2017. április 29., szombat

AZ ÍRÓK BOLTJA 2017. MÁJUSI PROGRAMJAI

SI
2. kedd, 17 óra – Facebook
MAGVETŐ
Turi Tímea: Anna visszafordul
A szerzővel Kőrizs Imre beszélget.

3. szerda, 17 óra – Facebook
SAVARIA UNIVERSITY PRESS – FELSŐBBFOKÚ TANULMÁNYOK INTÉZETE
Z. Karvalics László: Okos városok, kérdő és felkiáltójelekkel
A szerzővel Sipos Júlia beszélget.

4. csütörtök, 17 óra – Facebook
SCOLAR
Haklik Norbert: Tom Hanks a vizek felett
A szerzővel Száraz Miklós György beszélget.

5. péntek, 17:30 – Facebook
PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BTK
Kerekasztal-beszélgetés Centaurival
A szerzővel Krippl Gréta és Tanos Márton beszélget.

9. kedd, 17 óra – Facebook
SELINUNTE
Olvasópróba – Beszélgetések kortárs magyar színdarabokról
Vendégünk lesz: Háy János.
A szerzővel Sándor L. István beszélget.

10. szerda, 17 óra – Facebook
GRAMOFON
Matisz László: A hangok vonzása és taszítása
Moderátor: Retkes Attila, a Gramofon főszerkesztője

11. csütörtök, 17 óra – Facebook
L’HARMATTAN
Széplaky Gerda: Kant hátán a szőr – Művészeti írások
A szerzővel Heller Ágnes filozófus és Váradi Péter, a L’Harmattan Kiadó ügyvezető igazgatója beszélget.

12. péntek, 17 óra – Facebook
KALLIGRAM
Gyurkovics Tamás: Mengele bőröndje
A szerzővel Mészáros Sándor beszélget.

13. szombat, 11-17 óra – Facebook
VI. TÁNCHÁZ NAPJA
A Hagyományok Háza és a Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület szervezésében.
Ölbéli gyermekjátékok és mesélés (nem csak gyerekeknek) az Írók Boltjában.
Részletes programunkat keressék az Írók Boltja honlapján és facebook-oldalán!

16. kedd, 17 óra – Facebook
SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM – MAGYAR NEMZETI GALÉRIA
Művészetről könyvek között – Múzeumi beszélgetéssorozat az Írók Boltjában
Festészetről, emlékekről, remixekről – Beszélgetés a Magyar Nemzeti Galeria Baselitz. Újrajátszott múlt című aktuális kiállítása kapcsán
Résztvevők: Bódi Kinga és Fehér Dávid
Moderátor: Deme Edina

17. szerda, 17 óra – Facebook
KALLIGRAM
Szabó Gábor: Jelenlét nyomokban (Hazai Attila-olvasó)
A szerzővel Szilágyi Zsófia és Mészáros Sándor beszélget.

18. csütörtök, 17 óra – Facebook
KALLIGRAM
Borsodi L. László: Maszk és szerepjáték – Baka István költészetei
A szerzővel Bombitz Attila és Mészáros Sándor beszélget.

22. hétfő, 17 óra – Facebook
ORIOLD ÉS TÁRSAI
Dr. Csabai Márta: Eset-történet

23. kedd, 17 óra – Facebook
KALLIGRAM
Bibó István összegyűjtött írásai – I. kötet
A kötetet bemutatja: Dénes István Zoltán és Mészáros Sándor.

24. szerda, 17 óra – Facebook
CORVINA
Simon Róbert: Buddha vagy Jézus
A szerzővel Kósa Gábor, az ELTE Sinológiai Tanszékének docense beszélget.

25. csütörtök, 17 óra – Facebook
PONT KIADÓ
Szávai Géza: Lábnyomok
A szerzővel Bán Magda beszélget.

26. péntek, 17 óra – Facebook
KAGYLÓKÜRT FOLYÓIRAT
A 67. lapszám bemutatója.
A meghívott vendégekkel Rácz Géza főszerkesztő beszélget.

29. hétfő, 17 óra – Facebook
ORIOLD ÉS TÁRSAI
Korn Zsuzsanna: Bosszú
A könyvet bemutatja: Kiss Marianne.

