2012. június 28., csütörtök

László Zsuzsa: Varga Imre Korunk zseniális szobrászművésze

SI

2012. november 1-én lesz 89 éves. Volt egy időszak hazánk kulturális életében, amikor neve mindenki számára ismert volt. Szobrai vagy maradéktalan elismerést arattak, vagy a szakkritika negatív kereszttüzében álltak.  Délceg alakja hol a Parlamentben - ahol 1980-tól tíz éven át független országgyűlési képviselőként is dolgozott -, hol az újságokban, hol a televízióban tűnt fel, de az is tény, hogy rendkívüli intelligenciája nem tette könnyűvé a vele való interjút készítők munkáját.
Egyedülálló tehetségét bizonyító alkotásai lassan nyilvánvalóvá tették, hogy a huszadik század magyar szobrászatának zsenije él közöttünk.
Varga Imre, immár a kilencvenedik évéhez közeledve, még mindig dolgozik, a nyár folyamán (2012. június 22. ) avatták fel Siófokon Széchenyi emlékművét és készíti Vörösmarty portréját is.
A Balaton fővárosának nevezett Siófok, szülővárosa a mesternek. Szerencsére a település méltóképpen becsüli meg világhírű fiát, 1985-ben Siófok Város Tanácsa elsőként őt választotta Siófok Város Díszpolgárává, és ma már Varga Imre tizenöt alkotását, vagy azok tökéletes másolatát láthatják az érdeklődők a város különböző pontjain.
Nézzük a sort:
Múló idő,  Mártírok,  Szt. Flórián,  Golgota,  Esernyősök,  Czóbel Béla  Mementó a Magyar Hadseregért,  Bartók Béla,  Sarlós Madonna, II. Rákóczi Ferenc,  Vénusz születése,  La Charonge,  Krúdy Gyula, A professzor,  Kálmán Imre.

