2013. március 28., csütörtök

Imágo, Portrék a Pannonhalmi Főapátság gyűjteményeiből

SI

 
    A Pannonhalmi Főapátság gazdag képzőművészeti gyűjteményeiből rendezett
válogatás anyaga ritkán látható a nagyközönség számára, hiszen legnagyobb részük a
monostori klauzúrában, a látogatók elől elzárt területen található. A kiállítás elsősorban az
arckép funkcióit és funkcióváltásait igyekszik bemutatni, természetesen nem hagyva
figyelmen kívül az ikonográfiai és ikonológiai vonatkozásokat sem. A szerzetesi műgyűjtés
szempontjai nem mindig estek egybe az esztétikai szempontokkal, és a századok során igen
változó színvonalú anyag gyűlt össze, ezért kiállításunk rendező elve nem a hagyományos
művészettörténeti megközelítés, hanem elsősorban a kulturális antropológia és a
művelődéstörténet szempontjai.
     A portré nemcsak az adományozók emlékezetét őrizte. Az uralkodó, vagy a főpap
arcképe egyben a hatalmi reprezentációt is szolgálta (tárlatunkon Lécs Ágoston tihanyi apát,
Rimely Mihály pannonhalmi főapát, vagy a bencés Vaszary Kolos esztergomi érsek
arcképe). Az arcmás a követendő példaképekre is figyelmeztetett. A szerzetesek ideáljait a
rend szentjei képviselték. A 16-18. század világi nemessége számára pedig a vitéz ősök
jelentették a mintaképet. Az ősgalériák megfestésénél általában nem ügyeltek a történeti
hűségre. A korábbi századok királyait, hőseit, nagy embereit – hiteles ábrázolásuk nem
lévén – önkényesen alakított vonásokkal örökítették meg, ezt nevezzük fiktív portrénak. Ilyen
kitalált portré Andreas Schroth Szent István-szobrának feje 1828-ból vagy az Istvánnak
koronát hozó Anasztáz-Asztrik brevnovi apát, ismeretlen barokk mester alkotása.
    Az emlékezésnek mindig nagyon fontos szerepe volt a portrék elkészítésében,
birtoklásában, ajándékozásában, akár a nagyméretű családi képmásokról, akár a kicsiny
miniatűr festményekről van szó.
    A vonások arányainak megváltoztatásával, eltúlzásával jött létre a karikatúra vagy
torzkép. Kiállított példánk a 19. század eleji Bécsből származik, s azt mutatja be a képi
szatíra eszközeivel, hogy miként készül a portré a terebélyes, ám annál életvidámabb
özvegy jövendő, harmadik férje számára.
    A gyűjteményekben számos kuriózumot is őriznek. Ilyen a közel kétszáz éves
tangram, eredetileg Kínából származó játék, vagy a különféle portré-kollázsok: hun királyok
közé ragasztott erdélyi rablóvezér, obsitos huszár emléklapja, vagy apácák fotóit is
felhasználó zárdamunka.
    A tárlaton látható alkotások a főapátsági kollekciók törzsanyagába tartoznak. Ezen
belül külön érdeklődésre tarthat számot a Lónyay-hagyaték: Stefánia belga királyi hercegnő, özvegyen másodszor Lónyay Elemérhez ment férjhez. A hercegi pár a második világháború végén oroszvári kastélyából Pannonhalmára menekült, és egyedüli örökösének a főapátságot nevezte meg. Így kerültek ide a belga királyi családot ábrázoló festmények és miniatűrök. Ezek közül a 19. század neves osztrák festőjének, Franz Xaver Winterhalternek két alkotását állítjuk ki, de láthatóak kisméretű,
kifejezetten ajándékozásra is szolgáló portrék is a 19. századból illetve a múlt század
elejéről.
    A kiállítás idejére három olyan műtárgyat is kölcsönöztünk, amely más bencés
gyűjteményekben található: a soproni egykor ferences, ma bencés templomtól (népszerű
nevén Kecske-templom) középkori donátor-szobrát, Tihanyból Lécs Ágoston apát barokk
kori arcmását, és a győri bencés perjelségtől Jakobey Károlynak Czuczor Gergely költőt
megörökítő festményét.
A főapátsági fotótár Magyarország leggazdagabb egyházi fényképgyűjteménye,
melynek feltárása jelenleg is folyik. A szerzetesi hagyatékokban fennmaradt nagy számú 19.
századi arcképfotón jól látható, hogy akkoriban mennyire kapcsolódtak a festészet
hagyományaihoz. A fotográfusok egy része ugyanis korábban festészettel is foglalkozott, de
a megrendelők is olyan képet akartak magukról, amelyen a modell beállítása, a kéztartás, a
gesztusok, a ruházat elrendezésére, a háttér, stb. a festett arcképekre emlékeztetett.
Válogatásunkban a közösség arcát jelentő csoportképekből, a testvéri vagy a baráti
kapcsolatokat reprezentáló kettős portrékból, az életutat ábrázoló fotósorozatokból, a
fotográfiai önarcképekből mutatunk be eddig nagyobbrészt publikálatlan darabokat.
Láthatjuk, miként örökítették – és örökítik – meg magukat a szerzetesek kedvenc tárgyaikkal,
festett díszletű műtermekben vagy saját környezetükben, hogyan ragadják meg a meditáció,
a gondolkodás pillanatait, vagy hogyan látják az objektív segítségével gimnáziumi
tanítványaikat.
A régi idők portréi mellett a pannonhalmi portrékészítés ma is élő példáival a
gimnázium diákjai szolgálnak. Tanárukkal együtt a kiállításhoz kapcsolódva készítettek
fotókat az őket körülvevő közösségről: szerzetesekről, nevelőkről, családtagokról – és
legfőképp társaikról.
A kiállítás kurátora Bogdán Melinda muzeológus, vizuális antropológus és Petneki Áron
művelődéstörténész, a varsói egyetem nyugalmazott tanára. Az ünnepséget Várszegi Asztrik főapát úr vezeti be, s megnyitó beszédet mond Bokody Péter művészettörténész. A kiállítás a Pannonhalmi Főapátság Kulturális igazgatóságának szervezésében kerül megrendezésre.

