2015. április 23., csütörtök

A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, is Millenniumi Díjat kap a szellemi tulajdon világnapja alkalmából.

SI

Az ENSZ genfi székhelyű Szellemi Tulajdon Világszervezete 2000. évi
közgyűlésén döntött arról, hogy április 26-át a világ társadalmi
fejlődéséhez és haladásához meghatározó módon hozzájáruló műszaki
alkotók és művészek munkásságának és eredményei védelmének szentelt
világnappá nyilvánítja, amely tisztelgés az emberi tudás és képzelőerő,
a kreativitás előtt.
Az azóta eltelt években a világ iparjogvédelmi és szerzői jogi hatóságai
– csakúgy, mint a

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

– változatos programokkal, rendezvényekkel, akciókkal és
kezdeményezésekkel valósították meg a közösen vállalt célkitűzést: az
alkotóerő reflektorfénybe állítását, a szellemi tulajdon oltalma
népszerűsítését és fáradságos művelésének társadalmi figyelemmel való
elismerését. Kezdetektől célul tűzte ki az ars és a techné
összekapcsolását a magyar művészeti és technológiai kultúra örökségének
ápolásában, közvetítésében és védelmében jeleskedő intézmények előtti
tisztelgéssel, az ugyancsak 2000-ben alapított Millenniumi Díjával.

Az emberi alkotó tevékenység egyaránt hajtóereje a haladásnak a
tudományban, az üzleti életben, a technológiában és a művészetekben,
azaz az ember minden emberi törekvésében. E korlátlan erőforrás
felismerése, fejlesztése és gazdasági tőkeként való hasznosítása
kulcsfontosságú korunk világában ahhoz, hogy javíthassunk az emberi élet
minőségén.
A világnap budapesti ünnepségén - amelyet ebben az évben a magyar
szabadalmi rendszer létrejötte, az 1895. évi XXXVII. törvénycikk
megalkotása 120. évfordulója alkalmából az Országház Felsőházi Termében
rendeznek - kerül sor a 2015. évi Millenniumi Díjak átadására, 2015.
április 23-án, 16 órai kezdettel.

A díjat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke alapította a magyar
millennium évében a szellemi tulajdon védelmében fontos szerepet játszó
intézmények elismerésére.


A Millenniumi Díj kitüntetettjei 2015-ben

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár

A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár célja a
betegségek, a gyógyítás és a test történetével kapcsolatos eszközök,
dokumentumok és műalkotások gyűjtése, feldolgozása, megőrzése, kutatása
és hozzáférhetővé tétele a széles közönség számára. Az intézmény az
orvostörténelmet az egyetemes történelem olyan részének tekinti, amely
természettudományos, kulturális és művelődési jelenségek komplex
vizsgálatával deríthető fel és mutatható be, mely egyben a múlt
ismeretének újszerű, szokatlan, egyetemes és mindenki számára izgalmas
területe. Az intézmény működése során folyamatos megújulásra törekszik,
ennek keretében időszaki kiállítása során szoros együttműködésben áll a
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatóival, akik az utóbbi évek sikeres
kiállításainak installációs, arculati elemeit tervezték, valamint
kísérleti projekteket is folytat az interaktív múzeumélményhez
kapcsolódóan.

Az intézmény a 2015-ös nemzetközi Semmelweis-emlékévben ünnepli
megnyitásának 50. évfordulóját, amelyre többek között saját történetét
feldolgozó, rendhagyó kiállítással is készül.