Művészi pályája viszonylag későn kezdődött. 1956-ban diplomázott a Képzőművészeti Főiskolán Pátzay Pál és Mikus Sándor növendékeként. Első egyéni kiállítására 1967-ben került sor és ettől kezdve pályája egyenesen ívelt fölfelé.  Már 1969-ben Munkácsy díjjal tüntették ki. 1972-es tihanyi kiállítása egy csapásra ismertté tette nevét. 1973-ban Kossuth díjat kapott, két évvel később Érdemes Művész lett, 1977-ben – fővárosi köztéri alkotásaiért - a Pro Arte kitüntetést, 1979-ben a Kiváló Művész címet nyerte el, s 1982-ben pedig megkapta a Herder-díjat.  1983 óta önálló múzeuma működik Budapesten a Laktanya utcában. 1984-ben SZOT-díjjal tüntették ki. Hazai és külföldi tereken és templomokban, középületekben mintegy 300 alkotását helyezték el. Szobrai állnak Belgiumban, Franciaországban, Lengyelországban, Németországban, Norvégiában.    Egyedülálló elismerés, hogy Izraelben engedélyezték – a zsidó vallás szokásaival ellentétben - Raul Wallenbergről készült alkotásának felállítását, hiszen a svéd diplomata, a második világháború idején, félelmet nem ismerve állt az üldözöttek mellé. Soha nem múló háláját fejezte ki a zsidó állam azzal, hogy Varga Imre Wallenberg emlékműve számára helyet biztosított Tel Avivban. 1989-ben elnyerte a Francia Köztársaság Művészeti és Irodalmi Rendjének lovagi fokozatát és az Olasz Köztársaság Érdemrendjének lovagi fokozatát is, valamint a Lengyel Kultúráért kitüntetést. Hajdúböszörmény díszpolgára és 1991 óta az Európai Akadémia tagja. 2001-ben Hazám-díjat kapott. 2003-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét (polgári tagozat) vehette át, s még ugyanebben az évben a Prima Primissima díjat is megkapta. Ez az év még egy kitüntetést hozott Varga Imre életében. Az Egyesült Királyság-beli Portrészobrászok Társasága neki ítélte a társaság legrangosabb emlékérmét a Jean Masson Davidson díjat. 2004-ben Budapest díszpolgára lett.
Az elismerések, a kitüntetések tömege nem tette elbizakodottá. Elképesztő munkabírása segítette abban, hogy járja a saját útját, keressen új témákat, új technikákat, új anyagokat, hogy művészi elképzeléseit maradéktalanul meg tudja valósítani.
1965-ben készítettem első televíziós tudósításomat Varga Imre Prometheusz c. alkotásáról, amellyel képzőművészeti életünket oly módon rázta fel, döbbentette meg, varázsolta el – kit, hogyan – amihez hasonlót addig nem tapasztalt a közönség.
Harangozó Márta művészet-történész a mesterről írt kiváló könyvében, többek között, így méltatja a szobrot: Ez a Prometheusz összeégettsége ellenére sem nyomorúságos: nem földre szorított vesztes, hanem a kiteljesedett ember, a megvalósított tett szimbóluma. Nem bukott, hanem győztes lázadó… a Prometheusz figura hivalkodóan erejét meghaladó méretű lángokat emel a feje fölé,  fontosabbnak mutatva a tüzet, mint a tettet, vagyis azt, hogy az isteni parancs ellenére megszerzi és átadja a tudását a halandó embernek.
Engem elvarázsolt a szobor monumentalitásában is emberi és ragyogó figurája, úgy, hogy azóta is tisztelettel figyelem a mester munkásságát. Megadatott, hogy többször készíthettem vele interjút, és minden alkalommal sokféle tudással gazdagodva, több ismerettel jöttem el tőle.
Ahogyan telnek az évek, úgy hozza az élet, hogy sorra veszítjük el barátainkat, ismerőseinket, kollégáinkat, rokonainkat, s járunk egyre többet temetőbe. Van egy hely Budapesten, ahol a búcsúzás szertartásait, a veszteségeinket talán könnyebben tudjuk elviselni. Ez a hely Budapesten, a kelenföldi plébániatemplom és temetkezőhely kertje, ahol az ott látható Varga szobrokkal valóságos modern múzeumban érezhetjük magunkat. Ezek az alkotások, talán segítenek visszatérnünk a fájdalomból a való életbe.  A mindannyiunk számára ismert Szent Gellért püspök halála Varga Imre megfogalmazásában nem a kínhalál, hanem a belenyugvás a megváltoztathatatlanba. Gellért alakját átöleli és fölé magasodik az angyal, lábai alatt nagy üvegkövek formájában a Duna, a lét vize folyik csendesen. Az alkotást megtekintve talán felismeri mindenki, hogy a vég mindannyiunk számára elérkezik, és ebbe bele kell nyugodnunk.
A kertben öt Árpád-házi szent fogadja a belépőket. Olyan történelmi alakokat formált meg Varga Imre, akikről semmiféle ábrázolás nem maradt fenn, legendájukat ismerjük csupán, de ezeket a legendákat tudta a mester elénk varázsolni.
Szent Istvánt meglett férfiként, kicsit hátraszegett fejjel, kemény uralkodónak mutatja, aki megnyerte a kereszténységért vívott csatáját, és mégis a mindenható felé tekint, remélve, hogy maradandót alkotott.
Szent László arcvonásai a Győrben látható hermát idézik, de portréja misztikusabb hatású.
Szent Imre a világos bronzból öntött, arany ragyogású portré a legendák szentjét mutatja meg nekünk.
Szent Erzsébet portréján a gyönyörű ifjú nő kalapot visel, melyről lágyan omlik le a fátyol. Tudjuk, hogy a 18 évesen már három gyermekes édesanya rövid életét jótékonysággal töltötte. Ezt a szentté vált ifjú nőt sikerült méltóan ábrázolnia Varga Imrének.
Szent Margit apáca ruhájába burkolózik, belső magány sugárzik belőle. A Nyulak szigetének valóban szentként élő Margitja ennél tökéletesebb portrét nem kaphatott volna.
A művész igazi múzeuma Óbudán a Laktanya utcában található. Varga Imre a mai napig minden szombat délelőtt ott várja a látogatókat, s csak akkor megy haza, ha már nincsenek olyanok, akik a kiállított művein kívül, személyére is kíváncsiak.
Nem messze a múzeumtól a Fő-tér szomszédságában találkozhatunk a művész egyik legismertebb kompozíciójával. A Várakozás címet viselő alkotást a nagyközönség az „Esernyős nők” jelzővel illeti, hiszen a négy, bronzból öntött nőalak krómacél lemezből hegesztett esernyőt tart feje fölé.
A Krúdy Gyula által megírt, a múlt század eleji nosztalgikus hangulatot árasztó kompozícióban a hölgyek egy villanyoszlop körül állnak olyan távolságra egymástól, hogy a nézelődők, az ott sétáló mai emberek nyugodtan beléphetnek közéjük, így megvizsgálhatják karakterisztikus arcukat, enyhe szomorúságot sugárzó egyéniségüket.
