2019. június 21., péntek

A Magyar Nemzeti Galéria új kiállítása Camera Lucida

SI

Camera Lucida

A épület, földszint - 2019. június 22. – augusztus 25.
A Magyar Nemzeti Galéria időszaki kiállításaihoz kapcsolódó, tematikus, kortárs sorozatának harmadik kiadása a Fortepan-tárlatra reflektálva a fiatal és középgeneráció azon – nem csupán a hazai, de a nemzetközi kortárs képzőművészeti tájképet is aktívan alakító – tagjainak munkáit mutatja be, akiknek alkotói gyakorlatában meghatározó szerepet tölt be a családi archívum kutatása, az emlékezet és a múltfeldolgozás folyamatának vizsgálata.
A kiállításon hangsúlyossá válik a nézőpontváltás, mely ellentétben a társadalmi emlékezetkultúra egy-egy darabját megelevenítő és az elmúlt idő általános pátoszával átitatott, régi fényképek retrospektív narrativitásával, az introspektív látásmódra helyezi a hangsúlyt: a kortárs művek nem az időbe belevetett énre, hanem az időre fókuszálnak a változó énben. Nem elillanó emlékek rögzítésére vagy a mulandósággal szembeni ellenállásra, hanem az emlékek és az emlékezés szubjektív rendszerének megismerésére és leképezésére tesznek kísérletet.
Az efféle aktív, értelmező emlékezet és – az elmúlt két évszázad alatt az emlékezés helyettesítő funkciójává avanzsált – fotográfiai képalkotás által kondicionált gondolkodás között alapvető ellentmondás húzódik. A fényképezőgép által lehetővé tett – s egyben meg is szabott – gyors látás kritikai megközelítését sugallja a kiállítás címe is: a 19. század elején szabadalmaztatott optikai eszköz egy időben zajló folyamatot, a rajzolást volt hivatott segíteni és – a mai tükörreflexes kamerák elődjeként ismert – camera obscurától eltérően nem a valóság mechanikus leképezését szolgálta. Hasonló időbeli, tudatos alkotófolyamatként értelmezik az egyéni emlékezést a különböző képgrafikai eljárásokat idéző, részben vektoros vagy műszaki rajzokon alapuló kortárs művek, melyekben a fotók kisajátításának és átalakításának alkotói intervenciója mellett visszatérő motívumként jelenik meg a rajzolás, körberajzolás gesztusa is. A bergsoni oszthatatlan idő és a fotográfia alapvető ontológiai kérdéseiből kiindulva az emlékezet konstruktív természete áll a kiállítás középpontjában: a mediálisan változatos művészi pozíciók eltérő aspektusból világítják meg a tapasztalati tények és a képzeleti képek közti intuitív összeköttetésekre építő emlékezet struktúráját. Az építkezés szimbolikája – utalva a kognitív folyamatra – több síkon hatja át a kiállítás vizualitását.
A kiállított kortárs művek érdekessége, hogy az idő hagyományos, egy képi pillanatba sűrítése helyett nem csupán képi tartalmaik, hanem időbeliségük is önálló jelentéssel telítődik, mintha egy elképzelt idő-fenomenológiai kutatás rekvizitumaira bukkannánk a kiállítótérbe lépve. Akár egy Tarkovszkij-film: a tárlat megfosztja az időt a dramaturgiai objektivitástól, magára hagyva a nézőt az idővel.
Kiállító művészek: EMBER Sári, ESTERHÁZY Marcell, PUKLUS Péter, SCHULLER Judit Flóra, TRANKER Kata
Kurátor: HORVÁTH Lili

forrás:  https://mng.hu/kiallitasok/camera-lucida/

A szürrealista mozgalom Dalítól Magritte-ig az MNG új kiállítása

SI
A szürrealista mozgalom Dalítól Magritte-ig – Válság és újjászületés 1929-ben

C épület, földszint - 2019. június 28. – október 20.

A szürrealista mozgalom legismertebb alkotóinak munkáival találkozhatnak a látogatók a Magyar Nemzeti Galéria – a párizsi Pompidou Központtal közösen szervezett – kiállításán. A csaknem 120 festményt, grafikát, szobrot, fotót, filmet és dokumentumot felvonultató tárlat a mozgalom történetének eseményekkel teli időszakát, az 1929-es évet helyezi középpontba. Az október közepéig látható kiállításon többek között Salvador Dalí, Max Ernst, Joan Miró, Yves Tanguy, René Magritte, Pablo Picasso és Alberto Giacometti műveinek segítségével ismerhetik meg a látogatók az izgalmas korszakot.
A kiállítás a mozgalom történetének egy rendkívül izgalmas szeletére fókuszál: az 1929-es év eseménydús, személyes és művészi ellentétekben gazdag időszakán keresztül mutatja be a szürrealizmus fő tendenciáit, a csoport vezéralakjait, kiemelkedő alkotóit. 1929 történései közül érdemes kiemelni a katalán Salvador Dalí feltűnését a párizsi művészeti színtéren, aki rövidesen kulcsszerepet vállalt a csoport életében. Ekkor mutatják be a Louis Buñuellel együtt készített Un chien andalou (Andalúziai kutya) című filmjét, a szürrealista mozgóképművészet első remekművét, amely megmutatja, hogy a mozgalom által hirdetett rendhagyó látásmód, új alkotói felfogás a lehető legváltozatosabb technikai megoldásokkal alkalmazható.
A kiállítás széles, sokszínű áttekintést nyújt a szürrealista csoport ekkor készült munkáiból, olyan művészek felvonultatásával, mint Salvador Dalí, Max Ernst, Joan Miró, Yves Tanguy, René Magritte, Pablo Picasso, Francis Picabia, Alberto Giacometti, Jean Arp. A szürrealista fotóművészetet Man Ray, André Kertész és Brassai alkotásai képviselik, emellett olyan kevésbé ismert, de igen jelentős alkotókkal is megismerkedhet a közönség, mint Jacques-André Boiffard, Eli Lotard vagy Jean Painlevé.
A kiállítás hét nagyobb szekcióban tekinti át a szürrealizmust, illetve a mozgalom előzményeit. Az első kiállítási egység az 1929-es esztendőre és a párizsi helyszínre fókuszál. Az év a szürrealizmus történetében is fordulatot hozott: ekkor jelent meg Salvador Dalí a mozgalomban, ekkor született meg a szürrealista film, Dalí és Luis Buñuel remekműve, az Andalúziai kutya, s ekkor következett be az első szakadás a szürrealista művészek között. A második szekció a szürrealizmus előzményeit mutatja be. Itt különösen fontos a dadaizmus szerepe, mivel sok szürrealista művész, például Francis Picabia vagy Man Ray a dadaizmus radikálisan antikonformista világából érkezett. Ebben a szekcióban kapott helyet a metafizikus festő, Giorgio de Chirico is, akit a szürrealisták kezdetben mesterüknek tekintettek. A harmadik kiállítási egység középpontjában két művész áll: Max Ernst és Joan Miró. Új témáik, újfajta képalkotó technikáik, meghökkentően új látásmódjuk s nem utolsósorban elgondolkoztató, költői és humoros címadásaik révén mindketten meghatározó alkotói a szürrealizmusnak. A negyedik szekció elsősorban Salvador Dalíról szól. Talán ő az egész szürrealizmus legismertebb mestere. A katalán művész 1929 tavaszán tűnt fel Párizsban, novemberben már önálló kiállításon mutatta be képeit. Álomszerűség, költőiség és pszichoanalitikus utalások jellemzik művészetét, s hatása már kortársán, Yves Tanguy-n is érzékelhető. Az ötödik szekció annak a művészcsoportnak a munkásságát mutatja be, amelynek ténykedése 1929-ben komoly válsághoz vezetett a szürrealista körökben. A Grand Jeu (Nagy Játék) csoport egyik különleges mestere a cseh származású Josef Šima volt. A hatodik szekcióban a belga René Magritte művei állnak a középpontban. Az ellentétek és ellentmondások dialektikájára különösen érzékeny Magritte munkássága a szürrealizmus történetének egyik legnépszerűbb s a modern popkultúrában is továbbélő fejezete. A kiállítás hetedik szekciója annak a Georges Bataille köré szerveződő Documents című folyóiratnak a művészeit mutatja be, akik egyrészt szemben álltak André Breton erősen kommunista elköteleződésű köreivel, másrészt pedig alkotásaikban nem annyira a tudat alatti, mint inkább a mindennapi valóság élményeit dolgozták föl.
Az 1929-es év eseményei fordulópontot hoztak a szürrealizmus történetében, hiszen a mozgalom bomlására utaló jelek ellenére éppenséggel az újjászületését indították el. A kiállításon látható mintegy 120 festmény, grafika, szobor, fotó, film és dokumentum zöme a párizsi Pompidou Központ gyűjteményéből érkezett, de láthatók művek a madridi Museo Thyssen-Bornemiszából, a Magyar Fotográfiai Múzeumból és magángyűjteményekből is.
A kiállítás kurátorai: Didier Ottinger, a Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou, Musée national d’art moderne igazgatóhelyettese, a szürrealizmus nemzetközileg elismert szakértője. Társkurátorai: Marie Sarré, Centre Pompidou és Kovács Anna Zsófia, a Szépművészeti Múzeum 1800 utáni Nemzetközi Gyűjteményének vezetője.
A kiállítást magyar és angol nyelvű katalógus kíséri. 
forrás: mng.hu