30. kedd, 17 óra – Facebook
KALLIGRAM
Csaplár Vilmos: Leona és Leo
A szerzővel Németh Gábor és Mészáros Sándor beszélget.

31. szerda, 17 óra – Facebook
ÉS-KVARTETT
Nádas Péter: Világló részletek
Károlyi Csaba beszélgetőtársai lesznek: Bárány Tibor, Rácz Péter és Zelei Dávid
www.irokboltja.hu

2017. április 26., szerda

Sinkó István kiállítása az Artézi Galériában

SI
Ünnepnap, festményekkel

Családtagok, barátok, művészkollégák mellett sok ismeretlen ismerős ünnepelte Sinkó Istvánt a születésnapján az Artézi Galériában. Mindannyian kaptak már valamit az alkotótól – publikációi, művészetpedagógiai tevékenysége vagy épp a festményei révén, amelyekből a galéria egy sokszínű válogatást is bemutatott.

Sinkó István április 22-én született Budapesten. Hatvanhat évvel később a születésnapját egy kiállítás megnyitóján ünnepelte, ahol sajátos szerkezetű festményei pompáztak a falakon. A képek mindegyike a nagy tudatossággal szerkesztett vonalrendszerek és a kavargó színfoltokból kialakuló háttérképek ellentétére, egymást feltételező egyensúlyára épít. Mégis nagyon változatos anyagról van szó: méretében, de még inkább témáját tekintve széles skálán mozognak a kiállított darabok, amelyek között önarcképet, tájélményre építő és bibliai ihletésű festményt is találunk.

Sinkó István művészettel kapcsolatos tevékenysége a festményeihez hasonlóan nagy változatosságot mutat, bár a lényeg itt is ugyanaz: az adott keretek között a legtöbbet elérni, lehetőségeinkhez képest a legtöbbet kihozni magunkból. Pályája során szinte emberfeletti energiát fektetett például a művészeti nevelésébe – említhetnénk a Magyar Nemzeti Galériában működő Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti Műhely (GYIK) vezetőjeként, a Műcsarnok múzeumpedagógiai csoportjának szakmai irányítójaként, vagy épp a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola tanáraként végzett munkáját. Mindezek mellett rendszeresen publikált a legrangosabb hazai művészeti szaklapokban, és a zenélésre is jut ideje.

A kiállítás megnyitóján a festményekből ugyanaz az energia áradt, mint az alkotóból. A statikus, monokróm keretek és az örvénylő színek ellentéte olyan feszültséget gerjeszt, ami segít túljutni a holtpontokon és mozgásban tart. Talán ez Sinkó István titka, amelyet képei révén nekünk is továbbad.

A kiállítás május 11-ig látogatható az Artézi Galériában.

http://www.artezi.hu/

Az Országos Széchényi Könyvtár Arany János emlékkiállítást rendez

SI
Arany Jánoshoz kapcsolódóan mintegy száz kortárs költő kéziratos verse is megtekinthető a péntektől nyíló „Más csak levelenként kapja a borostyánt” Kincsek, kultusz, hatástörténet című kiállításon az Országos Széchényi Könyvtárban.