Számos barátot, vendéget, külföldi kollégát vittem el ide, nem volt senki, akit ne babonázott volna meg ez a csodálatos, bronzba öntött életkép. Innen már nem is kérdéses, hogy a Laktanya utcában lévő Varga múzeumot meg ne tekintse a Várakozók hölgyeivel megismerkedett képzőművész kedvelő, vagy csupán érdeklődő, kíváncsi városnéző.
Nem csak a fővárosban, hanem országszerte is találkozhatunk a mester műveivel. Nehéz kiemelni közülük néhányat.
Talán különös figyelmet érdemelhet a Liszt Ferencről készített alkotása, amelyet Pécsett a püspöki palota homlokzatán helyeztek el. A krómacélból hegesztett, rézből megformált egész alakos figura úgy áll ott, mintha a korlát, amire támaszkodik, valóban az épület erkélye lenne. Bal kézzel fogja, jobb karjával rákönyököl, krómacél palástja borítja alakját, arca már az idősödő, megfáradt Liszté, aki figyeli az évszakoktól függően újra éledő fák rügyeit, vagy a sárgán hulló faleveleket.
Varga Imrét nem csupán a „hírhedett zenésze a világnak” életműve foglalkoztatta. A másik magyar zseniális komponista, Bartók Béla figurája is művészi alkotásai sorát szaporította. A zsebre tett kezű, nagykabátos, kalapos, életnagyságúnál valamivel nagyobb Bartók szobor több példányát is láthatjuk, egyiket a budapesti Csalán utcai Bartók Emlékház kertjében, egyet Makón, egyet Párizsban és egyet Siófokon. Ez a művész még az alkotások delelőjén van, még nem érintette meg a század közepének számos borzalma, még az emigráció előtte áll. A másik Bartók szobor Brüsszelben látható. Hajadonfőtt, szorosan begombolt kabátban, fázósan összehúzódva áll. És most ismét Harangozó Mártát idéznem: „Hiába áll Európa fővárosának Európáról elnevezett terén, hiába fogadta be a világ, így, elhagyatva, magában roskadtan, dúlt és megfáradt arccal igazán a miénk, mert ez a Bartók már a tengeren túlra menekült nagy magyar, akit itthonról a körülmények, a hazai, összetéveszthetetlenül magyar viszonyok elüldöztek…  Akik ismerik a világban a zenéjét, és találkoznak vele Brüsszelben, talán nem is értik, hogy egy ilyen egyetemes muzsikus zseni fázósan hova botorkál, hiszen megérkezett a halhatatlanságba. Csak éppen azt nem tudják, hogy ez a halhatatlanság – miként Varga emberi nagyságot kifejező szobra érzékelteti – magyar halhatatlanság.”
Siófok neves muzsikus szülötte, a magyar klasszikus operett kiváló komponistája, Kálmán Imre is megihlette a szobrászművészt. A krómacélból és bronzból készült 200 cm-es ülő alak az idősödő, a világhírnevet elért, elegánsan öltözött Kálmán Imrét mutatja meg. Olyan, mintha Siófok város parkjában a számára készített hófehér zenepavilonban a látogatókat várná. Mellette hajlított lábú kis asztalka és krómacélból készült hatalmas burájú állólámpa. A rózsaszín operett világot műveiben bemutató komponista itt már a beérkezett nagypolgár, aki pontosan tudja saját értékét.
Nem hagyhatjuk ki a római Szent Péter Bazilika altemplomában látható és hazánk kultúráját képviselő István királyt és Máriát a Magyarok Nagyasszonyát.  A három részből komponált alkotás nem csupán a két főalakot mutatja be, hanem a honfoglalás kori tarsolylemezek mintázatáról ihletett életfát, és a hatféle csodaszarvas figuráját is csodálhatjuk az aranyragyogású domborművön.
1990-ben készült a Mártír emlékmű, amelyet a budapesti Dohány utcai zsinagóga kertjében állítottak fel. Elgondolkodtató a hatalmas szomorúfűz vastag bronz fatörzseiből szétágazó vesszők sokasága és az ezeken lévő számtalan krómacél levél rezgése. Minden levél egy-egy áldozat nevét viseli. Ahogy telnek az évek, a világ minden részéből hazaérkező magyar áldozatok leszármazottai intézkedhetnek, hogy egykori szeretteik neve, születési időpontja és szörnyű haláluk éve rákerüljön egy-egy levélre. A fájdalmasan megrendítő emlékmű minden évben gyászszertartás színhelye is.
Siófok város újabb művet rendelt az idős mestertől. Amikor megkérdeztem tőle, mi ez az alkotás, amit a nyár folyamán (2012. június 22-én délután) avattak fel, így válaszolt:
- Ez Széchenyi emlékmű. Siófok főterére kerül, ahol alatta mélygarázst építettek. Tulajdonképpen annyiban Széchenyi emlékmű, hogy a balatoni gőz- hajózás megindulása volt a témám. Ezért egy hajóra utaló elemekből létrehoztam olyasmit, amit valamikor bizonyára csináltak a hajók építésénél. Annak idején Széchenyi mindennap oda lovagolt az építkezések folyamatát ellenőrizendő. Ezzel igen nagy népszerűségre tett szert. Amikor a hajótest elérte a legmagasabb szintet, és az építők felállították az árbocot, akkor, ahogyan ez mindenütt szokásban volt, bokréta-ünnepet csináltak. Széchenyi erre az ünnepre egy jó nagy hordó bort vitetett, s ezzel csak növelte népszerűségét. Bár ő maga nem értett tulajdonképpen semmihez, de figyelte és megismerte a világot, és tudta, hogy ez a hajó így még kevés. Ezért megrendelt egy gőzgépet Angliából Watts-tól, s ezt az egy lóerős gépet építették be ebbe a fa hajóba, amit Óbudán állítottak össze. Ez a története az én Széchenyi emlékművemnek.
 - Hogy van energiája, fizikummal hogy bírja? Szerintem örökké dolgozik.
 - Sajnos nem, ez igaznak látszik, de nem. Mostanában sokkal kevesebbet.
 - Hogy telik egy napja?
 - Öt órakor kelek.
 - Hajnalban?                          
 - Nem hajnal az már, világosodik.
 - Zavarják a madarak a kertben?
 - A madarak nem, inkább a mókusok szoktak zavarni néha, mert az ablakom                     
   párkányán törik meg a diót, meg a mogyorót. Hála Istennek nem szedem
  össze, mert ez az ő táplálékuk. Egyébként az öt órás felkelés lehetővé teszi a 
   reggeli teendőket. Általában nyolc körül meghallgatom a híreket, elolvasom
   az újságot. Kilenc óra tájt leballagok a házamnál lévő műtermembe. Ott 
   szoktam vázlatokat csinálni és a befejezéseket ugyancsak ott.
- Most min dolgozik?
- Pillanatnyilag egy Vörösmarty portrét csináltam, de még egyelőre csak gipsz lesz. Annak a hölgynek szánom, aki kérte, ő aztán oda teszi, ahova akarja. A hölgyet, ”meglepő módon” Vörösmarty Magdának hívják, ő a leszármazott.
Nem akartam tovább fárasztani a mestert, megköszöntem az interjút, mire a világhírű művész, a mai világban szokatlanul, de a rá mégis annyira jellemző módon azt válaszolta: „Én köszönöm az érdeklődést.”

