2013. szeptember 29., vasárnap

Asztali beszélgetések- tárlatvezetés az Ámos Imre és a xx. század - kortárs összművészeti kiállításon

SI
Tárlatvezetés

Fabiny Tamás evangélikus püspök tárlatvezetést tart az Ámos Imre és a xx. század - kortárs összművészeti kiállításon.

Időpont: 2013. október 14. /hétfő/ 16:00
Helyszín: Budapest, Rumbach utcai zsinagóga


Ámos Imre és a xx. század - kortárs összművészeti kiállítás
Budapest, Rumbach utcai zsinagóga 
2013. augusztus 25 - október 31.

A kiállítás fővédnöke: 
Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi.

A kiállítás védnökei:
Fabiny Tamás evangélikus püspök és Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát.

Kiállító művészek:
IRODALOM
Darvasi László, Ferdinandy György, Juhász Ferenc, Kertész Imre, Krasznahorkai László, Lator László, Parti-Nagy Lajos, Petőcz András, Podmaniczky Szilárd, Takács Zsuzsa, Závada Pál
KÉPZŐMŰVÉSZET
Aknay János, Ámos Imre, Anna Mark, Benczúr Emese, Bohus Zoltán, Böröcz András, Deim Pál, Ézsiás István, Fehér László, Haász István, Haraszty István, Hollán Sándor, Kalmár János, Konok Tamás, Kovács-Gombos Gábor, Lugossy Mária, Matzon Ákos, Megyik János, Nádler István, Pauer Gyula, Szüts Miklós, Tölg-Molnár Zoltán, Váli Dezső, Vojnich ErzsébetZENE
Dés László, Fassang László, Vukán György, Szent Efrém Férfikar
Kurátor: Galambos Ádám

Szervező:
Magyarországi Evangélikus Egyház
Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány
Zsidó Nyári Fesztivál

KIÁLTVÁNY

1, Az élet tisztelete alapvető, mindenkit megillető és mindenkit a másik tiszteletben tartására kötelező érték.
2, Az európai etika a XX. században sérült; helyreállítása megtörténhet a zsidó-keresztény kultúrára alapozva.
3, Az emberi kreáció magában hordja az egymásért, az emberért és a természetért való felelősségvállalást. A visszaélésektől elzárkózik, az igazságnakad helyet.
4, Az emberi kultúra felelőssége, hogy elutasítson mindenféle bántalmazást; az erőszakot elítéli, és békességre törekszik.
5, Az individuum nem önmagában áll; szem előtt tartja a közösséget és annak értékeit, és ezek tudatában, a jót keresve dönt.
6, A faji, nemi, származási vagy bármilyen egyéb megkülönböztetéssel szemben az egyenlőség, az egyetemes emberi értékek mellett áll ki.
7, Az egyéni, társadalmi, politikai érdekeken felül áll egy egyetemes norma, amely ezeket meghatározza. Ez a másik ember elfogadásán, az élet tiszteletén alapul.


A KIÁLLÍTÁSRÓL
A Magyarországi Evangélikus Egyház és az azzal együttműködő Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány 2012 decemberében a szentendrei Régi Művésztelepi Galériában Ámos Imre és a XX. század címmel kortárs összművészeti kiállítást szervezett, amely vándorkiállítás formájában Dunaszerdahelyen, Pécsett és Berlinben is bemutatásra került. A kiállítás záró helyszíne, a Zsidó Nyári Fesztivállal együttműködve a Rumbach utcai zsinagóga.

A kiállítás koncepciója: Ámos Imre életművéből kiindulva kortárs reflexiókat bemutatni, továbbá az életműből és élettörténetből adódó, a XX. századra és jelenünkre irányuló kérdéseket feltenni.

Ámos Imre festőművész életútja szorosan összefügg a XX. századdal, a holokauszt érthetetlenségével, az európai etika megingásával. Ezekre kíván reflektálni a kiállítás az alábbi témákon keresztül: Megtört tér; Megtört idő; Törvény és törvénytelenség; Apokalipszis; Remény és áldás.
Mindezeket zsoltáridézetek szemléltetik.

Kortárs írókat, szobrászokat, festőművészeket és zeneszerzőket szólítottunk meg, hogy a kiállítás keretében az európai etika XX. századi állapotára reflektáljanak. Célunk egy zsidó-keresztény párbeszéden alapuló, a kortárs művészeti életet megszólító kezdeményezés kiállítás formájában való életre hívása.

A Magyarországi Evangélikus Egyház felelősséget érez a múltban elkövetett mulasztásaiért, és a jelen kiállítást a bocsánatkérés és a szeretet kifejezésének szolgálatába kívánja állítani.

A kiállításon szereplő műtárgyak meglátásunk szerint kifejezik, hogy az élet sérthetetlen érték, melyet semminemű ideológia nem bánthat, így embertársaink bármelyikének megsértése nemcsak másokra, hanem miránk is tartozik. Felelősséget érzünk azért, hogy felemeljük szavunkat bárminemű megkülönböztetés ellen.

A második világháborút megelőzően a párizsi világkiállítás idejére az Eiffel-torony oldalára a művészek akaratából a PAX felirat került. Bízunk abban, hogy mai korunk embere visszaemlékezik a múltra, tanul belőle, a jövőben alázattal törekszik a békességre és mások megbecsülésére. Hisszük, hogy a keresztény-zsidó gondolkodás lehet olyan etikai alap, amely a jövőben képes a szeretet és a békességre törekvés eszközével felülírni minden kirekesztést, megkülönböztetést és békétlenségre törekvést.

További programjaink:
Ámos Imre és a xx. század - kortárs összművészeti kiállítás
Budapest, Rumbach utcai zsinagóga - október 31-ig

Asztali beszélgetések - Krasznahorkai László és Jutta Hausmann disputája
Petőfi Irodalmi Múzeum - november 28.


Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány
1071 Budapest, Damjanich utca 28/B

http://www.asztali.hu

2013. szeptember 28., szombat

Az Írók boltja októberi programjai

SI


­­­­
1. kedd 16 óra
CORVINA
Flesch István: Örmények, törökök, kurdok
Bemutatja: Fodor Gábor turkológus

2. szerda 16 óra
KIJÁRAT
Marsó Paula: Jean-Jacques Rousseau és az írás problémája
Bemutatja: Somlyó Bálint

4. péntek 17 óra
CICERÓ KÖNYVSTÚDIÓ
Müller Péter Sziámi: Kicsi, nagy, középső
A kötetet bemutatja: Lackfi János
A verseket megzenésítve Veres Andi, a Palinta Társulat vezetője adja elő.
Valamint a kötet illusztrátora, Igor Lazin a helyszínen egyszínű pólókra rajzol.

8. kedd 17 óra
MAGYAR LETTRE
Lap- és könyvbemutató a FINN IRODALMI NAPOK keretében
a Lettre folyóirat őszi, finn száma
a Gondolat kiadó új finn kötetei
vendégeink: Katja Kettu, Leea Klemola
és a fordítók:  Bába Laura, Huotari Olga,
Jankó Szép Yvette, Kovács Ottilia, Panka Zsóka
Az eseményt a FILI és a Finnagora támogatja.