A Színház- és Filmművészeti Egyetem újabb sikeres tanévet zár.

SI


 • színművész - prózai szakirány (osztályvezető: Zsótér Sándor és Börcsök Enikő)
 • színművész - zenés szakirány (osztályvezető: Novák Eszter és Selmeczi György)
 • színházrendező - zenés szakirány (osztályvezető: Ascher Tamás)
 • televíziós műsorkészítő (osztályvezető: Bárdos András)
 • színházi rendezőasszisztens (osztályvezető: Csató Kata)
 • drámainstruktor - színjátékos (osztályvezető: Csizmadia Tibor, Kocsis Gergő, Szőcs Artur)
 • színházi nevelés (osztályvezető: Győrei Zsolt)
Színház- és Filmművészeti Egyetem 2018/2019

A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI INTÉZET 26 saját bemutatót, összesen 352 előadást tartott a tanév ill. színházi évad folyamán az Ódry Színpad játszóhelyein. Az egyetem gyakorló színházának produkcióit számos fesztiválra meghívták, például az Egri Kamaraopera Fesztiválra, a Pécsi Országos Színházi Találkozóra, a székesfehérvári MET-re, a kecskeméti Szín-tárra, a nagyváradi Holnapután Fesztiválra és a hamburgi KSJR Fesztiválra. Nyáron és az év hátralévő részében a Művészetek Völgyében, az Ördögkatlan Fesztiválon, Szegeden, Kolozsvárott és Párizsban lépnek még fel hallgatóink. Nagy érdeklődés kísérte az egyetem egyéb programjait is: a hagyományos Koncert - Találkozót, a TKKT-koncertet, a Monodráma Napokat és a Színházi nevelési konferenciát. Csatlakoztunk idén is a Színházak éjszakájához, részt vettünk a Szépművészeti Múzeum Antik ünnepén, valamint a Kiscelli Múzeum Bábneon a kastélyban című kiállításának megnyitóján. Az egyetem nemzetközi összművészeti fesztiválján négy nap alatt két hazai és négy külföldi egyetem előadásait, valamint televíziós-, dokumentum- és kisjátékfilm vetítéseket láthatta a közönség. A FACT keretében ezen kívül konferenciákat, kiállításokat és szakmai műhelymunkákat is tartottunk. A FACT fesztiválon 12 produkciót fogadtunk 4 ország művészeti egyetemeiről, sok száz budapesti érdeklődőnek teremtve lehetőséget arra, hogy megismerje társegyetemeinket. Az idei évben két színészosztály is végez az egyetemen, köztük több hallgatónk már a képzés során országos ismertségre is szert tett, mint például Bajor Lili, Brasch Bence, Hajdu Tibor vagy Szalay Bence.

Az ELMÉLETI ÉS MŰVÉSZETKÖZVETÍTŐ INTÉZET szakmai tevékenysége is jelentős sikereket hozott az egyetemnek. A Doktori Iskola nagyszabású műhelykonferenciát tartott február elején az Új Nemzedék Kiválósági Program keretében közel negyven előadóval. Stőhr Lóránt doktori értekezésének átírt, kibővített könyvváltozata a Gondolat Kiadónál az Ünnepi Könyvhétre jelent meg Személyesség, jelenlét, narrativitás. Paradigmaváltás a kortárs magyar dokumentumfilmben címmel.
A Drámainstruktor Színjátékos II. osztály hallgatói a Képzőművészeti Egyetem 2-3. éves látványtervező diákjaival (Varga Boglárka, Mestyán Lili, Jakab Rebekka) közös vizsgákat valósítottak meg. A Drámainstruktor Drámajátékos II. osztály a Művészeti Egyetemek Találkozóján a Legkreatívabb Alkotónak járó Pelikán-díjat nyerte el Székesfehérvár Önkormányzatától. Az első és másodéves drámainstruktorokból alakult Tánc-Színház-Nevelés módszertani kutatócsoport, a doktorandusz Szemessy Kinga vezetésével a Nemzeti Táncszínházban szervezett konferencián és workshop bemutatón vett részt. A 2017-ben végzett drámajátékos/drámainstruktor osztály tagjai május végén a színházi nevelés jelenlegi helyzetéről és fejlesztési irányairól szerveztek konferenciát az egyetemen. 
Az egyetem felnőttképzési központja, az EDUcenter tucatnyi felvételi előkészítőt szervezett, melyen közel 300 érdeklődő vett részt. A már pályán lévő szakembereknek hirdetett továbbképzéseinken száznál többen tanultak. 
Az öt művészeti egyetem összefogásával létrejött UNI-V-ARTS Konzorcium európai uniós támogatást nyert a „A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” című projekt végrehajtására. Az EFOP 3.2.6-16-2016-00001 projekt keretében országos szinten megújításra kerül a köznevelési intézmények művészetpedagógiai módszertana, bővül művészeti eszköztáruk. A UNI-V-ARTS Konzorcium tagjai: Magyar Képzőművészeti Egyetem, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Magyar Táncművészeti Egyetem, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Színház- és Filmművészeti Egyetem.

