2017. május 23., kedd

A Magyar Nemzeti Galéria kiállításai és programjai

SI

Önkéntesek tárlatvezetése angolul

19. századi művészet
A 19. századi gyűjtemény a Nemzeti Galéria első emeleti központi tereiben, két kiállítási egységben tekinthető meg.

A reformok korától a századfordulóig

A magyar képzőművészet 1810 és 1900 közötti időszakának újrarendezett állandó kiállítása a múzeum főépületének első emeleti körbefutó teremsorában kapott helyet. A közel 150 festményt, 40 szobrot, 40 érmet és 33 iparművészeti tárgyat felvonultató új tárlaton új szempontok szerint, új válogatásban találkozunk a jól ismert remekművekkel, és mellettük, közel egyharmad részben, olyan alkotásokkal is, amelyeket eddig csak ritkán láthatott a közönség.

A 19. század a nemzeti művészet megszületésének, az alapvető művészeti intézmények – múzeum, akadémia, kiállítások, művészeti díjak, műkritika, szaksajtó – kialakulásának a nagy korszaka. Ferenczy István, Szinyei Merse Pál, Izsó Miklós, Barabás Miklós és mások a magyar nemzeti művészet szinte ikonszerűen ismertté vált alakjai, az olyan alkotások, mint a Pásztorlányka, a Majális, a Búsuló juhász, vagy a Vásárra induló román család pedig a közös magyar képi emlékezet kitörölhetetlen és mindenki által ismert példái.

Az újrarendezett kiállítás a 19. század elejétől a századfordulóig követi végig a korszak legfontosabb alkotóit és törekvéseit. A 14 szekcióba csoportosított anyagban találunk kronológiai (magyar művészet a 19. század elején, nemzet és művészet), stílustörténeti (a biedermeier, a Kelet vonzásában, a szabadban, naturalizmus) tematikus (a modern élet heroizmusa, Itália földjén, egzotikum és erotikum) és műfaji (a természettől a tájig, a portré fénykora) szempontú blokkokat, a teremsor közepét pedig egy kultúrtörténeti-intézménytörténeti szekció foglalja el. Ez A kultúra színterei címet viselő terem a kiállítás izgalmas újdonsága, itt ismerheti meg a közönség a 19. században kialakult művészeti intézményeket, amelyek lehetővé tették a művészeti élet kibontakozását hazánkban. Az egyes szekciók anyagában olyan egységek is szerepelnek, amelyek egy-egy fontos művész (például Ferenczy István, Markó Károly, Izsó Miklós, Barabás Miklós, Lotz Károly, Szinyei Merse Pál, Stróbl Alajos) hangsúlyozott bemutatásán alapulnak.

A festmény-, szobor- és éremanyag mellett az újrarendezett állandó kiállításon bútorok és kerámiatárgyak is láthatók többek között az Iparművészeti Múzeum és a Zádor Anna Alapítvány gyűjteményeiből; a korabeli enteriőrök a korszak hangulatát idézik meg.


A kupolacsarnokból nyíló két külön kiállítási egységben egy-egy jelentős műtárgycsoport kapott helyet egyfelől a 19. század magyar festészetét nagymértékben meghatározó nemzeti romantika az Egri nők, a Hunyadi László siratása, vagy a Vajk megkeresztelése mellett Madarász Viktor, Liezen-Mayer Sándor, Székely Bertalan, Benczúr Gyula legjelentősebb történeti festményeivel. Másfelől itt találkozhatunk a század végén Münchenben és Nagybányán alkotó Hollósy Simon, Csók István, Iványi Grünwald Béla és Ferenczy Károly képein keresztül a modernizmus kezdeteit jelentő plein air naturalizmus reprezentatív alkotásaival.

A kiállítás kurátorai: Hessky Orsolya és Krasznai Réka
mng.hu

Szenvedély és irónia

Meller Péter és a grafikai képzelőerőMagyar Nemzeti Galéria, Grafikai kiállítótér

Meller Péter (1923–2008) művészettörténészt ismeretlen oldaláról mutatja be a kiállítás. Kevesen tudják, hogy kutatómunkája mellett Meller szenvedélyesen rajzolt és a saját maga által kidolgozott technikával nyomatokat készített. A mostani tárlat legszebb grafikáit mutatja be: hagyatékából és magángyűjteményekből mintegy hetven alkotás látható a Magyar Nemzeti Galéria grafikai kiállítóterében.