A Magyar Nemzeti Könyvtár elsőként nyit a fővárosban – s talán az országban is – az idei bicentenáriumi emlékévben nagyszabású, rangos Arany János emlékkiállítást. A kiállítás, alcíméből adódóan is, hármas pillérre támaszkodik: egyrészt az OSZK-ban őrzött, felbecsülhetetlen értékű eredeti dokumentumokra, kéziratokra, első kiadásokra, levelekre és egyéb hagyatékokra alapozva kívánja láthatóvá tenni ezen kincseket, másrészt végigköveti a jó értelemben vett irodalmi, művészet- és művelődéstörténeti Arany-kultusz alakulását s annak legfontosabb stációit. Nem utolsó sorban viszont nem elégszik meg ennyivel, a méltó megemlékezéshez ugyanis nem csupán a mindenkori olvasói, befogadói és professzionális hatástörténetet tartja szem előtt, de Aranynak a mai költőgenerációkra tett erőteljes hatását, megkerülhetetlen szerepét is, amint a mai költőutódok véleményét is tükrözni igyekezve azok most született friss verskéziratait is bevonja a tárlatba.
Mindez élővé teszi a kiállítást, amint nem pusztán egy lezárt, befejezett és távolról csodálandó életművet feltételez, de olyat inkább, amelynek csodálatos darabjai észrevétlenül is helyt kaptak mindennapjainkban, látens módon is beszivárogtak köztudatunkba, s gyermekkorunktól gazdagították anyanyelvünket.
A kiállítás így azt a képletes egységet is érzékeltetni kívánja, amit a költőóriás vitt véghez összegző módon, szinkron és diakrón értelemben is, a magyar irodalomban. „Minden szál hozzá vezetett, és minden szál tőle vezet, a magyar szellemi életnek ő a sugárzási központja.” – írta róla ismert irodalomtörténetében Szerb Antal. Ami érték volt a 19. századot megelőzően irodalmunkban, azt a legjobb módon, egyszerre hazai és európai igényességgel szintetizálta, s ugyanakkor minden későbbinek új irányt és mértéket szabott. Krúdy ismert sorai szerint „Ez a férfi típus volt az, amely Magyarországot fenntartotta, téli sarat elbíró csizmában viselte el a megpróbáltatásokat, zsoltáros hittel bízott a jövendőben, és halk rajongással gondolt a nemzeti ideálokra. Ez az embertípus őrizte meg helyét a földrészen a kő szilárdságával, a só nehézségével és a tölgyfa életkorával.”
Az OSZK kiállításának egyik központi szimbóluma ezért a tölgy. Nem csupán a költő kedves fájaként, s az életútban is kiemelten hangsúlyos költészeti elemként, hanem afféle csodálatos erőforrásként is, amelynek erős ágai igazi tartópillérek, a magyar nyelv varázslatos, óvó és teremtő erejének a szimbóluma, ugyanakkor mindmáig új és újabb hajtásokat hozó, élő organizmus.
A 200. évforduló alkalmából az Országos Széchényi Könyvtár felhívást tett közzé, amelyben 200 ma élő és alkotó kortárs költő Arany-reflexióit, ún. hommage-verseit, parafrázisait, tematikus megverseléseit igyekezett kéziratos formában megszerezni az utókor részére. Az OSZK felhívására mintegy 100 költő jelzett vissza határon innen s túlról, s küldött egy általunk előzetesen megküldött egységes, speciális papírra autográf kéziratot. A kiállításon látható kéziratos verseknek mintegy a fel 2017 nyarán, az Ünnepi Könyvhétre önálló kötetben is megjelenik. Arany költészeti hatása a 19. századtól kezdve a 20. és 21. századokban így válik végig követhetővé, így lesz összegzőből forrássá, nyelvünk, irodalmunk erős tölgyfájának legfrissebb hajtásai felé irányt mutató.
Az OSZK-ba látogatóknak a tárlathoz kötődően az emlékév folyamán számos olyan programban lehet részük, amihez ez a most nyíló kiállítás csupán kezdet, afféle központi elem, jó alkalom az összegzésre, összevetésre és főhajtásra. A kiállítást fontos könyvkiadási program (ezen belül bilingvis katalógus, hasonmás kiadás és tanulmánykötet), országos szavalóverseny, tudományos ülésszak, rendhagyó magyar-órák és tárlatvezetések kísérik, s már a megnyitástól kezdve értékes múzeumpedagógiai foglalkozások kísérik, interaktív elemek színesítik.
Kurátorok: Dr. Rózsafalvi Zsuzsanna és Borbély Mónika irodalomtörténészek;
A kiállítást szervezte, koordinálta:
OSZK Tudományos igazgatóság – Dr. Boka László, irodalomtörténész, igazgató;
*
Ünnepélyes megnyitó: 2017. április 28, péntek 11.00 órakor.
A  kiállítás az OSZK nyitvatartási idejében keddtől szombatig 10 és 19 óra között látogatható.