A FILM- ÉS MÉDIAINTÉZET vizsga- és diplomafilmjei 27 országban 93 nemzetközi fesztiválmeghíváson vettek részt 17 díjat elnyerve. Most júniusban filmjeink szerepelnek Vilniusban, Tel Avivban, Teheránban, Portoban, a csehországi Zlínben, valamint a régió legnagyobb filmfesztiváljára, a Karlovy Vary-ira is bejutott Kovács István: Ostrom c. filmje - mely egyben a tanév legnagyobb sikerét is elérte ősszel a diák Oscar-díjával, tavasszal pedig elnyerte a Filmkritikusok Díját és a Magyar Filmdíjat is a legjobb rövidfilm kategóriában. Ugyancsak kiemelkedő szériát fut be Kis Hajni: Last Call c. filmje, mely egymaga 21 külföldi meghívásnál tart a tavaly augusztusi szarajevói nemzetközi premier óta, és idehaza is sok díjat nyert már, többek között szeptemberben a miskolci Jameson Cinefest fesztiválon a CineNewWave kategória fődíját.
Hallgatóink sikerei közül kiemelkedik még, hogy az idei Friss Hús Budapest Rövidfilmfesztiválon Dávid Attila (a Jakab c. filmért) elnyerte a a legígéretesebb 30 év alatti magyar rendező díját, valamint februárban Balázs István Balázs nyerte a Casting c. filmjéért a legjobb operatőr díját az Európai Operatőrök Szövetségétől (IMAGO), a diplomafilm kategóriában.


Fontosnak tartjuk, hogy külön felhívjuk a figyelmet a legtöbb nemzetközi elismerést hozó dokumentumfilmes műhelyeinkre, képzéseinkre.
A DocNomads Nemzetközi Erasmus Mundus dokumentumfilm-rendező Joint Master képzésben 2012 óta 6 évfolyam szerezhetett diplomát. A diákok által készített vizsga- és diplomafilmek több mint 300 nemzetközi filmfesztiválon szerepeltek a világ 90 országában. Olyan A kategóriás dokumentumfilmes mustrákra kaptak meghívást, mint a dokumentumfilmek „Cannesjának” számító IDFA – Amszterdami Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál -, a Rotterdami Nemzetközi Filmfesztivál, a Locarnói Nemzetközi Filmfesztivál, a Dok Leipzig, a Vision du Réel, a Sheffield Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál, a Jihlava Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál és Ázsia legfontosabb filmszemléje, a BUSAN Nemzetközi Filmfesztivál, Dél-Koreában. 
A hallgatók filmjei több, mint 50 nemzetközi díjban részesültek. Ezekből csak néhányat kiemelve: Miguel Lopez Beraza spanyol hallgató az SZFE-n készített „Falak” című vizsgafilmje elnyerte a spanyol Oscar-díjnak számító Goya Díjat a Legjobb Rövid Dokumentumfilm Kategóriában 2015-ben. Robin Mai Petré dán hallgató szintén SZFE-n készült „Pulzus” című diplomafilmje Silver Dove Díjban részesült a német a DokLeipzig Fesztiválon, Silver Eye Díjban a cseh Jihlava Fesztiválon és szintén elnyerte a Legjobb Rövid Dokumentumfilmnek járó elismerést a portugál DocLisboa Fesztiválon 2016-ban. 
Több diplomát szerzett hallgató valósította meg azóta első, egészestés dokumentumfilmjét. Zurbó Dorottya és Arun Bhattarai közös rendezésben készített és Bhutánban forgatott „A monostor gyermekei” című dokumentumfilmjük az IDFA - Amszetrdami Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál  - „elsőfilmes” versenyszekciójában debütált 2017-ben. A film az első magyar-bhutáni kooprodukció, amely azóta több mint 40 nemzetközi filmfesztiválon szerepelt és számos elismerésben részesült, Magyarországon és Japánban moziforgalmazásba is került. 
Dina Naser jordániai hallgató „Kis Lelkek” című dokumentumfilmje a Koppenhágai Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon debütált 2018-ban, és azóta is sikerrel szerepel más fesztiválokon. 
Több diplomát szerzett hallgató nemzetközi együttműködésben dolgozik első egész estés filmtervükön és olyan neves támogatásokban részesültek, mint az amerikai Sundance Intézet gyártási támogatása vagy a holland IDFA Bertha Fund előkészítési és gyártási támogatása. Dér Ásia pedig a Magyar Nemzeti Filmalap Inkubátor programjának keretén belül készíti első egészestés dokumentumfilmjét, amelynek címe „Nem haltam meg”. 
A képzésen az elmúlt hét évben közel 150 hallgató szerezhetett diplomát, akik azóta is aktívan dolgoznak a dokumentumfilm szakma különböző területein alkotóként, producerként vagy egyetemi oktatóként a világ minden táján. 
A magyar DOKMA dokumentumfilm-rendező művész mesterképzés szintén 2012 óta képez hallgatókat az egyetemen. Immár a negyedik évfolyam hallgatói dolgozhatnak a diplomafilm terveiken. 
A diplomát szerzett hallgatók szintén számos elismerésben részesültek alkotói tevékenységükért. Meggyes Krisztina „Azok” című diplomafilmje 2016-ban elnyerte a Magyar Filmkritikusok Díját a Rövid Dokumentumfilm Kategóriában. Tuza-Ritter Bernadett első egész estés dokumentumfilmje az „Egy nő fogságban” - amit az SZFÉ-n kezdett el fejleszteni - a holland IDFA – Amszterdami Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon debütált 2017-ben a nemzetközi versenyprogramban. Utána első magyar egész estés filmként meghívást kapott az amerikai Sundance Nemzetközi Filmfesztivál dokumentumfilmes versenyprogramjába is. A film azóta több mint 80 nemzetközi fesztiválmeghívást kapott és több mint 20 nemzetközi díjban részesült. Az alkotást szintén beválogatták azon dokumentumfilmek közé, amelyekkel a The Why Foundation világméretű kampányt folytat Why Slavery? címmel több mint 70 televíziós csatornán, iskolai és közösségi vetítéseken az emberi jogok, a demokrácia, az igazságosság és az egyenlőség érvényesítéséért. A filmet az Európai Filmakadémia Legjobb Dokumentumfilm Kategóriában Európai Filmdíjra jelölte 2018-ban. 
Püsök Botond, Ugron Réka és Kőrösi Máté diplomázott hallgatók számos nemzetközi fejlesztő workshopon és pitching fórumon vettek részt készülő diplomafilm-terveikkel.  Bartha Máté „Bajnok” című vizsgafilmje a BIDF-Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál Legjobb Rövid Dokumentumfilmjének járó elismerést hozhatta el 2017-ben. Bartha Máté szintén elnyerte a rangos Robert Capa nagydíjat fotóművész tevékenységéért 2018-ban. 
Bakony Alexandra „Egy fiú” című dokumentumfilm-terve pedig a Magyar Nemzeti Filmalap Inkubátor programjában készül és idén elnyerte a Sundance Intézet gyártási támogatását is. 
A két képzést a Almási Tamás Kossuth- és Balázs Béla-díjas és Kékesi Attila Balázs Béla-díjas rendezők alapították és vezetik
A képzésekben számos szakmailag elismert alkotó tanár vesz részt. A tanári utánpótlásról az SZFE Doktori Iskolája gondoskodik. A fiatal tanárok között szerepel Ugrin Julianna, aki jelenleg is a Doktori Iskola hallgatója és olyan nemzetközi elismerésben részesült dokumentumfilmeket jegyez producerként, mint az „Egy nő fogságban”, „A monostor gyermekei”, a „Könnyű leckék” és a „Reményvasút”. Idén meghívást kapott a Cannesi Nemzetközi Filmfesztivál „Emerging Producers” programjába is. 
Zurbó Dorottya, aki szintén a Doktori Iskola hallgatója „A monostor gyermekei” után elkészítette első önálló egész estés dokumentumfilmjét a „Könnyű leckéket”, amely a Locarnói Filmfesztivál Kritikusok Hete szekciójában debütált és 2018-ban elnyerte a Magyar Filmkritikusok Díját a Legjobb Dokumentumfilm Kategóriában. A film azóta több mint 20 fesztiválon szerepelt és számos elismerésben részesült. 
Meggyes Krisztina és Dér Ásia néhány éve diplomázott hallgatók szintén a Doktori Iskolában folytatták tovább tanulmányaikat és oktatói és asszisztensi tevékenységükkel segítik a fent említett képzéseket. 
Az imént említett sikerek csak néhány a számos szakmai elismerésből, amelyet a képzés hallgatói elértek. A DocNomads és DOKMA képzések mára „branddé” váltak, melyekre büszkén lehet hivatkozni nemzetközi dokumentumfilmes szakmai fórumokon, és reméljük, hogy a képzések még sok-sikeres rendező-hallgatót fognak elindítani a dokumentumfilmes pályán. 