10. csütörtök 16 órától
LIBRI
Forgách András: 12 nő voltam
című könyvének bemutatója
16:00 - 17:30-ig:
A 12 nő írójának szerepében: Bánfalvi Eszter
- Monodarab az Írók Boltja kirakatában
A kirakati színpadkép előtt az Andrássy úton ezalatt nonstop fotózási flashmobil,
melyen bárki részt vehet Szilágyi Lenke fotóssal. A készülő képeket minden résztvevőnek elküldjük kérésre.
Mindeközben a boltban felolvasnak a könyvből:
Kornis Mihály, Forgách András, Bánfalvi Eszter
17:30 - 18:15 -ig
12 nő esete két férfival - Kornis Mihály kivesézi Forgách András 12 nőjét az emeleti bemutató teremben..
18:15 - zárásig dedikálás, szabadon választott beszélgetések a szerzővel

11. péntek 16 óra
KORTÁRS
Hász Róbert: A Vénusz vonulása
A szerzővel beszélget: Fehér Charlotte

12. szombat 11-15 óráig
ÍRÓK BOLTJA DEDIKÁLÁSOK
Rendhagyó író-olvasó találkozó
Bitó László dedikálja Örökség - ’56 regénye c. regényét
és a Trianon trilógia vele ajándékba járó első két kötetét

15. kedd 16 óra
KALLIGRAM
Szentesi Zsolt: Az ismeretlen otthon
A szerzővel beszélget: Mészáros Sándor

16. szerda 16 óra
MODEM
Roskó Gábor: A történelem terhe
Bemutatja: Németh Gábor

17. csütörtök 16 óra
KALLIGRAM
Kende Péter: Államiság a kommunizmus után
Bemutatja: Komoróczy Géza

22. kedd 16 óra
KORTÁRS
Halász Margit: Vidróczki-kódex
Bemutatja: Major Anita

24. csütörtök 17 óra
MAGVETŐ
Kun Árpád: Boldog Észak
A szerzővel beszélget: Darvasi Ferenc

25. péntek 16 óra
20 ÉVES A FEDÉL NÉLKÜL
Felolvasás otthontalan szerzők alkotásaiból
„Az alkotás értéket teremt.”
Vendégünk lesz: Barta Pál (Mátray), Sárközi László,
Horváth Csilla HO.CSI., Pethő N. Gábor és mások
közreműködő: Nádas György humorista
moderátor: Szenográdi Réka, a Fedél Nélkül utcalap koordinátora

28. hétfő 16 óra
TYPOTEX
Vajda Mihály: Túl a filozófián
A szerzővel beszélgetnek: Kardos András és Radnóti Sándor

29. kedd 16 óra
MŰHELY
Segantini – tematikus különszám bemutatója
Vendégünk lesz: Bacsó Béla, Földényi F. László, Lukácsi Margit, Máthé Andrea, és Szkárosi Endre
Házigazda: Villányi László

30. szerda 17 óra
ÉS-KVARTETT
Az est témája Borbély Szilárd: Nincstelenek című regénye lesz.
Károlyi Csaba beszélgetőtársai: Bárány Tibor, Radnóti Sándor és Szilágyi Zsófia.

31. csütörtök 16 óra
KALLIGRAM
Egressy Zoltán: Majd kiszellőztetsz
A szerzővel Mészáros Sándor beszélget.
forrás: www.irokboltja.hu

Giselle balett az Operában - Kovács János karmester vezényel az Operaházban

SI

EGY IDŐTLEN KLASSZIKUS: GISELLE

A nő. A légies, sebezhető, összetört, átszellemült, síron túl is védelmező. Ezeket az örök erényeket sűríti magába a világ legrégibb – több mint 170 éves – klasszikus balettje. A Giselle ezúttal az orosz koreográfus-legenda, Leonyid Lavrovszkij híres átdolgozásában kerül újra színpadra az Operaházban, a Magyar Nemzeti Balett sztárjaival.

 A Giselle nemcsak azért különleges, mert 1841-es párizsi ősbemutatója óta gyakorlatilag folyamatosan a közönség kedvence, bárhol is állítják színpadra a világon, hanem a témaválasztás miatt is. A történet az úgynevezett „villik” különös világába kalauzolja a nézőt. A villik egyszerű, fiatal lányok, akik meghaltak az esküvőjük előtt, és éjjel, a temetőben, sírjukból kikelve eltáncolják a menyasszonytáncukat, amelyre életükben nem volt lehetőségük. Az arra tévedt férfiakat elfogják, beállítják őket a táncba, és - akár van bűnük, akár nincs – halálra táncoltatják őket. A francia klasszikus-romantikus mestermű hangulatát, főként az első és a második rész kettősségét (előbb egy vidám, rusztikus, színes közegben vagyunk, majd az éjszakai temetői jelenetet már a túlvilág sejtelmessége hatja át) nem könnyű színpadra állítani. A táncosokkal szemben is komoly technikai követelményeket támaszt a mű – Giselle légiességét, a féri szereplők szenvedélyességét, a villik pihekönnyű mozdulatait csak a klasszikus balett legjobbjai képesek hitelesen visszaadni. Az Operaház szeptemberben és októberben még hét alkalommal tűzi műsorára a lenyűgöző látványvilágú darabot. A címszerepet a Magyar Nemzeti Balett három kiváló prímabalerinája, Aliya Tanykpayeva (a 2013/14-es évad Étoile-ja), valamint Popova Aleszja és Kozmér Alexandra táncolja, Albert megformálójaként Leblanc Gergelyt, Bakó Mátét és Simon Istvánt láthatja a budapesti közönség.
www.opera.hu

 Kovács János vezényel az Operában
Szakmai elismerések:
Liszt-díj, érdemes művész, Kossuth-díj, Bartók- Pásztory-díj
Előadások:

 www.opera.hu

Rejtett kincsek Szőnyi Zsuzsa gyűjteményéből

SI

A Ferenczy Múzeum – Szőnyi István Emlékmúzeuma
szeretettel meghívja Önt, családját és barátait

A felújított SZŐNYI ISTVÁN EMLÉKMÚZEUM,
a TRIZNYA MÁTYÁS – SZŐNYI ZSUZSA EMLÉKSZOBA és
a REJTETT KINCSEK SZŐNYI ZSUZSA GYŰJTEMÉNYÉBŐL
című időszaki kiállítás ünnepélyes megnyitójára

2013. október 10-én, 15 órára

Köszöntőt mond:
 
DR. BEER MIKLÓS
váci megyéspüspök

A kiállításokat megnyitja:
T. SZŐNYI ZSUZSA
író

A kiállítások kurátora:
KÖPÖCZI RÓZSA
művészettörténész

Közreműködnek:
Németh Zsófia Nóra versmondás, Paulovits Boglárka hegedű, Mester Dávid fuvola