A kiállítás 2013. március 21-től november 11-ig látogatható.
Forrás: http://bences.hu/cikk/imago.html
 

2013. március 26., kedd

Asztali beszélgetések, Ámos Imre és a xx. század - kortárs összművészeti kiállítás DunaszerdahelyenMeghívó

Ámos Imre és a xx. század - kortárs összművészeti kiállítás Dunaszerdahelyen

Dunaszerdahely, Kortárs Magyar Galéria
2013. március 8 - 2013. április 8.
Megnyitó: 2013. március 8. 18:00


A kiállítás fővédnöke: 

Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi.


A kiállítás védnökei:

Fabiny Tamás evangélikus püspök és
Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát.


Kiállító művészek:

IRODALOM

Darvasi László, Ferdinandy György, Juhász Ferenc, Kertész Imre, Krasznahorkai László, Lator László, Parti-Nagy Lajos, Petőcz András, Podmaniczky Szilárd, Takács Zsuzsa, Závada Pál


KÉPZŐMŰVÉSZET

Aknay János, Ámos Imre, Anna Mark, Benczúr Emese, Bohus Zoltán, Böröcz András, Deim Pál, Ézsiás István, Fehér László, Haász István, Haraszty István, Hollán Sándor, Kalmár János, Konok Tamás, Kovács-Gombos Gábor, Lugossy Mária, Matzon Ákos, Megyik János, Nádler István, Pauer Gyula, Szüts Miklós, Tölg-Molnár Zoltán, Váli Dezső, Vojnich Erzsébet

ZENE

Dés László, Fassang László, Vukán György, Szent Efrém Férfikar


Kurátor: Galambos Ádám

Szervező:
Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány
Magyarországi Evangélikus Egyház
Dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galéria


KIÁLTVÁNY

1, Az élet tisztelete alapvető, mindenkit megillető és mindenkit a másik tiszteletben tartására kötelező érték.

2, Az európai etika a XX. században sérült; helyreállítása megtörténhet a zsidó-keresztény kultúrára alapozva.

3, Az emberi kreáció magában hordja az egymásért, az emberért és a természetért való felelősségvállalást. A visszaélésektől elzárkózik, az igazságnak ad helyet.

4, Az emberi kultúra felelőssége, hogy elutasítson mindenféle bántalmazást; az erőszakot elítéli, és békességre törekszik.

5, Az individuum nem önmagában áll; szem előtt tartja a közösséget és annak értékeit, és ezek tudatában, a jót keresve dönt.

