2018. augusztus 18., szombat

Bart István: Angol kulturális szótár

SI

Megjelent a Corvina Kiadó gondozásában

Bart István: Angol kulturális szótár


A brit élet és életforma jellegzetes szokásait és hagyományait, a mindennapi élet és az ünnepnapok rítusait gyűjti össze ez a szótár, továbbá bemutatja az ezekhez tartozó tárgyakat, vagyis a brit életforma kellékeit, mindazt, amit a külföldiek gyakran furcsának, sőt olykor éppenséggel érthetetlennek is találnak Nagy Britanniában. Megtalálhatók benne tehát a mindennapi élet apró, de annál fontosabb tényei az öltözködés, az étkezés, a köznapokban használatos eszközök és a sport világából, illetve ennek a világnak a nyelvi tükre, de a jog, az állam, és az egyház intézményei és szóhasználatuk jellegzetességei is, melyek csakis hagyományaik és kultúrtörténeti gyökereik ismeretében érthetők meg.

Olyan fogalmak, jelenségek és tárgyak (illetve nyelvi tükörképük), meg azok a (nyelvi) közhelyek vagy közkeletű hiedelmek, továbbá versikék, mesealakok, kiszólások, közismert idézetek, stb. jelennek meg ebben a szokatlan szótárban, melyeket minden angol anyanyelvű természetszerűleg ismer, ért és használ. A külföldiek szemében azonban ezek a gazdag értelmű szavak sokszor csak talányos utalások. Holott voltaképpen ezek összessége alkotja a mindennapi élet kultúráját, ezekből áll össze a brit életforma, és ezek rajzolják ki annak ’nyelvi térképét’.

Harmadik, átdolgozott, javított és bővített kiadás.

Terjedelem: 356 oldal 
http://www.corvinakiado.hu/