A kiállítások megtekinthetők hétfő kivételével naponta 10-18 óráig
Cím: 2627 Zebegény, Bartóky u. 7.
 www.femuz.hu, www.szonyimuzeum.hu

Programajánló
Ferenczy Múzeum
Szentendre
web:www.femuz.hu

A művészet nem csak gyönyörködtet – gyógyít is

SI


A művészetterápia lényege, hogy a mentális problémákkal küzdő, sokszor zárkózott betegek az alkotás valamely formájának segítségével képesek legyenek kifejezni önmagukat. Ez az önmegvalósítás bármilyen úton életre kelhet, akár egy irodalmi műben, akár a zenében, de a festészetben is. A művészetterápia egyik különleges rendezvénye a PsychArt24, mely csúcsra járatása az alkotás élményének, ami egyszerre gyönyörködtet és gyógyít.
A pszichiátriai illetve mentális betegséggel küzdők számára a művészet olyan terápiás módszer, mellyel szavak nélkül, alkotásokon keresztül fejezhetik ki önmagukat. A gyakorlatban is bevált művészetterápia segít a betegeknek megnyílni mások előtt, elfogadni az állapotukat, sőt gyakran a gyógyulásban is komoly szerepet játszik.
„A művészetterápia olyan terápiás forma, amellyel a mentális illetve pszichiátriai betegek rehabilitációját végezzük. A kezelések alatt a betegek azon készségeit, képességeit igyekszünk a felszínre hozni, amiről addig nem tudtak, vagy éppen a betegségük miatt feledkeztek meg. Ennek a terápiának az alkalmazásával az értékképzésüket, az önbecsülésüket fejlesztjük, hiszen saját magukat fejezhetik ki a művészet segítségével. Bármilyen kifejezésmóddal sikereket érhetünk el, legyen szó a zenéről, az irodalomról vagy éppen a festészetről. A művészetterápia jelentős segítséget nyújt az önkifejezésre azoknak a betegeknek is, akik verbálisan nem tudják megértetni önmagukat, alkotásokban viszont képesek kommunikálni a világgal. A kezeléssel szinte kivétel nélkül minden páciensnek tudtunk segíteni abban, hogy együtt tudjon élni a betegségével vagy teljesen kigyógyuljon abból” – mondta el dr. Simon Lajos, a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának egyetemi docense.
A művészetterápiás kezeléseken részt vett betegek már jól tudják, hogy a festés nem csak gyógyuláshoz vezet, de örömet is okoz az alkotónak. A Moravcsik Alapítvány által létrehozott PsychArt24 festőmaraton épp ezt az örömet szeretné elhozni mindenki életébe, aki hajlandó ecsetet ragadni, hogy art brut művészekkel együtt hozzon létre maradandó alkotást.
„A PsychArt24 kezdeményezést épp azért keltettük életre, hogy mindazon művészek, amatőr vagy profi alkotók, egészségesek és pszichiátriai vagy mentális problémával küzdők együtt tapasztalják meg, milyen örömet okoz a festés. A maratoni festés 24 órájában bárki alkothat, festőművészekkel és outsider alkotókkal közösen hozhat létre valamilyen értéket. Az esemény teljesen nyitott, a lényege éppen az, hogy a közös munkafolyamat során senki ne érezze magát megbélyegezve, hiszen minden alkotó ugyanolyan értéket képvisel. A PsychArt24 festőmaratonon résztvevő art brut alkotók jelenléte több szempontból fontos. Tudni kell róluk, hogy mind részt vettek korábban művészetterápián, és ennek segítségével küzdötték le pszichiátriai vagy mentális betegségeiket. Ők az alkotásban egyfajta stabilitást éreztek, így a festészet az életük része maradt, a festőmaraton pedig egy különleges lehetőség, hiszen 24 órán keresztül alkothatnak együtt műértőkkel és profi művészekkel. Másfelől az art brut alkotók nem csak mint művészek, hanem mint az esemény főszervezői és lebonyolítói is részt vesznek a munkában, így a korábbi segítségre szorulók most segítővé válnak, akik nélkül nem működik a folyamatos munka” – tette hozzá dr. Simon Lajos hangsúlyozva, hogy a rendezvény célja a diszkrimináció teljes megszüntetése.

A PsychArt24 szeptember 27-én (Semmelweis Egyetem – Elméleti Orvostudományi Központ, Budapest IX. ker., Tűzoltó u. 37-41.) már negyedik alakalommal nyitja meg kapuit, hogy egészséges és mentális vagy pszichiátriai betegséggel küzdő festők közös munkáját biztosítsa anélkül, hogy a megbélyegzéstől kellene tartaniuk. A péntek déltől szombat délig tartó rendezvény alapvető célja az, hogy erősítse mentális és pszichiátriai betegséggel élő, art brut művészek önértékelését, és segítse az alkotók érvényesülését a művészet segítségével. Az elkészült műveket október végétől kiállításon tekinthetik meg az érdeklődők.
forrás:Kék-Ezüst Kommunikáció
 

2013. szeptember 22., vasárnap

Műhelybeszélgetés Téma: Karácsonyi vendégség Fenyő Gábornál a Müpában

SI

 Zenés beszélgetés meghívott vendégekkel

2013. december 11. 17:30 - 19:00
Elõadóterem
Tapasztalataink szerint sok olyan hangverseny- és színházlátogató van, aki szeretne többet tudni az egyes előadásokon elhangzó zeneművekről, vagy más produkciókról, akit érdekel, hogyan jön létre egy-egy műsor, milyen munka előzi meg, kik az alkotók. Nekik szól a Műhelybeszélgetések sorozata. Minden második héten, szerda délután, laza, klubszerű hangulatban, egy csésze tea mellett beszélgetünk a Művészetek Palotája egy-egy, előkészületben lévő műsoráról. Az Előadóteremben és a hozzá tartozó Kék teremben meghívott szakértőkkel, sőt, ha lehetséges, magukkal az alkotókkal beszélget a sorozat házigazdája, Fenyő Gábor.

A belépés díjtalan.
Rendező: Művészetek Palotája

Hangverseny a zene világnapján

SI


VÁLOGATÁS  A ZENEI IRODALOM  FÉRFIKARI GYÖNGYSZEMEIBŐL


2013. október 1. (kedd)  19.00 óra


Helyszín:  PÁRBESZÉD HÁZA  KÁPOLNÁJÁBAN

1085 Budapest, Horánszky u. 20−22


Fellép:

Kodály Zoltán FérfikarKözreműködik:

Újvári Gergely     tenor
Sipos Mariann     szoprán
Pintér Dömötör    basszus
Ormándy József    tenor
Pálinkás Péter      bariton

Zongorán kísér: Papp Gyula zongoraművész

Vezényel: Pálinkás Péter


Belépés: díjtalan!

