2015. augusztus 14., péntek

CIFRAPALOTA – Új köntösben, új kötetben

SIA 81. Hírös Hét hivatalos  megnyitását   nem sokkal előzte meg Kecskemét és a magyar szecessziós építkezés egyik emblematikus épülete:   a Cifrapalota építés- és funkciótörténetének máig húzódó eseményeit magába foglaló mű bemutatója. A stílszerűen a „pávás” Díszteremben tartott  kötetprezentáción elhangzott: a mostani kötet egy tervezett sorozat nyitó darabja. A  Szemereyné Pataki Klaudia polgármester asszony  köszöntő soraival kezdődő, Dr. Lovas Dániel főszerkesztésében most indult új, két (magyar és angol) nyelvű, a kecskeméti főtér történeti épületeit bemutató képes könyvfűzérben elsőként az 1903-ban átadott „városi bérpalota”  históriája jelent meg.  A rangos Magyar Múzsa Könyvek égisze alatt gondozott, országos forgalomba is került színes kötet szerzői közül több fejezettel kiemelkedik ifj. Gyergyádesz László művészettörténész; szerzőtársai között Szabóné Bognár Anikó etnográfus,  Dr. Wicker Erika régész s maga a művelődéstörténész-főszerkesztő jegyez. A több mint száz oldal terjedelmű munka megjelenése egy régi igényt elégít ki s a  nyár végi ünnepek sodrában igen jól szolgálja az idegenforgalom és az élő örökségvédelem  céljait.
A sorozat következő darabja a volt neológ zsinagógát, az épület-csodát mutatja be, melynek megjelenése  az ősz folyamán várható.
fotók: KKJM Archívum és ifj. Gyergyádesz László
kvj

https://hu.wikipedia.org/wiki/Cifrapalota
http://muzeum.kecskemet.hu/muzeumok/cifra.php
http://keol.hu/kecskemet/kullemeben-es-funkciojaban-is-megujul-a-cifrapalota
Facebook: cifrapalota
http://keol.hu/kecskemet/cifrapalota--uj-kontosben-uj-kotetben
Kecskeméti múzeumok új kiállításai

SI
A kecskeméti kiállításokat a 25. éves Múzeumi Sajtókávéház keretében mutatták be. 

A Cifrapalota - Katona József Múzeum kiállítótere

A Cifrapalota Kecskeméten található szecessziós épület, volt bérház, jelenleg képtárként és múzeumként üzemel.
A Rákóczi út és a Szabadság tér (Főtér) találkozásánál lévő házat 1902-ben Márkus Géza tervezte szecessziós stílusban. Márkus a lechneri felfogású nemzeti formálást követte. Egykor üzletek, lakások, kereskedelmi kaszinó működött benne, 1983 óta ad helyet a Kecskeméti Képtárnak.

 Fontos gyűjteményeket őriz a múzeum. Egyik a Nemes Marcell adományozta kollekció. Nemes a század elejének legnevesebb magyar műgyűjtője volt. 81 képet adományozott a városnak 1911-ben, túlnyomórészt múlt századi és kortárs magyar festők alkotásait. Ezek nagy része már akkoriban igen értékes volt: Munkácsy Mihály, Székely Bertalan, Márffy Ödön, Gulácsy Lajos, Rippl-Rónai József, Vaszary János, Czigány Dezső festményei.

Új kiállítás: "A beszélő köntös" nyomában.  
2015. július 31. – 2016. február 28.
„Boldog lehetsz immár, Kecskemét,
Megkaptad a szultán ködmenyét.”

