2013. január 7., hétfő

Asztali beszélgetések

SI
Dés László, Konok Tamás,  Parti Nagy Lajos és Üveges Krisztina Szentendrén

Az Ámos Imre és a XX. század - kortárs összművészeti kiállítás kísérőprogramjaként
 január 13-án /vasárnap/ 16 órai kezdettel beszélgetés és zene a kiállításban.

Meghívott beszélgetőtársak:

Dés László - zeneszerző, zenész
Konok Tamás - festőművész
Parti Nagy Lajos - író

Üveges Krisztina - művészettörténész

Házigazda: Galambos Ádám - evangélikus teológus, a kiállítás kurátora

A rendezvény ingyenes!

Ámos Imre és a XX. század - kortárs összművészeti kiállítás


Meghosszabbítva január 20-ig!
Szentendre, Régi Művésztelepi Galéria
/2000 Szentendre, Bogdányi u. 51./

A kiállítás nyitva tartása:
Minden nap 10:00 - 17:00


A kiállítás fővédnöke:
 

Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi.

A kiállítás védnökei:


Fabiny Tamás evangélikus püspök és 


Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát.


Kiállító művészek:

IRODALOM

Darvasi László, Esterházy Péter, Juhász Ferenc, Kertész Imre, Krasznahorkai László, Lator László, Parti-Nagy Lajos, Petőcz András, Podmaniczky Szilárd, Takács Zsusa, Tolnai Ottó, Závada Pál


KÉPZŐMŰVÉSZET

Aknay János, Ámos Imre, Anna Mark, Benczúr Emese, Bohus Zoltán, Böröcz András, Deim Pál, Ézsiás István, Fehér László, Haász István, Haraszty István, Hollán Sándor, Kalmár János, Konok Tamás, Kovács-Gombos Gábor, Lugossy Mária, Matzon Ákos, Megyik János, Nádler István, Pauer Gyula, Szüts Miklós, Tölg-Molnár Zoltán, Váli Dezső, Vojnich Erzsébet,


ZENE

Dés László, Fassang László, Vukán György, Szent Efrém Férfikar


A Magyarországi Evangélikus Egyház Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítványa a MANK-al együttműködve 2012. decemberében a szentendrei Régi Művésztelepi Galériában Ámos Imre és a XX. század címmel kortárs összművészeti kiállítást szervez.

A kiállítás koncepciója:
Ámos Imre életművéből kiindulva kortárs reflexiókat bemutatni, továbbá az életműből és élettörténetből adódó, a huszadik századra és jelenünkre irányuló kérdéseket feltenni.

Ámos Imre festőművész életútja szorosan összefügg a huszadik századdal, a holokauszt érthetetlenségével, az európai etika megingásával. Ezeket a kérdéseket kívánja az alábbi úton a kiállítás feltenni: Megtört tér; megtört idő; törvény és törvénytelenség; apokalipszis; remény és áldás. Az egyes tereknél feltüntetett meghatározások zsoltáridézeteken keresztül lesznek feltüntetve.

A kiállításra kortárs írókat, szobrászokat, festőművészeket és zeneszerzőket szólítottunk meg, hogy az európai etika huszadik században kialakult értelmetlen hiányára reflektáljanak. Meglátásunk: egy zsidó-keresztény párbeszéden alapuló, a kortárs művészeti életet megszólító kezdeményezés kiállítás formájában való életre hívása.

forrás: www.asztali.hu