 
Műsor


328 Clemens:              Zengjen az Úrnak hálaszó
191 Gallus:                 Praeparate corda vestra
36  Pitoni:                 Cantate Domino
223 Händel:                Thanks bee to Thee
21 Bach-Gounod:     Ave Maria

Schubert: Ave Maria      tenor szóló: Újvári Gergely
Bizet:       Agnus Dei      szoprán szóló: Sipos Mariann
Verdi:      Fiesco áriája a Simone Boccanegra c. operából
basszus szóló: Pintér Dömötör
Verdi:      Kesztyű ária a Rigoletto c. operából
tenor szóló: Újvári Gergely
Verdi:      Gilda áriája a Rigoletto c. operából
szoprán szóló: Sipos Mariann
Verdi:     Szabadság kettős a Don Carlos c. operából
tenor szóló: Ormándy József, bariton szóló: Pálinkás Péter

325 Verdi:  II. felvonás finálé (magyarul) a Végzet hatalma c.
operából, (szoprán szóló: Sipos Mariann, basszus szóló: Pintér
Dömötör és a kórus
49 Verdi:   Cigánykórus (magyarul) a Trubadur c. operából
317 Verdi:   Manrico srettája (olaszul) a Trubadur c. operából
tenor szóló: Pálinkás László
321 Verdi: Bérgyilkosok kara (magyarul) a Macbeth c. operából
8 Verdi: A vitézek kara (olaszul) a Lombardok c. operából
2 Verdi:  Bordal (magyarul) az Ernani c. operából
40/A Verdi: Pezsgő duett (olaszul) a Traviata c. operából
(szoprán szóló: Sipos Mariann, tenor szóló: Pálinkás László
194 Verdi:  Rabszolgák kara (olaszul) a Nabucco c. operából
 

2013. szeptember 20., péntek

Klasszikus képzőművészet - kortárs interpretációk képek, művészek, irodalom kapcsolata a Szépművészeti Múzeumban

SI

Ganymed Goes Europe – Wroclaw / Budapest / Bécs

Klasszikus képzőművészet - kortárs interpretációk

2013. szeptember 26. - november 28.

12 festmény, 12 irodalmi szöveg, 12 színész
A budapesti Szépművészeti Múzeum, a wrocławi Nemzeti Múzeum és a bécsi Kunsthistorisches Museum együttműködésében, valamint az osztrák színházi társulat, a wenn es soweit ist („ha eljött az ideje”) rendezésében egyedülálló szánházi produkciónak lehetnek részesei az érdeklődők hét alkalommal, 2013 októbere és novembere között, a Szépművészeti Múzeumban.
Az osztrák színházi formáció vezetői, Jacqueline Kornmüller és Peter Wolf tizenkét ismert magyar és külföldi szerzőt - többek között Esterházy Pétert, Grecsó Krisztiánt, Dragomán Györgyöt, Tóth Krisztinát - kértek fel új szövegek megalkotására a múzeum gyűjteményében található, egy-egy inspiráló festményhez. A képek előterében tizenkét színész (többek között Kulka János, Hegedűs D. Géza, Gryllus Dorka, Udvaros Dorottya) tolmácsolásában előadott darabok októberben és novemberben összesen hét alkalommal, csütörtök esténként láthatóak. A néhány perces előadásokat párhuzamosan és folyamatosan, többször egymás után adják elő, így a néző saját maga döntheti el, hogy mennyi időt tölt el az egyes képeknél.

A projekt 2009-ben indult „Ganymed Boarding” címmel Bécsben, a Kunsthistorisches Museumban. A szokatlan, izgalmas, sokszor meglepő darabok újfajta élményt hoztak a múzeumba, a projekt nagy sikert aratott, estéről estére több százan voltak kíváncsiak rá. A címadó darabot Paulus Hochgatterer írta Correggio Ganümédész elrablása című festményéhez Ganymed Boarding névvel. A projekt több rangos díjat is megnyert: 2011-ben a neves bécsi színházi díjat, a Nestroy-t, 2012-ben pedig a Bank Austria művészeti díját.
A sikeren és pozitív visszajelzéseken felbuzdulva a szervezők elhatározták, hogy Európa más országaiba is eljuttatják a produkciót.  Elnyerve egy európai uniós támogatást, a választás végül a Wrocławi Nemzeti Múzeumra és a budapesti Szépművészeti Múzeumra esett. Az eredeti Ganymed Boarding cím így Ganymed goes Europe-ra változott és három programból áll: 2013 tavaszán rendezték meg Wrocławban, ugyanez év őszén Budapesten, majd 2014 tavaszán Bécsben mutatják be újra – ezúttal kiegészítve a két résztvevő múzeum tapasztalataival is.
Előadások:
1. MAREK BIEŃCZYK: EGY ALVÓ CSALÁD
Kép: RÓMÁBAN MŰKÖDŐ FESTŐ 1620 KÖRÜL – Alvó lány
BÍRÓ KRISZTA előadásában
2. DRAGOMÁN GYÖRGY: ADRENALIN
Kép: JACOPO TINTORETTO – Herkules kitaszítja a faunt Omphale ágyából
SZIKSZAI RÉMUSZ előadásában
3. SZÉCSI NOÉMI: A SZENT BŐRTELEN
Kép: MATTEO DI GIOVANNI – A megnyúzott Bertalan apostol
DIÓSSI GÁBOR előadásában
4. ESTERHÁZY PÉTER: A HIRTELEN BARÁTSÁG
Kép: FRANCISCO DE GOYA – José Antonio Marqués de Caballero képmása
KULKA JÁNOS előadásában
5. DARVASI LÁSZLÓ: A BIKA FARKA
Kép: FRANCISCO DE GOYA – A korsós lány
GRYLLUS DORKA előadásában
6. GRECSÓ KRISZTIÁN: MAGÁNJÉZUS
Kép: FRANCISCO DE HERRERA –
Szent József a gyermek Jézussal
TAKÁTSY PÉTER előadásában
7. TERÉZIA MORA: Utolsó napjaink emlékére, szerelemmel
Kép: ANTHONY VAN DYCK – Házaspár képmása
UDVAROS DOROTTYA előadásában
8. THOMAS GLAVINIC: MEZÍTELENÜL
Kép: HANS BALDUNG GRIEN – Éva
HAY ANNA előadásában
9. VAJDA MIKLÓS: NOÉ GALAMBJA
Kép: IFJ. JAN BRUEGHEL – Noé bárkája
HEGEDŰS D. GÉZA előadásában
10. ERDŐS VIRÁG: TÉLI TÁJ KORCSOLYÁZÓKKAL
Kép: HENDRICK AVERCAMP – Téli táj korcsolyázókkal
FÁTYOL HERMINA előadásában
11. TÓTH KRISZTINA: A TÜKÖR
Kép: JAN KUPEZKY – Művész és családja
TERHES SÁNDOR előadásában
12. SZVOREN EDINA: CSÓNAKBAN
Kép: LEO PUTZ – Csónakban
SZÉKELY ROZÁLIA előadásában
Premier: 2013. szeptember 26.  (csütörtök) 19.00–22.00
További előadások:
október 3. (csütörtök) 19.00–22.00
október 17. (csütörtök) 19.00–22.00
október 31. (csütörtök) 19.00–22.00
november 7. (csütörtök) 19.00–22.00
november 21. (csütörtök) 19.00–22.00
november 28. (csütörtök) 19.00–22.00