Meller Péter budapesti értelmiségi családban született, nagybátyja a szintén művészettörténész Meller Simon volt. Az egyetemen klasszika-filológiát és művészettörténetet tanult. Tanulmányai befejezését követően, egy zürichi és római magyar akadémiai ösztöndíj után 1948-ban rövid időre a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményébe került, majd 1949-től a Szobor Gyűjtemény modern részének lett a kurátora. Meller 1957-ig dolgozott a Múzeumban, ekkor családjával együtt emigrált. Több mint egy évtizedes bécsi és firenzei tartózkodás után, 1968-ban a Santa Barbara-i University of California oktatói állását elfogadva az Egyesült Államokba költözött. Nyugdíjba vonulásáig a neves amerikai egyetem művészettörténész-professzora, az itáliai reneszánsz művészet nemzetközileg elismert kutatója volt.
Bár Meller rendszeresen készíttet grafikákat, műveit életében csupán néhányszor állították ki, és nem is nagyon törekedett arra, hogy grafikusművészként ismerté váljon. Több ezer lapot számláló művészi hagyatékát csak halála után rendszerezték. Grafikáit 2012-ben Santa Barbarában, majd 2013-ban Londonban állították ki, Magyarországon most első alkalommal kerülnek az alkotásai a nagyközönség elé.
Meller Péter grafikái hűen tükrözik sokrétű tanultságát és összetett személyiségét. Kiválóan ismerte az antik és görög kultúrát, a reneszánsz művészetet és a humanista irodalmat. Grafikáin a mitológiából és művészetből átvett ábrázolásokat rendszerint aktualizálta, mai kontextusba helyezte, különös humort kölcsönözve ezzel lapjainak. Az antik istenek és hősök esendő és hétköznapi emberekként tűnnek fel, karikatúraszerűen megjelenítve, néha a grafikák alá írt pár sor a klasszikus antik időmértékes verselés ellenére ugyancsak a prózai mindennapokra reflektál.
Széles körű ismeretei révén Meller témaválasztásában nem feltétlenül használt közismert forrásokat, ennek ellenére ironikus ábrázolásmódja, a szereplői közötti egyszerű grafikai eszközökkel létrehozott, az életből ismert kapcsolatok megjelenítése mindenféle előképzettség nélkül bárki számára azonnal értelmezhető.
Meller magyar témákat is gyakran ábrázolt, ő illusztrálta a János vitéz angol kiadását, és Krúdy Gyula Álmoskönyvéhez is tervezett grafikákat; ezekből szintén látható válogatás a kiállításon.
Még Budapesten mintegy négy hónapig dolgozott restaurátorműhelyben Gyakorlatias szemlélete nagyrészt ennek az élménynek köszönhető. A rendelkezésére álló eszközökkel sajátos grafikai technikákat dolgozott ki, radírból metszett pecsétnyomókat, melyekből többet vörös festékkel nyomtatott le, tudatosan utalva a görög vörös alakos vázák világára.

A kiállítás kurátora: Robert Williams művészettörténész-professzor, Department of History of Art and Architecture, University of California, Santa Barbara
A kurátor munkatársai: Szőcs Miriam és Rózsavölgyi Andrea művészettörténészek, Szépművészeti Múzeum

 az itáliai reneszánsz művészet nemzetközileg elismert kutatója volt.
Bár Meller rendszeresen készíttet grafikákat, műveit életében csupán néhányszor állították ki, és nem is nagyon törekedett arra, hogy grafikusművészként ismerté váljon. Több ezer lapot számláló művészi hagyatékát csak halála után rendszerezték. Grafikáit 2012-ben Santa Barbarában, majd 2013-ban Londonban állították ki, Magyarországon most első alkalommal kerülnek az alkotásai a nagyközönség elé.
Meller Péter grafikái hűen tükrözik sokrétű tanultságát és összetett személyiségét. Kiválóan ismerte az antik és görög kultúrát, a reneszánsz művészetet és a humanista irodalmat. Grafikáin a mitológiából és művészetből átvett ábrázolásokat rendszerint aktualizálta, mai kontextusba helyezte, különös humort kölcsönözve ezzel lapjainak. Az antik istenek és hősök esendő és hétköznapi emberekként tűnnek fel, karikatúraszerűen megjelenítve, néha a grafikák alá írt pár sor a klasszikus antik időmértékes verselés ellenére ugyancsak a prózai mindennapokra reflektál.
Széles körű ismeretei révén Meller témaválasztásában nem feltétlenül használt közismert forrásokat, ennek ellenére ironikus ábrázolásmódja, a szereplői közötti egyszerű grafikai eszközökkel létrehozott, az életből ismert kapcsolatok megjelenítése mindenféle előképzettség nélkül bárki számára azonnal értelmezhető.
Meller magyar témákat is gyakran ábrázolt, ő illusztrálta a János vitéz angol kiadását, és Krúdy Gyula Álmoskönyvéhez is tervezett grafikákat; ezekből szintén látható válogatás a kiállításon.
Még Budapesten mintegy négy hónapig dolgozott restaurátorműhelyben Gyakorlatias szemlélete nagyrészt ennek az élménynek köszönhető. A rendelkezésére álló eszközökkel sajátos grafikai technikákat dolgozott ki, radírból metszett pecsétnyomókat, melyekből többet vörös festékkel nyomtatott le, tudatosan utalva a görög vörös alakos vázák világára.