2017. április 22., szombat

Koncert a Károlyi Kastélyban Fehérvárcsurgón

SI


Károlyi Kastély Fehérvárcsurgó 

Schubert nap /Schubert day
2017. május 14. vasárnap / Sunday, May 14th 2017
A nemzeti Kulturális Alap támogatásával

16:00 óra / 4 pm
Az Auer Trió koncertje / Concert by the Auer trio

Műsor / Program

Schubert összes zongorás triója / Intégrále of Schubert trios
Esz-dúr Notturno, D 897
B-dúr trió D 898
Esz dúr trió D 929

Jegyek / tickets 3000.-Ft 2500.-Ft
Tájékoztatás, jegyfoglalás/ information, reservation
Károlyi Kastély, 8052 Fehérvárcsurgó Petőfi Sándor u. 2.
Email: info@karolyikastély.hu
www.karolyikastély.hu

 
2017. április 17., hétfő

Múzeumi Sajtókávéház a BTM Aquincumi Múzeumában

SI           
                                                                MEGHÍVÓ

MÚZEUMI SAJTÓKÁVÉHÁZRA

2017. április 24-én, hétfőn 14 órára

a BTM Aquincumi Múzeumába
1031 Budapest, Szentendrei út 135.
Közlekedés : 34-es, 134-es, 106-os busszal a Záhony utcáig
( 06-1-250-16 50   www.aquincum.huT   Á   R   L  A   T   E   R   N   ATitkos utakon – Sötét varázslatok Aquincumban

Lassányi Gábor régész kurátori tárlatvezetése
M Ú Z E U M I    K Ö R K É P


                Mindenkit sajtókávés szeretettel vár Demeter Judit Sajtókávéház-vezető
          
SAJTÓKÁVÉHÁZ   06-20-4397323  SAJTÓKÁVÉHÁZ XXVII.  SAJTÓKÁVÉHÁZ SAJTÓKÁVÉHÁZ XXVII
 

2017. április 15., szombat

Igaz Dóra: Az első bé hörcsöge

SI

7 - 10 éveseknek

Igaz Dóra: Az első bé hörcsöge


Igaz Dóra: Az első bé hörcsöge


A Most én olvasok!-sorozat elindításával a Pagony régi vágya teljesült: egy szisztematikusan felépített, pedagógusi szakértelemmel megtámogatott kortárs, magyar "olvasni tanulok"-­sorozatot építünk.

A Pagony legkiválóbb szerzői négy-négy könyvet írnak, négy különböző nehézségi szinten. A történetek lazán összefüggnek egymással, de természetesen önállóan is
olvashatók. Berg Judit, után most Igaz Dóra folytatja a sort az első bés Pali történetével. Elsősnek lenni ­izgalmas, hát még ha az osztálynak saját állata is van! A hörcsögöt a legjobb gyerek viheti haza a nap végén, de nem olyan könnyű ám csöndben lenni, ha az ember a legjobb barátja mellett ül. • Horváth Ildikó illusztrációival.
  Kiadó
  :Pozsonyi Pagony
  Kiadás éve 
  2017


  2017. április 22. szombat 12-13 óráig gyerekkönyv bemutató
   Pagony Kiadó mesedélelőttje.  Az első bé hörcsöge, Igaz Dóra könyvének játékos bemutatója kisiskolásoknak, a Millenárison.
  Millenáris könyvfesztivál 2017.

  D21 stand
  Gévai Csilla, Baranyai András, Igaz Dóra és Horváth
  Ildi dedikálnak
  (Pagony Kiadó)


  A szerző korábbi művei:  Nyár, nagyi, net
   Berci nem akar nyáron sem karatetáborba, sem nyelvtanfolyamra menni. Igazából nincs semmi máshoz kedve, mint számítógépezni. A szülői ítélet: egy szünidő a nagyinál, vidéken, jó levegőn. De mi történik, ha kiderül, hogy nagyinak egy egészen szuper tabletje van, és egyáltalán nem is haragszik a számítógépezésért?
  Katonadolog! - nyári doktormesék
  Igaz Dóra
  Igaz Dóra újabb doktormeséi ezúttal nyári betegségekre és balesetekre koncentrálnak: Roziról kiderül, hogy allergiás, Réka biciklizni tanul (ami bizony jó néhány eséssel és horzsolással jár), Emma napszúrást kap, Ákos pedig megtanulja, hogy nyáron miért különösen fontos, hogy hűtőben legyenek az ételek. De szó esik kullancs- és -darázscsípésről, falusi nyaralásról vagy éppen a strand törvénykönyvéről is.
  Szerencsére a legtöbb nyári baleset megelőzhető, vagy ha mégis megtörténik: katonadolog!
   

