2017. február 27., hétfő

Postamúzeum Budapest

SI
1068 Budapest, Benczúr utca 27.
GPS: 47.510951, 19.075098
Telefonszám:

A Postamúzeum székhelye 2012 óta a Benczúr u. 27. sz. alatti, 1931 óta a postások művelődését szolgáló épület. A második emeleten berendezett állandó kiállítás koncepciója: miben, milyen területen tekinthető elsőnek a Magyar Királyi Posta, milyen technikai újításokat, szolgáltatásokat vezetett be elsőként, vagy elsők között, akár a világon, akár Európában. Elsők között teremtette meg a lehetőségét nők munkába állásának, önálló egzisztenciateremtésének; a világon elsőként állította szolgálatba a benzin üzemű motorral hajtott gépjárműveket; 1869. október 1-jén az osztrák postával egy időben vezette be a levelezőlapot, mint új küldeménytípust; magyar postatisztek munkavégzést tökéletesítő találmányait más európai posták is alkalmazták; a postamérnökök kiemelkedő munkájukkal a távíró-, távbeszélő- és rádióberendezéseket tökéletesítették; az 1933-ban megépített Lakihegyi rádióállomás szivarantennája akkor a világ legmagasabb műszaki építményének számított.
Kézi kapcsolású telefonközpontok, csőposta berendezés, Morse- féle távíró- és telexgépek, szünetjeladó működés közben nemcsak megfigyelhető, hanem ki is próbálható, mint ahogy levélkötegek készítése és az értékküldemények továbbítását szolgáló zsák speciális lakattal történő lezárása is. Kiállításunk több módon is lehetőséget ad ismeretszerzésre, tevékenységek kipróbálására, az idősebb korosztálynak nosztalgiázásra, a gyermekeknek telefonon keresztül történő mesehallgatásra..
Az első terem időszaki kiállításainknak ad teret. A Borzalmak tiport országútján című, az első világháború tábori posta- és távírdaszolgálatát bemutató kiállítás 2017. március 31-ig tekinthető meg. A hadba vonult és a hátországban rendkívüli szolgálatot teljesítő postai személyzet helyzete, a hadba vonulók és az otthon maradottak közötti kapcsolattartás módjai, vezető és beosztott postás személyek egyéni sorsa, a postaszervezetnek a beteg, sebesült, hadirokkant személyzet, vagy éppen a postás hadiárvák sorsát javító intézkedései olvashatók ki a rendkívül gazdag kép- és információtartalommal bíró tárlatból.

Nyitvatartás
Keddtől vasárnapig 10-18 óráig, hétfőn zárva.
http://www.postamuzeum.hu/hu/
http://www.postamuzeum.hu/hu/targyak/kategoria/534/telefonia-muzeum-virtualis-tarlat
virtuális tárlat