A kiállítás kurátora: Robert Williams művészettörténész-professzor, Department of History of Art and Architecture, University of California, Santa Barbara
A kurátor munkatársai: Szőcs Miriam és Rózsavölgyi Andrea művészettörténészek, Szépművészeti Múzeum
mng.hu

Baselitz. Újrajátszott múlt


2017. április 1-től az egyik legismertebb és legkeresettebb kortárs német képzőművész, Georg Baselitz műveiből látható kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában. A budapesti Goethe Intézet közreműködésével létrejött kiállítás több mint 80 műalkotást mutat be nemzetközi és hazai köz-, illetve magángyűjteményekből.

Állandó kiállítások
A magyarországi szárnyasoltárok, táblaképek és faszobrok legnagyobb múzeumi együttesét a Magyar Nemzeti Galéria őrzi. A D épület földszintjének kiállítása e gyűjtemény 1300 és 1500 közé keltezhető műtárgyait mutatja be
A késő középkori faszobrok és táblaképek földszinti kiállítása az első emeleten, a királyi palota egykori tróntermében és a hozzá kapcsolódó két melléktérben folytatódik.
Lapidáriumunk a Magyar Nemzeti Galéria legkorábbi emlékeit őrzi: szobortöredékeket, szobrászi értékű épületfaragványokat, valamint sírkőtöredékeket a magyarországi kőfaragás 11. századi kezdeteitől 1526-ig.
A késő reneszánsz és barokk művészet állandó kiállítása közel 250 év magyarországi és közép-európai művészetét tekinti át, az 1600 körüli évek Bécsben, Prágában, készült manierista alkotásaival kezdődően.
A 19. századi gyűjtemény a Nemzeti Galéria első emeleti központi tereiben, két kiállítási egységben tekinthető meg.
Állandó kiállításunk új tematikus egységeként a múlt század fordulójától az 1920-as évek közepéig készült fehérmárvány szobrokból mutatunk be néhány jellegzetes aktábrázolás-típust a gyűjteményünkben lévő remekek közül.
Külön teremsor mutatja be Munkácsy Mihály munkásságát, valamint a nyomdokain haladó, realista irányzatot követő magyar festők művészetét.
A múzeum felújított, második emeleti központi tereiben látható a 20. századi állandó kiállítás, amely a századfordulótól a második világháború végéig terjedő időszak legfontosabb alkotóit és törekvéseit mutatja be.
Az 1945 utáni magyar művészet története egymáshoz kapcsolódó generációk, művészcsoportok és egyéni utat kereső alkotók munkásságának a láncolatából áll.

A felújítási munkák miatt három évre bezárt Szépművészeti Múzeum fő műveiből nyújt gazdag válogatást a Magyar Nemzeti Galéria kiállítása.
mng.hu

2017. Május 24
szerda
16:00 Dragomán György író tárlatvezetése a Baselitz kiállításban
2017. Május 27
szombat

  •  
  •  

2017. május 19., péntek

Budapest A Cappella Fesztivál

SI

Minden korosztályt vár a harmadik Budapest A Cappella Fesztivál
Az A Cappella Fesztivál keretében francia, cseh, zimbabwei és szlovén vokális koncertek mellett idén első alkalommal a kisebbeket is lefoglaló gyerek- és családi programok várják a közönséget a Hangvető és a Várkert Bazár fesztiválján, június 10-11 között, a Várkert Bazár Öntőház udvarán. A belépés ingyenes.
Az esemény hagyományosan az a cappella, azaz a hangszeres kíséret nélküli, kizárólag énekelt zene könnyed oldalát mutatja be. A harmadik alkalommal jelentkező fesztivál fellépői tehát idén is bebizonyítják, hogy az énekhang milyen nagyszerű hangszer, hiszen mindig kéznél van, könnyű szállítani, mégis a hangszeres zene gazdagságát képes nyújtani.
A Corou de Berra Franciaország déli térségének többszólamúságát hozza el a budapesti nyári éjszakába. Provence, Nizza, Liguria és a trubadúrok dallamvilága keveredik kortárs szerzeményekkel a több évtizede aktív együttes előadásában. A Michel Bianco vezette formációt hasonlították Kodályhoz és Ligetihez: a hagyományból ritka kincseket emelnek ki és értelmeznek újra.
A zimbabwei iskolai kórusból összeállt Insingizi ötvözi a hagyományos a cappellát, a zimbabwei dallamokat és olyan különlegességeket, mint a  kizsákmányolt dél-afrikai bányászok Gumicsiszma Tánca (Gumboot Dance) vagy az afrikai ima. Nem árt a fesztivál előtt nyújtani és beénekelni, Vusa Mkhaya csapatának koncertjein garantált a közös éneklés és tánc.
A szlovén Kreativo a játékos kreativitás, lazaság és az a cappellára mindig jellemző stílusérzék tökéletes megtestesítője. Ahogy jelmondatuk: “Igramo na glas” (azaz “vad és hangos”) is elárulja, talpraesett banda a Kreativo. A hat énekest pályájuk felfelé ívelő szakaszában hallhatja Budapesten a közönség: az együttes az a cappella műfaj egyik legrangosabb versenyén, a grazi Vokal Totalon 2015-ben és tavaly is több díjat zsebelt be.
A Yellow Sistersben megvan minden, amiért a cseheket szeretjük: kreatívak, viccesek és tehetségesek. Terveztek már társasjátékot, családi workshopok-at tartanak, ki-ki a saját területén éli ki kreativitását, de mindig a zenéé a főszerep. A fekete zene hatása, a bevállalós ritmusjátékok, a zsonglőrködés a műfajokkal csak ráadás a négy elbűvölő női hang mellett. A repertoárból természetesen nem hiányozhat egy kisvakondos szám sem.
Újdonság a fesztivál életében, hogy idén először a gyerekekre is kiemelten gondoltak a szervezők. Amíg a szülők a nyáresti dallamokat hallgatják, a kicsik és nagyobbak délután négytől a koncertek végéig tematikus programokon vehetnek részt: készíthetnek saját koronát és különböző hangszereket újrahasznosított anyagokból, gyárthatnak 3D-s képeslapot, kipróbálhatják, hogy milyen a dallamokra festeni, illetve az egész család összedughatja a fejét a játékos kvíz megfejtésére.
További információ: budapestacappella.hu  anna.melocco
Az eseményt támogaja: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest Főváros, Papageno, Fidelio, Magyar Nemzet, Budapesti Francia Intézet