  Holnapra kutya bajod! - Doktormesék
  Igaz Dóra

  Dani, Bálint, Fanni, Réka, Csilla és a többiek a Kökörcsin utcai óvoda Mackó csoportjából pont olyanok, mint bármelyik más óvodás. Az egyik copfos, a másik szeplős, a harmadik félénk, a negyedik nagyon bátor. Néha bizony betegek is, sőt, néha akkor is meg kell látogatniuk a doktor nénit vagy doktor bácsit, ha éppen nem betegek. Bálint például eltöri a kezét. Réka influenzás lesz. Csillának tojásallergiája van, Rozi pedig bárányhimlős. Ha elolvassátok ezt a mesekönyvet, ti is megtudhatjátok, hogyan működik a varázsszemüveg, ami csak a saját gazdájának engedelmeskedik, hogyan láthatjuk a csontjainkat, ha egyszer nincs mindent látó szemünk, hogyan cselezhetjük ki a szemtelen Influenza tündért, és miért lett pöttyös a nagyravágyó bárányka... Igaz Dóra mesekönyv megtanítja, hogy egyik betegségtől, sőt, az oltástól sem kell félnünk - inkább meg kell érteni, hogyan működik a testünk!
   

  Réka oltásra megy
  Igaz Dóra

  A gyerekkönyvek piacára szánjuk Igaz Dóra hiánypótló és unikális munkáját, amely egy-egy kedves mese segítségével teszi barátságosabbá az orvosi rendelőt a gyerekek számára és ismerteti meg velük a gyakori betegségeket. A könyvet szakmai lektor ellenőrizte, a grafikák Halmai László munkáját dicsérik, a könyvet ajánlja és szakmailag támogatja a Magyar Orvosi Kamara, a Házi Gyermekorvosok Egyesülete, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és az Otthon Segítünk Alapítvány. 


  Réka és az influenza


Magyar Nemzeti Galéria tárlatvezetések 2017

SI

2017. április 13 - 29. Budapest I. kerület, Szent György tér 2.
Tárlatvezetések magyar és angol nyelven a Magyar Nemzeti Galéria kiállításain.

2017. április

2017.04.16. 14:00 A Gótikus Gyűjtemény kiemelt művei - Önkéntesek tárlatvezetése angolul
2017.04.19. 14:00 Remekművek a 19. századi gyűjteményben - Önkéntesek tárlatvezetése angolul
2017.04.19. 16:00 Tárlatvezetés - Családi kör – 19. és 20. századi családábrázolások a magyar képzőművészetben
2017.04.20. 16:00 Tárlatvezetés - Rejtelmek labirintusában (Csáth Géza) - irodalom és festészet a huszadik század első felében
2017.04.21. 14:00 A Modern idők című állandó kiállítás kiemelt művei - Önkéntesek tárlatvezetése angolul
2017.04.21. 16:00 Ariadné fonala - kurátori tárlatvezetések az Ország Lili kiállításban
2017.04.21. 16:00 Tárlatvezetés - Fordított nézőpontból.
2017.04.22. 14:00 A Gótikus Gyűjtemény kiemelt művei - Önkéntesek tárlatvezetése angolul
2017.04.22. 16:00 Tárlatvezetés a Habsburg nádori kriptában
2017.04.23. 14:00 A Modern idők című állandó kiállítás kiemelt művei - Önkéntesek tárlatvezetése angolul
2017.04.23. 16:00 Tárlatvezetés - Kortárs kapcsolatok
2017.04.25. 14:00 Remekművek a Szépművészeti Múzeumból - Önkéntesek tárlatvezetése angolul
2017.04.26. 14:00 Remekművek a Szépművészeti Múzeumból - Önkéntesek tárlatvezetése angolul
2017.04.27. 14:00 Remekművek a 19. századi gyűjteményben - Önkéntesek tárlatvezetése angolul
2017.04.27. 16:00 Tárlatvezetés a Baselitz kiállításban
2017.04.28. 14:00 A Gótikus Gyűjtemény kiemelt művei - Önkéntesek tárlatvezetése angolul
2017.04.29. 14:00 A Gótikus Gyűjtemény kiemelt művei - Önkéntesek tárlatvezetése angolu
mng.hu

