2011. május 26., csütörtök

Turris Babel - kulturális mecenatúra

SI2011. május 26-án adták át az Izraeli Kulturális Intézet Turris Babel termét, mely egy új kapcsolat kezdete a fordítóiroda és a magyarországi kulturális intézetek életében. A tanterem kézzel fogható bizonyítéka annak, hogy az Intézet egy új baráttal és stratégiai partnerrel lett gazdagabb. A Turris Babel ügyvezetői Breuer Ádám és Gárdos Péter azt szeretnék, ha a fordítóiroda bevonásával még szélesebb körben válhatna ismertté és elérhetővé az izraeli kultúra, még több nyelven válnának hozzáférhetővé az Intézmény rendezvényei, kiadványai, kiállítások és fesztiválok anyagai.

A kulturális intézmények küldetése és munkája is jelentősen különbözik a követségek munkájától; míg az utóbbi elsősorban politikai, gazdasági és diplomáciai feladatokat lát el, addig a kulturális intézetek feladata, hogy az irodalom, a zene és a művészetek segítségével közelítse egymáshoz az intézet anyaországának és működésének helyt adó országnak polgárait. Talán nem túlzás azt állítani, hogy ezen a téren az alig fél éves Izraeli Kulturális Intézet számos fontos eredményt tudhat már maga mögött: sikeres kiállításokat, filmfesztiválokat, tanári továbbképzéseket, nyelvoktatásokat és olyan programokat szervezett, amelyek minden esetben ugyanazt a célt szolgálták: a sokszínű Izrael bemutatását és megismertetését a hazai közönséggel. Ezt a munkát fogja a jövőben a Turris Babel Kft. fordítói munkájával segíteni azzal, hogy tolmácsai és fordítói rendelkezésre bocsátásával segít leküzdeni az esetleges nyelvi akadályokat.

A kulturális intézményekkel való kapcsolat és rendezvények terén a Turris Babel Kft. már széles körben bizonyította elhivatottságát: a Műcsarnoktól a Holokauszt Múzeumig, a Kamaraszínházaktól a Zsidó Nyári Fesztiválig, a Ramszesz kiállítástól a Gozsdu Udvarig számos szereplővel dolgozott már. A fordítóiroda számára fontos a társadalmi szerepvállalás, az, hogy „vissza is adjon” annak a közösségnek, amelynek részese, amelynek jóvoltából egyre nagyobb és egyre sikeresebb. A cég vezetőinek véleménye egyöntetű ezen a téren: fontosnak érzik, hogy munkájukkal segítsék a kulturális intézeteket.

Az első Turris Babel termet a hosszú együttműködés szimbólumának szánják, terveik szerint termük előbb-utóbb Magyarország minden egyes kulturális intézetében megtalálható lesz.

Turris Babel – kulturális mecenatúra

Fordítóirodánk célja mindig is az volt, hogy szakszerű szolgáltatásai révén mind az üzleti világot, mind a magánszférát segítse a többnyelvűségben. Egyrészről a nemzetközi kapcsolatok az egész világot behálózzák, így az idegen nyelven történő kommunikáció a sikeres vállalkozás alapfeltételévé vált. Másrészről pedig azok a magánszemélyek, akik napjaink olvasztótégelyében szeretnének érvényesülni, meg kell, hogy értessék magukat. Mi a Turris Babelnél pontosan ebben állunk ügyfeleink rendelkezésére, így járulunk hozzá személyes és üzleti sikereikhez.

2011-ben fogalmazódott meg bennünk, hogy megkíséreljük egy harmadik szféra igényeinek kielégítését.

A 19. századig a kultúra felkarolását, támogatását és patronálását mindig a felső tízezer végezte. Ez azt az érzetet keltette bennük, hogy hozzájárulnak embertársaik mindennapi életéhez, és így próbálták talán részben levezekelni feltételezett bűneiket, tisztára mosni lelkiismeretüket. Mára ez a feladatkör eltolódni látszik.

A 20. században az egyre növekvő piacon a vállalkozások világszerte elsősorban azért versengtek, hogy minél nagyobb ügyfélkört szerezzenek. Minőséggel, árral, egy jobb élet ígéretével próbálták meggyőzni vásárlóikat, hogy őket válasszák. A század vége felé jelent meg a vállalati felelősségvállalás, azaz a CSR (Corporate Social Responsibility) fogalma, amelynek keretein belül a cégek, cserébe vevőik hűségéért, próbáltak visszaadni valamit a közösségnek. A természetvédelemtől a városfejlesztésig, gyógymódok kutatásától a katasztrófa-elhárításig, a gazdasági óriásokra egyre nagyobb nyomás nehezedett, hogy tegyenek valamit a társadalomért. Ide tartozik a kulturális mecenatúra is, a 21. század újbóli felfedezése. Ezt a szerepet is vállalatok vették át, hiszen hol van ma már Széchenyi, hogy csak úgy Akadémiát alapítson.

A fordítóirodák a szolgáltató szektor szereplői. A Turris Babelnél mi is információval kereskedünk, munkánk célja az egyre nagyobb jelentőséggel bíró, határokat átszelő kommunikáció elősegítése. Pontosan ez az a kommunikáció, ami az alacsony anyagi támogatások miatt a kultúra terjesztéséből hiányzik. Nagyszerű dolog, hogy mára nem csak nagykövetségek képviselnek egy-egy országot a világ más pontjain. A kulturális intézetek pont azt a tevékenységet végzik, ami a politikai-gazdasági képviseletek munkájába már nem fér bele, azaz hogy a különböző népeket, magukat az embereket ismertessék meg egymással.

A gazdasági együttműködés alapja, hogy megértsük egymást, szokásainkat, kultúránkat és nyelvünket. A kulturális intézetek pontosan ezt a nagyra becsült feladatkört látják el, ebben viszont minden segítségre szükségük van. A korlátozott anyagi források komoly határokat szabnak a programtervezők kreativitásának. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a mai világban – és főleg Európában – az egy-egy országban élő külföldiek száma egyre csak nő, és ők azok, akik a nemzetek eme laza hálóját egyre szorosabbá szövik. Pont őket hagynánk ki a kultúrából? Hiszen ők viszik majd haza a vendéglátó ország hírét, ők a modern kor valódi nagykövetei.

A Turris Babel Kft. pontosan ebben segít. Színházakkal, kiállításokkal és rendezvényszervezőkkel való együttműködésünk felkészített minket arra a valódi kihívásra, amit egy-egy kulturális gyöngyszem idegen nyelven történő átadása jelent. Tevékenységünkkel a kulturális intézetek munkásságát tesszük szélesebb körben elérhetővé. Fordítóink és tolmácsaink döntik majd le azokat a falakat, amelyeket oly mélyen szeretett anyanyelveink állítottak fel. Mi megmutatjuk és bebizonyítjuk, hogy nem szükséges ezen gyökerek feladása azért, hogy másokkal azokat megismertethessük. Önök csak rendezzenek, énekeljenek és szavaljanak, ahogy jólesik. Majd mi lefordítjuk.

A Turris Babel fordítóiroda kulturális mecenatúrája az Izraeli Kulturális Intézettel veszi kezdetét, a mai napon. Reményeink szerint ez csak az első állomás, csak az első rólunk elnevezett osztályterem a sok közül. Önöket arra kérjük, vigyék tovább munkánk hírét, segítsenek Önök is, hogy mi is segíthessünk.

Köszönettel:

Breuer Ádám és Gárdos Péter

Turris Babel Kft.
H-1054 Budapest, Tüköry u. 3.
http://www.turrisbabel.com