6, A faji, nemi, származási vagy bármilyen egyéb megkülönböztetéssel szemben az egyenlőség, az egyetemes emberi értékek mellett áll ki.

7, Az egyéni, társadalmi, politikai érdekeken felül áll egy egyetemes norma, amely ezeket meghatározza. Ez a másik ember elfogadásán, az élet tiszteletén alapul.Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány 
1071 Budapest, Damjanich utca 28/B 

http://www.asztali.hu

A Marie Claire Magazin pályázati felhívása

SI

KITELJESEDÉS – Kampány A Nőkért 2013
Törődj magaddal – Törődj másokkal is

A Marie Claire 2013-ban is pályázatot hirdet, és dacolva a körülményekkel arra biztatja a nőket, hogy ne adják fel az álmaikat – inkább valósítsák meg, a mi segítségünkkel. Idei pályázatunkat az önmegvalósítás, a tettrekészség és az aktivitás jegyében hirdettük meg. Négy témakörben várjuk a pályázatokat: egészséges életmód, gyerekek fejlesztése-oktatása, művészetek és női esélyegyenlőség. A kategóriák mentorai, egyben a pályázat zsűritagjai: Telkes Orsi jógaoktató, Rutkai Bori zenész, egy kreatív gyerekfoglalkoztató központ vezetője, Klementz Panni művészettörténész és a hazai közösségi munkamodell bevezetője, valamint Rajnai Gitta, aki évek óta dolgozik aktivistaként a női esélyegyenlőségért. A négy legjobb pályázatot egyenként 500 ezer forinttal jutalmazzuk. Részletes információk a www.marieclaire.hu weboldalon.

2013. március 21., csütörtök

Fenyő Gábor beszélgetése a Müpában Knézy Jenő sportriporterrel

SIMEGHÍVÓ

A Művészetek Palotájában folytatódnak a

Műhelybeszélgetések !!!!!!


A sorozat következő előadására
2013. március 27-én, szerdán 17.30 órai kezdettel kerül sor,
a Művészetek Palotája Előadótermében
(Ludwig Múzeum épületszárny, 1. emelet)

Az előadás témája:

VENDÉGSÉG

Vendégünk:  Knézy Jenő,
a Magyar Televízió sportriportere,

akivel munkájáról, életének fontos eseményeiről
és zenéről beszélgetünk.


Műsorvezető: Fenyő Gábor, a Művészetek Palotája szerkesztője

Az előadást hang- és képfelvételekkel illusztráljuk.


A Műhelybeszélgetésekre a belépés díjtalan,
vendégeinket teával kínáljuk.
   Minden érdeklődőt szívesen látunk!
 

Marton Kati könyvei

SI

MARTON, KATI

 könyvei -

MARTON, KATI - Párizs. Szerelmeim története MARTON, KATI
Megjelenés: 2013. március 11.

Párizs. Szerelmeim története


A magyar származású amerikai újságíró Kati Marton új könyve műfaja szerint memoár, találó angol alcíme szerint ,,love story", valójában szerelmi vallomás, [...]

MARTON, KATI - A nép ellenségei - Családom regénye [eKönyv: pdf,  epub,  mobi]eKönyv MARTON, KATI
Megjelenés: 2012. április 20.

A nép ellenségei - Családom regénye


Kati Marton szülei a legjelentősebb amerikai hírügynökségek - az UPI és az AP - budapesti tudósítói voltak a 40-es évek végétől - azokban a sötét években, [...]

MARTON, KATI - Kilenc magyar,  aki világgá ment és megváltoztatta a világot [eKönyv: pdf,  epub,  mobi]eKönyv MARTON, KATI
Megjelenés: 2012. április 20.

Kilenc magyar, aki világgá ment és megváltoztatta a világot


A népszerű, magyar származású amerikai újságírónő új könyve annnak a kilenc magyar emigránsnak az élettörténetét dolgozza fel, akik a nácizmus elől külföldre [...]

MARTON, KATI - Wallenberg MARTON, KATI
Megjelenés: 2012. április 17.

Wallenberg


Kati Marton, a magyar származású amerikai író, újságíró az 1980-as években ismerkedett meg Raoul Wallenberg történetével. Lépésről-lépésre tárja fel az [...]

MARTON, KATI - Halál Jeruzsálemben MARTON, KATI
Megjelenés: 2011. március 07.