László Zsuzsa

Zsidó Nyári Fesztivál 2012 augusztus 26-szeptember 3.


SI

A 15. Zsidó Nyári Fesztivál mára Magyarország egyik legjelentősebb, leglátogatottabb, legnagyobb érdeklődést kiváltó kulturális-művészeti rendezvényévé nőtte ki magát.
Az érdeklődők megismerhetik egy több ezer éves kultúra szokásait, ünnepeit illetve azokat a művészeket, előadókat akiknek köszönhetően számos különleges élménnyel gazdagodnak.
2012 augusztus 26 – szeptember 3.


Előadások:

további információ:
http://zsidonyarifesztival.hu/
 

2012. június 20., szerda

Rózsavölgyi Szalon programok 2012 szeptember, októberben

SI

Műsornaptár

A teljes programajánlat forrása: www.rozsavolgyi.hu

Időpont
Cím
Műfaj2012.09.19
Szerda
19:30
Zene
2012.09.21
Péntek
19:30
Pereg a film ... zene - Bemutató
Hegyi Barbara, Kolovratnik Krisztián, Szilassy Nelly
Színház
2012.09.22
Szombat
19:30
Staféta Grecsó Krisztiánnal
Vendég: Miklósa Erika
Talk Show
2012.09.24
Hétfő
19:30
Anna Gavalda: Szerettem őt
Györgyi Anna és Szilágyi Tibor
Színház
2012.09.25
Kedd
19:30
Pár-Beszéd – zenével és irodalommal
Másik János és Spiró György
Irodalom
2012.09.26
Szerda
19:30
Rózsavölgyi Classic
Az Operaház művészei kamaramuzsikálnak
Zene
2012.09.27
Csütörtök
19:30
Anna Gavalda: Szerettem őt
Györgyi Anna és Szilágyi Tibor
Színház
2012.10.02
Kedd
19:30
Zene
2012.10.03
Szerda
19:30
Pár-Beszéd – zenével és irodalommal
Selmeczi György és Szőcs Géza
Irodalom
2012.10.04
Csütörtök
19:30
Széllel szembe - poénok és poémák
Jordán Tamás stand-up estje
Talk Show
2012.10.06
Szombat
19:30
Polcz Alaine: Asszony a fronton
BEMUTATÓ - Monodráma zenével Béres Ilona előadásában
Színház
2012.10.08
Hétfő
19:30
MÉGIS SZÉP
Udvaros Dorottya estje
Színház
2012.10.09
Kedd
19:30
Anna Gavalda: Szerettem őt
Györgyi Anna és Szilágyi Tibor
Színház
2012.10.12
Péntek
19:30
Polcz Alaine: Asszony a fronton
Monodráma zenével Béres Ilona előadásában
Színház
2012.10.13
Szombat
19:30
Anna Gavalda: Szerettem őt
Parti Nagy Lajos
Színház
2012.10.16
Kedd
19:30
Rózsavölgyi Classic
A Budapesti Fesztiválzenekar kamaraegyüttesének koncertje
Zene
2012.10.17
Szerda
19:30
Zene
2012.10.18
Csütörtök
19:30
Talk Show
2012.10.19
Péntek
19:30
Polcz Alaine: Asszony a fronton
Monodráma zenével Béres Ilona előadásában
Színház
2012.10.20
Szombat
19:30
Anna Gavalda: Szerettem őt
Györgyi Anna és Szilágyi Tibor
Színház
2012.10.25
Csütörtök
19:30
Széllel szembe - poénok és poémák
Jordán Tamás stand-up estje
Színház
2012.10.26
Péntek
19:30
Pereg a film ... zene
Hegyi Barbara, Kolovratnik Krisztián, Szilassy Nelly
Színház
2012.10.29
Hétfő
19:30
Talk Show
2012.10.30
Kedd
19:30
MÉGIS SZÉP
Udvaros Dorottya estje
Színház
2012.10.31
Szerda
19:30
Pár-Beszéd – zenével és irodalommal
L. Simon László, Rátóti Zoltán, Fülei Balázs
Irodalom
2012.11.06
Kedd
19:30
Színház
2012.11.17
Szombat
19:30
Lévai Katalin: Párnakönyv – ŐSBEMUTATÓ
Gáspár Kata, Kedvek Richárd, Lévai Katalin
Színház

2012. június 19., kedd

Pekingi vendégjáték az Operaházban

SI

A világ egyik modern kori csodájának tartott Pekingi Nemzeti Nagyszínház különleges produkciója, a Vörös Szikla című opera érkezik a Magyar Állami Operaházba.

Az igazi szenzációnak ígérkező, tradicionális kínai opera, a Vörös Szikla zenéjét az egyik legismertebb kínai komponista, Zhu Shaoyu dolgozta át, ötvözve a hagyományos kínai opera, az ősi távol-keleti népzene és a nyugati muzsika motívumait. A Vörös Szikla alapjául szolgáló történet a kínai irodalom négy legismertebb regénye közül az egyiknek, A három királyság történetének darabja. A 14. században játszódik, a Han Dinasztia idején, amikor három királyság harcolt a Jangce folyó körüli területekért. A Budapestre érkező opera ennek a harcnak egyik leghíresebb momentumát, a Vörös Sziklánál lezajlott csatát mutatja be a közönségnek, ismert kínai énekművészek tolmácsolásában. A darab rendezője, Zhang Jigang - aki egyebek mellett a 2008-as Pekingi Olimpiai Játékok nyitó- és záróceremóniájának rendezője is volt – neves kínai jelmez-, díszlet- és látványtervezők csapatával együtt építette fel az opera páratlanul színes látványvilágát. Érdekesség, hogy míg a tradicionális kínai színház a letisztultságáról és puritán díszleteiről híres, addig a Vörös Szikla tudatosan alkalmazza a gazdagon díszített jelmezeket, a színes, nagyszabású díszletelemeket, valamint a 21. századi vizuális effektusokat. Az eredmény egy lenyűgöző, a nyugati ízlés számára valódi kuriózumnak számító színpadi élmény, amely 2009-ben óriási sikert aratott a New York-i Times Square-en is. A produkció 2 estén át, 2012. július 4-én és 5-én lesz látható a Magyar Állami Operaházban.

http://www.opera.hu/hu/news/Pekingi_vendegjatek_az_Operahazban

2012. június 14., csütörtök

KOVÁCS JÁNOS vezényli a 160. évadba lépő BUDAPESTI FILHARMÓNIAI TÁRSASÁG zenekarát, Verdi Requiemjét adják elő októberben.

SI

  160. évadjába lép a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara bemutatta a következő évad programját.
2012. szeptember 24. (hétfő 19:30h, Operaház) Kodály bérlet 1. koncert
Beethoven: V. (Esz-dúr) zongoraverseny, op. 73
Csajkovszkij: VI. szimfónia („Pathétique”), op. 74
Vezényel: Leif Segerstam

Közreműködik: Várjon Dénes
2012. október 7. (16:00h, Operaház, Székely Bertalan-terem)
Offenbach
Réminiscences à "Robert le diable" de Giacomo Meyerbeer
Olympia áriája a Hoffmann meséi c. operából
Adagio és Rondo az op. 53 no. 1-es duóból
Le sylphe

Offenbach – Friedrich von Flotow
La prière du soir
La retraite
Au bord de la mer

Offenbach

Hoffmann meséi: Bevezetés és barcarola a III. felvonásból
Előadók: Kántor Balázs, Kádi Erika, Rönkös Ildikó, Sabján Anikó, Dóczi Péter,
Karasszon Dénes (cselló), Boldoghy Kummert Péter (nagybőgő),
Kolonits Klára
(ének), Dinnyés Dániel (zongora)

2012. október 29. (hétfő 19:30h, Operaház) Kodály bérlet 2. koncert
Verdi: Requiem
Vezényel: Kovács János

Közreműködik: Sümegi Eszter - szoprán, Gál Erika - alt, Gaston Rivero - tenor, Palerdi András - basszus
és a Magyar Állami Operaház Énekkara (karigazgató: Szabó Sipos Máté)

2012. november 4. (16:00h, Operaház, Székely Bertalan-terem)
Lajtha: Quatre Hommages, op. 42
Francaix: Kvartett fafúvósokra
Lajtha: Trió fuvolára, hárfára és zongorára, op. 22
Debussy: Szonáta fuvolára, brácsára és hárfára
Poulenc: Dalok
Előadók: Ácsné Gjorgjevic Dóra, Menyhárt Zsuzsanna (fuvola), Szélpál Krisztina (oboa),
Mersei Zsolt (klarinét), Tüske Aladár (fagott), Rönkös Ildikó (cselló), Botos Veronika (brácsa),
Szilvásy Júlia (hárfa), Meláth Andrea (ének), Bartinai Gábor (zongora)