„Anno domini 1596. Eger vételekor midőn az Második Mohumet török császár Magyarországba jött volna, az kecskeméti polgárok elejiben menvén, ajándékot vittek neki 600 juhot, 100 ökröt és 14 szekér kenyeret, hogy egy Csauszt küldene hozzájok, ki azon általmenő vitézektől megoltalmazná őket, az Császár 300 aranyat adván nekik és egy vont arany köntöst (kaftánt), meghagyá, hogy hazamenjenek, és ha valaki bántaná őket, az köntöst mutatnák meg neki; ez okáért mihejen valami török sereget láttak, az Bíró az köntöst rávevén, elejekbe ment, Kit látván a törökök lovaikról leugordván az Köntöst megcsodálták és ha az bíró megengedte, ott háltak magok költségén és ha penig nem engedte, elébb állottak.”
 A beszélő köntös nyomában címmel új helytörténeti kiállítás nyílt a Cifrapalotában. A 2016. március 1-jéig nyitva tartó kiállításon bemutatják azt, hogy milyen volt az élet a török hódoltság idején Kecskeméten és Bács-Kiskun megyében. A  kiállításhoz kapcsolódva múzeumpedagógiai foglalkozásokat is tartanak. 

Avar kincsek a Cifrapalotában, a múzeum munkatársai ásatás közben feltárt arany kincseit mutatja be.

A város főterének történelmi épületeit bemutató, magyar és angol nyelvű könyvsorozat indul, amelynek első darabja elkészült. A könyv a Cifrapalotát mint épületet és az ott folyó művészeti és kulturális munkát mutatja be gazdag fotóillusztrációval. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Cifrapalota

http://muzeum.kecskemet.hu/muzeumok/cifra.php
http://keol.hu/kecskemet/kullemeben-es-funkciojaban-is-megujul-a-cifrapalota


Cím: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 1.

Facebook: cifrapalota
nyitva 10-17 óráig .  Hétfőn zárva. 

Bozsó Gyűjtemény

Bozsó János kecskeméti festőművész és műgyűjtő munkáiból és magángyűjteményéből kialakított múzeum a szép barokk Klapka-házban látogatható.

A festés mellett másik nagy szenvedélye a gyűjtés volt, valamint ezen keresztül a néprajz  és nép- és iparművészet ápolása. Gyűjteményével itthon és külföldön is bemutatkozott. Élete végére tekintélyes tárgyi műgyűjtemény birtokában volt, melyet  1975-ben Kecskemétnek adományozott, amiből 1979-ben kiállítás nyílott.
A ház öt termében követhetjük nyomon Bozsó János munkásságát: öt évszázad kincseit.

Kiállítások

1. Cserépedények, hutaüvegek Erdély, Felvidék, 17–19. század
2. Az alföldi nép használati tárgyai
3. Misztikus középkori láda, ékes sárközi tálak
4. Kismesterek és mesteri kezű parasztemberek
5. A nemesi udvarházak és a módos polgári otthonok világa a 18–19. században
6. Időutazásra indulunk a régi korok bútorai között
7. Vendégségben a művésznél
8. Hit és művészet
Nyitva tartás
Péntek, szombat, vasárnap 10-18 óra között.
Előzetes egyeztetés alapján, más időpontokban is.

6000 Kecskemét, Klapka utca 34

http://www.bozso.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2&lang=hu

KASZ+ 2015

XII Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion
fémszobrászati és képzőművészeti alkotótábor
2015. június 22. - július 10.
KÉSZ Ipari Park, Kecskemét

„Tucatáru” / „Mozgásban”  - Találkozások a design és a kinetikus képzőművészet határán.

 A  tizenkettedik alkotótáborukat tizenkét plusz egy művész részvételével rendezték meg 2015. június 22-től a kecskeméti KÉSZ Ipari Park acélszerkezet-gyártó bázisán. A nyitottság, a befogadás jegyében a szobrászok mellett, festőművészeket, grafikus művészeket is vendégül láttak. Igyekeztek átjárást biztosítani a különböző szemléletek, stílusok és anyaghasználatok között.

 Az alkotótelep művészei ezúttal kidolgozásra érdemes témákat is kaptak. Az egyik a „TUCATÁRU” gondolatköre, azaz a napi használat, az alkalmazott formavilág irányába tehető kísérletek a fent említett anyagok, az ipari park nyújtotta eszközök használatával.
Másik témaajánlás az alkotók számára a „MOZGÁSBAN” gondolatköre.