2017. május 18., csütörtök

A Gemenci-erdőről készült magyar természetfilm a mozikban

SIOrszágszerte a mozivásznakon debütál a Gemenc – Árterek világa című magyar természetfilm, amely az Európa-szerte egyedülálló ártéri erdő gazdag élővilágát és különleges hangulatát tárja a nézők elé. A minden korosztály számára tartalmas programot ígérő filmet május 18-tól országszerte közel 50 filmszínházban vetítik.

Homoki Nagy István 1953-as klasszikusa, a Gemencről szóló Gyöngyvirágtól lombhullásig talán még ma is az egyik legismertebb hazai természetfilmnek számít. Több mint hat évtized után most ismét filmvásznon látható a ártéri vadon, amelyről fiatal, elsőfilmes rendező, Olma Frigyes készített pazar látványvilágú természetfilmet.


A Gemenci-erdő, Közép-Európa legnagyobb kiterjedésű és kimagasló fajgazdagságú ártéri erdeje a Duna mentén, a Sió torkolatától Báta községig tartó szakaszon terül el a Duna mentén. A 180 négyzetkilométeres erdőség 1977-ben került természetvédelmi oltalom alá, jelenleg a Duna–Dráva Nemzeti Park része. Ezt a hatalmas területet időről időre elönti a Duna, ami egyszerre épít és pusztít, véd és fenyeget. Ez a folyamatos változás az, ami élteti a tájat és meghatározza az ott élő állatok és növények mindennapjait. Az erdő és a folyó találkozása kitűnő élőhelyet biztosít lakóinak: a Gemenci-erdő a szarvascsordák, vaddisznókondák, réti sasok, aranysakálok, hódok, gémek és jégmadarak mellett a védett fekete gólyák egyik legnagyobb populációjának ad otthont - nem véletlen, hogy a hazai természetfotósok egyik legkedveltebb zarándokhelye.

Ebbe a tájba szeretett bele 10 évvel ezelőtt Olma Frigyes is, aki főállásban könyvvizsgálóként dolgozik és szenvedélyes hobbifotósként barátaival rendszeresen járta az erdőket, mezőket az ártéri vadonban. Az egyik ilyen természetjáró túra alkalmával született meg a gólyafészek bekamerázásának az ötlete, amit a Gemenc Zrt-vel, a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal és a Magyar Madártani Egyesülettel együttműködésben meg is valósítottak és több éven át élőben lehetett nézni a gólyacsaládot. Ezután nem sokkal jött az elhatározás, hogy egy tejles filmet készítsenek a Gemenci-erdőről. A kis létszámú, ám annál lelkesebb csapat munka mellett, javarészt saját pénzből készítette el a filmet. Öt év alatt közel 200 napot forgattak az időközben beszerzett professzionális eszközökkel, köztük vadkamerákkal, drónokkal, víz alatti kamerákkal és természetfilmezéshez elengedhetetlen, speciális teleobjektívekkel.

A kitartó munkának és a különleges technikai megoldásoknak köszönhetően a WWF Magyarország ajánlásával mozikba kerülő természetfilm olyan különleges felvételekkel gazdagodott, mint a fekete gólyapár fészekrakása és a fiókák felnevelése, a méltóságteljes gímszarvasbikák harca a szarvasbőgés idején, az eperfa gyümölcséből falatozó vaddisznókonda vagy a 2013-as nagy dunai árvíz idején a menekülő állatokról rögzített drámai képsorok. Az élővilág bemutatása mellett a film nagy hangsúlyt fektet az ártéri erdő különleges hangulatának ábrázolására is, párában úszó hajnali tájképekkel és sok légifelvétellel, miközben a háttérben Strauss, Vivaldi, Verdi, Puccini, Mahler és Bartók örökzöld dallamai csendülnek fel. A klasszikus zenei betétek egy részét a szombathelyi Savaria Szimfonikusok előadásában rögzítettek.