Koren Zsolt
SZFE-sajtó

Újabb két egyetem professzorai csatlakoztak az MTA melletti szolidaritási nyilatkozathoz

SI

Újabb két egyetem professzorai csatlakoztak az MTA melletti szolidaritási nyilatkozathoz

A Debreceni Egyetemről eddig 58 professzor, az ELTE Természettudományi Karáról pedig 30 egyetemi tanár csatlakozott ahhoz az állásfoglaláshoz, amelyet a Szegedi Tudományegyetem hozott nyilvánosságra az MTA átszervezése ügyében. Szerdán már a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 90 professzora is kérte, hogy az Országgyűlés ne fogadja el az MTA-t érintő előterjesztést.
2019. június 19.
Néhány napja a Szegedi Tudományegyetem csaknem 80 professzora szólította fel „az ország sorsáért felelősséggel tartozó kormányt és a parlamenti képviselőket, hogy ne támogassák a törvénytervezetet, ne engedjék, hogy a nemzetközi szinten is kiválóan teljesítő, az ország jövője és fejlődése szempontjából kulcsfontosságú akadémiai kutatórendszert ilyen nagy kár érje”.
Ezt a kiállást a BME professzorainak nyilatkozata követte. „A BME az elmúlt évtizedekben kiváló kapcsolatokat épített ki az MTA szinte valamennyi kutatóintézetével, számos hazai és nemzetközi pályázat megvalósításában vettünk közösen részt, így az MTA-kutatóintézetek jövőjének bizonytalansága a jövőbeni technológiai fejlődés gátja lehet” – olvasható a BME 90 professzora által aláírt nyilatkozatban.
Az egyetemi tanárok ezért szolidaritást vállalnak az MTA-kutatóintézetek dolgozóival, és kérik, hogy a törvényjavaslatot vegyék le a napirendről, illetve induljon széles körű társadalmi egyeztetés a kutatói közösség valamennyi résztvevőjének bevonásával.
A szegedi kezdeményezéshez csütörtökön nyilvánosságra hozott nyilatkozatában egyetértőleg csatlakozott a Debreceni Egyetem és az ELTE Természettudományi Karárnak több professzora.
A Debreceni Egyetem és az ELTE Természettudományi Karának állásfoglalása az MTA ügyében
forrás:
https://mta.hu/mta_hirei/ujabb-ket-egyetem-professzorai-csatlakoztak-az-mta-melletti-szolidaritasi-nyilatkozathoz-109843

2019. június 20., csütörtök

Az MTA nemzetközi sajtótájékoztatója

SI

Az Akadémia nem tud Bécsbe költözni, a magyaroknak kell támogatniuk minket – külföldi és hazai beszámolók az MTA nemzetközi sajtótájékoztatójáról

Az MTA 2019. június 12-i nemzetközi sajtótájékoztatóján a nagy hírügynökségek mellett számos vezető külföldi médium képviseltette magát, a Reuterstől a Guardianig. Néhány példa a külföldi és hazai tudósításokból.
2019. június 14.
A Reuters tudósításában az MTA elnökétől idézve kiemeli, hogy Magyarországon érezhetően nő a nyomás, hogy olyan kutatások kapjanak támogatást, amelyek közvetlen gazdasági hasznot hoznak. A szerző nem mulasztja el megemlíteni, hogy arról a Lovász Lászlóról van szó, aki nemrég két tudóstársával egy tízmillió eurós ösztöndíjat nyert el a hálózatelmélet matematikai alapjainak tanulmányozására. A hírügynökség anyaga idézi az Európai Bizottságot is, mely jelezte, hogy követi az eseményeket, és felhívja Budapestet, hogy tartózkodjon a tudományos és kutatási szabadság sérüléséhez vezető bármilyen döntéstől.
Amerika vezető lapjai, a New York Times és a Washington Post az AP hírügynökség tudósítását közölték, címükben kiemelve, hogy az állami befolyás növekedése miatt az “agyelszívástól” tart a magyar tudományos közösség.
Az osztrák APA hírügynökségnek az MTA főtitkára nyilatkozott a sajtótájékoztatót követően. Török Ádám elmondta, hogy az Akadémia nem látja előre a parlamenti szavazás kimenetelét, és a tudós társaságnak nincs befolyása a képviselők döntésére. Ugyanakkor emlékeztetett a vita kezdetére, amikor az MTA mindössze 54 percet kapott a rá vonatkozó tervezett törvénymódosítás véleményezésére. A hírügynökség rövid összefoglalót is közöl az Akadémia körül kialakult helyzetről.
Az MTA főtitkára attól fél, hogy hamarosan tömegesen mennek külföldre a magyar kutatók, miután veszélybe került az intézmény függetlensége – írja a Der Standard. A cikk szerint Török Ádám már nemigen bízik abban, hogy megtarthatják a kutatóintézeteket. A tiltakozások idáig nem sokat segítettek, bár a főtitkár hangsúlyozza a külföldi szolidaritás fontosságát
“Az MTA nem tud Bécsbe költözni, a magyaroknak kell támogatniuk minket” – emelte ki Lovász László beszédéből az AFP tudósítása, mely utalt arra a sajtótájékoztatón elhangzott gondolatra is, hogy a tudományos élet magyarországi politikai befolyásolása veszélyes precedenst teremthet az Európai Unióban.
A Guardian hosszasan elemzi a magyarországi helyzetet A tudományos kutatás az állami befolyásolás legújabb célpontja Magyarországon című cikkében. A szerző az Akadémiai Dolgozók Fórumának képviseletében nyilatkozó Szilágyi Emesét idézi, aki szerint a mostani helyzet jól illeszkedik a korábbi állami befolyásolási lépések sorába. A Lovász László által elmondottakból a cikk kiemeli, hogy a változtatások nyomán a jövőben egyre nehezebbé válik bármiféle olyan kutatás, amely nem illeszkedik a kormányzati prioritások közé.
Vészharangot kongat a Tudományos Akadémia – ezzel a címmel tudósít a Wiener Zeitung a sajtótájékoztatóról, a Guardienhez hasonlóan egyebek mellett a CEU ügyével egy sorba állítva az MTA elleni támadást.