Az alkotótáborban készült művek minden évben az alkotás helyszínén megrendezett kiállítás alkalmával mutatkoznak be a nagyközönségnek, majd a szobrok tovább vándorolnak színesítve a hazai és nemzetközi tárlatok kínálatát. A rendezvény zárásakor minden résztvevő egy alkotását a K-ARTS KÉSZ  Művészeti Gyűjteménynek ajándékozza, így tekintélyes gyűjtemény őrzi már az alkotótáborok emlékét.

Rendező:
K-ARTS Művészeti Kft.
H-6000 Kecskemét, Izsáki út 6.
e-mail: karcolda@karts.hu
http://acelszobraszat.hu/2015/KeszIpariPark


2015. augusztus 13., csütörtök

Öngyógyító emberek

SI
Kiss Erzsébet könyve
Mire képes az ember, akár vert helyzetben is! A test törékeny, sérülékeny, a lélek még inkább – s közöttük rendkívül szoros a kapcsolat. „Ép testben ép lélek”. Bárkit érhet baleset, megbetegedhet – ezeknek nyomai fizikálisan és pszichésen erősen megviselik. Korántsem mindegy azonban, milyen mértékben. Kiss Erzsébet kötetének főszereplői – akik főnixként szárnyaltak fel romba dőlt életük hamvai közül csökkent teljesítményre képesen, sérülten, esetleg fogyatékosként – itt élnek közöttünk, környezetünkben, bárki számára elérhetők, akár személyesen is. Ránk mosolyognak a bátrak, akiknek volt merszük szembe szállni az életet fékező erővel, a betegséggel, és akik győztesen kerültek ki belőle, felhasználva a sport, a mozgás adta hihetetlennek tűnő lehetőségeit.Életrajz:

Kiss Erzsébet 1944. május 13-án született Debrecenben. Elvégezte a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola földrajz-testnevelés szakát, majd a Testnevelési főiskolán kézilabda szakedző képesítést szerzett. NB-és csapatokban kézilabdázott, kosarazott, pingpongozott. A debreceni sportiskolánál dolgozott edzőként főállásban, majd testnevelő tanárként a tehetséggondozásra valamint a mozgás megszerettetésére helyezte a fő hangsúlyt. Tíz évig a Hajdú-Bihar megyei tanács művelődési osztályán az iskolai testnevelés és a diáksport szervezéséért volt felelős. A debreceni sportcentrum átadását követő világversenyeken vezető versenybíróként, újságíróként látott el feladatokat. Nyugdíjas éveiben a sport misszionáriusaként előadásokat, bemutatókat tart országszerte, életmód táborokat szervez, vezet. A résztvevők igényei adnak inspirációt újságcikkei, könyvei megírásához, testszerviz programjainak kialakításához. Szabadidejében ezoterikus olvasmányok, sport, angol tanulás, írás – töltik ki és teszik teljessé életét. Személyes példamutatásra törekedve, 52 sportágban próbálta ki magát, női sportfesztiválon kétszer lett országos szépkorú bajnok: 2004-ben és 2014-ben.
Életét két mottó vezérli. Az első, a megerősítő egy kínai közmondás: „Amit megtapasztalsz, azt kötelező továbbadnod”, míg a másik, a figyelmeztetés így hangzik: „Az Úr adja a szelet, de a vitorlát nekünk kell kifeszíteni”.


 

2015. augusztus 9., vasárnap

13. Spinoza Zsidó Fesztivál 2015. szeptember 3-tól 21-ig

SI


Ez lenne a Spinoza Színház barmicvója? De hisz a Spinoza Színház
már rég elérte a felnőtt kort, hosszú évek óta rajta van Budapest
kulturális térképén! A 13. Spinoza Zsidó Fesztivál mégis csak egy fajta barmicvó.


