2015. augusztus 14., péntek

Kecskeméti múzeumok új kiállításai

SI
A kecskeméti kiállításokat a 25. éves Múzeumi Sajtókávéház keretében mutatták be. 

A Cifrapalota - Katona József Múzeum kiállítótere

A Cifrapalota Kecskeméten található szecessziós épület, volt bérház, jelenleg képtárként és múzeumként üzemel.
A Rákóczi út és a Szabadság tér (Főtér) találkozásánál lévő házat 1902-ben Márkus Géza tervezte szecessziós stílusban. Márkus a lechneri felfogású nemzeti formálást követte. Egykor üzletek, lakások, kereskedelmi kaszinó működött benne, 1983 óta ad helyet a Kecskeméti Képtárnak.

 Fontos gyűjteményeket őriz a múzeum. Egyik a Nemes Marcell adományozta kollekció. Nemes a század elejének legnevesebb magyar műgyűjtője volt. 81 képet adományozott a városnak 1911-ben, túlnyomórészt múlt századi és kortárs magyar festők alkotásait. Ezek nagy része már akkoriban igen értékes volt: Munkácsy Mihály, Székely Bertalan, Márffy Ödön, Gulácsy Lajos, Rippl-Rónai József, Vaszary János, Czigány Dezső festményei.

Új kiállítás: "A beszélő köntös" nyomában.  
2015. július 31. – 2016. február 28.
„Boldog lehetsz immár, Kecskemét,
Megkaptad a szultán ködmenyét.”

„Anno domini 1596. Eger vételekor midőn az Második Mohumet török császár Magyarországba jött volna, az kecskeméti polgárok elejiben menvén, ajándékot vittek neki 600 juhot, 100 ökröt és 14 szekér kenyeret, hogy egy Csauszt küldene hozzájok, ki azon általmenő vitézektől megoltalmazná őket, az Császár 300 aranyat adván nekik és egy vont arany köntöst (kaftánt), meghagyá, hogy hazamenjenek, és ha valaki bántaná őket, az köntöst mutatnák meg neki; ez okáért mihejen valami török sereget láttak, az Bíró az köntöst rávevén, elejekbe ment, Kit látván a törökök lovaikról leugordván az Köntöst megcsodálták és ha az bíró megengedte, ott háltak magok költségén és ha penig nem engedte, elébb állottak.”
 A beszélő köntös nyomában címmel új helytörténeti kiállítás nyílt a Cifrapalotában. A 2016. március 1-jéig nyitva tartó kiállításon bemutatják azt, hogy milyen volt az élet a török hódoltság idején Kecskeméten és Bács-Kiskun megyében. A  kiállításhoz kapcsolódva múzeumpedagógiai foglalkozásokat is tartanak. 

Avar kincsek a Cifrapalotában, a múzeum munkatársai ásatás közben feltárt arany kincseit mutatja be.

A város főterének történelmi épületeit bemutató, magyar és angol nyelvű könyvsorozat indul, amelynek első darabja elkészült. A könyv a Cifrapalotát mint épületet és az ott folyó művészeti és kulturális munkát mutatja be gazdag fotóillusztrációval. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Cifrapalota

http://muzeum.kecskemet.hu/muzeumok/cifra.php
http://keol.hu/kecskemet/kullemeben-es-funkciojaban-is-megujul-a-cifrapalota


Cím: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 1.

Facebook: cifrapalota
nyitva 10-17 óráig .  Hétfőn zárva. 

Bozsó Gyűjtemény

Bozsó János kecskeméti festőművész és műgyűjtő munkáiból és magángyűjteményéből kialakított múzeum a szép barokk Klapka-házban látogatható.

A festés mellett másik nagy szenvedélye a gyűjtés volt, valamint ezen keresztül a néprajz  és nép- és iparművészet ápolása. Gyűjteményével itthon és külföldön is bemutatkozott. Élete végére tekintélyes tárgyi műgyűjtemény birtokában volt, melyet  1975-ben Kecskemétnek adományozott, amiből 1979-ben kiállítás nyílott.
A ház öt termében követhetjük nyomon Bozsó János munkásságát: öt évszázad kincseit.

Kiállítások

1. Cserépedények, hutaüvegek Erdély, Felvidék, 17–19. század
2. Az alföldi nép használati tárgyai
3. Misztikus középkori láda, ékes sárközi tálak
4. Kismesterek és mesteri kezű parasztemberek
5. A nemesi udvarházak és a módos polgári otthonok világa a 18–19. században
6. Időutazásra indulunk a régi korok bútorai között
7. Vendégségben a művésznél
8. Hit és művészet
Nyitva tartás
Péntek, szombat, vasárnap 10-18 óra között.
Előzetes egyeztetés alapján, más időpontokban is.

6000 Kecskemét, Klapka utca 34

http://www.bozso.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2&lang=hu

KASZ+ 2015

XII Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion
fémszobrászati és képzőművészeti alkotótábor
2015. június 22. - július 10.
KÉSZ Ipari Park, Kecskemét

„Tucatáru” / „Mozgásban”  - Találkozások a design és a kinetikus képzőművészet határán.

 A  tizenkettedik alkotótáborukat tizenkét plusz egy művész részvételével rendezték meg 2015. június 22-től a kecskeméti KÉSZ Ipari Park acélszerkezet-gyártó bázisán. A nyitottság, a befogadás jegyében a szobrászok mellett, festőművészeket, grafikus művészeket is vendégül láttak. Igyekeztek átjárást biztosítani a különböző szemléletek, stílusok és anyaghasználatok között.

 Az alkotótelep művészei ezúttal kidolgozásra érdemes témákat is kaptak. Az egyik a „TUCATÁRU” gondolatköre, azaz a napi használat, az alkalmazott formavilág irányába tehető kísérletek a fent említett anyagok, az ipari park nyújtotta eszközök használatával.
Másik témaajánlás az alkotók számára a „MOZGÁSBAN” gondolatköre.

Az alkotótáborban készült művek minden évben az alkotás helyszínén megrendezett kiállítás alkalmával mutatkoznak be a nagyközönségnek, majd a szobrok tovább vándorolnak színesítve a hazai és nemzetközi tárlatok kínálatát. A rendezvény zárásakor minden résztvevő egy alkotását a K-ARTS KÉSZ  Művészeti Gyűjteménynek ajándékozza, így tekintélyes gyűjtemény őrzi már az alkotótáborok emlékét.

Rendező:
K-ARTS Művészeti Kft.
H-6000 Kecskemét, Izsáki út 6.
e-mail: karcolda@karts.hu
http://acelszobraszat.hu/2015/KeszIpariPark