Produkciós vezető: Peter Wolf
Rendező: Jacqueline Kornmüller
A rendező munkatársa: Néder Panni
Fotó: Helmut Wimmer
Jelmez: Heide Kastler
Produkciós munkatársak (Szépművészeti Múzeum): Csiszár Kinga, Kovács Zsuzsanna, Pénzes Boróka, Schlett Anna
Projekt menedzsment: Katharina Boesch, Alexandra Feichtner (section.a)
Grafikai munkák: Larissa Czerny
Sajtókapcsolat: Kovács Zsuzsanna, Lévay Zoltán, Schlett Anna (press@szepmuveszeti.hu)

Kapunyitás: 18.15
Jegypénztárak nyitva tartása:
K-V 10.00 –17.00 (az előadások napján 19.00-ig)

2013. szeptember 10., kedd

Szakköri foglalkozások a Szépművészeti Múzeumban

SI
 
Szakköri foglalkozások gyerekeknek
 
’Inasok a Kerameikosban’
Kézműves-műhely 10-14 évesek számára, október 14-től illetve 17-től, 15:00-17:30-ig.  Bővebben >>
 
'Mouseion'
10 alkalmas tehetséggondozó program hetente, 15:00-16:00-ig, 11-15 évesek számára, október 15-től. Bővebben >>
 
Szakköri foglalkozások felnőtteknek
 
'Kerameikos-tanfolyam'
Hétvégi kézműves-foglalkozások, különböző tematikával, alkalmanként 10:30-17:30-ig. Bővebben >>

Kreatív alkotóműhely
Ismerkedés különböző kreatív rajztechnikákkal, önismereti, zenés, kreativitásfejlesztő és jobb agyféltekés rajzfeladatokon keresztül, hétvégéken. Bővebben >>
 
Foglalkozások iskolai osztályok részére
 
'Látogatás az ókorban'
Kiállítási és kézműves-foglalkozások felsőtagozatosoknak és középiskolásoknak. Bővebben >>
 
'Megelevenedik az ókor'
Ókori idegenvezetőkkel a kiállításon. Bővebben >>
 
 'Az olymposi kaland'
Levelező pályázat az olymposi istenek világáról, 5-10. évfolyamok számára. Bővebben >>
 
Amennyiben programajánlatunk elnyerte tetszését, várjuk jelentkezését:
e-mail: eos@szepmuveszeti.hu
Szépművészeti Múzeum, 1146 Budapest, Dózsa György út 41

2013. szeptember 9., hétfő

Élsportolók népszerűsítették a szabadidősportot

SI

Az ősz egyik legnagyobb tömegsportrendezvényén több ezer hölgy vette birtokba a Kopaszi-gátat. A Magyar Szabadidősport Szövetség rendezésében nagy sikerrel zajlott le a Coca-Cola Testébresztő Női Mozgásfesztivál, amelyre világbajnok élsportolók is ellátogattak. Szényi Péter vívó világbajnok például rögtönzött edzést is tartott saját sportágában. Apropó sportág: az idei fesztiválon közel 100 mozgásformába kóstolhattak bele a lányok, asszonyok. A rendezvény történetében először lehetett kajakozni, sárkányhajózni, de a rúdtáncot is kilehetett próbálni.
A XV. Testébresztő Női Mozgásfesztivált Szekeres Pál, sportért felelős helyettes államtitkár nyitotta meg, az élsportolók közül pedig ott volt Székely Lilla búvárúszó, Szabó Szilvia kajakos, Kulcsár Katalin FIFA-játékvezető, Kozmann György kenus, Szényi Péter vívó, Zubor Attila úszó, Marosi Ádám öttusázó és Vámos Márton vízilabdázó. Az élsport világát jól ismerő kiválóságok egyetértettek abban, hogy az ilyen szabadidősportos megmozdulásokra nagy szükség van. „Akik nem élsportolók, azoknak is nagyon nagy szükségük van a testmozgásra. Nekünk az a feladatunk, hogy úton-útfélen felhívjuk a figyelmet a rendszeres sportolásra” – mondta Kozmann György.
A Magyar Szabadidő Sportszövetség hétfőn folytatja aktivitását a Kopaszi-gáton, hiszen a hét első napján az idősebbeknek szervez ugyancsak ingyenes sportnapot. A Szépkorúak Testébresztő Mozgásfesztiváljának a szlogenje: 250.000 Nordic Walking lépés az egészségért! Lépjünk minél többet, lépjen Ön is!
A Szépkorúak Fesztiválja hétfőn 10 órakor kezdődik. 

2013. szeptember 6., péntek

A MÁV Szimfonikus Zenekar hangversenyei 2013-2014 évadban

SI


2013. szeptember 05.

Visszatérés a Zeneakadémiára

Négy év szünet után újra megnyitja kapuit a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem - ismertebb nevén Zeneakadémia. Ez a régóta várt, örömteli esemény a MÁV Szimfonikusok életében is komoly változásokkal jár majd. A Nagyterem messze földön híres akusztikáját élvezhetik ezentúl az Erdélyi Miklós-, illetve a Lukács Miklós-bérletek megváltói - a kívül-belül megújult épület összesen 12 koncertünk helyszínéül szolgál az új évadban. (A MÁV Szimfonikus Zenekar egyébként egy évvel alapítása után, 1946 őszén kezdte első bérleti hangversenysorozatát a Zeneakadémia épületében. Azóta, 63 éven keresztül minden évben itt indította el ezeket a sorozatokat, egészen az épület 2009-es bezárásáig.)

Kobayashi újra Budapesten

Az új évad másik nagy eseménye egy évforduló: 2014-ben lesz 40 éve annak, hogy a Magyar Televízió megrendezte első karmesterversenyét. Győztese, az azóta is töretlen népszerűségnek örvendő Kobayashi Ken-Ichiro életében ekkor vezényelt először külföldi zenekart - történetesen épp a MÁV Szimfonikusokat. A világhírű dirigens azóta is jó kapcsolatot ápol a zenekarral; a hat hangversenyből álló megemlékezés csúcspontja az az áprilisi gálakoncert lesz, amelyen Kobayashi a MÁV Szimfonikusokat vezényli.


Hangversenybérleteink

A 2013-2014-es évadban hét bérletsorozat 32 koncertjéből választhat a közönség. Emellett természetesen számos bérleten kívüli koncertet szervezünk, és folytatódnak gyermekprogramjaink is. Korábbi művészeti vezetőnk, Takács-Nagy Gábor három alkalommal dirigálja együttesünket, csakúgy, mint Kesselyák Gergely, aki immár hatodik évada zenekarunk karmestere; a programok zöme továbbra is Csaba Péter művészeti vezető irányítása alatt zajlik, aki második szezonját kezdi a MÁV Szimfonikusokkal. Mint elmondta, a hangversenyek sorából elsősorban azt a jövő májusi koncertet szeretné kiemelni, amelynek vendégművésze nem más, mint a legendás zongorista, Menahem Pressler. A világhírű Beaux Arts Trio alapító tagja Mozart B-dúr zongoraversenyét adja elő a zenekarral májusban a Művészetek Palotájában.