2012. november 5. (hétfő 19:30h, Operaház) Dohnányi bérlet 1. koncert
Glazunov: Raymonda – szvit, op. 57a
Glazunov: a-moll hegedűverseny, op. 82
Rimszkij-Korszakov: Seherezádé, op. 35
Vezényel: Jurij Szimonov
Közreműködik: Alexander Rozsgyesztvenszkij

2012. november 19. (hétfő 19:30h, Operaház) Kodály bérlet 3. koncert
Lajtha László: Hortobágy – szimfonikus költemény, op.21b
Schumann: a-moll gordonkaverseny, op. 129
Mahler: Szimfonikus költemény két részben (az I. szimfónia eredeti, Budapesten bemutatott változata)
Közreműködik: Enrico Dindo

2012. december 2. (16:00h, Operaház, Székely Bertalan-terem)
Goldmark: B-dúr trió, op. 4
Sosztakovics: Hét dal Alexandr Blok verseire
Előadók: Danyílova Galina (hegedű), Bartos Csaba (cselló),
Ivanyickaja Irina (zongora), Bátori Éva (ének)

2012. december 17. (hétfő 19:30h, Operaház) Dohnányi bérlet 2. koncert
Karácsonyi hangverseny
George Gershwin: Of thee I sing – nyitány (1931), Kék rapszódia (1924)
Richard Rodgers: Slaughter on Tenth Avenue az „On Your Toes" című musicalból.
(Hans Spialek hangszerelése)
Britten: Karácsony ünnepe – Welcome; Yule; There is no rose; This little babe
Berlioz:Krisztus gyermekkora – Búcsúzó pásztorok
Rutter: Három karácsonyi ének – Pásztorok; A szamár; A betlehemi csillag
Csajkovszkij – Duke Ellington: Diótörő - szvit
Zongorán közreműködik és vezényel: Wayne Marshall
Közreműködik: A Magyar Állami Operaház Éenkkara ( karigazgató: Szabó Sipos Máté)
A Magyar Állami Operaház Gyermekkara (karigazgató: Gupcsó Gyöngyvér)

2013. január 6. (16:00h, Operaház, Székely Bertalan-terem)
Válogatás Haydn, Danzi, Barber, Farkas, Ránki és Hidas fúvósötöseiből
Berg: Hét korai dal
Előadók: Penta Fúvósötös - Rácz János (fuvola), Szélpál Krisztina (oboa), Várnai Beáta (klarinét), Hartenstein István (fagott), Tóth Gábor (kürt), N.N. (ének), Harazdy Miklós (zongora) 

2013. január 21. (hétfő 19:30h, Operaház) Dohnányi bérlet 3. koncert
Nebojsa Zivkovic: Mesék a föld középpontjából, op. 55
Nebojsa Zivkovic: Lamento e danza barbara, op. 22

Dvořák: IX. (e-moll) szimfónia („Az Újvilágból”), op. 96
Vezényel: Pablo Boggiano
Közreműködik: Nebojsa Zivkovic

2013. február 3. (16:00h, Operaház, Székely Bertalan-terem)
Schubert: Auf dem Strom
Britten: Canticle III. Still Falls the Rain
Brahms: Kürt trió, op. 40

Előadók: Lakatos Péter (kürt), Fahidi Patrícia (hegedű),
Megyesi Zoltán (ének), Fülei Balázs (zongora) 


2013. március 3. (16:00h, Operaház, Székely Bertalan-terem)
Respighi: Il tramonto
Chausson: Chanson perpétuelle
Berlioz: La captive
Dohnányi: c-moll zongoraötös, op. 1

Előadók: Ecseki Anikó, Hargitai Dóra (hegedű), Botos Veronika (brácsa), Scholz Anna (cselló),
Gál Erika (ének), Lajkó István (zongora) 


2013. április 1. (16:00h, Operaház, Székely Bertalan-terem)
Franck: Le sylphe
Saint-Saëns: Une flûte invisible
Poulenc: Szonáta fuvolára és zongorára
Debussy: Szonáta csellóra és zongorára
Ravel: Madagaszkári dalok

Előadók: Schöck Atala (ének), Ácsné Gjorgjevic Dóra (fuvola), Miskolczi Anita (cselló), Zsoldos Bálint zongora 

2013. április 3. (szerda 19:30h, Szent István Bazilika)
Kodály bérlet 4. és Dohnányi bérlet 4. koncert
J. S. Bach: Máté-passió
Közreműködik: Baráth Emőke, Vörös Szilvia, Szappanos Tibor, Kovács István, Horváth Ádám (ének),
és a Magyar Rádió Énekkara (karigazgató: Somos Csaba)


2013. április 22. (hétfő 19:30h, Operaház) Dohnányi bérlet 5. koncert
Csajkovszkij: b-moll zongoraverseny, op. 23
Sosztakovics: V. (d-moll) szimfónia, op. 47
Közreműködik: Jevgenyij Sudbin 

2013. április 28. (16:00h, Operaház, Székely Bertalan-terem)
Brahms: G-dúr vonósszextett, op. 36
Brahms: Brácsadalok, op. 91

Előadók: Soltész Ágnes, Ecseki Anikó (hegedű), Botos Veronika, Babácsi Csaba (brácsa),
Balog Endre, Magyar Gábor (cselló), Komlósi Ildikó (ének), Dallos Erika (zongora) 


2013. május 27. (hétfő 19:30h, Operaház) Kodály bérlet 5. koncert
Wagner: Tannhäuser – nyitány
Wagner: Siegfried-idill
Brahms: IV. (e-moll) szimfónia, op. 98

Vezényel: Peter Schneide


2012. június 8., péntek

Németalföldi rajzok a 16. századból kiállítás a Szépművészeti Múzeumban

SI

PIETER BRUEGEL KORA

Németalföldi rajzok a 16. századból 2012. június 15 – 2012. szeptember 16.
Németalföldön a 16. században zajló viharos történelmi események idején óriási változások következtek be a szellemi életben, a művészetben. Ebben az évszázadban ment végbe a mélyebb szakadás a középkori és az újabb kori kultúra között. Az új, emberközpontú értékrend kialakításában az itáliai humanizmus és reneszánsz hatása jelentős szerepet játszott.