Négy premier!!!

Nem volt még olyan zsidó fesztivál, ami 4 premierrel dicsekedhetett volna.
Mert hogy a Spinozában most ez van! A ’Kabaré a pokolban’ c. dráma a
láger-barakkokban írt kuplékat, tréfákat meri bemutatni, hisz a borzalmakat
„csak azok élik túl, akik a mínusz harminc fokban is tudnak viccet mesélni”.
A vészkorszak muzsikusainak: többek között Ábrahám Pálnak, Seress Rezsőnek,
Zerkovitz Bélának állít emléket a ’Rongyos életek’ címet viselő zenés játék.
Bár Lehár Ferencet várja Amerika és a nagyvilág, de ő sorsközösséget vállalva
zsidó feleségével, mégis Közép-Európában marad. Hogy ezért milyen árat fizet,
arról szól a ’Lehár’ c. zenés darab. A premierek sorát a ’Haszene’ c zenés játék
 zárja, ahol egy ukrajnai kisváros zsidó esküvőjének lehetünk tanúi.


20 program – 6 műfaj

A Spinoza Zsidó Fesztivál alatt egy helyen, 20 program keretében szinte minden
műfaj jelen van. Ami a drámát illeti, monodrámák, mint a ’Rose’ vagy az
’Egy pesti lány naplója’, a ’Címzett ismeretlen’ levéldráma, a ’Herzl’ című
kávéházi dráma és ’A bőrönd és ők’ c. humoros dráma láthatók az idei fesztiválon.

Az ez évi fesztivált a zenés játékok dominálják. A már említett négy zenés játék
premierje mellett műsorra kerül még a Poppera című zenés vígjáték, valamint a
Spinoza; Rembrandt c. darab.

Film is van jócskán a fesztiválon: A magyar zsidóság 2000 éves történetét egy
5 részes filmsorozat mutatja be, s a Radnóti hétszer nevet viselő filmetűd-sorozatban
hét filmrendező vall Radnóti Miklósról.

Mindig is izgalmasak voltak a Spinoza Fesztivál előadásai. Heller Ágnes.
 Érzelmek a zsidó Bibliában, Ungvári Tamás: Zsidóság a Monarchiában és
Balázs Gábor: Mi a kabbala? c. előadásai bizonyára ez évben sem fognak
 csalódást okozni.

No és persze a koncertek sem maradhatnak el a fesztiválról:
A SabbathSong Klezmer Band Rosh Hashana (újévi) koncertet ad,
a Judrom együttes Humoros klezmerrel szórakoztatja a hallgatóságot,
és Leonard Cohen dalai is megszólalnak.

Egy Pesti lány naplója
13. Spinoza Zsidó Fesztivál
Monodráma

Írta: Förster Vera

Egy okos gyerek alaposan meggondolja, mikor és hova születik.
Az 1924-es év Budapestje nem a legjobb választás volt.
A gyerekkor kis drámái, komikus és idilli pillanatai,
a kamasz évek tragikomikus eseményei, amelyek után
1944-ben hirtelen minden megváltozik

Színpadra alkalmazta és rendezte: Szántó Erika

Lány - Olasz Ágnes
Zene: Gerendás Péter

62 közreműködő

A Spinoza Fesztiválon 62 művész lép fel, köztük olyan nevek,
mint Kulka János, László Zsolt, Vári Éva, Balázsovits Lajos,
Gyabronka József, Makranczi Zalán, Hábetler András,
Herczenik Anna, Fellegi Balázs, Klein Judit, Derzsi György,
Dés Mihály. A további 50 név a részletes műsorral együtt
a Spinoza Fesztivál 36 oldalas programfüzetében olvasható.
A kétnyelvű, színes fotókkal illusztrált műsor füzetet már
önmagában is öröm kézbe venni és átlapozni.
Spinoza Színház
1074 Budapest Dob u. 15.
http://www.spinozahaz.hu/szinhaz.php?aloldal=program