2017. április 8., szombat

a Spinoza Színház 2017. májusi előadások

SI

Május 2. kedd 19 óra
Mrozek: Strip-tease  - abszurd komédia
Május 3. szerda 19 óra
Végszó: Nádasdy Ádám, Csáki Judit
Május 4. csütörtök 19 óra
Neil Simon: A vacsorameghívás - vígjáték
Május 8. hétfő 19 óra
Bolgár Dániel és barátai - marimba koncert
Május 9. kedd 19 óra
Platón: A védőbeszéd  - monodráma
Május 10. szerda 19 óra
Mrozek: Strip-tease  - abszurd komédia
Május 11. csütörtök 19 óra
Miért nem marad reggelire? - vígjáték
Április 15. hétfő 19 óra
Rejtő-kabaré: Balfácánok 
Május 17. szerda 19 óra
“Mulattattam és mulattam”: Kalmár Tibor, Hegedűs D. Géza
Május 18. csütörtök 19 óra
ALMA – Liberálisok klubja

Klezmer-péntek vacsorával
május 5.  19 óra
SabbathSong Klezmer Band
május 12. 19 óra
David Klezmer Quintet és Klein Judit
május 19. 19 óra
SabbathSong Klezmer Band
május 26. 19 óra
SabbathSong Klezmer Band
 

2017. április 5., szerda

Márványi Judit: Kapaszkodók - Egy szerkesztő emlékei

SI

Márványi Judit: Kapaszkodók - Egy szerkesztő emlékei

Esszék és beszélgetések

Márványi Judit a Magvető, majd a Szépirodalmi Kiadó szerkesztőjeként nagy idők nagy tanúja volt. Szerkesztette többek között Eörsi István, Füst Milán, Mándy Iván, Mészöly Miklós, Nádas Péter, Polcz Alaine könyveit. De nemcsak munkája, élete is tanúság: még kamasz, amikor a szüleit 1944-ben meggyilkolják; életútja az újrakezdés és az értelmes élet keresésének nagy története. Itt olvasható először az a megrázó és felemelő életútinterjú, amit Csalog Zsolt 1987-ben készített vele. A könyvben emellett helyet kapnak nagyszerű irodalomértelmező írásai Szép Ernőről, Nemes Nagy Ágnesről, de ugyanígy a szüleiről írt visszaemlékezései is, és egy friss beszélgetés a legkedvesebb munkáiról.


Megjelenés: 2017. április 4.
Tervezett oldalszám: 244 oldal
Kötés: Kemény tábla védőborítóval

 

2017. április 3., hétfő

Meghívó MÚZEUMI SAJTÓKÁVÉHÁZRA a BÉLYEGMÚZEUMBA

SI

SAJTÓKÁVÉHÁZ XXV.II  SAJTÓKÁVÉHÁZ  06-20-4397323  SAJTÓKÁVÉHÁZ XXVII.  SAJTÓKÁVÉHÁZ  SAJTÓKÁVÉHÁZ XXVII. SAJTÓ


MEGHÍVÓ

MÚZEUMI SAJTÓKÁVÉHÁZRA
2017. április 11-én kedden 15 órára
a BÉLYEGMÚZEUMBA  
                                           
                         
 
1074 Budapest Hársfa utca 47.   www.belyegmuzeum.hu   
Információ: szabo.jeno@belyegmuzeum.hu   06-30-387-8087

A vendégeket Nikodém Gabriella igazgató köszönti, majd a Bélyegmúzeum elmúlt évéről, jelen helyzetéről és a közeli jövő terveiről ad tájékoztatást

MÚZEUMI KÖRKÉP

T Á R L A T E R N A

Az Asztro-trilógia című időszaki kiállításban Szabó Jenő muzeológus,
a kiállítás rendezője kalauzolja a vendégeket
 

