2009. április 21., kedd

Domán István könyvei

Domán István könyvei mind a tóramagyarázatokban való eligazodáshoz, mind az emlékezéshez autentikus forrásként szolgálnak. A közelmúltban megjelent köteteket gyűjtöttük csokorba.


A talmudiskolák titkai

Kiadó: Ulpius-Ház Kiadó, Budapest,

Megjelenés éve: 2000


A kötet a régi világ atmoszféráját hozza vissza.

„Domán István témája a valódi jesiva, vagyis a hagyományhű felsőbb iskola, ami az ortodox rabbiképzés alapja, de mindenképpen egy fajta vallásos főiskola. A szerző a jesivákban nyert tapasztalatait és élményeit osztja meg velünk.

Domán István könyvének témájával nem először jelentkezik nyomtatásban, 1991-ben már közölt egy tanulmányt a magyarországi jesivák történetéből egy egyháztörténeti konferencia előadásait tartalmazó kötetben.

Magyarországon, a magyarországi zsidóság sorsához hasonlóan, a jesivák helyzete is sajátosan alakult. Az 1868-69-es Kongresszus (Izraelita Egyetemes Gyűlés) határozatai után, majd a neológia Rabbiképző Intézetének létrejöttekor a jesivák addigi kiemelt szerepe megingott, és hatóköre a kettéválás után az ortodoxiára korlátozódott. Megjegyzendő azonban, hogy a Rabbiképző első félszázadában a jesivákból érkezett tanulók a vallási tárgyak vonatkozásában előnyösebb helyzetben voltak neológ környezetből jött társaiknál.

Domán István ezeknek a talmudiskoláknak, ma már titokzatosnak tűnő, számunkra már mindenképpen távoli világával ismertet meg; hűséges és bensőséges képet rajzol az ottani mindennapokról, a tanulók (bócherek) életéről és az oktatás módszereiről, a tanulás mikéntjéről. Ennek a különleges, rendkívül érdekes és nagyon olvasmányos stílusban megírt könyvnek lapjairól megelevenednek a Szerző által látogatott négy magyarországi jesiva csakis az ott tanulók szemével és gondolkodásával megfigyelhető eseményei, a rebék és a bócherek viselkedésének, sőt magánéletének apró részletei is. Domán István ennek a Holocaust utáni Európában teljességgel romba dőlt világnak szakavatott krónikása, vállalt feladatán túllépve bepillantást enged azoknak a közösségeknek az életébe is, amelyeknek körében e tanházak és az ezeket irányító-fenntartó rebék működtek. E leírásokról szólva megjegyezzük, hogy a könyv szerzője nem csak krónikási adottságaival, hanem az irodalmi kifejezésmód mesteri alkalmazásával is megörvendezteti olvasóját.”

Borsányi-Schmidt Ferenc ismertetése nyomán.

Forrás: or-zse.hu/konyv12.htm


Talmud

Részletek, kommentárok magyarul

Kiadó: Ulpius-Ház Kiadó, Budapest,

Megjelenés éve: 2007

„A Talmud a zsidó vallás, a zsidó jog, a zsidó kultúra legendás alkotása, mely magyar nyelven nem hozzáférhető. Ebben a kötetben a laikus nagyközönség szemében még ma is misztikusnak, titokzatosnak tetsző csodálatos szellemi alkotásból a tudós főrabbi, Domán István válogatott ki meghatározó részeket, lefordította, és magyarázatokkal látta el - elérve, hogy így közelebb kerüljünk az emberiség történetében fontos szerepet játszó nagy műhöz”.

Forrás: libri.hu/hu/konyvek/vallas_mitologia/judaizmus/talmud

Bővebben: Borsányi Schmidt Ferenc or-zse.hu/konyv155.htm


Rettegés

Holokauszt Életek 2

Kiadó: Múlt és Jövő Kiadó, Budapest,

Megjelenés éve: 2006

„A Rettegés indító kulcsmondata: Menni vagy maradni? A kérdést a fiatal Domán István, a Rabbiszeminárium és a Bölcsészkar végzettje, nem mint zsidó származású, hanem mint tudatos zsidó értelmiségi tette fel magának 1956-ban.

Erre a kérdésre-kételyre fűződik fel a szerző és nemzedéke élete. Társadalom- és jellemrajz belülről megírt, megszenvedett dokumentuma, amelynek a nézőpontja karakterisztikusan zsidó. Ilyesfajta önéletrajzot írtak már többet is, amelyek mind a soával értek végett, vagy külföldön, többnyire Izraelben vagy az USA-ban folytatódtak. Olyat, ami az ötvenes éveket és a forradalmat írta volna le ebből a szempontból, szinte alig ismerünk.
Domán István könyvének fő értéke a történelem zsidónézetből. Ugyanis folyamatokat, közérzetet csak az ilyen egyéni tapasztalatokon s az egyén pszichéjén keresztüli emlékezés tud nyújtani.

Ez a kép nem vigasztaló, de legalább illúziómentesen igaz. Az illúziók kialakulása, kiürülése, megtörése sodorja a történetet és viselőjét.”

Részlet a könyv ismertetőjéből.

Bővebben: Róbert Péter ismertetése or-zse.hu/konyv131.htm