen. Eredetileg nem készült színésznek, kisebb szerepek mellett a hatvanas években egy lemezcégnek dolgozott, nápolyi dalokat és popzenéket szerzett, reklámfilmeket készített az olasz TV-nek és a forgatókönyvírásba is belekóstolt. Első főszerepe, az 1967-es Isten megbocsát, én nem! nagy sikere miatt végül a színészet felé fordult és kedvenc sörmárkája és színésze nevéből összeállt a művészneve, ahogy később világszerte ismertté vált: Bud Spencer. Később sorra következtek a spagetti-western és akció-vígjáték kasszasikerek, de eközben sem hagyott fel a többi szenvedélyével és számos területen kipróbálta magát. Imádott repülni, képzett pilótaként több mint 2500 órát töltött a levegőben, saját légitársaságot is alapított. A szakácsmesterség iránt is érdeklődött, Bud Food néven saját étteremlánca volt. Feltalálóként 12 szabadalmat mondhat magáénak, kisebb találmányok mellett egy barátjával közösen óceánjáró hajót is tervezett, ami meg is épült. Ahogy a filmjeiben, úgy az életben ahol csak tudott, segített az elesetteken, rengeteget jótékonykodott. Fiatal korában egy alkalommal tengerbe esett nézőket mentett ki egy szabadtéri úszóversenyen, de az 1980-as irpiniai földrengés utáni mentésben is saját helikopterével személyesen közreműködött. Az UNICEF nagykövetének is megválasztották, kampányolt a vakokért és gyengén látókért, felemelte a hangját a kábítószer használat és a háborúk ellen. Saját varróüzemében gyermekruhákat tervezett, filozófiai témájú könyveket és háborúellenes dalokat írt, sőt a politikusi pályán is kipróbálta magát. Szülővárosát, Nápolyt annyira szerette, hogy jövedelmének egy részét rendszeresen átutalta a városnak, hogy abból fejlesztéseket végezzenek. Mélyen vallásos, három gyermekes családapa volt, öt unokával, aki 56 évet élt boldog házasságban.

A több mint négy éven át, öt országban és negyvenöt közreműködővel forgatott portréfilmben számtalan további érdekes történet elevenedik meg Bud Spencerről, a színésszel készített interjúk mellett egykori sportolótársai, kollégái és alkotótársai, barátai és családtagjai tolmácsolásában. A visszaemlékezések mellett természetesen a jól ismert, ikonikus filmrészletek sem hiányozhatnak filmből, amelyben közreműködik többek között Terence Hill, Riccardo Pizzuti, Sal Borgese színészek, Guido és Maurizio de Angelis zeneszerzők és Kárpáti György háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó is. A filmet, amelynek eredeti változata a Magyar Média Mecenatúra Program keretében jött létre, február 28-tól vetítik a hazai filmszínházak. Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Corvin Moziban, az Art+ Cinemában, a Premier Kultcaféban és a Pólus Moziban látható, emellett országszerte számos további helyszínen is vetítik, többek között Szegeden, Debrecenben, Szombathelyen, Egerben, Jászberényben, Zalaegerszegen, Nyergesújfalun, Szigetszentmiklóson, Szentendrén és Mosonmagyaróváron is műsoron lesz. A vetítési helyszínek egyre bővülő listája a https://www.facebook.com/Piedone.nyomaban/ oldalon olvasható.

A portréfilm díszbemutatója február 22-én 19:30-kor lesz az Uránia Nemzeti Filmszínházban, ahol élőkoncert és plakátkiállítás színesíti a programot. A bemutató kapcsán Budapestre érkezik Bud Spencer lánya, Cristiana Pedersoli is, akit Király Levente filmrendező köszönt a színpadon. A vetítés előtt a Bud Spencer & Terence Hill Emlékzenekar lép fel, a páros legnépszerűbb filmzenéiből válogatva. A díszbemutató kiemelt kísérőprogramja egy különleges filmplakát kiállítás az Uránia emeleti Kávézójában.