Mindenkit sajtókávés szeretettel vár Demeter Judit Sajtókávéház-vezető

SAJTÓKÁVÉHÁZ XXVII.  SAJTÓKÁVÉHÁZ  06-20-4397323  SAJTÓKÁVÉHÁZ XXVII.  SAJTÓKÁVÉHÁZ  SAJTÓKÁVÉHÁZ XXVII. SAJTÓ
  http://www.belyegmuzeum.hu/mailartmagyar.png

2017. április 2., vasárnap

Spinoza színház műsora 2017. április

SIN. Kósa Judit - Jolsvai András Könyvbemutató


Jolsvai András a New York palotában találkozott először N. Kósa Judittal. A Magyar Nemzet redakciójában akkor még írógépkattogás adta az alapzajt, a levegő aromáját pedig dohányfüst, por és kávéillat határozta meg. Amiből rögtön kitűnik, hogy ez meglehetős régen történt. Épp huszonhat évvel ezelőtt kezdtek el beszélgetni, amit azóta legfeljebb felfüggesztettek, de sosem hagytak abba.
Szerencsés véletlen, hogy a Városháza Kiadónál most egyszerre jelent meg könyvük. Jolsvai Zárom soraidat című kötete a Budapest folyóiratban közölt sorozat lenyomata: ezek az írások egy-egy Budapesten feladott anziksz banális üzenete nyomába erednek, és olykor szívmelengető, máskor rejtélyes vagy bánatos történetet kerekítenek az lényegében ismeretlen feladó és címzett köré. N. Kósa Judit Elveszített névjegyek című könyve viszont a Népszabadságban húsz éven át megjelent Lelőhely sorozatból ad közre harminchárom hosszabb, budapesti témájú írást, megelevenítve a XIX. és **. századi hétköznapokat, megidézve a mára elfeledett hírességeket.
Április 4-én este 6 órától a Dob utca 15. alatti Spinoza kávéház színpadán a két szerző beszélget egymással. Szó lesz a könyvekről, Budapestről és ki tudja, még mi mindenről. Hiszen meglehetősen régen nem találkoztak már. https://allevents.in › Budapest
MŰSOR


2017-04-03 19:00 Neil Simon: A vacsorameghívás
A Tükörkép Társulat előadása
2017-04-06 19:00 Rongyos életek
Kabaré
2017-04-07 19:00 Klezmer-péntek:SABBATHSONG
Sabbathsong Klezmer Band
2017-04-08 15:00 Rose
Monodráma
2017-04-10 19:00 Balfácánok
Kabaré Rejtő és Nádasi művei alapján élőzenével
2017-04-11 19:00 Nyíló combok erdein túl
verses zenés est
2017-04-12 19:00 Neil Simon: A vacsorameghívás
A Tükörkép Társulat előadása
2017-04-13 19:00 Heller Ágnes estje
Életünk ellentmondásai
2017-04-14 19:00 Klezmer-péntek vacsorával: DAVID
David Klezmer Quintet, énekel: Klein Judit
2017-04-18 19:00 A Pulitzer - ügy
Doku-dráma
2017-04-19 19:00 PLATÓN: A VÉDŐBESZÉD- PREMIER
Monodráma
2017-04-20 19:00 Fellegi Balázs: Leonard Cohen
Koncert
2017-04-21 19:00 Klezmer-péntek:SABBATHSONG
Sabbathsong Klezmer Band
2017-04-22 19:00 Platon: A védőbeszéd
Monodráma
2017-04-23 19:00 Herzl
Fantáziajáték valós tényekkel
2017-04-24 19:00 Miért nem marad reggelire?
2017-04-25 19:00 Talmud, Tóra és a többiek
Gábor György előadás sorozata
2017-04-26 19:00 Rose
Monodráma
2017-04-27 19:00 A Liberális Magyarországért Alapítvány
Dési János, Geszti Péter
2017-04-28 19:00 Klezmer-péntek:SABBATHSONG
Sabbathsong Klezmer Band
2017-04-29 19:00 STRIP-TEASE- PREMIER
abszurd komédia
2017-04-30 20:00 Nemzetközi Jazz Nap
Kárpáti Dódi Priváti Projekt
2017-05-02 19:00 Strip-tease
abszurd komédia
2017-05-03 19:00 Végszó: Nádasdy Ádám
2017-05-04 19:00 Neil Simon: A vacsorameghívás
A Tükörkép Társulat előadása
2017-05-08 19:00 Varázslat - Bolgár Dániel és barátai
marimba koncert
2017-05-09 19:00 Platon: A védőbeszéd
Monodráma
2017-05-10 19:00 Strip-tease
abszurd komédia
2017-05-11 19:00 Miért nem marad reggelire?
2017-05-15 19:00 Balfácánok
Kabaré Rejtő és Nádasi művei alapján élőzenével

