2016. május 16., hétfő

A 120 éves Műcsarnok programjai

SI

Május 4-én lesz 120 éve, hogy átadták a mai Műcsarnokot.
 
Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Osztályfoglalkozások a Képek és pixelek – Nemzeti Szalon kiállításhoz
Élményalapú foglalkozásaink segítik a kiállított munkával létrejövő párbeszédet, ismerkedést, amihez mindenki számára befogadható és érthető kontextust teremtünk. Figyelembe véve a különböző korosztályok igényeit, a kiállítótérben izgalmas és sokféle lehetőséget biztosítunk a fiataloknak, hogy bővülő ismereteket szerezhessenek a világról, a társadalomról, magukról és másokról. Foglalkozásaink magukban foglalják a vizuális fejlődésen túl az egyéni és szociális fejlődés lehetőségét. Mindehhez eszközként használjuk az aktuális kiállítás munkáit, a vizuális nevelés módszereit, a drámapedagógiát, a játékot és nem utolsósorban a meséket.

Képtér
Nagyvárosi zajok, fények, árnyékok, terek: ez a hétköznapi mini színpad. Keressük hozzá a szereplőket, az elveszett hercegnőt, a világgá ment kicsi királyfit, a táltost, aki átrepít hegyeken és völgyeken. Mini történeteket rajzolunk, festünk, mesélünk. Az elkészült munkák hazavihetők, új történetek előadására bármikor felhasználhatók.

Kiállítás sightseeing
A fotószalon kiállításban úgy „utazhatunk”, mintha egy városi körutazáson vennénk részt. Képzeletbeli irodánk többféle útvonalat is ajánl a minket választóknak, felfedezésre indulóknak. Ezek még próbajáratok, a visszajelzések tökéletesítik kínálatunkat. Tapasztalatainkat, élményeinket többek között rajzos formában rögzítjük.

Személyes élményhez egyedi katalógus
Különleges utazási irodánk jó szemű, kreatív, alkotni nem rest önkénteseket keres 2016-os katalógusunk készítéséhez. Nagyszerű képanyagunk már előkésztve várja leendő segítőinket. Festünk, vágunk, ragasztunk. Illetve digitálisan rögzítünk.

A foglalkozások ideje kb. másfél óra. Belépő: 700Ft/fő, két kísérőnek ingyenes. Jelentkezés és további információ: schopp.ildiko@mucsarnok.hu
   

Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Osztályfoglalkozás a Képek és pixelek | Fotóművészet – és azon túl | Nemzeti Szalon 2016 kiállítás alatt
Asszo­ci­á­ci­ós tár­lat­fel­dol­go­zás a drá­ma­pe­da­gó­gia esz­kö­ze­i­vel. Ki­hasz­nál­va a „Képek és pi­xe­lek” című ki­ál­lí­tás adta fan­tasz­ti­kus te­re­ket, ki­emel­ve a benne lévő ké­pe­ket, lét­re­hoz­va ezzel újab­ba­kat.

Mű­vé­sze­ti fog­lal­ko­zás osz­tá­lyok­nak más­fél órá­ban, a 10-18 éves kor­osz­tály­nak.

Be­lé­pő 700 Ft/ fő, kí­sé­rő­ta­ná­rok­nak in­gye­nes

In­for­má­ció és je­lent­ke­zés: ban.​ildiko@​mucsarnok.​hu
Május 4-én lesz 120 éve, hogy átadták a mai Műcsarnokot.

Bitte aktivieren Sie den Bild-Download um sich dieses Bild anzeigen zu lassen.
Hősök a Hősök terén, múzeumpedagógiai séta a Műcsarnok körül
Értelmezzük és közelről is megvizsgáljuk a tér elrendezését és berendezéseit, az épületeket, a szobrokat és igyekszünk ráhangolódni a korszakra, amikor Ybl Miklós Gloriett kútháza, az Európa legmélyebb fúrásaként nyilvántartott, gyógyvizet adó kút helyére felépült a Schickedanz millenniumi emlékmű a Műcsarnokkal és a Szépművészeti Múzeummal.Különleges sétánkat a Műcsarnok körüljárásával a ligetben folytatjuk, szemügyre véve az új tér- és épített elemeket: az 56-os emlékművet és a Világórát, majd visszatérünk a Műcsarnokba, ahol, az aktuális kiállítást is megtekinthetik a sétán résztvevők.

Jelentkezés és további információ: schopp-ildiko@mucsarnok.hu