Szőke Tibor-mesterbérlet (MÜPA-BBNH, 19.30)

A négy koncertből álló sorozatot nem kisebb név, mint Rost Andrea indítja. A szoprán klasszis Alban Berg dalciklusát adja elő, illetve a 20. század filmzene irodalmának egyik legnagyobb mestere, Korngold két darabja hangzik el. A mesterbérlet második koncertjét a MÁV Szimfonikusok régi barátja, Irwin Hoffman vezényli; Mozart és Brahms egy-egy szimfóniája hangzik el. A sorozat visszatérő eleme egy-egy kiemelkedő énekesnő bemutatkozása; ezúttal Jekatyerina Lekhina áriaestjét rendezi meg a zenekar, Medveczky Ádám vezényletével.Erdélyi Miklós-bérlet (Zeneakadémia, Nagyterem, 19.00)

Első alkalommal Verdi Requiemjét tűzzük műsorra; ez egyben a bérletsorozatok indító koncertje is, Csaba Péter vezényletével. Kobayashi várva várt jutalomjátéka a bérlet 3. koncertje – a neves karmester Rossini, Kodály és Berlioz egy-egy darabjával tiszteleg a hazai közönség előtt. A zeneszerző születésének 150. évfordulója alkalmából a zenekar májusban Strauss-estet rendez, amelynek szólistája Hansjörg Schellenberger oboaművész lesz. Mindenképp említést érdemel még a Brahms-est Baráti Kristóf vendégszereplésével, illetve az Erkel, Liszt és Bartók emlékének szentelt februári „Magyar-est” Takács-Nagy Gábor vezényletével.

Lukács Miklós-bérlet (Zeneakadémia, Nagyterem, 19.00)

Számos remek hangversenyt tartogat ez a bérlet; közülük is kiemelkedik az áprilisi Bach-est, melynek karmestere a világhírű Kocsis Zoltán lesz. Perényi Miklós májusban Dvořák h-moll gordonkaversenyével lép színpadra; az est többi része Schumann szellemében telik, Takács-Nagy Gábor vezényletével. Csaba Péter Mahler I. szimfóniáját, illetve Wagner Trisztán és Izoldájának egy-egy részletét hozza el a közönségnek, egy másik alkalommal Mendelssohn Skót szimfóniája kerül terítékre. Ez utóbbi koncert szólistája a virtuóz hegedűművész, Alexander Markov lesz, aki Paganini D-dúr hegedűversenyét szólaltatja meg. A zenekar karmestere, Kesselyák Gergely egy-egy Liszt, Dvořák illetve Rimszkij-Korszakov darabbal örvendezteti meg közönségét a Lukács-bérlet keretében.

Festetics-bérlet (Festetics Palota, Tükörterem, 18.00)

A négy koncertből álló sorozat több érdekességet is kínál: szólistaként lép fel Claudio Piastra, olasz gitárművész, a bérlet utolsó darabját pedig a neves oboista, Hansjörg Schellenberger vezényli majd. A zenekar négy művésze Haydn Sinfonia Concertante c. darabjával mutatkozik be szólistaként a Festetics-bérlet közönségének.

Unokák és nagyszülők hangversenyei (Magyar Nemzeti Múzeum, Díszterem, 10.00 és 11.30)

Benjamin Britten, az egyik legnagyobb brit zeneszerző előtt tiszteleg a zenekar „unokás” sorozatának első darabja, Csányi Valéria vezényletével. A bérlet fő célja megismertetni a fiatalokat a zenekar hangszereivel, illetve magával a zenekari hangzással – várhatóan nagy sikert arat majd Prokofjev Péter és a farkasa is, amelynek mesélője Tóth Auguszta lesz. Ezt „az operák operája”, Bizet Carmenje követi, Bánfi Balázs vezényletével. A sorozat negyedik és egyben utolsó darabja egy újabb Strauss-est, melynek során A rózsalovag-keringő és Till Eulenspiegel vidám csínyjei hangzik el – ez utóbbi vetített képekkel kiegészítve. (Sorozatszerkesztő és műsorvezető: Fenyő Gábor.)

Varga László-bérlet (Olasz Kultúrintézet, Giuseppe Verdi terem, 11.00)

Legkiválóbb koncertjeinket továbbra is megismételjük az Olasz Kultúrintézetben szombat délelőttönként – idén a Lukács Miklós-bérlet első és utolsó hangversenye, valamint a Szőke Tibor-mesterbérlet és az Erdélyi Miklós-bérlet második koncertje szerepel a műsorban.

Kamarazenei bérlet (Olasz Kultúrintézet, Giuseppe Verdi terem, 17.00)

Idén először kamarazenei programjainkra is lehet bérletet váltani. A négy koncertből álló sorozat zenei vezetője a MÁV Szimfonikusok hegedű szólamvezetője, Tarkó-Nagymengyi Dóra, aki 2013. januárjában indította útjára a sorozatot. Idén egyebek mellett Puccini, Vivaldi és Mozart darabokat hallhat a közönség.
  
Bérleten kívüli koncertjeink

Zenekarunk vezető karmestere jó barátságot ápol a Francia Intézettel, amely a 2013-14-es évadban a MÁV Szimfonikusok két ingyenes kamarazenei koncertjének ad otthont.  Az együttműködés keretében elsősorban francia zeneszerzők művei csendülnek fel; az első hangverseny különlegessége, hogy Csaba Péter hegedűművészként is bemutatkozik.
Ebben az évadban három koncertet is rendezünk a kortárs magyar zene jegyében. Október 13-án, Dubrovay László szerzői estjén két bemutatóra kerül sor: a Tavaszi szimfónia és a Hegedűverseny No. 2 hangzik el, ez utóbbi szólistája Baráti Kristóf lesz. Január 26-án, a MÜPA Fesztiválszínházában Kovács Zoltán, Tóth Péter, Virágh András és Durkó Zsolt műveit hallhatják az érdeklődők a MINI Fesztivál zárókoncertjén. A szezon vége felé, június 13-án Serei Zsolt vezényletével rendezünk kortárs estet a Magyar Rádió 6-os stúdiójában.
A Nemzeti Múzeumban március 26-án sorra kerülő Beethoven-estre nem kisebb sztárt sikerült megnyernie a zenekarnak, mint Carlo Ponti. Sophia Loren és az azonos nevű, legendás filmproducer fia az Egmont nyitányt és a VII. szimfóniát vezényli; a c-moll zongoraverseny szólistája Claudia Yang lesz.