A Múzeum történetében a 16. századi németalföldi rajzok önálló tárlaton még egyszer sem szerepeltek, csupán két vagy több század keretében került bemutatásra kisebb részük 1932-ben és 1967-ben. Ugyanakkor Európában sem volt olyan tárlat az elmúlt évtizedekben, amely összefoglaló képet adott volna a németalföldi rajzművészet nagy átalakulásáról az 1500 és 1600 közötti időszakban. A budapesti rajzgyűjtemény – más kollekciókhoz hasonlóan – egyedül természetesen nem rendelkezik olyan bőséges anyaggal, hogy képes lenne bemutatni minden, jelentősebb németalföldi mester rajzművészetét. A teljesség kedvéért néhány fontosnak tartott lapot Jan Gossaerttól, Pieter Bruegeltől, Roelandt Saverytől, Bartholomeus Sprangertől, Lodewijk Toeputtól és Frederick Sustristól a bécsi Albertinából kérünk kölcsön.

Gyűjteményük viszont híres néhány olyan specialistáról, amely nagyban növeli értékét. Itt elsősorban a gazdag és változatos tájábrázolásokat kell kiemelnünk, ugyanis egész sorozatokkal büszkélkedhetünk Pieter Stevenstől, Paulus van Vianentől, Frederick van Valckenborchtól, a „Budapesti vázlatkönyv mesterétől”, és Anton Miroutól. Kiemelkedő kvalitású tájrajzaink vannak Hans Boltól, Jacques Saverytől, Jan Bruegeltől, Abraham Bloemarttól is. Főként különlegességeket őrző tájrajz gyűjteményünknek volt köszönhető a Louvre meghívása 16. századi rajzaink párizsi kiállítására 2008-ban. A párizsi kiállításon csupán 80 rajzunk szerepelt.

A jelenlegi kiállításon mintegy 40 lappal több látható és a szövegmagyarázat, valamint az egyes rajzokhoz kapcsolódó inspiratív előképek közlése meggyőzően szemléltetik az átalakulás folyamatát. Jelen tárlatunkon szerepelnek olyan ritkaságszámba menő figurális lapok, amelyek mesterétől csak kevés rajz ismeretes a világon. Ilyen specialitás pl. Michiel Coxcie „Trionfi” (diadalmenet) sorozata, Cornelis Engebrechtsz egy vázlatkönyvől származó tanulmánylapja, Frans Floris korai, allegorikus, illetve mitológiai rajzai, vagy Egidius Sadeler vörös kréta tanulmánya a római Palatinus dombról.
A rajzok tematikai és technikai változatosságát is érzékeltetik a legjelentősebb mesterektől származó kiemelkedő figurális alkotások: Bernaert van Orley, Maarten van Heemskerck, Denys Calvaert, Pieter Candid, Frederick Sustris, Karel van Mander, Hendrick Goltzius és Jacques de Gheyn rajzai

A kiállítás kurátora: Gerszi Teréz


Következő kiállítás: KÍNAI KORTÁRS MŰVÉSZET

Múzeumok éjszakája az Iparművészeti Múzeumban

SI

Great & Little Britain

2012. június 16 - 17.

Great & Little Britain

Múzeumok Éjszakája az Iparművészeti Múzeumban, június 16. 18.00 – 02.00


Kiállítások:
Művészet mindenkinek – A Victoria&Albert Museum, a világ első iparművészeti múzeuma
Art deco és modernizmus – Lakásművészet Magyarországon, 1920-1940
A 2011. évi Kozma Lajos és Moholy-Nagy László ösztöndíjasok beszámoló kiállítása
Állandó kiállítás: Gyűjtők és kincsek
Az éjszakát Anglia, London és a londoni olimpia jegyében szerveztük meg.
Elővételes jegyvásárlóink között értékes angol ajándékokat sorsolunk ki!


18.00:  Megnyitó
A bejáratnál minden egész órában sportos őrségváltás az olimpia jegyében!
Kristálypalota
18.00-02.00 Érezd magad Camden Townban! – British Market
Angol finomságok, ajándéktárgyak, könyvek, illatszerek, butikok.
18.00-00.00 Büfé London: Éjszakai piknik a Kristálypalotában!
Little Britain
18.00-02.00  Minigolf és fitness
20.00-21.20  Eddzünk sztárokkal!
21.30-tól 02.00 Híradók, dokumentumfilmek és Az ifjú Viktória királynő
Great Britain
18.00-02.00 Garden pub (fish & chips és cider)
18.30-19.30 Beatles-dalok – HOPPart koncert
19.30-20.00 Tűzzsonglőrök


20.00-21.00 Ricky Gervais-show 2. évadja – az HBO sorozata (angol nyelven, magyar felirattal)
21.00-22.00 Stoned –100% Rolling Stones koncert
22.00-24.00 Ricky Gervais-show 2. évadja – az HBO sorozata (angol nyelven, magyar felirattal)
24.00-01.30 A Great film: A Vaslady (rendező: Phyllida Lloyd)

Könyvtár
19.00 Nádasdy Ádám Londonról, a Kristálypalotáról, G. B. Show-ról és Oscar Wilde-ról
Big Ben Teaház
18.00-02.00 Nem ötórai tea!
Tölts el néhány nyugodt percet barátaid és Purcell társaságában a múzeum egy csendes zugában!
Waiting Room
18.00-00.00 5 perc angol – Szalai Nórival és csapatával
http://www.imm.hu/hu

2012. június 7., csütörtök

Hargittai István: Ambíció és kíváncsiság, avagy mi hajtja a tudományos felfedezőket