Zsidó Művészeti Napok 2017

SI

Összes program

 http://zsidomuveszetinapok.hu/hu/osszes-program

Csőkígyó a Fővárosi Nagycirkuszban

SITavaly nyáron vízzel árasztották el a Fővárosi Nagycirkusz porondját, idén jeget varázsolnak a nyárba! A hamarosan felépülő új cirkuszművészeti központ tervezése és előkészítése folyamatába jól illeszkedik, hogy minden – korábban már kipróbált vagy kipróbálatlan – technikát megvizsgálnak, kipróbálnak, szükséges-e, beépíthető-e az új, modern épület manézsába.
Korábban is volt már jégrevü a Fővárosi Nagycirkuszban – legutóbb 2005-ben –, akkor azonban nem saját tulajdonú jégpáncélt építettek a manézsba, hanem bérelték a technikát.

A Fővárosi Nagycirkusz most próbálkozik először jégépítéssel. „Meg kell ismernünk a technológiát, a működtetés nehézségeit, valamint a folyamatok kezelését, hogy az új cirkuszművészeti központban a lehető legalkalmasabb berendezéseket alkalmazzuk a jég előállításához és kezeléséhez. Jelenleg megszerzett tapasztalataink segítségével könnyebben tudjuk leküzdeni a nehézségeket az üzemeltetés során. Ezt tettük tavaly a vízi cirkusz műszaki rendszerének felderítésével, s ez a célunk most a jéggel kapcsolatban.” – mondta el Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója.
A Cirkuszi szomszédolás sikere után – melynek kapcsán 10 közép-európai ország döntött a Közép-európai Cirkuszművészeti Egyesület létrehozásáról, most egy régi-új technikát próbál ki a cirkusz. Már épül a jég, a forró nyárban jégre teszik a nézőket a Fővárosi Nagycirkuszban, s a húsvéti ünnepeket és Cirkuszi világnapot már ezzel a programmal ünneplik az artistaművészek.

  A Cirkuszi világnap alkalmából nagyszombaton a családokat várják a cirkusz elé kedvenceikkel – kutyussal, cicával, hörcsöggel, tengerimalaccal, madárral vagy bármilyen más háziállattal –, ahol a szabadban felállított porondokon lehet majd bemutatni apró trükköket. A programon valamennyi résztvevőt ajándékkal jutalmaznak, a legjobbakat pedig meginvitálják a Fővárosi Nagycirkusz manézsába is. A Cirkuszi világnap alkalmából vidéken is bemutathatják gazdik és kedvenceik a produkciójukat, hiszen több utazó cirkusz is csatlakozott a kezdeményezéshez: Aréna Cirkusz (Székesfehérvár), Circus America (Tiszaújváros), Eötvös Cirkusz (Szeged), Exit Cirkusz (Kaposvár), Hungária Nagycirkusz (Zalaegerszeg), Magyar Klasszikus Nagycirkusz (Tapolca), Magyar Nemzeti Cirkusz (Debrecen), Mr. Gerald Show (Szentendre), Utazó Budapest Nagycirkusz (Previzda – Szlovákia).
Tudta Ön, hogy a jég építése során
• közel 2 km cső került lefektetésre a cirkusz manézsában?
• mintegy 1,5 m3 (= 1500 liter) fagyálló folyadék kering majd?
• 12500 liter víz folyna be az irodákba, ha felolvadna a jég? 


Kapcsolódó program:


Cirkuszi világnap: 2017. április 15. 10-19 óra
Helyszín: Fővárosi Nagycirkusz