Zsarnai Gábor

pannonia-entertainment.com
 

2019. február 16., szombat

Zöld könyv - Útmutató az élethez film az ADS Service forgalmazásával

SI

Zöld könyv - Útmutató az élethez

Green Book (2018)
amerikai feliratos életrajzi zenés vígjáték dráma

Egy igaz barátság ihlette film a rasszizmus ellen.
A Zöld könyv – Útmutató az élethez Tony Vallelonga (becenevén: Tony Lip) története, aki többnyire kidobóként dolgozott különféle klubokban, de 1962-ben másféle munkát is elvállalt. Egy nagynevű fekete zongorista, Don Shirley sofőrjének állt, hogy elkísérje a turnéján a zenészt. Csakhogy ez a turné minden volt, csak egyszerű nem.
Tony Lip egyszerű, ugyanakkor jó lelkű fickó, az a típus, akinek a problémamegoldó készsége kimerül az „előbb ütök, és csak aztán kérdezek”...

A Zöld könyv egy történet szeretetről, elfogadásról, a határok ledöntéséről szól.
A film zenéje főleg jazz a 60 as éveket idézi, fergetegesen jó ritmusával, brilliáns zongorajátékával.

)
Film adatlap
Eredeti cím: Green Book
Mozibemutató (USA): 2018. november 16.
Magyar cím és korhatár: Zöld könyv – Útmutató az élethez (12)
Magyar bemutató: 2019. február 21.
DVD megjelenés (HUN):
Műfaj: Dráma, Életrajz, Vígjáték
Rendező: Peter Farrelly
Forgatókönyvíró: Nick Vallelonga, Brian Hayes Currie, Peter Farrelly
Szereplők: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Sebastian Maniscalco, Dimiter D. Marinov, Mike Hatton
Filmstúdió: Participant Media
Magyar forgalmazó: ADS Service
Cinema City filmkínálata

Stáblista:

Szereplők

Dolores
Tony Lip
Don Shirley
Jules Podell
Record Producer
Graham Kindell
Johnny Venere
Amit
Morgan Anderson
Orange Bird Bartender

Alkotók


A Zöld könyv – Útmutató az élethez február 21-től látható a mozikban.

ADS Service kft.

2019. február 14., csütörtök

Az Artézi Galéria kiállítása 14 festő Békéscsabáról


SI

MEGHÍVÓ


az Artézi Galéria szeretettel meghívja Önt a

14 festő

Békéscsabáról


című kiállítás megnyitójára
A megnyitó időpontja: 2019. február 23. (szombat) 17:00
A kiállítást megnyitja: dr. Cs. Tóth  János, művészeti író
A kiállítás látogatható: 2019. február  23. - 2019. március 14. előzetes bejelentkezés után (+36303423551)
Helyszín: Artézi Galéria, 1037 Budapest, Kunigunda útja 18.

Honlap:
www.artezi.hu


14 festő Békéscsabáról
 
Az óbudai Artézi Galéria 2018. novemberében ünnepelte fennállásának 5. évfordulóját. Kortárs magyar képzőművészek egyéni és csoportos kiállításai mellett bemutatkoztak a bécsi Rearte Gallery művészei és négy művész Szlovéniából. Németh Géza festőművész, az Artézi Galéria alapító tulajdonosa most, 2019 februárjában békéscsabai képzőművészeket hívott meg. Az anyagot válogatta és a kiállítást rendezte Lonovics László festőművész, aki 1951-ben Békéscsabán született, ma is ott él, a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karának docense. 1976 óta vesz részt műveivel országos és nemzetközi kiállításokon.
A kiállító művészek a Békéstáji Művészeti Társaság Békéscsabán élő festőművészek tagjai. 13 férfi és 2 nő, különböző generáció tagjai. Mindegyiküknek két-két munkájával találkozhat a látogató. A katalógus előszavában felteszi a kérdést Cs. Tóth János művészeti író (egyben a kiállítást megnyitó személy is), hogy beszélhetünk – csabai festészetről, netán csabai iskoláról, vannak –e közös nyelvi, kifejezésbeli elemek a más-más korosztályhoz tartozók műveiben? Nehéz kérdés a lokális vizuális kötődés, különösen, ha olyan képzőművészek kapcsolódtak Békéscsabához, mint Munkácsy Mihály, Perlrott-Csaba Vilmos, Jankay Tibor, Schéner Mihály, Klimó Károly.
A kérdésre egyértelmű a válasz: semmilyen szempont alapján nem lehet egységesíteni az itt kiállító művészeket. A mai magyar képzőművészetre jellemzően különféle szemléletűek, különböző irányzatok képi nyelvét használják, az alkalmazott technikák, kivitelezési módok is sokfélék. A hagyományos tájképtől a geometrikus absztraktig, a festmény kereteiből kilépő objet-től a szürrealizmusig találhatók művészi kötődések.