Gyermekprogramok
Az eddigiekhez hasonlóan folytatódnak gyermekprogramjaink a 2013-2014-es évadban is. Havonta egy alkalommal jelentkezik a Búgócsiga nevű zenés foglalkozás, zenehallgatás babákkal érkező családok számára. Rögtön ezután, 18 órától rendezzük Szeretethang elnevezésű koncertjeinket várandós kismamák, és az őket kísérő kispapák részére. A hangszereket bemutató, óvódásoknak szóló játékos foglalkozás, a Zene-Tér-Kép 2x4 alkalomból áll. A sorozat minden darabja egy-egy hangszercsoportra összpontosít (vonós-, fafúvós-, rézfúvós-, illetve ütőhangszerek). Mindhárom programot Ácsné Székely Edit fuvolaművész, zenepedagógus vezeti a zenekar próbatermében, a MÁV Szimfonikusok művészei közreműködésével.

Megújult a zenekar Baráti Köre
Megújult formában várja az érdeklődőket a MÁV Szimfonikusok Baráti Köre a 2013-2014-es évadban. Az évi két klubdélután mellett kedvezményes jegyvásárlásra nyílik lehetőség, az általunk megjelölt koncerteken. Emellett pedig évente három alkalommal egy-egy főpróbát is megtekinthetnek tagjaink. A Baráti Kör nyújtotta előnyöket éves tagsági kártya megváltásával vehetik igénybe az érdeklődők. A tagság ára bérleteseink, illetve régi tagjaink számára 500, új tagok számára 1000.- Ft.

Jegy- és bérletinformációk


ERDÉLYI MIKLÓS, illetve LUKÁCS MIKLÓS-BÉRLET:

SZŐKE TIBOR MESTERBÉRLET:

VARGA LÁSZLÓ-BÉRLET:
  
FESTETICS-BÉRLET


UNOKÁK ÉS NAGYSZÜLŐK HANGVERSENYEI


KAMARAZENEI BÉRLET
A bérlet ára egységesen 1500.- Ft, a napijegyeké 500.- FtBérletek a zenekar Múzeum utcai székházában kaphatók szeptember 9. és 14. között;
napijegyeket október 1-től lehet vásárolni. Bővebb információ a www.mavzenekar.hu-n.

A Himnusz felvétele

Július elején a Himnusz eredeti, Erkel-féle változatát rögzítette felvételre a MÁV Szimfonikus Zenekar. Az olimpiai játékokon innentől kezdve ez a változat hangzik majd el a magyar bajnokok dobogóra lépésekor. A zenekari felvételt a Nemzetközi Olimpiai bizottság kérte Magyarországtól. A testület az elmúlt időszakban összesítette a világ nemzeteinek himnuszait; hazánké nem felelt meg a kritériumoknak, ezért új felvételre volt szükség, amelynek elkészítésével a MÁV Szimfonikus Zenekart bízták meg. Erkel Ferenc szerzeményét többen is átdolgozták már; számos verzió él a köztudatban, a felvétel vezetője azonban úgy döntött, az eredeti változatot rögzítik az utókor számára. A kottákat nem volt nehéz megszerezni, hisz Somogyváry Ákos a zeneszerző szépunokája, és rendelkezik a Himnusz eredeti, 1844-es kéziratával. Az Erkel Ferenc Társaság elnöke karmesterként is hozzájárult a felvétel sikeréhez, amelyet már elküldtünk a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak.

A MÁV Szimfonikus Zenekarról

A Zenekart 1945-ben alapította a Magyar Államvasutak, amely azóta is legfőbb támogatója a csaknem száz muzsikust foglalkoztató együttesnek. Az ország élvonalbeli hivatásos zenekarainak sorában tartják számon, repertoárja a barokk zenétől a modern, kortárs művekig terjed.
Az elmúlt több mint hat évtized során számos világszerte elismert karmester – például Kobayashi Ken-Ichiro, Franco Ferrara, Herbert Blomstedt vagy Irwin Hoffman - vezényelte koncertjeiket, és olyan világsztárokkal dolgozott együtt, mint Luciano Pavarotti, Placido Domingo, José Carreras, Miklósa Erika, Rost Andrea, vagy Vásáry Tamás.
A zenekar magas művészi tudását számos külföldi turnén is elismerték. Vendégfellépései során Európa minden országában koncertezett már, de Brazíliában, Peruban, Argentínában és Kolumbiában, valamint Libanonban, Japánban, Kínában, Hong-Kong-ban és Cipruson is sikert aratott a zenekar.
A rangos külföldi fesztiválokon túl a MÁV Szimfonikus Zenekar a kezdetektől fogva sikeres közreműködője a Budapesti Tavaszi Fesztiválnak és a Budapesti Fesztiválzenekar által jegyzett zenei maratonoknak is.
A zenekar hagyományokban gazdag művészi munkásságának elismeréseképpen 2011-ben az egyik legjelentősebb zenei elismerésben részesült, megkapta a Bartók Béla-Pásztory Ditta díjat.
2013. augusztusában az államfő a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét adományozta Lendvai György, a zenekar ügyvezető igazgatója számára "Magyarország egyik vezető szereppel bíró, közel hetven éves kultúramegőrző és kultúrateremtő múlttal rendelkező együttese sikeres irányításáért,  az ifjúság zenei nevelésének előtérbe helyezéséért."


Szőke Tibor-mesterbérlet
Lukács Miklós-bérlet


2013-2014-ES ÉVAD, BÉRLETES KONCERTEK


Művészetek Palotája, BBNH, 19.30

Január 16.
A. Berg: Hét korai dal
E. Korngold: Straussiana
E. Korngold: Marietta áriája A halott város c. operából
L. van Beethoven: IV. Szimfónia
Km: Rost Andrea (szoprán)
Vezényel: Kesselyák Gergely

Március 6.
W.A. Mozart: C-dúr „Jupiter” szimfónia, K. 551
J. Brahms: I. szimfónia, c-moll, op. 68
Vezényel: Irwin Hoffman

Április 24.
Jekatyerina Lekhina áriaestje
Bellini, Mozart, Bizet, Thomas, Muszorgszkij, Rimszkij-Korszakov, Csajkovszkij, Strauss, Bernstein, Gershwin művei
Vezényel: Medveczky Ádám

Május 24.
W.A. Mozart: Figaro házassága – nyitány
W.A. Mozart: B-dúr zongoraverseny, K. 595
C. Saint-Saëns: III. (Orgona) szimfónia, op. 78
Km: Menahem Pressler (zongora)
Vezényel: Csaba Péter 


Erdélyi Miklós-bérlet
Zeneakadémia, Nagyterem, 19.00

Október 31.
G. Verdi: Requiem
Km: Sümegi Eszter, Wiedemann Bernadett, Fekete Attila, Rácz István,
Kodály Kórus, Debrecen (karigazgató: Pad Zoltán)
Vezényel: Csaba Péter

December 6.
Brahms-est
Akadémiai ünnepi nyitány
D-dúr hegedűverseny
II. szimfónia, D-dúr,  op. 73
Km: Baráti Kristóf (hegedű)
Vezényel: Csaba Péter

Február 14.
Erkel F.: Hunyadi László - nyitány
Liszt F.:  Esz-dúr zongoraverseny
Bartók B.: A fából faragott királyfi
Km: Jandó Jenő (zongora)
Vezényel: Takács-Nagy Gábor

Április 3.
G. Rossini: A sevillai borbély - nyitány
Kodály Z.: Galántai táncok
H. Berlioz: Fantasztikus szimfónia
Vezényel: Kobayashi Ken-Ichiro

Május 9.        

