2014. február 11., kedd

A Magyar Civil Becsületrend átadása

SI
  
A Magyar Civil Becsületrend kitüntetést nemes emberi cselekedetek és a humánum elismerésére, a mindennapi élet jobbítását szolgáló törekvések díjazására hozták létre 2011-ben. Az alapító Ars Humanica Hungarica Kör tagjai tudósok, egyházi vezetők, művészek és a művészet pártolói, a díjazás anyagi elismeréssel nem jár.

A díjat 2014-ben

Deák Gábor, tanár, újságíró, könyvkiadó,
Dr. Iványi Gábor lelkész, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség anglikán-metodista hitelveket valló szabadegyház elnöke és felsőoktatási intézményének, a Wesley János Lelkészképző Főiskolának a rektora,
Sz. Bíró Zoltán történész,
Ungváry Rudolf író, információs mérnök vehette át.


A díjazottak saját költségükön 2012-ben Örményországba utaztak, hogy bocsánatot kérjenek a szabadon bocsátott azeri tettes kiadatása miatt. Az áldozat sírjára virágot helyeztek, és elültettek egy fát, amely jelzi majd, hogy vannak Magyarországon, akik másképp gondolkoznak. „Azért szerveztük ezt a látogatást, hogy tudassuk, a magyar emberek többsége nem ért egyet” - írták. Egyben kifejezték, hogy a mindenkori politikai rendszerektől függetlenül minden nemzeti kultúrát, beleértve mind az örmény, mind az azeri népéét tiszteljük, és ha jobban ismernénk, bizonyára szeretnénk, mert a kultúrák, szemben a politikai rendszerekkel, szépek és szeretetre méltóak.

A négy kitüntetett Görgey Gábor író és dr Fabiny Tamás evangélikus lelkész laudációja után vehette át a díjat. Az idei átadó különleges aktualitását az adja, hogy 2014 a Civil Kurázsi Éve is.

Az alábbiakban Görgey Gábor beszédéből idézünk:

„Külön köszönöm és örülök annak, hogy egy ilyen társaság vitte végbe ezt, a magyarság becsületét remélhetőleg helyreállító nagy missziót. Az egyik vállalkozó Iványi Gábor, akinek evangéliumi közössége példátlan módon teljesíti égi és földi misszióját, mégis küzdenie kell azzal, hogy az állam ezt elismerje, ami egyébként elfogadhatatlan. A másik Ungváry Rudolf író, közíró, régi barátom. Írói pályája kezdetétől ismerem, kiváló alkotások szerzője és tisztességes állásfoglalásoknak a képviselője. Ez a küldetés, amiben ő részt vett, a küldöttség, aminek tagja lett, az ő életművéből, jelleméből és karakteréből fakad.” 
               „Az én nagy szomorúságaim egyike hogy azt a fantasztikus eufóriát, azt a hihetetlen történelmi pillanatot, amit a rendszerváltozás jelentett - annak örömével, gyönyörűségével, hihetetlenségével, turbulenciájával – már az elejétől kísérték a társadalom kettészakításának a kísérletei, ami aztán „szép” gyümölcsöt hozott, különösen mára. Ebből az úgynevezett történelmi egyházak nem vették ki oly módon a részüket, ami a kötelességük, missziójuk lett volna, azaz úgy, hogy ne politizáljanak, hanem a társadalmi és a politikai békét megteremtsék. Ebben a sorban csak az evangélikus egyház teljesítette a kötelességét, a célját. A nem történelmi egyházak közül Iványi Gábor volt az és ma is ő az, aki a szegények, hontalanok és az elesettek támogatásával az égi és földi misszióját teljesíti.
               Hölgyeim és Uraim, visszatérve a kezdeti mondatokra, most egy szigeten vagyunk a becsület a tisztesség a helytállás szigetén. Azok, akik ide eljöttek, azok ebben egyetértenek. Azt szeretném, és a Civil Becsületrend működése egyben erről is szólna: ne maradjunk szigeten, hanem a becsületnek és a helytállásnak legyen ismét becsülete ebben az országban és szigetre pedig azok kerüljenek, akik a becsületet nem becsülik”.


Mint emlékezetes: 2013-ban Fehér Sándor hegedűművész, a luxushajó magyar áldozata kapta posztumusz a Magyar Civil Becsületrend díját, a másik kitüntetést a burgenlandi civil egyesület a REFUGIUS kapta meg. Az egyesület emlékművet állított Rechnitz/Rohoncon az 1945 márciusában kivégzett 180 magyar zsidó munkaszolgálatos emlékének.

További információk:
www.arshumanica.org