forrás:
https://mta.hu/mta_hirei/az-akademia-nem-tud-becsbe-koltozni-a-magyaroknak-kell-tamogatniuk-minket-kulfoldi-es-hazai-beszamolok-az-mta-nemzetkozi-sajtotajekoztatojarol-109818
 

2019. június 12., szerda

THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES MTA published articles

SI


It was exactly one year ago today when the Academy received an email from the Ministry for Innovation and Technology regarding a new law amendment. The government provided a mere 54 minutes for evaluating the proposed changes that would fundamentally affect the operation of the Academy.
During the last year we made the utmost effort to keep the debate between the MTA and the ITM on professional grounds. Meanwhile, members of our 5000-strong research network felt a steadily growing unease because of the events, costing the Academy some of its best researchers, and pushing more to the brink of leaving.
We kept on negotiating relentlessly, but our efforts proved futile. The Ministry for Innovation and Technology submitted its draft bill, which was most likely being discussed during the exact same time as this very press conference was taking place.
Following is a summary of president László Lovász's speech during the press conference.

Government plans on a „new” research network

The backbone of the Government’s plan is to strip the learned society of the MTA of all its research institutions, and create a new one under the name „Eötvös Loránd Research Network” (ELKH). The operation of ELKH will be controlled by a Governing Board with delegates from the Ministry of Innovation and Technology and the Academy in equal numbers (6+6) and a jointly selected president, while all members would be appointed by the Prime Minister. The “new” research network will use existing properties of the Academy, a part of its existing central administration and its successful grants and fellowships for its operation. State support will be maintained, but no guarantees for basic operational cost (staff and tenured researchers, etc.), previously guaranteed by the Academy law.

Forced transformation without any valid reasoning

The MTA has been successful in running its research network, as proven unwaveringly by the fact that based on output/resources it ranks among Europe’s finest. Besides, the MTA is responsive to new challenges, it has prepared several strategic documents that comply with government demands for boosting innovation. In contrast however, the Government has not presented any strategy that could justify the separation. The often mentioned low innovation performance will not be improved by putting a successful basic research network under government control.

Why should the research network stay with the Academy?

Contemplating this question one can point out the well established high level quality control, important synergies between research institutes and the learned society and the internationally recognized „brand” of the Academy. Furthermore, the separation of the research network from the Academy would cause an extremely complicated legal situation, let us just consider the number of existing contracts.

Why should the network be separated from the Academy?

The Government gave no viable reasons for the separation. The exact rationale behind the creation of this new system is still a mystery to this day, also there is no indication how these changes would benefit Hungarian science.

Stronger government control

While reasons and foreseeable benefits are seemingly lacking, there is an obvious increase in government control. The Governing Board has a 50% Government representation, all decisions are made by simple majority voting. No representation is guaranteed for members of the research network. National RDI priorities are set by the Minister of Innovation and Technology advised by the National Science Policy Council all members of whom are invited by the minister and only 1/3 of them are scientists. Last but not least, national RDI funding is distributed by the National Research Development and Innovation Office under the control of the Minister of Innovation and Technology.

No guarantees for basic funding

Government control aside, the new system does not provide a stable basis for research. In contrast to the guarantees described in detail in the Law on the Hungarian Academy of Sciences, basic funding to cover the cost of permanent staff, long-term contracts, etc. are not laid down in the new law. The research network will be increasingly reliant on project-based funding available for government priorities. Long-term research agendas, blue sky research and any research beyond government priorities will be increasingly difficult to follow.

Highly questionable methods in the course of negotiations

While the MTA has been trying to participate in the negotiations in a constructive and professional way, the same could not be said of its governmental negotiating partners. The series of unfriendly moves began with a 54 minute deadline to give expert opinion on the amendments of the law on the Hungarian Academy of Sciences in 2018. The research budget of the Academy was promptly transferred to the ITM last summer and during the following months several attempts were made on the Government’s side to unlawfully withhold the release of funds. The Government has disregarded resolutions of joint ITM-Academy committees, and also ignored the proposal of the General Assembly of the Academy providing more room for government involvement in the research network.

Conclusions – a system unsuitable for the research community and against European principles

The above elaborated Government plans were clearly and loudly refused by the Hungarian scientific community, some of the most excellent researchers have already left the country. The separation of the two missions of the Academy will inhibit the preservation of existing synergies. The new institutional and financing framework is against European principles of research funding and threatens academic freedom. Besides, a change in the name and government control will not increase the innovation capacity of the country.  There is also a concern, that an unbalanced role for government priorities and control in science may soon become an alarming example that could be followed by other governments in the EU. 
In response to a journalist’s question president Lovász stated that for him the first priority is that the necessary conditions be provided for the continuous operation of the research network. Alongside the better-known issue of researcher emigration, László Lovász directed the attention to a more elusive group of scientists hesitating to return or move to Hungary because of the current situation.
On seeking the roots of the misunderstandings, the president remarked that the difference between policy and politics is not always understood by decision makers. Researchers are quite willing to give expert advice to politicians, however for this to work seamlessly specific communication channels are required.
As for the possible role of EU-institutions in the debate between the ministry and the Academy, Mr. Lovász said that direct support cannot come from their direction, however some elements of the draft bill could be altered as a consequence of international attention.


We would like to kindly request all mediums present at the press conference to send us their published articles if it is not too much trouble.