SI

A neves szerző tizenöt, többségében a 20. század második felében született jelentős felfedezés mozgatórugóit elemzi olvasmányos, új könyvében, amely speciális szaktudományos előképzettség nélkül is nagy élvezetet nyújt olvasójának, de amelyet a szaktudományok művelői is haszonnal forgathatnak. A szerző tizenhárom esetben személyes kapcsolatban volt a könyvben szereplő Nobel-díjas vagy hasonló rangú felfedezőkkel. A könyv mindegyik főhőséről elmondható, hogy megvolt benne az ambíció és a kíváncsiság, de emellett mindegyik felfedező rendelkezett még legalább egy, a pályája alakulását döntően befolyásoló tulajdonsággal is. A kettős spirál társfelfedezője, James Watson különösen sikerorientált volt, de a szerkezetkutatás lehetőségeire vonatkozó tájékozatlansága is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy kezdeményezze a DNS szerkezetének meghatározását. A 20. század egyik legnagyobb kémikusa, Linus Pauling döntő felfedezést tett a fehérjék szerkezetére vonatkozóan, és sikerében nagy szerepe volt versenyszellemének. Gertrude Elion családtagjai olyan betegségekben haltak meg, amelyek nem sokkal később gyógyíthatók lettek. Elion egész pályáját a gyógyszerkutatásnak szentelte.
A ma már rutinszerűen végzett mágneses rezonancia képalkotást elsősorban két olyan tudósnak köszönhetjük, akik megkésve indultak a tudományos pályán, de később képesek voltak tudásukat egy addig feltáratlan területen kamatoztatni. Sherwood Rowland szinte akaratlanul ismerte fel annak a veszélyét, hogy bizonyos vegyületek tönkreteszik a földi életet védő ózonréteget. Vonakodva bár, de a környezet megmentésének egyik legeredményesebb szószólója lett. Ezek és a hasonló példák emberközelségbe hozzák a tudományos felfedezéseket és a felfedezőket. Rajtuk keresztül az olvasó szinte szórakoztató módon tájékozódhat olyan felfedezésekről, amelyek modern életünk mindennapjait is befolyásolják.
A könyvet számos illusztráció gazdagítja. A magyar kiadás előszavát az a Georg Klein (Klein György) biológus írta, aki 1957 és 1993 között tagja volt az orvosi Nobel-díj Bizottságnak. Az előszó szerzője a híres tudós és író Carl Djerassi,
a beköszöntőt a Nobel-díjas Harold Kroto, a bevezetést pedig a Nobel-díjas Robert Curl írta. A kötet angol nyelvű eredetijéről nyolc Nobel-díjas és hét további híres tudós nyilatkozott elismerően.
Hargittai István akadémikus, kutatóprofesszor, a közelmúltban nagy közönségsikert aratott Teller című mű szerzője, kémiai tárgyú könyvei mellett az elmúlt évtized olyan elismert műveinek szerzője, mint a magyarul is megjelent Doktor DNS: Őszinte beszélgetések James D. Watsonnal; Az öt világformáló marslakó; Képes szimmetria (Hargittai Magdolnával); Út Stockholmba: Tudósok és Nobel-díjak; Életeink: Egy tudományos kutató találkozása a 20. századdal; Szimmetriák a felfedezésben (Hargittai Magdolnával).
Az Akadémiai Kiadó adta ki a művet. 
forrás: akkrt.hu/1283/tudomany/tudomany_es_technikatortenet/ambicio_es_kivancsisag_avagy_mi_hajtja_a_tudomanyos_felfedezoket


A Budapesti Fesztiválzenekar a fehérvárcsurgói Károlyi kastélyban ad koncertet

SI
Június 10-én "Egy zenés este Károlyiéknál" címmel a Budapesti Fesztiválzenekar a felújított fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyban ad koncertet. A 2011-ben útjára indított új sorozat, az elegáns "Kastélykoncertek" következő estjén, amelyen Baráti Kristóf hegedűművésszel együtt lép fel a zenekar, Josef Mysliveček C-dúr szimfóniája, Mozart D-dúr Divertimentója, Mendelssohn 1. hegedűversenye és Mendelssohn D-dúr vonósszimfóniája csendül fel. A koncertmester Szefcsik Zsolt. A koncertet megelőzően minden kedves koncertlátogatót meghívunk egy vezetéssel egybekötött kastélylátogatásra és egy pohár pezsgőre.

18.00 óra kastélylátogatás, 19.00 óra hangverseny
Jegy : 10 000 huf :
Károlyi kastély, 8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi utca 2.  
www.bfz.hu
www.karolyi.org.hu
On 10 June the Budapest Festival Orchestra will be giving a concert at the beautifully renovated Károlyi Mansion in Fehérvárcsurgó entitled "An Evening of Music at the Károlyi Mansion". This forthcoming event in the new series of elegant "Chateau Concerts" launched in 2011 will see violinist Kristóf Baráti take to the stage with the Orchestra, and will include Josef Mysliveček's Symphony in C major, Mozart's Divertimento in D major, Mendelssohn's Violin Concerto No. 1 and Mendelssohn's String Symphony in D major. The conductor will be Zsolt Szefcsik.
Tickets 10 000 huf  which includes prior to the concert a guided tour of the mansion and a glass of champagne.
6:00 pm, mansion tour, 7:00pm, concert
Károlyi Mansion, 8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi utca 2.

Művészetek találkozása a Múzeumok éjszakáján a Magyar Nemzeti Galériában

SI20.00, 22.00 MOME DIPLOMA 2012 DIVATSHOW
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem végzős textiltervező hallgatóinak diplomamunkáit hagyományosan a Múzeumok Éjszakáján ismerheti meg a szakma és az érdeklődő nagyközönség. A hallgatók egyénileg választott témákat dolgoznak fel, amelyek között megtalálhatóak a fiatal tervezők stílusjegyeit tükröző autonóm kezdeményezések és a funkcionális tervezői feladatok megoldásai is. Idén a 15 kezdő divattervező 70 öltözékkel lép a nyilvánosság elé. Ebben az évben is folytatódik a MAYBELLINE és a MOME közös projektje, a MAYBELLINE - MOME ALUMNI válogatás, amelynek keretében a szervezők az egyetem korábbi hallgatói közül kérnek fel már ismert tervezőket legújabb kollekciójuk bemutatására. A divatshow főtámogatója a MAYBELLINE.

19.00 Szakcsi Lakatos Béla
A Liszt- és Kossuth-díjas zeneszerző, jazz-zongoraművész, Érdemes Művész Szakcsi Lakatos Béla a magyar dzsessz egyik legnagyobb képviselője. Tagja volt a Rákfogó és a Saturnus együtteseknek és a magyar dzsessztörténet egyik legfontosabb zenekarának, a Hungarian Jazz Quartetnek.

