2018. február 28., szerda

Művészeti foglalkozások, kiállítások a Műcsarnokban

SI

Kilenc műteremből

A Kilenc műteremből kiállításnak sikeres előzménye van. Két éve Frissen címmel 9 + 1 kortárs festő és szobrász egy-egy teremnyi tárlategyüttesét a Műcsarnok kilenc munkatársa rendezte. A műterem léptékű egységek jól szolgáltak egy-egy művész újabb munkáinak bemutatására. A kiállítás egésze igazolta, hogy az innovatív és/vagy tradíciókkal élő művészi szabadság nem az alkotó évjáratának függvénye. 2016-ban is, ahogy most is, a műtermek bemutatása mellé olyan párhuzamos kiállítást illesztünk a Műcsarnokban, amelyen a most feltörekvő nemzedék munkái szerepelnek. A Derkovits-ösztöndíjasok életkorát a pályázat kiírása szabályozza. A DERKÓ 2018 és a Kilenc műteremből kiegészítik egymást; 2016-ban a Frissen és a vállalkozást most folytató Kilenc műteremből az autonóm alkotók megújulási képességére, szellemi nyitottságára épít.
Autonóm alkotás? Ez gyakran együtt jár a műterembe zártságból fakadó szigetléttel. Ezt egyensúlyozandó is fontos a művészek számára egy-egy kiállítás, hiszen az maga a művekkel kezdeményezett eszmecsere lehetősége. Az alkotói magányból kilépés nemcsak a közönséggel való találkozást teszi lehetővé, de a másik „műteremmel”, egy hasonlóan elhivatott alkotó individuummal való kritikai, lételméleti, filozófiai párbeszéd apropója is. Kilencen együtt verbális és vizuális műhelybeszélgetést folytathatnak. Beleértve a kilenc kurátort, és jó esetben a kritikát is. De egy festő, egy szobrász folyamatos párbeszédet folytat önmagával is, műve ebből az aspektusból a tükör szerepét kapja; tárlata ilyen szemszögből nem más, mint tükörterem.
A diskurzusok pedig igen változatos kimeneteket eredményezhetnek, melyekből a mostani kiállításon legalább kilencféle körvonalazódik. Bullás József az új szenzibilitás ábrázoló festészetével szakítva immár jó ideje absztrakt képeket fest, a narratív tartalmi vonatkoztatás helyett a látvány hatását helyezi előtérbe. Turcsányi Antal önismereti festészete alapjában a nyolcvanas évek óta nem változott; ma is mitológiai jelenetek filozofikus értelmezése vezérli – valójában azonban önmaga változásai űzik, hajtják. Baksai József a negyvenévnyi festészet mellett két évtizede műveli a japán íjászat, a kyudo rítusát is. Kurátora összeveti a mindennapi, többórás olvasás végtelen dimenzióját és a nyílvessző útjának mikroidejét: az inspiráció forrásait.
A matematika elméleti kérdéseit kompozíciós megfontolások nélkül, direkt vizualitássá transzformálja Faa Balázs. Tér- és médiaművészete interdiszciplináris, műfaja nehezen megragadható. Valami hasonló, de a számítógépes alkalmazások szűrőjén is átvezetett matematika generálja Kapitány András újabb munkáit – képeiből nem lehetetlen kiolvasni a hálózatépítés, a net politikai felhasználásának groteszk esendőségén való csúfolódást. Lajtai Péter mátrixai fotóhasználatú „festmények”, mikro- és makrokozmoszok mindent átható energiamezőit érzékelteti – miközben a létező világ erre való vakságán/süketségén is túl kíván lépni.
Kevésbé elvont struktúrákkal megépített szövevényeit ütközteti/állítja párhuzamba Nagy Gabi a közösségi kommunikációra alapozott műveivel, a kütyükben születő új műfajok jeleit szublimálja képpé. Képletei egyszerre tudnak a szakmai és a laikus befogadókra hatni. Agnes von Uray (Szépfalvi Ágnes) alkotói pályája az erős társadalomkritikai kontextus felől valamiféle összehasonlító képtudomány felé tart. Miközben műveit „rossz festészetként” jellemzi, időutazások útitársául hívja a nézőt. A múltba, talán a jövőbe. A műfaji szabadosság nála a rendkívül átgondolt gondolkodás tükre. Igen fegyelmezett technológia használatát jelenti Pázmándi Antal műfaja, a kerámia is. Előrelátó tervezőtevékenységet kíván, amelyben azonban meghatározó összetevőként mégis benne van a „véletlen”. Éppen a dichotómia tudatos alkalmazása emeli az ő alkalmazott művészetét polikróm plasztikai szabadművészetté.
Szabadművészet? Nem szójátéknak szánom a Kilenc műteremből bevezetőjében: a hét szabad művészetnek a klasszikus ókortól egyre tágasabb fogalmát már a kezdetekkor a tudományok és a művészetek áthatásában értelmezték. Ahogyan itt is látható, ma még inkább ezt tesszük. A Műcsarnokban kiállító kilenc művész valóban szabad: a létezés kínálta kereteket, a képzőművészeti tradíciók és a jelenkor problémáinak szorítását egyszerre szétfeszítő, imponálóan friss módon.
2018. január
Szegő György DLA, a Műcsarnok művészeti igazgatója