Halál Jeruzsálemben


1948 szeptemberében cionista gerillák meggyilkolták Folke Bernadotte svéd grófot, a svéd királyi család tagját, a II. világháború több embermentő akciójának [...]
MARTON, KATI - TITKOS HATALOM -  AVAGY AMIKOR AZ ELNÖK FELESÉGE BELESZÓL A TÖRTÉNELEMBE MARTON, KATI
Megjelenés: 2009

TITKOS HATALOM - AVAGY AMIKOR AZ ELNÖK FELESÉGE BELESZÓL A TÖRTÉNELEMBE


Amikor az amerikaiak elnököt választanak, nem csak egy férfit – vagy egyszer talán majd egy nőt – választanak meg. Az elnöki házaspárok együtt [...]
2013. március 4., hétfő

Marie Claire kiállítás

SI
Egyetlen kép is változtathat a világon
Március 8-tól egy nemzetközi fotópályázat, a Marie Claire International Photography Award 2012 döntőseinek anyagát tekinthetik meg a látogatók a Magyar Fotógráfusok Házában
– a Mai Manó Házban.

A Marie Claire magazin megalakulása óta folyamatosan gyűjti a nők történeteit szerte a világon. Jól ismerjük e történetek súlyát és az őket kísérő fotók erejét. Vannak olyan fotóriportok, amelyek hosszan élnek bennünk, amelyeket nem felejtünk el soha, mert elementáris erővel hatottak ránk: elgondolkodtattak, megnevetettek vagy éppen könnyeket csaltak a szemünkbe.
A 2012-ben először meghirdetésre kerülő fotográfiai díj a világon az első olyan nemzetközi fotópályázat, amelyre a nők helyzetét bemutató képsorozatokat vártak a világ bármely pontján élő profi fotográfusoktól. A 311 pályázó – köztük jó néhány magyar fotográfus – közül végül tízen kerültek a döntőbe, majd a nemzetközi zsűri Jackie Dewe Mathews (Egyesült Királyság) fotográfus Csempészek című sorozatát ítélte a legjobbnak, így ő a vehette át a fődíjat: 5000 eurót és egy Nikon gépet.

A döntősök sorozataiból összeállított kiállítás először az Artelier Vikarttal együttműködésben 2012 novemberében került bemutatásra Párizsban. A 100 fotóból álló utazó kiállításnak első állomása Budapest.

Hisszük, hogy a nő témája és a sorozatokban megfogalmazódó történetek érdekelheti a szélesebb közönséget is,
http://www.marieclaire.hu/

Értékmentők, képzőművészeti kiállítás a Magyar Zsidó Múzeumban


Nyitva :
                               
V-CS : 10:00-18:00
P       :  10:00-15:30

OMIKE

Az OMIKE Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület művészakcióira emlékeztető kiállítás fölidézése a hat kiállításon egykor megjelent képzőművészeti anyagnak, amely egyúttal két évtized legjobb magyar művészeinek munkáit jelenti. Abban az időben a Goldmárk Terem fogadta be az alkotásokat.
A zene, képzőművészet, és a színházművészet nagy művészei szerepeltek ott.
Egy sötét korszak fényes eseményeit idézi fel az Értékmentők című kiállítás. Erre emlékezünk most.
 Harminc művész mintegy 100 műve jelenik meg, amelyben szerepelnek a magyar képzőművészet legkiemelkedőbb egyéniségei. Mellettük körülöttük dokumentumok, fényképek, a környezetük emlékei.
 A május 20-ig tartó kiállítás a Goldmárk fesztivál legnagyobb szabású eseménye.
A kiállítás Harsányi László, Vizi Éva kutatásain alapszik. Kurátor Basics Beatrix
http://www.zsidomuzeum.hu


Hátsó Kapu a Wesselényi utcában

SI
Új kulturális tér nyilt a kulturális negyedben: VII., Wesselényi utca 13-ban, ez a Hátsó Kapu otthona.
A Városi Színház és a Pentaton Koncert- és Művészügynökség együttműködése  a Rózsavölgyi Szalon kezdeményezésére indult.
A rendezvények mellett fontos szerepet kap a vendéglátás is.
"A Hátsó Kapu gondolkodó tér, ahol lehet új ötletekkel előállni, kávézni inni néha enni is. Lehet identitással rendelkező, útkereső emberekkel találkozni. Lehet véleményt cserélni, színházat, filmet, kiállításokat nézni, zenét hallgatni, beszélni az alkotókkal, hétvégén gyerekekkel értelmesen időt tölteni, lehet átsétálni a Fókusz Könyváruházba egy szekrényajtón keresztül és 75 ezer könyv közül válogatni. Lehet lenni"
 A rendezvények programjait elolvashatjuk a http://www.hatsokapu.hu/ oldalon.  

