2016. február 20., szombat

Könyvbemutató az Olasz Kultúrintézetben

SI
Giovedí 25 febbraio 2016 – ore 18.00
Sala Federico Fellini – Istituto Italiano di Cultura
Budapest, Bródy Sándor u. 8. Ilona Fried Per desiderio di Sua Eccellenza. Teatro, cultura e politica durante il fascismo in Italia (Casa Editrice L’Harmattan, Budapest 2016). Il volume, la cui prima versione è stata pubblicata in Italia nel 2014, tratta del Convegno Volta sul teatro drammatico organizzato nel 1934, quale evento emblematico dell’incontro tra cultura e politica italiana ed europea. Partecipano: Prof. Mária Ormos accademico, Magyar Tudományos Akadémia, Prof. Gábor Gyáni, accademico, Magyar Tudományos Akadémia, BTK, dr. Katalin Szűcs, caporedattore “Criticai Lapok”, redattore del libro, e l’autrice Prof. Ilona Fried. La guerra nella cultura e nella società italiana dal Novecento ai nostri giorni / Presentazione del numero speciale della rivista di italianistica „Nuova Corvina” “Nuova Corvina” con le 23 relazioni in varie discipline tenute al convegno organizzato dal Dipartimento di Italianistica dell’Università Eötvös Loránd di Budapest e dall’Istituto Italiano di Cultura di Budapest nel settembre del 2015 in occasione del centenario dell’entrata in guerra dell’Italia con la presenza di relatori di 6 paesi, e di 18 università. Partecipano: Prof. Giampaolo Salvi, direttore del Dipartimento di Italianistica dell’Università Eötvös Loránd Prof. Adriana Vignazia, Università di Graz Prof. Ilona Fried, curatore del volume, Università Eötvös Loránd Dott. Michele Sità, coordinatore della rivista, Università Cattolica Pázmány Péter
Traduzione simultanea.
Könyvbemutatók 2016. február 25. csütörtök – 18.00 óra
Federico Fellini terem - Olasz Kultúrintézet
Budapest, Bródy Sándor u. 8.
• Fried Ilona: Őexcellenciája kívánságára. Színház, kultúra és politika a fasizmus Olaszországában (L’Harmattan Kiadó, 2016) című könyvének bemutatója. A kötet – melynek első változata 2014-ben jelent meg Olaszországban – az 1934-es nemzetközi Volta színházi konferenciát, mint az olasz és az európai kultúra, színház és politika találkozásának emblematikus eseményét vizsgálja. Résztvevők: Prof. Ormos Mária, akadémikus, MTA, Prof. Gyáni Gábor, az Akadémia levelező tagja, MTA BTK TTI, dr. Szűcs Katalin, a kötet szerkesztője, főszerkesztő, „Criticai Lapok”, valamint a szerző.

Szimultán tolmácsolást biztosítunk.