Kilenc műteremből kiállítások:

Művészeti foglalkozások

A Kilenc műteremből kiállítás Korhatár nélkül családi programjai

Korhatár nélkül családi nap Március 3-án, Szombaton10: 30-tól 13 óráig
Eltévesztett varázslat
Mennyi galibát képes okozni egy eltévesztett varázslat, egy rosszul kiejtett kívánság, vagy egy figyelmetlen válasz az úton elénk toppanó vénséges vén anyónak. Turcsányi Antal és Nagy Gabriella képei között, keressük történetünket, történeteinket, agyagfigurákat, kollázsokat készítve.

Korhatár nélkül családi nap Március 11-én, Vasárnap 10: 30-tól 13 óráig
Amikor még ásított a semmi
Üres és teli, sötét és világos. Csendről, napról, holdról és csillagokról szól a történet, amit együtt járunk be, készülnek hozzá rajzok és festünk is, miközben közösen mesélünk, Lajtai Péter és Baksai József munkái között.

A családi napok programjaira, a kiállításra megvásárolt jegyek érvényesek, 7 éves korig a részvétel ingyenes.
A foglakozásokat Schopp Ildikó művészetpedagógus vezeti.
További információ: schopp.ildiko@mucsarnok.hu2018. március 18. 11:00 - 13:00
Art & English II.
Family Day in the Sky - Entertainment for the whole family
We are happily announcing our new art pedagogical programme in connection with Nagy Gabriella’s exhibition. If you agree with us art means something serious, but also something to play with, please come and join us on our next Family Day. We will have a fun day discovering drama pedagogy and fine arts on the exhibition of Gabriella Nagy. As a surprise we are inviting guests from other fields of art too.
Spend this amazing time with your children, grandchildren, friends and us.
In your adventures you will be accompanied by Gabriella Nagy and Alexandra Tass English teacher, art pedagogue. Please if you wish to participate send us an e-mail (ban.ildiko@mucsarnok.hu) with the number and the age of your children.
Admission with valid daily ticket. Free for children under 7.