Rajkó Andrea Fenya

A kiállítás megtekinthető 2019. március 14-ig.

Az alkotások és a katalógus letölthetőek.

A kiállítás honlapja:
http://www.artezi.hu/

2019. február 12., kedd

Jótékonysági koncert a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyban

SIA Károlyi József Alapítvány örömmel tájékoztatja az érdeklődőket, hogy jótékonysági koncertet rendez március 2-án, szombaton, 16 órakor a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyban a  székesfehérvári Primavera Kórussal.
A koncerttel az Önkéntes Központ Alapítvány „Idősek Barátai” programját támogatja, mely a jól ismert francia szervezet, a ’les petits Frères des Pauvres’ szakmai segítségével Magyarországon építi ki időseket segítő önkéntes hálózatát. Jelenleg több, mint 700 ezer idős ember él magányosan az országban.
A program célja, hogy társaságra és új életerőre találjanak, élményeket szerezzenek és pozitív energiával töltődjenek fel. Az összegyűjtött adományokat kirándulások költségeire fordítja majd az Alapítvány, melyek során gazdag múlttal rendelkező épületek, helyszínek történetét idézhetik majd fel. Az ilyen kirándulások nagy élményt jelentenek az időseknek, mert módot adnak arra, hogy kizökkenjenek elszigetelt hétköznapjaikból.
A Primavera Kórus színes koncertprogramjában Passereau, Monteverdi, Schubert, Donizetti, Petrovics, Karai és Kodály művei szerepelnek.
« A koncert a "Károlyi Gasztro Akadémia" esemény zárásaként kerül megrendezésre, a rendezvény során a francia-magyar gasztronómiát ismerhetik meg mélyebben a kulináris élmények iránt érdeklődők és szakmai résztvevők ”.
További információk és helyfoglalás: Károlyi József Alapítvány, Károlyi Kastély, 8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi u. 2.  e-mail: info@karolyikastely.hu; web: www.karolyi.org.hu La Fondation Károlyi József est heureuse d’annoncer le concert de bienfaisance du Choeur Primavera de Székesfehérvár, qui sera organisé le samedi 2 mars à 16 heures au château de Károlyi à Fehérvárcsurgó.
Le concert est organisé au profit du programme „Idősek barátai” de la Fondation hongroise Önkéntes Központ Alapítvány  dont le développement des actions en Hongrie est encouragé par l’association française bien connue les „Petits Frères des Pauvres”. Les Petits Frères des Pauvres agissent en effet en France depuis 1946 en faveur des personnes âgées, isolées et démunies et ont aussi créé une Fédération internationale qui rassemble et soutient des organisations de bénévoles qui agissent pour cette cause dans le monde, comme Idősek Barátai en Hongrie.
Plus de 700 000 personnes âgées vivent seules en Hongrie. Par ses actions, Idősek Barátai recrée des liens permettant à ces personnes d’acquérir de nouvelles expériences et de sortir de leur isolement. Les dons permettront, entre autres, d’organiser des excursions, notamment l’une le long des rives du Danube.
Le programme du choeur Primavera comprendra des œuvres de Passereau, Monteverdi, Schubert, Donizetti, Petrovics, Karai et Kodály.
Le concert se tiendra à l’issue de " Académie de la Gastronomie", au cours de laquelle la gastronomie franco-hongroise sera à l’honneur pour les professionnels tout comme ceux qui s’intéressent à la gastronomie.
Informations et réservation: Fondation József Károlyi, Château Károlyi, 8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi u. 2., e-mail: info@karolyikastely.hu; site web: www.karolyi.org.hu

2019. február 6., szerda

A Manó Könyvek februári újdonságai

SI

Februárban új Bori- és Berci-füzetek érkeznek, és a járműveket kedvelő kicsik örömmel forgatják majd a Barátaim, a járművek-füzeteket. Dél-Baranyába utazik a család Csapody Kinga könyvében, ahol busójárás, gólyamúzeum és aranysakálok is várják őket. A nagyobbak egy újabb Tilly lovas történetet olvashatnak, és a Varázslatos Állatbirodalom-sorozat két új részét.

Lucy Strange: A világítótorony legendája

Pippa Funnel: Árnyék

Daisy Meadows: Fannin a világ szeme!