A minden korosztálynak ajánlható, látványos természetfilm a Pannonia Entertainment forgalmazásában május 18-tól országszerte közel 50 moziban kerül műsorra. A vetítések alkalmával a film előtt két különleges kisfilmet is láthatnak a mozinézők: a tavaly nagy sikerrel bemutatott Vad Kunságot is jegyző Mosonyi Szabolcs és Bagladi Erika legújabb, jelenleg is készülő filmjének exkluzív előzetesét és a WWF Magyarország kisfilmjét, amit fennállásuk 25. évfordulója alkalmából készített a Filmdzsungel Stúdió.


English synopsis

The landscape of Gemenc, the largest floodplain woods of Central Europe, is living and developing together with its waters. The river Danube defines the life of the drainage area’s flora and fauna, either by protecting or threatening, building or vanishing the scenery. The forest and the river provide an outstanding habitat for their residents, families of deers, boars, eagles, jackals, beavers, cranes and kingfishers of the Gemenc floodplain woods, including one of the area’s greatest population of the protected black storks. This stunning nature documentary - released with the support of WWF Hungary -  gives us insight into their lives. The film is a result of five years’ stringent and tenacious work: special disguised wildlife monitoring cameras, underwater or drone cameras were used to capture the wildlife of the drainage area including precious and previously unseen images of black storks nesting and raising up their squealers, or dramatic recordings of the big flood of the Danube in 2013. Besides the area’s wildlife, the documentary puts great emphasis on the presentation of the floodplain woods’ unique atmosphere as well, by capturing dawning landscapes and by numerous mid-air shots made with drones, while playing the evergreen melodies of Strauss, Vivaldi, Verdi, Puccini, Mahler and Bartók in the background.

http://pannonia-entertainment.com

A Zenetörténeti Múzeum aktuális kiállításai

SI

Wanda Luzzato és Hubay Jenő budapesti hegedűiskolája
Kiállítás a Zenetörténeti Múzeum 4. termében

Kurátor: Gombos László
A kiállítás megtekinthető: 2017. március 23-tól


Egy különleges életút tanúi. Pasztory Ditta
Bartók Béláné Pásztory Ditta hagyatéka a Zenetörténeti Múzeumban
Kurátor: BARANYI Anna és F. DÓZSA Katalin
A kiállítás megtekinthető: 2016. december 8-tól 2017. szeptember 17-ig

A Sasvári zongoraterem műhelye
Kurátor: Baranyi Anna
A kiállítás megtekinthető: 2016. október 1-től

"vonókészítés.hu - 30 magyar vonó".
Kiállítás a magyar vonókészítés történetéről
Kurátor: Etzler Bernd
A kiállítás megtekinthető: 2016. április 17-től

A zongorázó Bartók - Bartók és kortársaiBartok kiallitasok 2016
Időszaki kiállítás a Zenetörténeti Múzeum 1. és 2. termében
Kurátor: Dalos Anna, Vikárius László
A kiállítás megtekinthető: 2016. március 31-től

Magyar hegedűkészítők. A Kónya család és a tanítványok
Időszaki kiállítás a Zenetörténeti Múzeum 7. termében
Kurátor: Baranyi Anna
A kiállítás megtekinthető: 2015. október 1-től

Egy 20. századi hegedűkészítő műhely és magyar mesterhegedűk
Műhely: állandó kiállítás a Zenetörténeti Múzeum 6. termében
Mmesterhegedűk: időszaki kiállítás a 7. teremben
Kurátor: Baranyi Anna
A kiállítás megtekinthető: 2014. október 1-től

Hubay Jenő hegedűművész és zeneszerző egykori Bösendorfer zongorája
A Zenetörténeti Múzeum Hangszerek Magyarországon kiállításán
Megtekinthető: 2014. január 24-től

Lajtha László emlékszoba és kiállítás, halálának 50. évfordulóján
Kiállítás a Zenetörténeti Múzeum 5. és 6. termében
Kurátor: Dalos Anna, a tablókiállítást készítette és a szövegeket írta: Solymosi Tari Emőke
A kiállítás megtekinthető: 2013. február 16-tól

Hangszerek Magyarországon a 18. század második felétől a 20. század második évtizedéig
Kiállítás a Zenetörténeti Múzeum 4. termében
Kurátor: Baranyi Anna
A kiállítás megtekinthető: 2012. október 1-től
Bővebben: Hangszerek Magyarország
http://zti.hu/index.php/hu/muzeum/kiallitasok

2017. május 17., szerda

13. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok a fehérvárcsurgói Károlyi Kastély parkjában

