2018. március 2., péntek

Schiller Róbert szerző művei, könyvei

SI
A kételkedés gyönyörűsége
Schiller Róbert
Egy nyakra egy koponya jut, ennyivel gazdálkodhatunk. Ez az egyetlen eszközünk, így aztán nagy pazarlás volna, ha csak a gondok és gondolatok fele részére használnánk: ha azt hinnénk, hogy a világot vagy a természettudósok, vagy a művészek nyomán kell szemlélnünk, és így lehet csak megértenünk. A kötetben olvasható írások a szellemi élet e kétosztatú felfogásával szállnak vitába. Figyeljünk egy percre Platónra! Ő úgy gondolta, hogy a léleknek két része van: „a léleknek a mérték figyelembevétele nélkül vélekedő része nem lehet azonos a mérték alapján vélekedő résszel”. Ez utóbbi, a mértéket ismerő rész, ez az értékesebb. A csillagok mozgását is „csak értelemmel és gondolkodással lehet felfogni, szemmel nem”. Bizonyára így van. Mégis, tudott ő szemmel is nézni a csillagokra:
Csillagokat nézel, szép csillagom. Ég ha lehetnék,két szemedet nézném, csillagom ezreivel. 
Úgy látszik, Platón lelkének két része jó barátságban állt egymással.

Megjelenés: 2017
Oldalszám: 400 oldal
Typotex kiadó
Témakör: Tudománytörténet, Kémia


Schiller Róbert: Rendszertelen bevezetés a fizikai kémiába a hidrogén ürügyén

Wikipédia

  • Radiation Chemistry Proceedings of the Fourth Tihany Symposium, Hedvig Péter - Schiller Róbert szerkesztők, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977. ISBN 9630512599
  • Modern statisztikus mechanika vegyészeknek, társszerző Baranyai Tibor, Akadémiai Kiadó, Budapest 2003. ISBN 9789630579933
  • Egy kultúra között, Typotex Kiadó, Budapest, 2004. ISBN 978-963-9548-11-4
  • Hidrogén az elemek királya, (A kémia születése, az energetika jövője), Typotex Kiadó, Budapest, 2013. ISBN 978-963-2793-16-0,

Díjak