Daisy Meadows: Mia, a fagyimester

Korsós Szabina: Vidám állatos fejtörők 4-7 éveseknek 

Csapody Kinga: Irány Dél-Baranya! Harkány, Mohács, Siklós

Christian Tielmann: Járművek az építkezésen

Monika Wittmann: Járművek a tanyán

Christian Tielmann: Berci és a tavasz

Liane Schneider: Bori palacsintát süt

www.manokonyvek.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

Koestler kötetbemutató a Magvető Caféban

SI


Sötétség délben
Arthur Koestler mesterművének új fordítása
az eredeti kéziratból
Fordította: Mesés Péter
KÖTETBEMUTATÓ
A fordítóval Szegő János beszélget
Közreműködik: Pataki Ferenc színművész
2019. február 18 17:00
Magvető Café
1074 Budapest, Dohány utca 13.   

 Magvető Kiadó
lira.hu

2019. február 5., kedd

John Lennon est a Pólus Moziban, Imagine filmet láthatja a közönség

SI

John Lennon est a Pólus Moziban

A XV. kerületi Pólus Mozi Rock Klubjának következő emlékprogramján a 20. század egyik legnagyobb hatású művésze, John Lennon előtt tisztelegnek. A február 8-án 19 órakor kezdődő eseményen fellép a The Blackbirds tribute zenekar, levetítik John Lennon és Yoko Ono 1972-ben készült, Imagine című zenés filmjét és egy különleges relikvia-kiállítást is láthatnak a nézők.

John Lennon, a rock and roll emblematikus figurája a Beatles énekes-dalszerzőjeként és később szólózenészként is örökre beírta magát a zenetörténetbe. Paul McCartney-val a zenetörténet legsikeresebb szerzőpárosát alkották, komoly hatást gyakoroltak a rockzene fejlődésére, komolyabb és politikai üzenetet is hordozó irányba terelve azt. Számtalan slágerlistás dal fűződik a nevéhez, a későbbi generációk kimagasló zenészei közül is sokan hivatkoznak rá példaként. Zenei karrierje mellett író, színész, festőművész és békeaktivista is volt, legismertebb és legnépszerűbb szólólemezének címadó dala, az Imagine a világbéke himnusza lett.

Ez utóbbi lemez, az 1971-ben megjelent Imagine játssza az egyik főszerepet a Pólus Mozi Rock Klub február 8-án péntek este megrendezésre kerülő emlékprogramjában. John Lennon és Yoko Ono azonos című, elvarázsolt hangulatú zenés filmjében az Imagine album teljes zenei anyaga elhangzik, emellett néhány dal hallható Yoko Ono „Fly” című lemezéről is.  A Lennon és Ono angliai otthonában és londoni, New York-i utazásain készült, szürreális hangulatú film álomszerű felvételei az ikonikus album születését dokumentálják és emellett egy sajátos korrajzként betekintést nyújtanak az excentrikus művészpár életébe és mindennapjaiba. Az 1972-ben készült filmet 2018-ban képkockánként restaurálták, a hangfelvételeket a többszörös Grammy-díjas Paul Hicks keverte újra és a film rövid időre világszerte visszatért a mozivászonra. A mozikba kerülő, bővített változat 15 percnyi, korábban sosem látott extra stúdiófelvételt is tartalmaz, amelyeken Lennon és The Plastic Ono Band nevű zenekara – George Harrison, Nicky Hopkins, a Rolling Stones stúdió-billentyűse, Alan White Yes-ből és Klaus Voormann basszusgitáros stúdiózenész – a "How Do You Sleep?" és az "Oh My Love" című dalokat adja elő.

A filmvetítés előtt, 19:00 órától egyórás élőkoncerttel várja a Lennon-rajongókat Magyarország legrégebbi Beatles-emlékzenekara, az idén 15. születésnapját ünneplő The Blackbirds, akik korabeli hangszerek, hosszú évek alatt kidolgozott, eredeti "Beatles-hangzás" és hangulatos háttérvetítés segítségével idézik meg Lennont és a legendás zenekart. Az együttes ezen az estén kizárólag John Lennon szerzeményekből válogat, a legnépszerűbb dalokat szólaltatják meg a Beatles különböző korszakaiból és Lennon szólóéveiből is. Az emlékzenekar tagjai egyúttal szenvedélyes gyűjtők is, ennek köszönhetően az est kiemelt kísérőprogramjaként egy különleges relikvia-kiállítást is megtekinthetnek a nézők a mozi aulájában.

A John Lennon estre jegyek kaphatók a Pólus Mozi jegypénztárában és honlapján. Részletek a http://www.poluscentermozi.hu oldalon olvashatók.

  Zsarnai Gábor