Alkoss Te is! Foglakozások  A Kilenc műteremből című kiállításhoz óvodásoknak, iskolásoknak és középiskolai csoportoknak
Élményalapú foglalkozásainkon párbeszédet kezdeményezünk a kiállított munkákkal, ismerkedést a művészettel, amelyhez mindenki számára befogadható és érthető kontextust teremtünk. A különböző korosztályok igényeit figyelembe véve, a kiállítótérben sokoldalú, izgalmas lehetőségeket kínálunk a fiataloknak ahhoz, hogy ismereteket szerezhessenek a világról, a társadalomról, magukról és másokról. Foglalkozásaink a vizuális fejlődésen túl az egyéni és a szociális fejlődés lehetőségét is segítik. Mindehhez eszközként használjuk az aktuális kiállítás munkáit, a vizuális nevelés módszereit, a drámapedagógiát, a játékot és nem utolsósorban a meséket.
A foglakozásokat  Schopp Ildikó művészetpedagógus vezeti
Bejelentkezés: schopp.ildiko@mucsarnok.hu, 06 30 4104755
A Kilenc műteremből kiállításhoz kapcsolódó foglakozások
5-9 évesek részére
Találkozás elvarázsolt lényekkel
Túl a Nagyon Egyenesen, keresztül az illúziók káprázatos erdein az Emlékek Völgye után hopp, már el is érkezünk az Elvarázsolt Lények Birodalmába. De ahhoz, hogy eljussunk abba a furcsa birodalomba, nekünk is szükségünk lesz néhány varázslatra. Színes papírt, olajpasztellt használunk, ragasztunk és színezünk. Kapitány András, Bullás József, Lajtai Péter, Turcsányi Antal képei lesznek a segítségünkre.
10-14 évesek részére
Rakjuk össze!
Létezik egy hely, ki tudja, hol, ahol az utak önmagukba visszatérnek, ahol a lépcsők a semmibe vezetnek, de aki arra jár, mégis eljut oda, ahová szeretne. Fedezzük fel  a Kilenc műteremből című kiállítás műveit! Kérdezzünk, vizsgálódjunk, kutassunk a részletekben, keressük a jó megfigyelőket! Tegyünk egy próbát, készítsünk mi is a látást megtévesztő munkákat, egyensúlyozva a lehetetlen és a valóságos határán.
13-18 évesek részére
Kísérő füzet helyett videóüzenetek, own selection
Mi fér bele? 3 kép 3 alkotó – diskurzus történetekről, ábrázolásról, absztrakcióról.  A programon részt vevő osztályok lehetőséget kapnak arra, hogy saját nézőpontjuk szerint a kiállításon szereplő munkák közül néhányat kiválasszanak és összeillesszenek, és ezeket alaposan körüljárva, megismerve készítsék el rövid videóüzeneteiket, ezzel segítve a kiállítás látogatóit a kortárs művek befogadásában.EZ KIT ÉRDEKEL? MEGHÍVÓ KÖZÉPISKOLÁSOKNAK A MŰCSARNOK MŰVÉSZETI LABORJÁBA
Szeretettel várjuk azoknak a középiskolásoknak a jelentkezését a Műcsarnok művészeti laborjába, akik szívesen vennének részt egy közös munkában.
A téma: az iskola, mint tér, hely, épület. Az iskola, mint a mindennapok időbeosztását hosszú éveken át meghatározó intézmény. Az iskola, mint a barátságok és konfliktusok színtere.
MILYEN AZ ISKOLÁD?
MILYEN AZ ISKOLA?
Oszd meg velünk a véleményedet!
Beszéljünk arról, hogy mitől lehet jó vagy szükséges rossz, miért kötelező, mi teszi, mi teheti élhetővé azt a helyet, ahol ott töltöd minden hétköznapodat. Beszélgessünk erről egy iskolától távoli térben, műalkotások között. Olyan művek között, amelyeke n keresztül ma ismer t művészek (akik tegnap még diákok voltak!) beszélnek a saját iskolaéveikről.
A Műcsarnok művészeti laborjában az EL TE Neveléstudományi Doktori Iskola, Elméleti-történeti programjának hallgatóival együtt kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, akár szavakban, akár képekben, szituációkban, fotókban, videókban fogalmazzátok meg.
A találkozás helye a Műcsarnok (Budapest XIV., Hősök tere) mélyszintjén a Box nevű kiállítótér.
Ideje: február 5. és május 14. között, hétfőnként 16.00–17.30.
Az aznapra közösen kiválasztott témához választunk egy műtárgyat, és a közös munka eredményét, szavaidat, véleményedet, értelmezéseidet, álló- és mozgóképeidet a műtárgy mellé tesszük. A közösen alakított projekt-tér, a kiállítás nem látogatói cél, hanem a munka terepe, eszköz a beszélgetéseink rögzítésére.
Reméljük, választ kapsz a kérdésedre: kit érdekel a véleményed?
 
KEDVES TANÁR KOLLÉGA!
ÖRÖMMEL VENNÉNK RÉSZVÉTELÉT AKÁR AKTÍVAN, AKÁR MEGFIGYELŐKÉNT VALAMELYIK HÉTFŐI LABORMUNKÁNKBAN.
RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT JELEZZE A ban.ildiko@mucsarnok.hu EMAIL CÍMEN!
 http://mucsarnok.hu/kiallitasok/kiallitasok