G. Verdi: A végzet hatalma - nyitány
P. de Sarasate: Carmen-fantázia
P. de Sarasate: Cigánydalok
A. Dvořák: IX. e-moll szimfónia (Az Újvilágból) 
Km: Kállai Ernő (hegedű)
Vezényel: Kesselyák Gergely

Május 30.

Richard Strauss-est, a zeneszerző születésének 150. évfordulója alkalmából
Halál és megdicsőülés, op. 24
Oboaverseny
Till Eulenspiegel vidám csínyjei, op. 28
Km: Hansjörg Schellenberger (oboa)
Vezényel: Csaba PéterZeneakadémia, Nagyterem, 19.00

November 22.
Liszt F.: Les Préludes
F. Chopin: f-moll zongoraverseny, op 21
A. Dvořák: Legendák  op. 59
Rimszkij-Korszakov: Spanyol Capriccio
Km: Hegedűs Endre (zongora)
Vezényel: Kesselyák Gergely

Január 31.

R. Wagner: Trisztán és Izolda –
Előjáték és Izolda szerelmi halála
G. Mahler: I. szimfónia
Vezényel: Csaba Péter

Február 28.

A. Dvořák: A déli boszorkány, op. 108
N. Paganini: D-dúr hegedűverseny
F. Mendelssohn: III. a-moll, (Skót) szimfónia
Km: Alexander Markov (hegedű)
Vezényel: Csaba Péter

Április 11.
C.M. von Weber: A bűvös vadász - nyitány
M. Bruch: g-moll hegedűverseny
K. Jenkins: Sarikiz
P.I. Csajkovszkij: Olasz Capriccio
Km: Marat Bisengaliev (hegedű)
Vezényel: Madaras Gergely

Április 18.

J.S. Bach-est
50. kantáta
„Nun ist das Heil und die Kraft”, BWV 50
IV. szvit, D-dúr, BWV 1069
Húsvéti oratórium, BWV 249
Km: Rőser Orsolya, Dobi-Kiss Veronika,
Mukk József, Palerdi András, a Nemzeti Énekkar
Vezényel: Kocsis Zoltán

Május 16.
R. Schumann: Julius Caesar - nyitány
A. Dvořák: h-moll gordonkaverseny
R. Schumann:  IV. szimfónia, d-moll, op. 120
Km: Perényi Miklós (gordonka)
Vezényel: Takács-Nagy GáborVarga László-bérlet
Olasz Kultúrintézet, Giuseppe Verdi terem, 11.00

November 23.
Liszt F.: Les Préludes
F. Chopin: f-moll zongoraverseny, op 21
A. Dvořák: Legendák  op. 59
Rimszkij-Korszakov: Spanyol Capriccio
Km: Hegedűs Endre (zongora)
Vezényel: Kesselyák Gergely

December 7.

Brahms-est
Akadémiai ünnepi nyitány
D-dúr hegedűverseny
II. szimfónia, D-dúr,  op. 73
Km: Baráti Kristóf (hegedű)
Vezényel: Csaba Péter

Március 8.

W.A. Mozart: C-dúr „Jupiter” szimfónia, K. 551
J. Brahms: I. szimfónia, c-moll, op. 68
Vezényel: Irwin Hoffman

Május 17.

R. Schumann: Julius Caesar - nyitány
A. Dvořák: h-moll gordonkaverseny
R. Schumann:  IV. szimfónia, d-moll, op. 120
Km: Perényi Miklós (gordonka)
Vezényel: Takács-Nagy Gábor

Festetics-bérlet
Festetics Palota, Tükörterem, 18.00

December 20.
J. Haydn: C-dúr szimfónia Nr. 2 
W.A. Mozart: B-dúr szimfónia, K. 319
C. Debussy: g-moll vonósnégyes, op. 10 
(vonószenekari átirat)
Vezényel: Takács-Nagy Gábor

Március 13.

R. Strauss: Fúvósszerenád, op. 7.
J. Rodrigo: Fantasía para un Gentilhombre
P.I. Csajkovszkij: Firenzei emlék –
vonószenekari változat
Km: Claudio Piastra (gitár)
Vezényel: Csaba Péter

Április 29.
W.A. Mozart: Serenata Notturna, K. 239
R. Wagner: Siegfried-idill
Haydn: Sinfonia Concertante, Hob. I/105
Km: Kőrösy Miklós, Franczia Zsolt, Tarkó-Nagymengyi Dóra, Vámos Marcell
Vezényel: Csaba Péter
 
Június 4.

W.A. Mozart: Esz-dúr szimfónia Nr.1, K. 16
W.A. Mozart: Szerenád nyolc fúvós hangszerre,
c-moll, K. 388
C. Gounod: Kis szimfónia
J. Haydn: c-moll szimfónia, no. 52
Vezényel és oboán közreműködik: Hansjörg Schellenberger„Unokák és nagyszülők hangversenyei”
Magyar Nemzeti Múzeum, Díszterem, 10.00 és 11.30

December 14.
Száz éve született Benjamin Britten (1913. november 22.)
H. Purcell: Abdelazar – szvit (részlet)
B. Britten: Variációk és fúga egy Purcell-témára (Fiatalok zenei kalauza)
Vezényel: Csányi Valéria

Január 11.

Zenés mesék
S. Prokofjev: Péter és a farkas
Vezényel: Károlyi Sándor
Mesélő: Tóth Auguszta

Február 22.
„Az operák operája” - Bizet: Carmen
G. Bizet: Carmen – Előjáték, Közzenék
P. de Sarasate: Carmen-fantázia
G. Bizet: Részlet Az arles-i lány szvitből
Km: Kállai Ernő (hegedű)
Vezényel: Bánfi Balázs

Március 29.
150 éve született Richard Strauss (1864. június 11.)
R. Strauss: A rózsalovag – keringő
R. Strauss: Till Eulenspiegel vidám csínyjei – mesével, vetített képekkel
Vezényel: Csaba Péter
Mesélő: Korhecz ImolaKamarazenei bérlet
Olasz Kultúrintézet, Giuseppe Verdi terem, 17.00

November 23.
Isa Krejcsi: Trió
G. Verdi: A végzet hatalma – Leonóra áriája (átirat)
F. Chopin: Variációk egy Rossini témára
G. Puccini: Turandot - In questa reggia
W.A. Mozart: g-moll zongorakvartett, K. 478
December 7.
G. Rossini: Esz-dúr kvartett No. 5
P. Baldassarre: F-dúr szonáta
A. Vivaldi: Concerto 2 kürtre RV 538
A. Vivaldi: C-dúr szimfónia, RV 116
Március 8.
Anekdoták, zenék olaszul és magyarul
Május 17.
A. Marcello: Bevezetés, Ária és Presto
A. Marcello: d-moll concerto oboára
W.A. Mozart: Grande sestetto concertante K. 364/320