Thank you and all the very best,

SECRETARIAT OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS
H-1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. (1245 Budapest, Pf. 1000)

2019. június 11., kedd

Ingyenes élőzenés koncertek szombatonként az UP Teraszán

SIFigyelemreméltó és példaértékű eseménysorozatot indított útjára Újpesten az UP Újpesti Rendezvénytér. Dresch Mihály, Szirtes Edina Mókus, Micheller Myrtill, ToSoDa Projekt, Richie and the Mops, Chameleon Jazz Band, Józsa Tamás Duo, Bódy Magdi, Rák Béla Combo- csak néhány név azok közül, akik szombatonként  az ingyenes koncertsorozat részeként várják a vendégeket a város egyik legújabb és legszebb rendezvényhelyszínén.
A program célja a hagyományteremtésen felül az igényes, mindenki számára elérhető minőségi szórakoztatás. A fellépő zenekarokat és a zenészeket a sokszínűség jellemzi, hiszen helyet kap a jazz, a swing, a pop, a rock és még sorolhatnánk.  A  részletes programért irány a www.uprendezvenyter.hu
Június 23-án, Szent Iván éjszakáján, rendkívüli vasárnapi koncerten a 2016-ban alakult ToSoDa Projekt muzsikál majd, akik számos külföldi fesztiválon is megfordultak már és különleges, egyedi hangzásviláguknak köszönhetően egyre több helyre hívják őket hazánkban és külföldön egyaránt. Stílusuk saját maguk általi meghatározása: spirituális drum 'n bass (is) - többnyire lágy, ellazulós meditatív dallamok, néhol kicsit felpörgetve, egy kis latinos vagy drum'n bass-es lüktetéssel megspékelve.
Június 29-én a Madách színház Rocksuli c. musicalének ünnepelt főszereplőjének zenekara, a Richie and the Mops lép fel. A zenekar frontemberének, Borbély Ricsinek személyes kötődése is van a helyszínhez, hiszen ő maga is újpesti.
Július 6-án a tematikus estjeiről híres Chameleon Jazz Band várja a vendégeket a Terasz LIVE színpadán. A saját hangszerelésű slágerek ezúttal finom jazzes beütéssel ugyan, de popzenei alapokon szólalnak meg. A másfél órás szórakoztató show minden korosztályt magával ragad: egyszerre idézik meg New Orleans füstös bárjainak hangulatát, a funky és a disco fénykorát és a dallamos jazz-világ lágy ringását.
Július 13-án a jókedvű és laza előadásmódú Józsa Tamás Duo érkezik, akiket továbbá a virtuóz játékmód, zenei alázat és sokoldalúsàg jellemez. Műsoruk gerincét saját szerzeményeink alkotják és stílusukra talán leginkább az átfogó zenei nyelv értelmezése jellemző, amit egyszerűen a „műfajok határok nélkül” kifejezéssel illethetnénk.
Július 20-án az egyedi hangtechnikájáról és improvizációs előadásmódjáról ismert Bódy Magdival találkozhatnak a vendégek, akit méltán helyeznek a világszerte ismert, sikeres előadók közé. Magdit híres művész barátja Balogh Dezső kíséri zongorán. Igazán nagyon magas színvonalú különleges színes műsorban lesz részük!
Július 27-én a virtuóz gitárjátékon alapuló elegáns, dallamos jazzt játszó Rák Béla Combo érkezik az UP Teraszára. A különböző irányzatok keverése mellett, egyre inkább törekedenek saját, egyéni hangzás– és dallamviláguk kialakítására.
Együttesük repertoárjának szerves részét képezi a Django Reinhardt féle szving vagy swing, a funk, de műsorukban megtalálhatók blues számok is, amelyek magasabb instrumentális színvonalat nyújtó jazz-blues változatok.

 forrás: info@presspresso.hu

2019. június 10., hétfő

Artézi Galéria kiállítása 2019. június 15. szombat 17:00

SI


A megnyitó időpontja: 2019. június 15. (szombat) 17:00
Kiállító művészek: Haász Ágnes, Csízy László, Gábos József, Lonovics László, Németh Géza
A kiállítást megnyitjaSzemethy Imre grafikusművész, Munkácsy Mihály-díjas, érdemes művész
A kiállítás látogatható: 2019. június 15. - 2019. július 10. előzetes bejelentkezés után: 06 30 342 32 51 

Helyszín: Artézi Galéria, 1037 Budapest, Kunigunda útja 18.

Honlap: www.artezi.hu
MEGHÍVÓ


az az Artézi Galéria szeretettel meghívja Önt 

A VALÓSÁG VALÓSÁG?

című ELEKTROGRÁFIAI kiállítás megnyitójára


2019. június 7., péntek

TIT Studió Egyesület Programjai, kiállításai

SI


TIT STÚDIÓ EGYESÜLET
1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.
Tel.: 1/344-5000, 1/385-0514
Honlap: www.tit.hu, E-mail: info@tit.hu

ElérhetőségÍrások


Minden kedves, kikapcsolódni vágyó gyermeket szeretettel várunk!
Érdeklődni és jelentkezni lehet a 06-70-932-9239-es telefonszámon.
E-mail: info@tit.hu
Jelentkezéshez szükséges, letölthető dokumentumok:
I. Jelentkezési lap; II. Megállapodás; III. Szülői egészségügyi nyilatkozat;
IV. Fotós nyilatkozat; V. Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről
(Tabor_jelentkezesi_lap_2019.pdf)


Kérjük, görgesse végig a nyitólapot!

Kérjük, hogy frissítse az elérhetőséget számítógépe Frissít jelére kattintva, vagy a ctrl+F5 gombok együttes megnyomásával.   

Aktuális programok:     

Nagyításhoz kattintson a képre!
  • Körtánc a TIT Stúdió Egyesület épületében, havonta kétszer, szerdánként 17.30-19.00 óra között. Stern Szilvia: Körtáncolni hívom mindazokat, akik már táncoltak körben, vagy még nem próbálták, de szeretnék. Itt az alkalom :) Tánc közben minden más megszűnik, eltölt a zene, a mozdulatok, a ritmus, és az összetartozás élménye. Kell egy kényelmes cipő, ruha, amiben könnyedén mozoghatsz, és Te. A többi ott történik :) Jelentkezés: Stern Szilvia FB oldalon, vagy szils012@gmail.com, vagy telefonon: 06 20 5434 269.
  • ARANYKOR JÓGA A TIT SE-ben, minden kedden 9 órától. 

  • A Rátkai Márton Klub programjai
   • A Rátkai Márton Klub 2018-as tevékenyégéről
   • PÁROS HARMÓNIA - PALKO JÓZSEF - MAROSTORDAI ANNA EMLÉKKIÁLLÍTÁSA
    A PALKO művészcsalád a XVIII. századi, németalföldről származó európai hírű barokk festők, Franz Anton és Xavér Palko leszármazottai.
    Palko József realista stílusú, hitvallású alkotó a képzőművészet csaknem minden ágát művelte.
    Marostordai Anna művészetét realisztikus felfogás, az ecsetkezelés és a színvilág dinamizmusa jellemzi. Kiváló akvarellista, és egyedi szötteseket is készített.

