2010. február 4., csütörtök

Buchenwald elfeledett asszonyai kiállítás a Zsidó Múzeumban

SI
Kiállítás a Magyar Zsidó Múzeumban
Időpont: 2010. január 18. hétfő, 12:00
Helyszín: Budapesti Zsidó Múzeum

A kiállítás 2010. január 18. és 2010. március 19-e között látogatható.

A budapesti gettó felszabadulásának 65. évfordulója alkalmából rendezett emlékező istentiszteletet követően nyitották meg a Buchenwald elfeledett asszonyai című kiállítást.

„Ennek a kiállításnak az anyagát, a Buchenwald és Mittelbau-Dora Emlékhely Alapítvány munkatársai gyűjtötték és állították össze.
A kiállítás Buchenwald asszonyaira, lányaira, az ő személyes történetükre koncentrál, személyes történetekkel ismerkedhetnek meg, személyes életekkel, küzdelmekkel, az egyéni bátorság példáival. Túlélők visszaemlékezéseit, személyes tárgyait, tanúvallomásait ismerhetjük meg. A történelemkönyvekből megtanult számadatok arcokká válnak, személyes ismerősökké.
A cél, hogy aki ide ellátogat, az tudatosítsa magában, hogy nem számokról, nem arctalan tömegről beszélünk, hanem egyes emberekről. Családtagokról, barátokról, iskolatársakról, kollégákról, szomszédokról, akik a látogatók családtagjai, barátai, iskolatársai, kollégái, szomszédjai is lehettek volna. Magyarországon ennek a kiállításnak még nagyobb jelentősége van, mint máshol, hiszen Buchenwald asszonyai között a legtöbben Magyarországról elhurcolt nők voltak.
A kiállításhoz ezért egy komoly múzeumpedagógiai program is kapcsolódik, amelynek során főleg középiskolás diákok számára szerveznek vezetést, illetve beszélgetést túlélőkkel. Olyan túlélőkkel, akik szemtanúként, személyes történetükön keresztül számolnak be a történelemről, amit ők éltek át, és amit ők túléltek.
Ők túlélték a rabszolgamunkát, a kegyetlenkedéseket, az éhezést, a hideget, a betegségeket, az emberi bánásmód teljes hiányát. Ahogyan a pesti gettó azon foglyai is túlélték, akik hatvanöt évvel ezelőtt részesei lehettek ennek a napnak. Túlélték, de sokan belerokkantak, míg sokan talpra álltak és új életet tudtak kezdeni, de a traumát örökre magukkal hurcolják. Most, ezen a napon, és ezen a kiállításon mindenkire emlékezünk. Azokra, akik odavesztek, és azokra, akik életben maradtak. Azokra, akik a gettóban, és azokra, akik a táborokban szenvedtek, vagy bujkáltak. Azokra, akik most itt vannak velünk, és segítenek az emlékezésben, és azokra, akik már nem lehetnek közöttünk. Az emlékezés egyúttal hitet is kifejez, hitet abban, hogy az emberiség és az egyes ember tanul a múltból, hogy az oktatásnak, a kultúrának, a technikai civilizációnak mégis van erkölcsnemesítő ereje, és Goethe Weimarja erősebb, mint a nácik Buchenwaldja.”
forrás: http://zsidomuzeum.hu
Weimar és Buchenwald története megtanít arra, hogy az antiszemitizmus, rasszizmus vagy az embergyűlölet a kultúra fölé kerekedhetnek.
Foglalkozni kell azzal, hogyan lesz az emberből tettes és hogyan követ el embertelenségeket embertársaival. Hiszen az ember nem születik tettesnek, rasszistának, hanem azzá lesz. A politika kultúra nevelés műveltség törvény minden eszközével hatnunk kell, hogy hasonló irányzatokkal szembeszálljunk.
Mindent meg kell tennünk, hogy emberiség eddigi legnagyobb szégyene soha többé ne ismétlődhessen, ne történhessen meg.

Simon Éva