Várkert Bazár rekonstrukciójához kapcsolódva tavaly a múzeum teljes
homlokzati felújításon esett át, és környezete is megszépült. Így a
megújult épületben várja a közönséget állandó, illetve a „Vágod? Az olló
és a design” című, aktuális időszaki kiállítása, május 6-án pedig „Selye
János és a stresszelmélet” munkacímmel nyílik új tárlata. A kiállítás
Selye János élettörténete és kutatói tevékenysége mellett egy élettani
jelenség, a stresszhatás sejtszinten való jelentkezésének felfedezését
is végigkíséri.
A múzeum 2015-re tervezett kiállítása a „SOM 50” munkacímmel novemberre
egy olyan kiállítást tervez, amely az intézményről szól, de nem úgy,
mint hinné az ember. A múzeumot nem a tárgyak, hanem az emberek teszik,
ennek megfelelően a SOM 50 is azt tervezi megmutatni, hogy kik dolgoztak
itt, mit gondoltak a világról, a gyűjteményről, a tudományról, mit
akartak csinálni, és hogyan látta mindezt a szakmai közönség, a sajtó és
a laikus látogatók. Februárban elindult a SOM mentori programjának idei
sorozata, amely elsősorban az orvosi egyetemre készülő diákoknak szól:
egy-egy orvos a saját szakterületéről tart számukra előadásokat. Az
egyetemi nyílt napokon ugyanis meg lehet tudni azt, hogy milyen
egyetemistának lenni, de azt nem, hogy milyen lesz orvosként dolgozni,
itt azonban kiderülnek az egyes szakágak nehézségei és szépségei is.
Az intézmény 2010-ben elnyerte az Év Múzeuma címet.
(A díjat átveszi: Varga Benedek főigazgató)
Debreceni Egyetem, Agrártudományi Központ

Az Agrártudományi Központ kutatási tevékenysége az agrárgazdaság teljes vertikumát felöleli. Pályázati úton évente megközelítően 600-700 millió Ft támogatást nyernek el. Ezek döntő része többéves, konzorciumban, vállalatokkal együtt végzett kutatómunkát finanszíroz.
Jelenleg 43 db pályázati forrásból és 50 db kutatási szerződés által támogatott tudományos projekt megvalósítása folyik. Az állattenyésztés, a növénytermesztés, a kertészet, a környezetgazdálkodás, a természetvédelem, a vadgazdálkodás, az élelmiszertudomány, a minőségbiztosítás, a gazdaságtudományok és a természettudományok terén folynak kutatások.
Projektjeik 65%-a uniós forrásból valósul meg. Ezek közül kiemelkedő az Európai Bizottság 7. Keretprogramján belül támogatott 5 db, nemzetközi konzorcium keretében megvalósuló projekt. Ezek a kutatások több tudományos területet is magukba foglalnak, mint pl. a precíziós mezőgazdaság és földhasználat, az egészséges élelmiszer és életmód, az integrált növényvédelmi rendszer, az élelmiszer szektor KKV-i innovációs képességének javítása, valamint az távérzékelési adatok alapján történő élőhely monitoring.
Az Agrártudományi Központ több száz hazai és nemzetközi partnerrel működik együtt: felsőoktatási intézményekkel, kutatóintézetekkel, nagyvállalatokkal, valamint közép- és kisvállalkozásokkal.
Az Agrártudományi Központ19 magyar szabadalom jogosultja.
(A díjat átveszi: dr. Vad Attila főigazgató-helyettes)


S’39 Hybrid Design Manufacture (korábban: Szövetség’39)

Az S’39 Hybrid Design Manufacture elsősorban komplex művészeti tervezéssel foglalkozik, melynek tárgya jellemzően a téralkotás valamely formája: installációk, épületekhez kapcsolódó művészeti tervezés, köztéri műalkotások és akciók. A csoport jelenlegi tagjai: Baróthy Anna, Kolozsvári Csenge, Bozsó Melinda és Csernák Janka. Hozzájuk csatlakoznak a műhelyben alkotó művészek, művészcsoportok. Az S'39 nyitott műhely, befogadó közeget kínál kísérleti koncepcióik kifejlesztésére. A műhely számos újító szellemű rendezvénynek ad helyet. A Szövetség ’39-ben jelenleg tevékenykedő alkotók profilja: építészet, szobrászat, médiaművészet, számítógépes grafika, webdesign, kísérleti programozás, animáció, üvegtervezés.

