2012. november 19., hétfő

KOVÁCS JÁNOS vezényel az Operaházban

SI

Liszt-díj, érdemes művész, Kossuth-díj, Bartók- Pásztory-díj
Előadások:

Ámos Imre és a XX. század - kortárs összművészeti kiállítás

SI
2012. december 7 - 2013. január 15.
Szentendre, Régi Művésztelepi Galéria


A kiállítás fővédnöke: 

Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi.

 
A kiállítás védnökei:

Fabiny Tamás evangélikus püspök és 

Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát.Megnyitó: 

2012. december 9 /vasárnap/ 17:00

Köszöntő: Schweitzer József
A kiállítást megnyitja: Fabiny Tamás és Vukán György
 

Kiállító művészek: 


IRODALOM

Darvasi László, Esterházy Péter, Ferdinandy György, Juhász Ferenc, Kertész Imre, Krasznahorkai László, Parti-Nagy Lajos, Petőcz András, Podmaniczky Szilárd, Takács Zsusa, Tolnai Ottó, Závada Pál

 
 
KÉPZŐMŰVÉSZET

Aknay János, Ámos Imre, Anna Mark, Benczúr Emese, Bohus Zoltán, Böröcz András, Deim Pál, Ézsiás István, Fehér László, Haász István, Haraszty István, Hollán Sándor, Kalmár János, Konok Tamás, Kovács-Gombos Gábor, Lugossy Mária, Matzon Ákos, Megyik János, Nádler István, Pauer Gyula, Szüts Miklós, Tölg-Molnár Zoltán, Váli Dezső, Vojnich Erzsébet

 
ZENE

Dés László, Fassang László, Vukán György, Szent Efrém Férfikar

  

A Magyarországi Evangélikus Egyház Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítványa a MANK-al együttműködve 2012. decemberében a szentendrei Régi Művésztelepi Galériában Ámos Imre és a XX. század címmel kortárs összművészeti kiállítást szervez.

A kiállítás koncepciója:
Ámos Imre életművéből kiindulva kortárs reflexiókat bemutatni, továbbá az életműből és élettörténetből adódó, a huszadik századra és jelenünkre irányuló kérdéseket feltenni.

Ámos Imre festőművész életútja szorosan összefügg a huszadik századdal, a holokauszt érthetetlenségével, az európai etika megingásával. Ezeket a kérdéseket kívánja az alábbi úton a kiállítás feltenni: Megtört tér; megtört idő; törvény és törvénytelenség; apokalipszis; remény és áldás. Az egyes tereknél feltüntetett meghatározások zsoltáridézeteken keresztül lesznek feltüntetve.

A kiállításra kortárs írókat, szobrászokat, festőművészeket és zeneszerzőket szólítottunk meg,  hogy az európai etika huszadik században kialakult értelmetlen hiányára reflektáljanak. Meglátásunk: egy zsidó-keresztény párbeszéden alapuló, a kortárs művészeti életet megszólító kezdeményezés kiállítás formájában való életre hívása.
 

2012. november 13., kedd

A MAGYAR NYELV NAPJA Felemelő pillanatok

SI
1844. november 13-án a magyar nyelvet hivatalossá tevő törvényt fogadott el az akkori Országgyűlés.
Emlékezve erre az eseményre, 2011-től kezdve, napjaink Országgyűlése határozatban rögzítette, hogy minden évben november 13-a legyen a magyar nyelv napja. Ezzel együtt felhívta az intézményeket, szervezeteket, civil polgárokat, hogy méltóképpen ünnepeljék meg ezt a napot.

Felemelő pillanatoknak lehettünk tanúi most, november 13-án, a budapesti Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központban. A kerület vezetői és az óvodák vezetői a kis gyerekekkel együtt tartották meg a magyar nyelv ünnepét.
Ott ültek a díszteremben a kerület nyolc óvodájának nagy csoportosai és figyelmesen készültek a feladatokra.
Hanczár János az Önkormányzat munkatársa, egyébként beszédtanár, (aki annak idején a zseniális Montágh Imrének volt tanítványa) ötlete volt az óvodások bevonása a magyar nyelv ünnepébe. A kerület vezetői partnerek voltak erre a remek kezdeményezésre. Vattamány Zsolt polgármester úr tartotta a bevezető beszédet és ezután került sor a gyerekek produkcióira. Öt magyar költő, kicsiknek írott költeményét mondták el egyszerre úgy, hogy előzőleg a Nefelejcs Óvoda kis tanulója Zaza Ali Mousa konferálta a címeket. A közös versmondással egy időben, Erzsébetváros valamennyi óvodájában ugyanekkor,
ugyanezeket a verseket,  telefonon küldött indításra „szavalták” a kicsinyek.
Öröm volt nézni, ahogyan az apróságok, ragyogó arccal, hiba nélkül skandálták a következő műveket:
Tamkó Sirató Károly: Csigabiga, Kiss Dénes: Labdajáték, Bella István: Mondóka, Fecske Csaba: Tündér, Darázs Endre: Csupa sár.
Végül a meghívott vendégek, többek között Hammerstein Judit az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős helyettes államtitkára, Juhász Judit az Anyanyelvápolók Szövetségének Társelnöke, és a Magyar Művészeti Akadémia sajtófőnöke, Mosányi Emőke a Fővárosi Beszédjavító Intézet igazgatója, a polgármesteri hivatal vezetői és munkatársai a jelen lévő nyolc óvoda vezetőinek könyv ajándékokat adtak át.
A nagyszerű program ötletgazdája, Hanczár János a következőket mondta: „Az együtt ünnepléssel többek között az a célunk, hogy a magyar nyelv napjáról szóló országgyűlési határozat szellemében, minél előbb hozzászoktassuk a gyermekeket a magyar nyelv tiszteletére. Azzal, hogy ma itt a kerületben, több mint ezer óvodás közös versmondásban vett részt, elindítottunk egy kezdeményezést. Reméljük, hogy ez hagyományteremtő megmozdulás lesz, és jövőre ilyenkor sok - sok gyerek mond majd verset ugyanebben az időpontban országszerte.”
Valóban, a legkisebbeknél, és ilyen kedves, s ugyanakkor felemelő külsőségek között megtartott eseménnyel kell elindítani az édes anyanyelvünk iránti megbecsülést, tiszteletet. A legkisebbeknek most, és reméljük majd felnőve, egész életükben így lesz természetes az olvasás, a költészet és gyönyörű nyelvünk szeretete.

László Zsuzsa