    A kiállítás megtekinthető munkanapokon június 6-ig.
    A napi nyitva tartásról érdeklődni lehet a portai telefonon: 344-5000
  • Dunatáj Mozi minden hónap utolsó hétfőjén, 17 órától
  • Fedezze fel a világot! című sorozatunk szerdánként 17 órától. A sorozat ősszel folytatódik!
  • Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Budapesti Baráti Köre a TIT Stúdióban!
  • Állandó kiállítások:
   • Ásványok és ősmaradványok: Földszint


  • Nyitva tartás:


          Hétfő: 9.00 - 19.30
          Kedd: 9.00 - 17.00
        Szerda: 9.00 - 19.00
       Csütörtök: 9.00-19.30
        Péntek: 9.00 - 16.00
      2019. május 31-ig.
    
   • forrás:
   • http://www.tit.hu/studio/frames.html?http://www.tit.hu/studio/text.htm

Ünnepi könyvhét 90.

SI

2019. június 13. és 17. között 90. alkalommal kerül megrendezésre az Ünnepi Könyvhét, a kortárs magyar irodalom legnagyobb szabadtéri ünnepe. A hagyományos helyszín, a Vörösmarty tér felújítása miatt idén a Dunakorzón, a Vigadó tér és a Március 15. tér közötti területen várjuk a könyvbarátokat.

https://unnepikonyvhet.hu/

dedikálások az ünnepi könyvhéten
https://unnepikonyvhet.hu/dedikalasok

Magyarok, világhírűek, és most ingyen koncerteznek Budapest közepén

SI

19. századi rockzene, a világ egyik top zenekara, Fischer Iván és 400 táncoló gyerek – ők azok, akik nélkül nem valósulhatna meg az idei, immár ötödik TérTáncKoncert. A Budapesti Fesztiválzenekar június 16-án 19 órától újra megrendezi ingyenes szabadtéri eseményét, és a Szent István-bazilika előtti téren várja azokat, akik szívesen meghallgatnák élőben Beethoven 7. szimfóniáját.

„Ez a darab azért illik nagyon ehhez az eseményhez, mert ez a tánc ünnepe. A gyerekek az utolsó tételre fognak táncolni, ami olyan, mint egy 19. századi rockzene. Beethoven mindig a szabadság és a hatalmas öröm szimbóluma volt, ezt fejezi ki ez a szimfónia is” – mondja a Budapesti Fesztiválzenekar zeneigazgatója, Fischer Iván, akinek a személyes, videós programajánlóját ide kattintva nézhetik meg.

A koncertre az ország 22 pontjáról érkeznek a gyerekek Drávafoktól Sajószögeden át Tiszaszalkáig. Ahány fiatal, annyi történet: van köztük roma és nem roma, sok a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, és többen most jönnek először Budapestre. A koncerten szerencsésebb sorsú gyerekek is táncolnak, a többiekkel párhuzamosan egy budapesti elitgimnázium tanulói is fél éve készülnek a fellépésre. A TérTáncKoncerten megszűnnek a különbségek, nem számít, ki, honnan érkezett – mindenki egyenlőként áll ki a közönség elé és mindenkinek ugyanaz a zene szól. Ha szeretné támogatni az eseményen fellépő gyerekeket, a linkre kattintva ezt is megteheti.

A Fesztiválzenekar – ahogy minden évben – idén is több ezer ingyenes papírszékkel készül közönségének, amelyet a koncert után bárki szabadon hazavihet, sőt, dedikáltathat is a koncert karmesterével.

A koncert helyszíne és időpontja: Szent István-bazilika előtti tér, június 16., 19 óra
Program: Beethoven 7. szimfóniája
vezényel: Fischer Iván


A koncerten a részvétel ingyenes!

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Zeneakadémia oktatói karának tagjai

SI

Ismét nemzetközi hírű zenészek lépnek a zeneakadémia tanári karába.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Szenátusának legutóbbi döntése értelmében több olyan kiemelkedő művész is tanít majd a 2019-2020-as tanévtől, aki még nem volt az intézmény oktatója.

A Zeneakadémia oktatói karának oszlopos tagja számos, a nemzetközi élvonalat képviselő muzsikus, köztük Prof. em. Ks. Marton Éva operaénekes, Perényi Miklós gordonkaművész, Meláth Andrea operaénekes, Kelemen Barnabás hegedűművész, Szabadi Vilmos hegedűművész és Boldoczki Gábor trombitaművész.
E rangos művészekhez most olyan muzsikusok csatlakoznak az egyetem Szenátusának utóbbi döntései értelmében, akik a magyar zenészek újabb generációjához tartoznak. Nemzetközileg ismert, kiforrott, a pályájuk csúcsán álló művészek, akik eddig nem voltak a Zeneakadémia oktatói.
A benyújtott pályázatok alapján a Szenátus támogatta, hogy az egyetem tanárává váljon mások mellett Balázs János zongoraművész, Baráti Kristóf hegedűművész és Szőke Zoltán kürtművész, a közemúltban pedig már oktató lett Szentpáli Roland tubaművész és Gyivicsán György harsonaművész. Emellett vendégoktató (visiting professor) címet adományoztak öt évre Zempléni Szabolcs kürtművész és David Fray francia zongoraművész részére.
A Zeneakadémiának Liszt Ferenc óta hagyománya, hogy olyan kiemelkedő zenészeket foglalkoztat, akik egyúttal kiváló pedagógusok is – mondja Dr. Vigh Andrea rektor. Hozzáteszi: itt a tehetségekkel az egyéni foglalkozások részeként akár több oktató is foglalkozik egyszerre, többek közt ezért tud az egyetem a nemzetközi zenei életben is rendkívül versenyképes utánpótlást kinevelni.
A közeljövőben további világhírű muzsikusok belépése várható az oktatók sorába.

______________________
A tanárok rövid életrajza:
Balázs János zongoraművész 1988-ban született Budapesten, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen tanult és diplomázott. Több nemzetközi zongoraverseny győztese, eddigi pályafutása alatt játszott már Európa legnagyobb hangversenyhelyszínein, számos rangos elismerés birtokosa, a kitüntetései között van a Kossuth- és a Liszt-díj is.
Baráti Kristóf hegedűművész 1979-ben született Budapesten. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen Tátrai Vilmos és Szenthelyi Miklós voltak a mesterei. A Stradivarius Társaság jóvoltából a Lady Harmsworth nevű, 1703-as Stradivari mesterhegedűn játszik. Számos kiemelkedő nemzetközi versenyen nyert díjat, rendszeresen fellép a világ nagy koncerttermeiben és fesztiváljain, elismerései között van a Kossuth-díj és a Bartók–Pásztory-díj.
·/·
Szőke Zoltán kürtművész 1977-ben Budapesten született, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen Zempléni Tamás, Ambrus Károly, majd Friedrich Ádám növendéke volt, 2002-ben végzett. Már a diplomázása előtt már a Magyar Állami Operaház zenekarának első kürtöse volt, jelenleg a Budapesti Fesztiválzenekar tagja.
Szentpáli Roland tubaművész 1977-ben született Nyíregyházán. A Liszt Ferenc Zenemüvészeti Főiskolára járt, nemzetközi versenyek első helyezettje lett már akkoriban, jelenleg a Nemzeti Filharmonikus Zenekar tagja. Zeneszerzőként is aktív és nemzetközileg elismert, emellett rendszeresen tart mesterkurzusokat világszerte.
Gyivicsán György harsonaművész 1977-ben született Orosházán, a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának hallgatója volt, tanulmányokat folytatott később Freiburgban és Bernben is, doktori védése 2013-ban volt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. Számos verseny dobogós helyezettje, ösztöndíjas volt a Berlini Rádiózenekarnál. Világszerte koncertezik szólóban, kvartettekben, illetve mesterkurzusokat is tart.

