FEB13

Magyar fotósok Franciaországban - bemutatja Alföldi Róbert


  • Wednesday, February 13, 2019 at 7:30 PM

  • FUGA

A Corvina Kiadó legújabb könyve: Magyar származású fotográfusok Franciaországban az 1920-as évektől napjainkig

A könyvet bemutatja : Alföldi Róbert

Cserba Júliával és Cseh Gabriellával a könyv alkotóival, Kassák Múzeum vezetője, Sasvári Edit, művészettörténész beszélget.

A könyv, hiánypótló vállalkozásként, a Magyarországon is jól ismert művészek (André Kertész, Brassai, Robert Capa) mellett számos olyan magyar származású fotográfus pályáját mutatja be, akik Magyarországon még szakmai körökben is kevéssé ismertek, miközben sokan közülük Franciaországban és azon túl is nevet szereztek maguknak.

A pályaképek a felkutatott személyes dokumentumoknak, visszaemlékezéseknek és korabeli újságcikkeknek köszönhetően a lexikonszerű bemutatásnál bővebben tárgyalják az 1920-tól napjainkig terjedő időszak alkotóinak életútját és szakmai karrierjét. Az egyes írások rávilágítanak az azonos időszakban dolgozó fotográfusok egymáshoz fűződő kapcsolataira és az utánuk következő nemzedékekre gyakorolt hatásukra is. Egyrészt ez a sokféle, gyakran egymást keresztező életút, másrészt a bevezető tanulmány arra is fényt derít, hogy miközben a két világháború közötti magyar festészet a párizsi hatásokra újult meg, addig ugyanebben az időszakban a fényké-pezésben, fotóművészetben zömében éppen a magyarok hoztak forradalmi változásokat.

A könyv, amelyet névmutató és bibliográfia tesz teljessé, sok új információval szolgálnak mind a szakemberek, mind pedig az érdeklődők számára, és friss adataival további kutatások kiindulópontja lehet.

Az esemény ingyenes.

Corvina Kiadó

Az 1955-ben alapított Corvina Kiadó művészeti albumokat, ismeretterjesztő, idegen nyelvű és idegenforgalmi kiadványokat, illetve tankönyveket, nyelvkönyveket jelentet meg.
Photos of Corvina Kiadó