SIEbben az évben, június 2-án, 3-án és 4-én a fehérvárcsurgói Károlyi Kastély parkjában a Károlyi József Alapítvány ismét megrendezi az Európai Dísznövény és Kertművészeti Napokat (kiállítás és vásár), amely minden évben számot tart a látogatók örömére és a szakemberek érdeklődésére. Kiemelt témáink : a Fa és az Írisz.
A díszvendég országaink Észtország és Málta, előbbit Liis Nõmmann képviseli, aki a híres Kadriorg Parkot mutatja be, utóbbit Joseph Buhagiar, aki az Argotti Botanikus Kertről tart előadást. Minden évben vendégünk Franciaország, amelynek képviseletében Thomas Haevermas, a párizsi Museum National d’Histoire Naturelle munkatársa a világ legnagyobb herbáriumát mutatja be.
Míg a szombati és vasárnapi programokat magbörze gazdagítja és számos gyermekprogramot kínál, délelőttől kezdődően több konferencia-előadás kerül megrendezésre : szombaton Dancsházy Zsuzsanna (NÉBIH) a dísznövényeket fenyegető Xylella-baktériumról szóló előadása nyitja a sort, a délután folyamán pedig egy nemes téma, a Fa kerül a középpontba Dr. Pósfai György biológus (MTA Szegedi Biológiai Központ) jóvoltából, aki megosztja gondolatait a magyar faörökséggel és szociális érzékenységével kapcsolatban. Dr. Kósa Géza, a Vácártóti Nemzeti Botanikus Kert vezetője a magyarországi arborétumok gazdagságáról beszél, míg Lomniczi Gergely erdőmérnök témája az Országos Erdészeti Egyesület. Ír vendégünk, Sir Brendan Parsons, a Nemzetközi Dendrológiai Társaság tagja « Az ír uradalom fái, Birr-kastély » címmel zárja a szombati konferenciát.
Vasárnap Dr. Orlóci László, az ELTE Füvészkert igazgatója idézi fel az Egyetemi Füvészkert majdnem 250 évét és nevezetes fáit, míg a délután folyamán az Írisz lesz a konferencia királynője Szász Sándor famous íriszgyűjtő jóvoltából, aki a « Kerti nőszirmok története a kertkulturában » címmel tart előadást. Fekete Ágnes művészettörténész, a Károlyi József Alapítvány munkatársa « Írisz a művészettörténetben » című előadásában képzőművészet, Zólyomi Zsolt, a « Magyar Orr » pedig « A legdrágább parfümalkotó : az Írisz » című bemutatójában az illatok világába kalauzolja az érdeklődőket. A záróelőadás során Szlanyinka Edina osztályvezető (EMVA, Vidékfejlesztési Osztály) asszony a kertészetet támogató Vidékfejlesztési Programot mutatja be. Osztályvezető asszony egyúttal a legszebb stand díját (egy franciaországi utazást) adja át, amelyet a Károlyi József Alapítvány és a Párizsi Balassi Intézet szponzorál.
Mint tavaly, úgy idén is az Alba Regia Szimfonikus Zenekar ad koncertet. Vezényel és közreműködik Drahos Béla Liszt-díjas fuvolaművész. A zenekar pénteken 17 órakor, valamint szombaton 18 órakor ad koncertet Josef Suk és John Rutter műveivel. 

Károlyi Kastélypark
8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi u. 2.

13. „Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok”
‘The Art of the Garden’
“13th Contemporary European Horticulture and Art of Garden Show”
2017. június 2-3-4.

Európai díszvendég országok/Guest of honour countries:
Málta, Észtország, Franciaország

Díszelnök/ Patron:
Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége
Magyar fővédnök:
 « Virágos Magyarországért / Hungary in bloom»
« Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége/ National Association of Gardeners and Friends of Gardens »


A konferencia kiemelt témái:
A Fa
Az iriszek

A Károlyi József Alapítvány szervezésében, a Máltai és az Észt Köztársaság Nagykövetsége, a Francia Intézet és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér Megyei Szervezete támogatásávalAz ELTE Fordító- és Tolmácsképző Tanszék önkéntes mesterszakos tolmácshallgatói állnak a látogatók, a vásárlók és a konferencián résztvevők rendelkezésére, valamint talicskás hordárok, akik a megvásárolt termékeket a gépkocsikig segítik / ELTE University translators and students with wheelbarrows will be at the lecturers’, exhibitors’ and the guests’ disposal!


PROGRAM

Június 2. péntek / Friday, June 2nd

10:00 A standok megnyitása csak a szakma képviselőinek / Opening of the stands only to the professionals
12:30 A Napokat megnyitják / Opening of the Garden show by:
 Őexcellenciája Eric Fournier Úr, a Francia Köztársaság Nagykövete,  Károlyi György Úr és Angelica Asszony, a rendezvény házigazdái
13:30  Zárt fogadás / Private reception 
14:00 Látogatók fogadása / Opening to the public
A kiállítások / The exhibitions (Főépület / Main building)
Polgár Marianne grafikus: „Íriszmező / Field of iris”
 Dékány Ágnes textilképei: „Fák, virágok, füvek / Trees, flowers, grasses” textile pictures"
A kincsesbányai R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola Vadvirág szakkörének fotókiállítása / Wild flowers exhibition of the Kazinczy Ferenc Elementary School of Kincsesbánya