Vendégoktatók:
Zempléni Szabolcs kürtművész 1981-ben született Budapesten, 2005-ben diplomázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen Tarjáni Ferenc növendékeként, de Christian Dallmann vendéghallgatója is volt a Berlini Zeneakadémián. Több nemzetközi verseny nyertese, 2003 és 2005 között kisegítőként közreműködött a Frankfurti Operaházban és a Drezdai Stadtskapellében, majd Bambergi Filharmonikus Zenekar első kürtöseként folytatta pályafutását.
David Fray zongoraművész 1981-ben született a franciaországi Tarbes-ban, a párizsi Conservatoire-on diplomázott Jaques Rouvier növendékeként. A 2004-es montreáli versenyen átütő sikert aratott, azóta keresett és világhírű zongorista, főként Bach-interpretátorként ismert.

2019. 06. 07.

További információ:
Kommunikációs és Médiatartalmi Igazgatóság
sajto@zeneakademia.hu

2019. június 4., kedd

Moziközvetítés a Take That évfordulós koncertjéről

SI


Az idén 30. születésnapját ünneplő Take That popzenekar „Greatest Hits 2019” turnéja egy-egy estére világszerte, köztük Magyarországon is a mozikba költözik. Június 8-án a rajongók élő műholdas közvetítést láthatnak a turné legutolsó és egyúttal legjobban várt angliai állomásáról, amit később felvételről további helyszíneken is műsorra tűznek.

A Gary Barlow, Mark Owen és Howard Donald alkotta trói vezetésével a mozinézők is részesei lehetnek ennek a három évtizedet felölelő zenei utazásnak, amely felidézi a Take That legnagyobb sikereit és slágereit, kiegészülve a legújabb, Odyssey című albumuk dalaival. A zenekar minden eddiginél látványosabb show-t alkotott a kritikusok által is nagyra értékelt 30. évfordulós turnéra, egy hamisítatlan szélesvásznú élményt, amibe a megszokott módon a közönséget is bevonják.

A 1991-ben alakult együttesnek a pályafutása során nyolc kislemeze is listavezető lett Nagy-Britanniában. Az eredetileg Gary Barlow, Jason Orange, Robbie Williams, Mark Owen és Howard Donald alkotta fiúbanda világszerte több mint 40 millió lemezt adott el, ezzel a Beatles óta kereskedelmileg legsikeresebb brit popzenekar címét is kiérdemelték. 1996. február 13-án jelentették be feloszlásukat, aminek a híre sokkolta a rajongókat. 2006-ban újjáalakultak, és négytagúként is sikeresnek bizonyultak, újra koncerteztek és két új lemezt is kiadtak. A 2010-es években – immár trióként – visszatértek a monumentális díszletekkel megvalósított stadionkoncertekhez, amihez rendkívül látványos koncertshow-t dolgoztak ki, többek között mozgó vízesésekkel, holografikus kivetítőkkel, tűzgömbökkel és légtornászshow-val.

A Greatest Hits Live címmel mozikba kerülő, két és fél órás koncertközvetítés Magyarországon az Uránia Nemzeti Filmszínházban debütál június 8-án, és a következő hetekben országszerte számos további helyszínen is látható lesz, többek között a csepeli Kultik Moziban, a XV. kerületi Pólus Moziban és Pécsett, Kaposváron, Miskolcon, Salgótarjánban, Szentesen, Zalaegerszegen, Visegrádon is bemutatják.
http://www.pannonia-entertainment.hu 

Az Írók Boltja 2019. júniusi programjai

SI3. hétfő, 17 óra
Apokrif lapszámbemutató
Az est résztvevői: Bereményi Géza író, dalszöveg és- forgatókönyvíró, filmrendező
és Stolcz Ádám költő
Moderátor: Tamás Péter az Apokrif folyóirat szerkesztője


4, kedd. 17 óra
Oriold és Társai
László Ádám - Sziller István (szerk.): Szülészeti és nőgyógyászati infektológia
Bemutatja: Prof. László Ádám és Prof. Sziller István
Moderátor: Dr. Bokor Dóra kiadványszerkesztő

5. szerda, 17 óra
Kalligram
Almási Miklós: Pisztoly a könyvtárban - Életútinterjú - Beszélgetőtárs: Nádra Valéria
A szerzővel György Péter beszélget.
Moderátor: Mészáros Sándor


6. csütörtök, 17.30
Park Kiadó
Makovecz Benjamin: Száztizenegy lábjegyzet Makovecz Imréről
A szerzővel Götz Eszter beszélget.
Közreműködik: Fodor Tamás színművész


7. péntek, 17 óra
Kalligram
Péterfy Gergely: A golyó, amely megölte Puskint
A szerzővel Mészáros Sándor beszélget.


11. kedd, 17 óra
Typotex
Dolinszky Miklós: Jelképtől jelig - a kreativitás elveszítése a modern nyugat zenei gyakorlatában
A szerzővel Bali János beszélget.
Közreműködik: Gadó Gábor (gitár)


12. szerda, 17 óra
Tiszatáj
Petőcz András: A visszaforgatott idő
A szerzővel Kovács Krisztina beszélget.

13. csütörtök, 17 óra
90. Ünnepi Könyvhét megnyitó
Megnyitja: Simonffy Márta Terézváros alpolgármestere
és Schein Gábor író, költő, irodalomtörténész
Közreműködik: Ágoston Béla (szaxofon)

14. péntek, 16 óra
Parnasszus - könyvbemutató és dedikálás
Cselényi Béla: Órajáték bronzapával
Halmai Tamás: Terapion életei
Hekl Krisztina: A legjobb sehol
Jóna Dávid: Költőpénz
Nagy-Szergő Gergely - Vincze Erika: Bemetszés - Kimetszés
Székelyhidi Zsolt: Szinült
Házigazda: Turczi István

15. szombat, 15 óra
Ab Ovo - dedikálás
15.00 - Ripp Zoltán: Vezeklés nélkül
15.30 - Vásárhelyi Mária: Valahogy megvagyunk - Snagovi emlékkönyv

1061 Bp., Andrássy út 45.
www.irokboltja.hu