Főbb projektjeik:

-       CALTROPe – kísérleti bioépítészeti struktúra: A projekt a mangrove erdők természetes élőhelyének újbóli terjedését segíti a fák meggyökerezését elősegítő moduláris rendszerrel. A koncepciót győztesnek választották a Jaques Rougerrie Alapítvány által meghirdetett innovációs építészeti pályázaton „Építészet és tengerszint-emelkedés” kategóriában. (Magyar Formatervezési Díj 2014, terv kategória, díjazott alkotás)

-       MOIRÉ_CMYK: A zeneművészeti oktatásnak helyet adó épület homlokzati üveg kiképzése az interferencia jelenségére épít, olyan vizuális képletet alakít ki, mely árnyaltságával, egyszerűségében egy repetitív dallam rajzolatát idézi meg.
(Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Ligeti György épület, Budapest, 2011)

-       MEMBORIÁN: Mádon, egy borospincében elhelyezett rezonátor, mely réz tartályokból és csőrendszerből áll. A pince falán érrendszer szerűen végigfutó csövek egyszerre gondoskodnak a víz folyamatos áramlásáról és az elektronikus jelek szállításáról. A MEMBORIÁN azokat a személyes és természeti együtthatókat idézi meg, amelyek a bor létrejöttét segítik.
(A díjat átveszi: Baróthy Anna igazgató)Snétberger Zenei Tehetség Központ

Az Alapító – Snétberger Ferenc világhírű gitárművész - egy erős, Magyarországon és külföldön egyaránt elismert, példaértékű iskolát kívánt teremteni, amelyben a fiatal, hátrányos helyzetű roma zenei tehetségek világszínvonalú képzés és mentori támogatás segítségével megalapozhatják zenei karrierjük elindítását. Céljuk a képzési programban résztvevő diákok tanulmányainak, valamint a számukra mentori segítséget nyújtó szakemberek munkájának, szakmai továbbfejlődésének támogatása.
A központ - Snétberger Ferenc szakmai irányításával – 2011-től évente 60 tehetséges 12-20 éves roma fiatalnak nyújt lehetőséget zenei tehetségük kibontakoztatására.  Az oktatók olyan elismert zenész-tanárok, mint Snétberger Ferenc, László Attila, Lukács Miklós, Farkas Rózsa, Oláh Tzumó Árpád, Lamm Dávid, Rozsnyói Péter, Barcza Horváth József, Mohay András, ifj. Balázs János, Lakatos György és olyan kiváló nemzetközi vendégelőadók, mint Paolo Vinaccia, Tony Lakatos vagy Roby Lakatos.
A Snétberger Zenei Tehetség Központ korszerű épületegyüttese a korábbi felsőörsi diáktábor területén kapott helyet.  A program iránti nemzetközi és hazai érdeklődést, elismerést bizonyítja, hogy a beruházást a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2,7 millió euróval, a magyar állam 0,5 millió euróval támogatja. A Nyílt Társadalom Intézet (OSI) is jelentős anyagi és szakmai segítséget nyújt a központ működéséhez. 
Az intézet első 10 éves működtetését a Camp Europe Felsőörs Oktatási Közhasznú Nonprofit Kft. vállalta. A gyerekek számára az évi 12 hetes oktatás teljes mértékben ingyenes. Mivel a zenei tehetségek felkutatása és a nemzetközi színvonalú képzés költségei igen magasak, ezért különösen nagyra becsülünek minden – a társadalmi, gazdasági- és közélet szereplőitől érkező  – támogatást.
A Snétberger Zenei Tehetség Központ folyamatosan várja a dzsesszre, világzenére és klasszikus zenére is nyitott, hangszeren már játszó fiatalok jelentkezését.
A 2010- 2011-ben, mintegy 10 hónap alatt, a norvég és a magyar kormány támogatásával felépített és teljes körűen berendezett 2100 m2-es képzési központ Felsőörsön a kurzusok idején kívül nyitva áll az érdeklődők előtt, privát és céges rendezvényeknek is helyet ad.
(A díjat átveszi: Mészáros Zoltán ügyvezető igazgató)