2013. január 17., csütörtök

Akinek Szegő Tamás a példaképe Dr. Magyar György ügyvéddel beszélgettünk

SI
Miért volt Szegő Tamás a példaképe?
Dr. Szegő Tamást, jogászt-újságírót -rokonomat példaképemnek tekintettem akkor, amikor a jogi pályát választottam. Kiváló újságíró és felkészült jogász volt. A Magyar Rádióban (Mit üzen a rádió?) osztotta meg ismeretterjesztő módon az érdeklődő közönséggel jogi véleményét egy-egy konkrét vagy általános jogesettel kapcsolatban. Nagyon sokan fordultak hozzá. Mindig szerettem volna és most is szeretnék rá hasonlítani, őt követni akkor is, amikor a média képviselői egy-egy ügyben hozzám fordulnak. Én is törekszem arra, hogy a jog útvesztőiben segítsek eligazodni a rászorultaknak.

Az olvasó szeretné Önt közelebbről is megismerni. Érdeklődik tanulmányai, pályakezdése iránt is.
Budapesten végeztem az általános és a középiskolai tanulmányaimat, 1968-ban érettségiztem.
Általános iskolai és középiskolai magyar tanáraim nagy hatással voltak rám. Megszerettették velem az irodalmat, rengeteget olvastam és élénk fantáziával valóban írtam egy novellát 1973-ban – 14 évesen –
ami a Kennedy gyilkosságot dolgozta fel és az volt a címe A fekete sárga utasa. Több verset is írtam akkoriban, elsősorban az íróasztal-fióknak.
1968-ban felvételt nyertem a szegedi JATE Jogi karára, majd 1970-ben kértem áthelyezésemet az ELTE-re, ahol 1973-ban szereztem jogászi diplomát. Ezt követően rögtön az ügyvédi pályán helyezkedtem el, 1977-ben szakvizsgáztam és azóta folyamatosan önálló ügyvédként dolgozom.

Minden ügyet elvállal?
Vannak ügyek, amiket nem lehet elvállalni akár etikai akár habitusból fakadó okból. Meg kell azonban jegyeznem, hogy mindenkit megillet a védelemhez való jog. Ha nincs fontos kizáró ok az ügyeket el lehet vállalni és ha az ügyfél felkeres, a bizalmat megelőlegezi, ezzel nem lehet visszaélni.

Mi a véleménye a peren kívüli megoldásokról?
Miután az eljárások Magyarországon sajnos eléggé elhúzódnak, híve vagyok általában a peren kívüli megoldásoknak. Vallom, hogy jobb ma egy jobb egyezség, mint holnap egy rossz ítélet.

Mi az ügyvéd szerepe egy ügyben, főszereplő vagy statiszta?
Meggyőződésem szerint az ügyvéd nem főszereplő, hanem statiszta. Közérdeklődésre számot tartó ügyekben sem viheti a prímet. Az ügyek nem róla szólnak, ezt szem előtt kell tartania. Legyen határozott véleménye, ezt képviselje, de mindig csak az ügyfele érdekében, sohase magamutogatás vagy önreklám céljából.

Mi az Ön ars poeticája?
Ars poeticám nincs! Ám vallom, hogy nincs kis ügy vagy nagy ügy, mert az ügyfélnek a saját ügye mindig a legfontosabb. Az én principálisom azt hangoztatta, hogy egy ügyvéd számára az a legnagyobb elismerés, ha a korábbi ellenfele lesz a későbbi ellenfele, mert nem akar szembetalálkozni vele.

Önt gyakran nevezik sztárügyvédnek. Mi erről a véleménye?
Sztárügyvéd nincs. Sztárok csak a szórakoztatóiparban vannak. Az igazságszolgáltatás pedig nem a szórakoztatásról, hanem inkább csak a tájékoztatásról szól. Ügyvéd lehet ismert vagy elismert, híres vagy hírhedt, de sztár nem. Akit ismernek pl. a médiából, vagy a publikus ügyekből, ne higgye magáról, hogy értékesebb, mint a kollégái. A munkáját a hatékonysága alapján ítéljék meg.


Dr. Szalontai Éva