2013. március 3., vasárnap

AZ ÍRÓK BOLTJA MÁRCIUSI PROGRAMJAI

SI


A programok 1600-kor kezdődnek, az eltéréseket jelezzük!

4. hétfő 16 óra
KALLIGRAM
Berszán István: Gyakorláskutatás
Bemutatja: Hites Sándor

5. kedd 16 óra
NOVELLA
Oláh Gábor: Ahogy megcsillan
A szerzővel beszélget: Váradi Júlia
Közreműködik: Kálid Artúr

6. szerda 16 óra
KÉPÍRÁS FÜZETEK
Tellér Mária: Külső tájak, belső tájak
Kecskés Gábor: Uranographia
Gyenes Zsolt: Szinkrónia
A szerzőkkel beszélget: Vass Norbert

7. csütörtök 16 óra
HUNGART
Hungart-könyvsorozat
Bevezetőt mond: Sárkány Győző
A tizennyolc kismonográfiát bemutatja: Szeifert Judit
____________________________

a MINDENÜTT NŐ rendezvénysorozat keretében:

8. péntek 16 óra
MAGVETŐ
Scherter Judit: Hősnők és írók
A szerzővel beszélget: Bódis Kriszta
Vendégünk lesz: Forgách András, Kukorelly Endre, Márton László, Parti Nagy Lajos és Spiró György

9. szombat 16 óra
SZEX ÉS IRODALOM
Beszélgetés Czapáry Veronika Anya kacag című regényéről
Beszélgetnek: Erős Ferenc, Kalmár György, Menyhért Anna
Moderátor: Benedek Anna
_____________________________

12. kedd 16 óra
ÍRÓK SZANATÓRIUMA
Rendel: Garaczi László
A sorozatot a MASZRE támogatja.

13. szerda 17 óra
JÓZSEF ATTILA KÖR – MRSALE
A JAKkendő-díjas kötet bemutatója
Szil Ágnes: Tangram
Bemutatja: Károlyi Csaba

14. csütörtök 16 óra
KALLIGRAM
Bóna László: Mit képzelsz?
A szerzővel beszélget Mészáros Sándor

20 szerda 16 óra
MŰFORDÍTÁS ÉS IRODALOM
Skandináv irodalom Magyarországon
Beszélgetőpartnerek: Kúnos László és Papolczy Péter
A beszélgetést vezeti a sorozat szerkesztője: Nádori Lídia
A sorozatot a MASZRE támogatja.

21. csütörtök 16 óra
ELCKERLIJC / AKÁRI-EST
Beatrijs: Egy apáca története
Bevezeti: Réthelyi Orsolya
Résztvevők: Daróczi Anikó, Nádasdy Ádám, Rakovszky Zsuzsa és Séláf Levente
Moderátor: Gera Judit

25. hétfő 16 óra
L’HARMATTAN
„Szót érteni egymással” – Hermeneutika, tudományok, dialógus
Vendégeink lesznek a kötet szerkesztői: Fehér M. István, Lengyel Zsuzsanna,
Nyirő Miklós és Olay Csaba

26. kedd 16 óra
ÍRÓK SZANATÓRIUMA
Rendel: Darvasi László
A sorozatot a MASZRE támogatja.

27. szerda 16 óra
KALLIGRAM
Gottfired Benn: Kígyóból a kanyar
Mohácsi Árpád műfordítóval beszélget Mészáros Sándor

28. csütörtök 17 óra
SHOWTIME
Szebeni András: LGT - Etűdök kamerára és három helyszínre
Presser Gábor kísérőszövegeivel
Az albumot bemutatja, majd Szebeni Andrással és Presser Gáborral beszélget:
Keresztury Tibor, a Litera.hu főszerkesztője, a Művészetek Palotája irodalmi szerkesztője
Dedikál: Szebeni András és az LGT tagjai