Díszvendég előadások / Guest of Honour Lectures
(Bálterem / Ballroom)
14:30 Liis Nõmmann, Kadriorg Park, Észtország: „Kadriorg 300 – a Baroque Park Today / Kadriorg 300 – egy barokk park ma”
 15:00 Thomas Haevermas, Museum National d’Histoire Naturelle, Párizs: „Biodiversity, trees and the complete digitization of the largest herbarium in the world / Biodiverzitás, fák és a világ legnagyobb herbáriumának teljes digitalizációja”
15:30 Joseph Buhagiar, Málta: „The Argotti Botanic Garden / Az Argotti Botanikus Kert”
17:00
Ünnepi megnyitó hangverseny / Opening concert (Díszudvar / Courtyard)
az Alba Regia Szimfonikus Zenekarral /
Vezényel és fuvolán közreműködik: Drahos Béla Lisztdíjas 
Program :
Josef Suk: Szerenád
John Rutter: Antik szvit.

Gyermekprogram / Program for children
14:00 - 18:00 Lovaskocsizás / Horse carriage rides 

19:00 Standok zárása / Closing of the stands
A szabadtéri büfé nyitva: 20 óráig / buffet open until 8 pm
Az éttermek nyitva: 21 óráig / Restaurants open until 9 pm


Június 3. szombat / Saturday, June 3rd

9:00 A standok megnyitása a látogatóknak / Opening of the stands és a magbörze/ and the seeds exchange (régi « mosoház » a pénztár hátra / ancient « mosoház » near the entrance)
A konferencia kiemelt témája : A Fa /Lectures main theme: / The Tree 
(Bálterem,,fő épület / Ballroom,central building)
11:00 Dancsházy Zsuzsanna, NÉBIH: „Xylella: már Európában a dísznövényeinket és díszfáinkat is fenyegető baktérium! / Xylella: a bacterium allready present in Europe among our flowers and trees!”
14:30 Dr. Posfai György,  « A magyar faörökség és szociális érzékenysége / The Hungarian heritage trees and their social perception”
15:00 Dr. Kósa Géza: „Magyarországi arborétumok / The arboretums in Hungary”
15:30 Lomniczi Gergely: „Országos Erdészeti Egyesület / The national hungarian forestry association”
16:00 Sir Brendan Parsons, Earl of Rosse, a Nemzetközi Dendrológiai Társaság tagja / member of the International Dendrology Society: „The trees of the Irish Demesne, Birr castle / Az ír uradalom fái, Birr-kastély”
16:30 Dr. Fráter Erzsébet, MTA Nemzeti Botanikus Kert, Vácrátót: Trópusi fántermő gyümölcsök és könyvbemutató: „Egzotikus piacokon – Botanikai kalauz a trópusi növényekhez / Tropical tree fruit crops and book presentation: On exotic markets – Botanical guide to tropical plants 

14:30 Gaja Környezetvédő Egyesület, a Humusz Szövetség Fejér Megyei Tagszervezete, Székesfehérvár (Stand 6b) - A komposzt elkészítésének bemutatása : Környezeti tanácsadás, vízvizsgálat Ökolábnyom-számítás / Compost preparation demonstration -Ecological advices, water analysis -  Ecological footprint calculation
17:30 Botanikai séta a parkban Dr. Kósa Géza dendrológussal, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont, Nemzeti Botanikus Kert (Vácrátót) vezetőjével / Botanical walk in the park with Kósa Géza, dendrologue, Academy of Sciences, Botanical Garden (Vácrátót) (Stand 2c)
18:00 Ünnepi hangverseny az Alba Regia Szimfonikus Zenekarral / Festive concert by the Alba Regia Symphonic Orchestra (Josef Suk: Szerenád; John Rutter: Antik szvit Vezényel és fuvolán közreműködik: Drahos Béla - Liszt-díjas) (Díszudvar / Courtyard)

Gyermekprogramok / Programs for children
10:00-18:00 Lovaglás és lovaskocsizás / Horse-riding and horse carriage rides 
10:00-18:00 Halbritter András: ”Ültess magadnak az Iskolakertekért Alapítvánnyal! / Plant for yourself with the Iskolakertekért Foundation!” (Stand U5)
14:00-18:00 Sevella Zsuzsanna: Vizuális családi program: „Lásd virágosan a világot!” / Family program: „See the world with flowers!” (Stand 56b)
10:00-19:00 Marton Géza napóra műhelye gyerekeknek / Sundial workshop for children (Stand F5)
15:30-16:30 Gyallai Gábor standján meseolvasás / Fairytales hour (Stand 26b)
16:30-17:30 Bubutimart-Manóműhely: „Manóvilág / Elves world” (Stand 25)
17:00-19:00 Kertészeti műhely / Gardening workshop for children (Stand 4)

19:00 Standok zárása / Closing of the stands
Az éttermek nyitva: 21 óráig / Restaurants open until 9 pm
A mai napon: szabadtéri büfé nyitva: 22:30 óráig /Today  open air buffet open until 10.30 pm
Június 4. Vasárnap / Sunday June 4th