21.00 Crescendo szalonkoncert
Dr. Dominkó István zongoraművész és tanítványai, Blatt Dominika, Gálác Ivett, Pejtsik Panna az Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskola és a Crescendo Nyári Akadémia növendékeinek koncertje.Válogatás Schumann, Chopin, Bortkiewicz, Debussy, Schumann, Brahms, Chopin, Ravel és Bartók műveiből.

23.00 Csemer Boglárka & Sebestyén Áron Duo
Francia énekes muzsika, a sanzonoktól napjainkig. Játékuk egyszerre improvizatív és egyedi, 2 zenész páratlan összhangja, melyben mindkét muzsikus egymást erősítve és nem kioltva közvetíti a romantikus, néhol bohókás zenei világot, a jazz műfajának varázsával.

Válogatás Bach, Bloch, Chopin, Csajkovszkij, Godefroid, Haydn, Mozart, Schubert, Spohr, Vivaldi és mások műveiből.

19.00 Katona József Színház - Hullám és gumikötél
Nők Szabó Lőrinc életében - Kiss Eszter felsorolásában. Monodráma versekből.
 
IMPROVIZÁCIÓS TÁNCELŐADÁS
24.00 Medic'all Art Dance Társulat - Összművészeti benyomások
A Medic'all Art Dance társulat a mozgás és zene összhangjával, improvizatív előadásmóddal segít kiszabadulni a napi nyűgök és kötelezettségek világából, szabad utat nyitva az érzések és hangulatok átélésének, harmonizálva ezzel testet és lelket.

TÁRLATVEZETÉSEK
18.00-24.00
Minden órában tárlatvezetés indul az Időszaki és Állandó kiállításokban.
18.30, 19.00, 21.00, 24.00 Ferenczy Károly (1862-1917) gyűjteményes kiállítása
18.30, 21.00 A honfoglalástól az államalapításig
Tárlatvezetés a Hősök, királyok, szentek. A magyar történelem képei és emlékei című kiállításban
19.00 Rippl-Rónai. Művek régi gyűjtők kezéből

RENDHAGYÓ TÁRLATVEZETÉSEK
19.00 A Magyar Narancs tárlatvezetése Wahorn Andrással a Ferenczy Károly kiállításban
21.00 A Nyolcak. Kilenckor - Rockenbauer Zoltán művészettörténész tárlatvezetése a 20. századi gyűjteményben

TEMATIKUS TÁRLATVEZETÉSEK
18.00 Költők, versek, írók találkozása a 19. festészet alkotásain Veszprémi Nóra művészettörténész
18.00 Munkácsy Mihály és a századvég realizmusa Tárlatvezetés a kiállításban
19.00 Jézus találkozása rokonaival. A nagy szent család képtéma megjelenése a szárnyasoltárokon Mikó Árpád művészettörténész
18.30 Találkozások a szabadban és a műteremben - Ferenczy Károly modelljei Plesznivy Edit művészettörténész
19.30 Sorsdöntő bibliai találkozások 18. századi festményeken Boda Zsuzsanna művészettörténész
20.00 "Költő és festő: egy." Kondor Béla képzőművészeti és irodalmi művei Kumin Mónika művészettörténész
21.00 Erósz jegyében. Tárlatvezetés a Ferenczy Károly kiállításban Boros Judit művészettörténész
21.30 Színház és képzőművészet egymásra hatása a 20. századi avantgárd művészetben Tokai Gábor művészettörténész
22.00 Műfajok és technikák találkozása Rippl-Rónai József művészetében Földi Eszter művészettörténész
22.00 Történetírók és történeti képek: mit fest a festő, amikor fest? Tárlatvezetés a Hősök, királyok, szentek kiállításban Bellák Gábor művészettörténész
23.00 Technika a műben. Kísérletek és módszerek hatása a '45 utáni művészetben Petrányi Zsolt művészettörténész
23.00 Munkácsy Mihály és a századvég realizmusa Tárlatvezetés a kiállításban


A Galéria termeiben festményekhez és szobrokhoz kapcsolódóan olyan feladatokat rejtettünk el, amelyeket csak az alkotások megtalálása és azok alapos megvizsgálása után tudsz megoldani. A helyes válaszadók között kiállítási belépőjegyeket sorsolunk ki. Játssz velünk, érdemes! További részletek az információs pultnál.

Kreatív műhely, bábszínház, arcfestés, a pozsonyi pagony programjai, múzeumi rejtvény, mesesarok, gyermekmegőrző
Ezen az estén olyan festményeket, szobrokat figyelünk meg, amelyek állatokat ábrázolnak.
Térképpel a kézben, színes jeleket keresve, különböző állatok nyomait, árnyékait követjük a kiállítóterekben, és egy izgalmas rejtvény kérdéseire keressük a válaszokat.
Milyen állat szeretnél lenni? - Változz át! Arcfestéssel maszk, papírból fejdísz készül
Állatok nyomai, árnyékai - Színes állati nyomokat hagyunk papíron, kacskaringós úton
Családi keresztrejtvény - Keresd az állatokat!
A legkisebbeknek Mesesarok - Állatmesék, történetek
17.00 Agócs Írisz: Kicsi, nagy című új könyvének bemutatója - Meseolvasás és foglalkozás: kicsi és nagy pacaállatokat festünk akvarell pacákból kiindulva.
18.00 A Kolibri színház bábjátéka: Lúdas Matyi
Rendezte: Szívós Károly Bábtervező: Török Ágnes
Játsszák: Szívós Károly, Török Ágnes
19.00 Gévai Csilla fonalállatokat rajzol a gyerekekkel, majd Holdfényszüret című kötetéből és a Pagony állatos könyveiből olvas esti mesét. Lesznek majmok, pókok, elefántok...

Barangolj velünk a világ nagy múzeumaiban a Múzeumok Éjszakáján! Játssz a Google-lal és nyerj! Helyszín: C épület, III. emelet


A BALASSI BÁLINT INTÉZET PROGRAMJAI 18.00-22.00
A világ egyik legnehezebb nyelvét beszéli anyanyelvi szinten? Mit gondol, többet tud, mint egy egy éve magyarul tanuló külföldi diák? Bizonyítsa be játékos vetélkedőinken! Ha sikerül, értékes nyereményekkel jutalmazzuk! Emellett azt is megtudhatja, hol tanul magyarul a legtöbb külföldi. Helyszín: C épület, III. emelet


FERENCZY KISFILM