9:00 A standok és a magbörze megnyitása a látogatóknak / Opening of the stands and the seeds exchange
11:45 Könyvdedikálás / Book dedication: Dr. Orlóci László könyvei (Stand U8)

A konferencia kiemelt témája / Lectures main theme:
Az Íriszek és a kertészkedés / Iris and gardening

(Bálterem / Ballroom)
11:00 Dr. Orlóci László, igazgató, kutatótanár, ELTE Füvészkert / director, lecturer, ELTE Botanical Garden, Budapest : „Az Egyetemi Füvészkert majdnem 250 éve és nevezetes fái / The almost 250 years and famous trees of the University Botanical Garden 
11:30 Halmos Monika: „Virágok a tányéron – az ehető virágok ízletes és gyönyörűséges világa / Flowers on the plates – the tasty and delicious world of eatable flowers”                                                                                                               

14:30 Szász Sándor: „Kerti nőszirmok története a kertkultúrában / The history of irises in the garden culture”
15:00 Fekete Ágnes: „Írisz a művészettörténetben / Iris in art history”
15:30 Zólyomi Zsolt: „A legdrágább parfümalkotó: az írisz / The most precious raw material in perfumery: iris”
16:00 Szlanyinka Edina osztályvezető, EMVA, Vidékfejlesztési osztály: „A kertészet támogatása a Vidékfejlesztési Programból  / Support of gardening through the Rural Development Program”

14:30 Gaja Környezetvédő Egyesület, a Humusz Szövetség Fejér Megyei Tagszervezete, Székesfehérvár (Stand 6b) - A komposzt elkészítésének bemutatása : Környezeti tanácsadás, vízvizsgálat Ökolábnyom-számítás / Compost preparation demonstration -Ecological advices, water analysis -  Ecological footprint calculation
15:30 Botanikai séta a parkban / Botanical walk in the park (Stand 2c)
17:00 A „Legszebb stand” cím odaítélése (a díj szponzorai a Károlyi József Alapítvány és a párizsi Balassi Intézet) / Awarding of the Prize of the Most Beautiful Stand (Sponsored by the Joseph Károlyi Foundation and the Hungarian Balassi Institute, Paris) (Díszudvar / Courtyard)

Gyermekprogramok / Programs for children
10:00 - 18:00 Lovaglás és lovaskocsizás / Horse-riding and horse carriage rides 
10:00- 18:00 Halbritter András:” Ültess magadnak az Iskolakertekért Alapítvánnyal! / Plant for yourself with the Iskolakertekért Foundation!” (Stand U5)
10:30 -11:00 Marton Géza napóra műhelye gyerekeknek / Sundial workshop for children (Stand F5)
14:00-18:00 Sevella Zsuzsanna: Vizuális családi program: „Lásd virágosan a világot!” / Family program: „See the world with flowers!” (Stand 56b)
17:00-19:00 Kertészeti műhely / Gardening workshop for children (Stand 4)

19:00 Standok zárása / Closing of the stands
Folyamatosan: szabadtéri büfé és éttermek / All day long: open air buffet and indoor Restaurant
A szabadtéri büfé nyitva: 20 óráig / Buffet open until 8 pm
Az éttermek nyitva: 21 óráig / Restaurants open until 9 pm
  https://karolyikastely.accenthotels

2017. május 11., csütörtök

Áldozat-Lonovics László festőművész kiállítása

SI
Áldozat
Lonovics László festőművész kiállítása
2017. május 20-június 8.

Megnyitó:
2017. május 20. szombat du. 5 óra
Megnyitja: Sinkó István képőzőművész

Kiállító művész:
Lonovics László festőművész

MEGHÍVÓ

Lonovics László "Áldozat" című kiállításának megnyitójára

Lonovics László 1976 óta vesz részt országos és nemzetközi kiállításokon, alkotásait határainkon túl Finnországban, Olaszországban, Ukrajnában, Szerbiában, Lengyelországban és Szlovákiában is bemutatták már. Számítógépes grafikák készítésével a 90-es évek második felében kezdett foglalkozni, de olajképeket is fest hagyományos technikával.

Az Áldozat című kiállítás anyaga egyaránt kapcsolódik szakrális tartalmakhoz és általános emberi értékekhez. A szenvedés jelképei mellett megjelennek azok a magasabb rendű eszmények, amelyekhez talán csak az áldozat képes visszavezetni az embert: a természet békéje, a fény harmóniája. http://artezi.hu/

Inner Circle, Gyárfás Miklós kiállítása

SI
Meghívó Gyárfás Miklós kiállítására

A kiállítás a Inner circle nevet viseli és megnyitója 2017.05.12-én, este 19 órakor lesz 
Budapesten az Ágens Fotóművészeti Galériában. (Budapest, II. Fő utca 73)
A kiállítást Dr. Patrus Sándor, a Magyar Fotós Világszövetség alapítója fogja megnyitni. 
A galéria, nyitvatartási időben minden nap 10-18 óra között hétköznap, 
szombaton pedig 10-16 óra között látogatható.
https://www.facebook.com/gyarfasmiklos